De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centrum voor Agro-Industrie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centrum voor Agro-Industrie"— Transcript van de presentatie:

1 Centrum voor Agro-Industrie
Instrument voor duurzame economische en regionale ontwikkeling

2 Stichting SOIL Masonkondre
Stichting SOIL Masonkondre is in Suriname gevestigd met een bestuur en heeft de beschikking over een stuk grond SOIL heeft samen met de TU Delft een plan ontwikkeld voor het stimuleren van de agro- industrie Met medewerking districtsbestuur Marowijne Om te komen duurzame economische en regionale ontwikkeling

3 Duurzame Economische en Regionale ontwikkeling
Economische ontwikkeling: werk dat voldoende inkomen oplevert (boven de armoedegrens) en betere toekomstperspectieven biedt zodat mensen niet naar stedelijke gebieden als Paramaribo hoeven te trekken en daardoor urbanisatie wordt voorkomen Regionale ontwikkeling: de aanwezigheid van bepaalde faciliteiten zoals onderwijs (mbo/hbo/universitair), instituties (o.a. Bureau voor statistiek, KKF), medische voorzieningen, infrastructuur, Communicatie/internet), bankfaciliteiten Door de lokale mensen zelf in gang gehouden

4 Waarom SOIL/CAI? Vertrek Suralco: De Suralco heeft vanaf tot nu toe bauxiet gedolven in de omgeving van Moengo en verlaat nu Moengo Geen vervangende arbeidsplaatsen, geen trainingsfaciliteiten, geen beroepsonderwijs (mbo/hbo), geen stimulering ondernemerschap Overheid (lokaal en centraal) heeft geen plannen ontvouwd

5 Welke interventies? Ontwikkelingsprojecten hebben zich altijd gericht op economie en technologie en armoedebestrijding (ETA) Realisatie dat duurzame ontwikkeling zich moet richten op inkomensverwervende capaciteit en het ‘zelf doen’ door de mensen. Dus: ETEC (Economy, Technology, Entrepreneurship, Capacity building)

6 ETEC Economie: Export van Landbouw/Food producten
Technologie (proven technology): landbouw [kassen, precisielandbouw], architectuur, machines Entrepreneurship: Agro-SME (agrarische MKB) Capacity-building: Hard (vaardigheden)& Soft (cultuur, waarden, attitude, positieve eigenschappen)

7 Modelboerderij Agrarische functie Industriele functie Woonfunctie
Commerciele functie Ondersteunende/Educatieve Publieke functie/Parade functie

8 Centrum voor Agro-Industrie SOIL/CENTEM
Het Centrum voor Agro-industrie is onderdeel van de modelboerderij en zal daar enkele functies van vervullen zoals: de agrarische functie (kassen/bedden), de ondersteunende/educatieve functie (lab en trainingsruimte) en commerciele (opkoop en verkoop). Het is de eerste stap naar de modelboerderij.

9 Resultaten korte termijn
Realisatie CAI/CENTEM en modelboerderij ( 2013) Aantal kassen: (2013) Grond in cultuur te brengen: 10 ha (jaarlijks) Keuze gewassen, producten, richtingen Binnen 4 jaar: minimaal 20 agrobedrijven (5 werkn) Trainingen verzorgen/Onderzoek: kennisoverdracht

10 Resultaten lange termijn
Greenport Moengo: havens te Moengo/Coermotibo worden gebruikt, transportbedrijven, foodproducenten, logistieke bedrijven, markten voor landbouwproducten, onderzoeklab Capaciteitsopbouw/Opschaling: In andere ressorten van Marowijne wordt het SOIL-concept toegepast Transitie/diversificatie: van mijnbouw- naar landbouweconomie of een meer diversificatie van de economie

11 Concrete producten Producten ‘Made in Moengo’
Gereedschappen (aangepast aan de ) Boomzaagmachine enz.

12 Toepassing knolgewassen
Food Non-food Cassave ...... Yams/Napi ..? ? Zoete aardappelen Tajer

13 Ratio’s Econ. ontwikkeling
Aantal agro-bedrijven (MKB/SME) Aantal gecreeerde banen Groei inkomen (afname armoede) Toename export Opschaling concept SOIL

14 Ratio’s gebiedsontwikkeling
Infrastructuur: goede wegen, bruggen, havens (Coermotibo, Moengo) Instituties: o.a. KKF, ABS, faciliteiten voor ondernemers Onderwijs: o.a. vakopleidingen, mbo, hbo Internet: gebruikers smartphone voor landbouw Landbouwfaciliteiten door de overheid

15 Theorievorming over ontwikkeling/development
Rol van technologie bij ontwikkeling; welke? Variabelen bij duurzame ontwikkeling Capacitietsopbouw, capaciteit en uitvoering Onderzoek en nieuwe theorievorming TUDelft en andere kennisinstituten (incl. Sur)

16 'I was impressed [with William Abraham] but wondered why a country so dependent on agriculture should have its brightest and best to do Classics- Latin and Greek'.


Download ppt "Centrum voor Agro-Industrie"

Verwante presentaties


Ads door Google