De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Relanceplan : Herstel het vertrouwen Brussel, 11 december 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Relanceplan : Herstel het vertrouwen Brussel, 11 december 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Relanceplan : Herstel het vertrouwen Brussel, 11 december 2008

2  Herstel van het vertrouwen : 1.Aanpakken van de financieel-bancaire crisis 2.Versterken van de sociaal economische hefbomen en investeringen in het leefmilieu 3.Competitiviteit van de bedrijven, werkgelegenheid en een goed sociaal klimaat 4.De duurzame sanering overheidsfinanciën veilig stellen 2

3 1.Aanpakken van de financieel- bancaire crisis De continuïteit van de banken en financiële instellingen is de beste verzekering voor spaarders, klanten, personeel, de hele Belgische economie en voor zo ver als mogelijk ook de trouwe en kleine aandeelhouders. 3

4 1. Aanpakken van de financieel-bancaire crisis  Instrumenten – korte termijn :  De herkapitalisering (19,9 miljard euro)  Een staatswaarborg voor interbancaire financiering  Bescherming van de spaarders gegarandeerd tot 100.000 euro  Coupon Fortis-BNP 4

5 1. Aanpakken van de financieel-bancaire crisis  Instrumenten – lange termijn :  Beperking van de gouden handdruk  Remuneratiecomité  Hoog Comité voor een nieuwe Financiële Architectuur 5

6  Nood aan meer Europese samenwerking  Europese financiële toezichthouder  Europees noodfonds  Aanpak van de fiscale paradijzen 6

7 2. Versterken van de sociaal economische hefbomen en investeringen in het leefmilieuvan A.Verschaffen van zuurstof aan ondernemingen B.Werkgelegenheid verzekeren en koopkracht versterken C.Investeren in groei en duurzaamheid 7

8 2. Versterken van de sociaal economische hefbomen en investeringen in het leefmilieu  Voorstel van vermindering van de gewest- en gemeenschapsbijdragen aan het financieringssaldo van de gezamenlijke overheid  Coördinatie vanuit eigen bevoegdheden  Rol van de sociale partners  Met hulp van Europa : Euro, Europese Centrale Bank,…  Federale inspanning van 400 miljoen om facturen sneller te betalen 8

9 2. Versterken van de sociaal economische hefbomen en investeringen in het leefmilieu A. Verschaffen van zuurstof aan ondernemingen  Toegang tot krediet vergemakkelijken  Financiële ademruimte creëren  Lagere lasten voor de bedrijven 9

10 2. Versterken van de sociaal economische hefbomen en investeringen in het leefmilieu A. Verschaffen van zuurstof aan ondernemingen  Toegang tot krediet vergemakkelijken  Kredietverlening aan bedrijven en particulieren  Kredietbemiddelaar (Kefik)  Het Participatiefonds - INITIO – capaciteit kredietverlening + 300 mio  Europese Investeringsbank : 1 mia euro 10

11 2. Versterken van de sociaal economische hefbomen en investeringen in het leefmilieu A. Verschaffen van zuurstof aan ondernemingen  Financiële ademruimte : 443,5 mio (2009)  Betalingsplan  uitstel van betaling btw en bedrijfsvoorheffing  Uitbreiding van de maandelijkse terugbetaling van btw-tegoeden 11

12 2. Versterken van de sociaal economische hefbomen en investeringen in het leefmilieu A. Verschaffen van zuurstof aan ondernemingen  Lagere lasten voor de bedrijven  Nacht- en ploegenarbeid : 428 mio (2010)  Lastenverlaging opgelopen loonhandicap : 233 mio in 2009 en 590 mio in 2010  Onderzoekers: 38 mio  Vermindering bijdragen aan het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid : 30 mio  Afgschaffen taks kredietverzekeringscontracten : 15 mio  Carry back 12

13 2. Versterken van de sociaal economische hefbomen en investeringen in het leefmilieu B. Werkgelegenheid verzekeren en koopkracht versterken  Opvangen van herstructureringen  Een faire prijs voor de consument door het verzekeren van concurrentie  Een lagere energiefactuur voor gezinnen  Koopkracht versterken van werkenden en niet- actieven 13

14 2. Versterken van de sociaal economische hefbomen en investeringen in het leefmilieu B. Werkgelegenheid verzekeren en koopkracht versterken  Opvangen van herstructureringen  Tijdelijke werkloosheid  Verhoging vergoedingspercentages  Ook geldig voor interim-arbeiders  gehuwde tijdelijke werklozen  kostprijs : 100 miljoen euro 14

15 2. Versterken van de sociaal economische hefbomen en investeringen in het leefmilieu B. Werkgelegenheid verzekeren en koopkracht versterken  Opvangen van herstructureringen  Opnieuw een nieuwe job vinden  informatieportaal  snelle begeleiding  uitbreiding van RSZ-verminderingen naar -45- jarigen, tijdelijke werknemers en interimkrachten  hogere terugbetaling voorzien  specifieke opleidingen in samenwerking met Gewesten en de sociale partners 15

