De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IEPER.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IEPER."— Transcript van de presentatie:

1 IEPER

2 Het Kruithuis is een kruitmagazijn daterend van 1817 tijdens de Nederlandse periode onder Willem I.

3 Op ‘t Eilandje was vroeger een danscafé gevestigd
Op ‘t Eilandje was vroeger een danscafé gevestigd. Nu is er een restaurant. Men kan er ook nog bootje varen.

4 Achter het voormalige Zaalhof (burcht uit de 12e eeuw, waar in 1322 Robrecht van Bethune overleed) bevindt zich de vlindertuin. Aan de waterkant is er ecologische oeverversterking aangebracht.

5 De Predikherentoren maakte deel uit van de 14e eeuwse Bourgondische vestingsmuur. Hij dankt zijn naam aan het voormalige Predikherenklooster (Dominicanen). Aanvankelijk had de toren een dakconstructie. Toen Vauban de vestingswerken rond Ieper aanvatte, verlaagde hij de toren om er een geschutstoren van te maken.

6 De Leeuwentoren is de tweede overgebleven toren van de middeleeuwse vestingsmuur, die in 1388 werd opgetrokken, om de aarden omwalling te vervangen. De toren heeft een diameter van 13m en de muren zijn 2,4m dik.

7 Ramparts Cemetery, Lille Gate
Ramparts Cemetery, Lille Gate. Dit Brits militair kerkhof uit Wereldoorlog I telt 193 graven

8 De Rijselpoort is de laatste overgebleven toegangspoort van de oorspronkelijke omwalling van Ieper. Tijdens de Bourgondische periode was dit de Mesenpoort. Ook hier liet Vauban de torens verwijderen en de wallen verbreden. Links bevindt zich een overwelfde zaal voor poortwachters. Rechts is een sluiskamer van de beken en vestingswateren.

9 De Hangbrug vanaf de vesting naar de voormalige vesting ‘Hoornwerk van Antwerpen’ en de Leopold III-laan. Een tafereel uit ‘Reynaert de Vos’ beeldt de ontmoeting uit tussen Tibeer de kater en Reynaert de vos.

10 De Menenpoort werd in 1927 gebouwd ter nagedachtenis van vermiste Britse soldaten. Elke avond om hr wordt er de ‘Last Post’ geblazen.

11 Via de Steurstraat kom je aan de St Niklaaskerk, waar het onderwijsmuseum is ondergebracht

12 De Vismarkt en de Vispoort
De Vismarkt en de Vispoort. Het plein werd na de overwelving van de Ieperlee in 1714 aangelegd.

13 Het Minckhuysje of tolhuisje uit 1899 waar visverkopers tol betaalden.

14 Het St Jansgodshuis gaat terug tot 1270, toen er crisis heerste in de lakennijverheid door een tekort aan wol uit Engeland. De familie Broederlam zorgde hier voor de opvang van de armen. Het huidige gebouw dateert uit 1555.

15 Het Tempeliershuis is het enige overgebleven steen (stenen patriciërswoning) uit de 13e eeuw. De eerste aanwezigheid in Ieper wordt vermeld rond Eerst werd hen een huis tussen Brielen en St Jan geschonken door Godfried van St Omaars. Er verbleven tussen de 14 en 24 tempeliers te Ieper. In 1307 werden alle tempeliers in Frankrijk gevangen. In 1308 werd de orde door de paus definitief opgeheven.

16 Net voor je Ieper via de Rijselpoort verlaat, staat de replica van een in 1914 vernield middeleeuws Houten Huis uit Alle andere 90 houten huizen werden in het midden van de 19e eeuw gesloopt.

17 Het Belle Godshuis werd rond 1276 door Christine de Ghines gesticht ter nagedachtenis van haar echtgenoot Salomon Belle. Oorspronkelijk was het een hospitaal, maar later werd het een tehuis voor bejaarde vrouwen. Nu is er een museum gevestigd.

18 De St Pieterskerk werd inde 12e en 13e eeuw gebouwd op een plaats waar Robrecht de Fries in 1073 een bedehuis stichtte. Na de vernieling van de kerk in WO I, werd ze heropgebouwd op de restanten van de overgebleven muren.

19 Het Mergelynck museum is een privémuseum uit 1894 van Arthur Mergelynck. Het verbeeldt de levensstijl van de adel uit de 18e eeuw.

20 De St Pauluskerk werd opgetrokken in Romaanse stijl in de 12e eeuw op de plaats van een kapel. In de 14e eeuw werd ze verbouwd tot een Gotische hallenkerk. De toren dateert van Tijdens de Geuzenopstand in de 16e eeuw werd de kerk zwaar beschadigd. In 1798 werd ze door de Franse Staat verbeurd verklaard, maar in 1802 werd ze opnieuw ingewijd. Ook deze kerk moest na WO I volledig heropgebouwd worden.

21 Het oude gerechtshof van Ieper ligt aan de oostelijke zijde van de Grote Markt. In contrast bevindt zich een moderne aanbouw achteraan. Voor WO I bevond zich hier het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal.

22 De Grote Markt van Ieper is de tweede grootste van Vlaanderen
De Grote Markt van Ieper is de tweede grootste van Vlaanderen. Elke zaterdag is er marktdag. Voor mensen met een visuele handicap staat er een macquette van de Lakenhalle op het plein

23 De Kasselrij was oorspronkelijk een middeleeuws steen ‘ De Wulf’ genaamd. Vanaf 1503 deed het dienst als vergaderplaats voor de schepenen. In de 19e eeuw was het zowel een hotel als een rechtbank . Na WO I deed het tot 1967 dienst als stadhuis. Vandaag doet het gebouw dienst als rechtbank van koophandel – vredegerecht en jeugdrechtbank.

24 De Lakenhalle met het Belfort is één van de grootste burgerlijke bouwwerken uit de middeleeuwen in Europa. Ze werden gebouwd tussen 1200 en In het Belfort bevindt zich een beiaard met 49 klokken. Vanaf de 12e eeuw tot 1817 werden levende katten naar beneden gegooid.

25 Het Nieuwerck werd in 1619 ter vervanging van een houten gebouw uit 1360 tegen de oostelijke gevel van de Lakenhalle gebouwd. In dit renaissancegebouw zit de burgemeester en vindt men de schepenzaal van het stadhuis.

26 Het Vleeshuis is een vroeggotisch gebouw dat in 1530 met een laatgotische bovenverdieping werd verbouwd.

27 De St Maartenskathedraal is gebouwd op de plaats waar eerst een romaanse kerk stond. In 1561 werd het bisdom Ieper opgericht en de kloosterkerk werd tot kathedraal verheven. Cornelius Jansenius ( ) was de bekendste bisschop van Ieper. Het Lapidarium is een overblijfsel van het St Martinusklooster.

28 In de Sacrakapel bevinden zich ondermeer de grafstenen van Robrecht van Bethune en van de bisschoppen Jansenius en Martinus van Riethoven (eerste bisschop van Ieper). Daarnaast zijn nog enkele prachtige schilderijen te bezichtigen.

29 In 1927 werd de eerste steen voor de St Georges Memorial Church gelegd door Lord Plumer. In 1929 werd de afgewerkte kerk door de bisschop van Fulham ingewijd.

30 Het Perron is het nieuw JOC van Ieper, dat voorheen in de kelder van het Vleeshuis was gevestigd.

31 De driejaarlijkse Kattenstoet en de kattenworp door de stadsnar vanaf het Belfort

32 Music: Willem Vermandere
Made by R.S. Music: Willem Vermandere


Download ppt "IEPER."

Verwante presentaties


Ads door Google