De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BACHELORPROEF Workshop 2 Afnemen vragenlijst voor requirements analyse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BACHELORPROEF Workshop 2 Afnemen vragenlijst voor requirements analyse."— Transcript van de presentatie:

1 BACHELORPROEF Workshop 2 Afnemen vragenlijst voor requirements analyse

2 Wie ben ik? Karen Brabant Projectmedewerker HUB-KAHO karen.brabant@hubkaho.be Eerste workshop op 04/04/14 “Aanpak van onderzoeksproject” 2

3 Inhoud 1)Voorbereiding afname 2)Afnemen van een enquête 3)Interviewtechnieken 4)Analyseren en gebruiken van data 3

4 Voorbereiding • Wie? Populatie ---> Steekproef 4

5 Voorbereiding • Wie? 5

6 Voorbereiding • Hoeveel? 6

7 Voorbereiding • Hoeveel? 150.000 medewerkers POPULATIE STEEKPROEF 7

8 Voorbereiding Bevraging kwaliteit intranet 1. ENQUÊTE 2. INTERVIEW 8

9 Voorbereiding • Hoeveel? Populatie > 100 -- OK Populatie < 100 responsgraad min. 80, streef naar 100 Populatie = 50 statistische grens voor kwantitatieve data Populatie < 20 geen survey maar interview Versterk respons door herinneringsmails! 9

10 Hoe een onderzoek inleiden? 10

11 Deontologie Informed consent opstellen vooraf • Leid het onderzoek in: doel van het onderzoek, verloop, voor wie en door wie • Vrijwillige deelname, inzage en vragen mogelijk, stopzetten deelname steeds mogelijk • Verzeker vertrouwelijkheid • Maak reacties indien mogelijk anoniem: Verhoogt de kans op eerlijke feedback en meer ingevulde enquêtes • Toestemming vragen • Op voorhand aankondigen dat je het interview zal opnemen 11

12 Deontologie 12

13 Data verzameling 13

14 Afnemen van een enquête Online enquêtes via: • www.surveymonkey.com • www.enquetemaken.be 14

15 Vaardigheden van een interviewer: • Goede vraagsteller • Actief luisteren • Soepelheid, flexibel • Goede kennis van de theorie • Afwezigheid van vooroordelen, bias 15 Afnemen van een interview

16 Voorbereiding: • Vooraf inplannen + duur • Geschikte locatie – rustig • Geluidsapparatuur – OPNEMEN VERPLICHT • Schrijfgerief en notitieblok • Inleiding onderzoek • Interviewleidraad – open versus gesloten 16 Afnemen van een interview

17 Interviewtechnieken - oefening Welke communicatiekanalen komen voor ons in aanmerking om meer naambekendheid te verwerven? 17 Type organisatie: industriële bakkerij  Bereid interviewleidraad voor (5 vragen)  Neem het interview af bij je buur

18 Interviewtechnieken - oefening • Is het antwoord voldoende compleet? NEEN  Kunt u daar iets meer over vertellen?  En wat denkt u over….?  Waarom zegt/denkt u dat? 18

19 Interviewtechnieken - oefening Wat zijn de grootste motivatie factoren bij mijn werknemers? 19 Type organisatie: Een grootbank  Bereid interviewleidraad voor (5 vragen)  Neem het interview af bij je buur

20 Interviewtechnieken - oefening • Is het antwoord relevant? NEEN  Herformuleer de vraag  Bij onduidelijkheid, geef voorbeeld ! Pas op met sturen van het antwoord 20

21 Interviewtechnieken - oefening • Is het antwoord voldoende helder? NEEN  Wat bedoelt u precies met…?  Kunt u dit even verduidelijken aub?  Ik begrijp het niet goed… 21

22 Interviewtechnieken - oefening • Is het antwoord voldoende compleet? • Is het antwoord relevant? • Is het antwoord voldoende helder? NEEN  DOORVRAGEN 22

23 Interviewtechnieken TIPS • Pas op met gesloten vragen Kruisverhoor • Vat samen tijdens het gesprek • Laat voldoende stiltes • Durf onderbreken • Pas houding en gespreksstijl aan • Ken je gesprekspartner 23

24 Data-analyse 24

25 Kwantitatieve analyse Cijfergegevens verwerken: • gemiddelde, minimum, maximum • frequenties, percentages • correlaties • diagrammen, grafieken 25

26 Kwalitatieve analyse • Verplicht om interview op te nemen • Maak notities, bedenkingen tijdens het gesprek • Interessant om nadien uit te typen, maar moet niet • Citaten moeten letterlijk opgenomen worden 26

27 Kwalitatieve analyse Citaten zijn korte paragrafen, letterlijk aangehaald. Citaten om literatuur/ theorie te… • ondersteunen • aan te vullen • te bekritiseren 27

28 APA normen - BRONVERMELDING PLAGIAAT IS VERBODEN Altijd familienaam auteur + jaartal publicatie, vermelden in de tekst! • Plagiaat is niet te onderschatten… (Graham, Smith & Johnson, 2013). • Volgens De Wachter et al. (2010) denken studenten dat… • In 2012 stelt Pollefliet dat niet-digitale werken papieren documenten zijn zoals boeken, tijdschriften, kranten, syllabi en brochures. 28

29 APA normen - CITEREN Altijd familienaam auteur + jaartal publicatie, paginanummer of paragraafnummer vermelden in de tekst! • VOLLEDIG CITEREN – schriftelijke bron “Als je een boek, een artikel, een norm …. met auteur op het internet hebt geraadpleegd, hanteer je identiek dezelfde regels als voor schriftelijke bronnen met auteur ” (Pollefliet, 2012, p. 80). • GEDEELTELIJK CITEREN – schriftelijke bron Volgens Pollefliet (2012) “hanteer je identiek dezelfde regels als voor schriftelijke bronnen met auteur, als je een boek …. “(p. 80). 29

30 APA normen – Tabellen Tabel 1: gemiddelde scores per geslacht (Brabant, 2014) Vraag 1Vraag 2Vraag 3Vraag 4 Vrouw4,54,44,94,5 Man55,14,9 30

31 APA normen – Grafieken en figuren Grafiek 1: gemiddelde scores per geslacht (Brabant, 2014) 31

32 OEFENING 1 Helpdesk van een communicatie/ internet bedrijf  wat zijn veelgehoorde klachten?  hoe kunnen we dit verbeteren?

33 OEFENING 2 Software optimaliseren in een logistiek bedrijf  veel moeilijkheden bij het afleveren van goederen aan winkels in Brussel binnenstad. Er zijn te veel vrachtwagens die niet vol zijn.

34 OEFENING 3 Ticketverkoop bij evenementen: systeem laat het afweten  Waar ligt het probleem? (server, internet, of …?) Hoe kunnen we dit voorzien?

35 OEFENING 4 Betalingssystemen vallen uit bij piekperiodes, denk aan Kerstmis 2013.  Hoe kan dit voorkomen worden?

36 Sport wedstrijd of competitie: 1 Planning opmaken 2 Bijhouden van de score  Hoe pak je dit aan? OEFENING 5

37 Via tablet bestellingen in een restaurant doorgeven.  Hoe ontwikkel je dit? OEFENING 6

38 38


Download ppt "BACHELORPROEF Workshop 2 Afnemen vragenlijst voor requirements analyse."

Verwante presentaties


Ads door Google