16 2. Versterken van de sociaal economische hefbomen en investeringen in het leefmilieu B. Werkgelegenheid verzekeren en koopkracht versterken  Een faire prijs voor de consument door het verzekeren van concurrentie  Een prijzenobservatorium  Prioritair sectoren voor mededingingsautoriteiten : Energie, voeding, distributie, telecom  Wederkerige infodoorstroming 16

17 2. Versterken van de sociaal economische hefbomen en investeringen in het leefmilieu B. Werkgelegenheid verzekeren en koopkracht versterken  Een lagere energiefactuur voor gezinnen  Doorrekening van de energieprijzen  Elektriciteitsfactuur 2009 : korting van 30 euro 17

18 2. Versterken van de sociaal economische hefbomen en investeringen in het leefmilieu B. Werkgelegenheid verzekeren en koopkracht versterken  Koopkracht versterken van werkenden en niet-actieven  Extra voordelen van maximaal 125 euro in 2009 en 250 euro in 2010 bovenop de indexering  Verhoging van de welvaartsenveloppen voor de sociale zekerheids- en bijstandsuitkeringen (234,2 mio in 2009 en 541,4 mio euro in 2010)  Verhoging van de jobkorting (85 mio euro )  Verhoging van de pensioenen van werknemers en zelfstandigen (201,3 mio euro in 2010)  Verdere uitbreiding van de kortingen op mazout, gas en electriciteit (31,4 mio euro)  Verhoging van gezins- en leeftijdstoeslagen (17,6 mio euro)  Indexering van de belastingschalen (1,2 mia euro in 2009) 18

19 2. Versterken van de sociaal economische hefbomen en investeringen in het leefmilieu C. Investeren in groei en duurzaamheid  Inzetten op duurzame ontwikkeling  Groene investeringen (18,8 mio euro in 2009, tot 232 mio euro op kruissnelheid)  Fonds Reductie Globale Energiekost  Energiebesparende investeringen in haar overheidsgebouwen uitbreiden  Alliantie “leefmilieu-werk” met de deelentiteiten, de sociale partners en de bouwsector  Versnelling investeringsprogramma’s : Metro, NMBS en Regie der Gebouwen (500 mio euro)  Single Point of Contact (SPOC) 19

20 2. Versterken van de sociaal economische hefbomen en investeringen in het leefmilieu C. Investeren in groei en duurzaamheid  Inzetten op duurzame ontwikkeling  Concrete maatregelen voor de bouwsector (300 mio euro):  btw-verlaging naar 21% naar 6% voor de nieuwbouw met sociaal karakter  6% btw-verlaging voor vernieuwbouw sloopwerken  6% btw-verlaging voor publieke sociale woningbouw  Belastingvoordeel voor meer energiebesparende investeringen 20

21 2. Versterken van de sociaal economische hefbomen en investeringen in het leefmilieu C. Investeren in groei en duurzaamheid  Economisch sterker in het buitenland  Economische diplomatie - Business Council  Financieringsinstrumenten met betrekking tot de export, import en investeringsrisico’s (Finexpo en Delcredere) slagkrachtiger en toegankelijker maken  Gemeenschappelijke informatiecampagne 21

22 3. Competitiviteit van de bedrijven, werkgelegenheid en een goed sociaal klimaat  Akkoord sociale partners  Bescherming tegen koopkrachtverlies (indexering ; extra voordelen).  Evolutie loon : index + baremieke verhogingen + 125 euro + 250 euro  De loonhandicap reduceren  Verhoging fiscale korting ploegen- en nachtarbeid  Verhoging fiscale korting overuren  sociale lasten herverdelen = 183 miljoen euro in 2009 en 428 miljoen in 2010  Efficiënt en eenvoudiger bijdrageverminderingen (doelgroepen)  Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing uit te voeren 22

23 4. Een duurzame sanering van de openbare financiën veilig stellen  Snelle en vaak ook onzekere veranderingen  nulgroei : voorziene overschot van 0,3% naar verwacht tekort van -0,7%  Tekort aanvaarden : zonder besparingen of verhoging belastingen  Ruimte voor de Gewesten  Nog 0,6% voor extra maatregelen  Begrotingssaldo 2009 -1,8% van het bbp 23

24 4. Een duurzame sanering van de openbare financiën veilig stellen  Langetermijndoestellingen  Objectieven :  maximaal -1% tekort voor 2010  naar evenwicht voor 2011  overschot van 1% in 2012 24

25 www.belgium 25


Download ppt "Relanceplan : Herstel het vertrouwen Brussel, 11 december 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google