De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BACHELORPROEF Workshop 2 Afnemen vragenlijst voor requirements analyse

Verwante presentaties


Presentatie over: "BACHELORPROEF Workshop 2 Afnemen vragenlijst voor requirements analyse"— Transcript van de presentatie:

1 BACHELORPROEF Workshop 2 Afnemen vragenlijst voor requirements analyse

2 Wie ben ik? Karen Brabant Projectmedewerker HUB-KAHO Eerste workshop op 04/04/14 “Aanpak van onderzoeksproject”

3 Inhoud Voorbereiding afname Afnemen van een enquête
Interviewtechnieken Analyseren en gebruiken van data

4 Populatie ---> Steekproef
Voorbereiding Wie? Populatie ---> Steekproef

5 Voorbereiding Wie?

6 Voorbereiding Hoeveel?

7 Voorbereiding Hoeveel? POPULATIE STEEKPROEF medewerkers

8 Voorbereiding Bevraging kwaliteit intranet 1. ENQUÊTE 2. INTERVIEW

9 Voorbereiding Hoeveel? Versterk respons door herinneringsmails!
Populatie > OK Populatie < 100 responsgraad min. 80, streef naar 100 Populatie = 50 statistische grens voor kwantitatieve data Populatie < 20 geen survey maar interview Versterk respons door herinneringsmails!

10 Hoe een onderzoek inleiden?

11 Deontologie Informed consent opstellen vooraf
Leid het onderzoek in: doel van het onderzoek, verloop, voor wie en door wie Vrijwillige deelname, inzage en vragen mogelijk, stopzetten deelname steeds mogelijk Verzeker vertrouwelijkheid Maak reacties indien mogelijk anoniem: Verhoogt de kans op eerlijke feedback en meer ingevulde enquêtes Toestemming vragen Op voorhand aankondigen dat je het interview zal opnemen Informed consent = toestemming van de deelnemer vragen.

12 Deontologie

13 Data verzameling

14 Afnemen van een enquête
Online enquêtes via:

15 Afnemen van een interview
Vaardigheden van een interviewer: Goede vraagsteller Actief luisteren Soepelheid, flexibel Goede kennis van de theorie Afwezigheid van vooroordelen, bias

16 Afnemen van een interview
Voorbereiding: Vooraf inplannen + duur Geschikte locatie – rustig Geluidsapparatuur – OPNEMEN VERPLICHT Schrijfgerief en notitieblok Inleiding onderzoek Interviewleidraad – open versus gesloten

17 Interviewtechnieken - oefening
Welke communicatiekanalen komen voor ons in aanmerking om meer naambekendheid te verwerven? Type organisatie: industriële bakkerij Bereid interviewleidraad voor (5 vragen) Neem het interview af bij je buur

18 Interviewtechnieken - oefening
Is het antwoord voldoende compleet? NEEN Kunt u daar iets meer over vertellen? En wat denkt u over….? Waarom zegt/denkt u dat?

19 Interviewtechnieken - oefening
Wat zijn de grootste motivatie factoren bij mijn werknemers? Type organisatie: Een grootbank Bereid interviewleidraad voor (5 vragen) Neem het interview af bij je buur

20 Interviewtechnieken - oefening
Is het antwoord relevant? NEEN Herformuleer de vraag Bij onduidelijkheid, geef voorbeeld ! Pas op met sturen van het antwoord

21 Interviewtechnieken - oefening
Is het antwoord voldoende helder? NEEN Wat bedoelt u precies met…? Kunt u dit even verduidelijken aub? Ik begrijp het niet goed…

22 Interviewtechnieken - oefening
Is het antwoord voldoende compleet? Is het antwoord relevant? Is het antwoord voldoende helder? NEEN  DOORVRAGEN

23 Interviewtechnieken TIPS
Pas op met gesloten vragen <-> Kruisverhoor Vat samen tijdens het gesprek Laat voldoende stiltes Durf onderbreken Pas houding en gespreksstijl aan Ken je gesprekspartner

24 Data-analyse

25 Kwantitatieve analyse
Cijfergegevens verwerken: gemiddelde, minimum, maximum frequenties, percentages correlaties diagrammen, grafieken

26 Kwalitatieve analyse Verplicht om interview op te nemen
Maak notities, bedenkingen tijdens het gesprek Interessant om nadien uit te typen, maar moet niet Citaten moeten letterlijk opgenomen worden

27 Kwalitatieve analyse Citaten zijn korte paragrafen, letterlijk aangehaald. Citaten om literatuur/ theorie te… ondersteunen aan te vullen te bekritiseren

28 APA normen - BRONVERMELDING
PLAGIAAT IS VERBODEN Altijd familienaam auteur + jaartal publicatie, vermelden in de tekst! Plagiaat is niet te onderschatten… (Graham, Smith & Johnson, 2013). Volgens De Wachter et al. (2010) denken studenten dat… In 2012 stelt Pollefliet dat niet-digitale werken papieren documenten zijn zoals boeken, tijdschriften, kranten, syllabi en brochures.

29 APA normen - CITEREN Altijd familienaam auteur + jaartal publicatie, paginanummer of paragraafnummer vermelden in de tekst! VOLLEDIG CITEREN – schriftelijke bron “Als je een boek, een artikel, een norm …. met auteur op het internet hebt geraadpleegd, hanteer je identiek dezelfde regels als voor schriftelijke bronnen met auteur ” (Pollefliet, 2012, p. 80). GEDEELTELIJK CITEREN – schriftelijke bron Volgens Pollefliet (2012) “hanteer je identiek dezelfde regels als voor schriftelijke bronnen met auteur, als je een boek …. “(p. 80).

30 APA normen – Tabellen Tabel 1: gemiddelde scores per geslacht (Brabant, 2014) Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vrouw 4,5 4,4 4,9 Man 5 5,1

31 APA normen – Grafieken en figuren
Grafiek 1: gemiddelde scores per geslacht (Brabant, 2014)

32 OEFENING 1 Helpdesk van een communicatie/ internet bedrijf  wat zijn veelgehoorde klachten?  hoe kunnen we dit verbeteren?

33 OEFENING 2 Software optimaliseren in een logistiek bedrijf  veel moeilijkheden bij het afleveren van goederen aan winkels in Brussel binnenstad. Er zijn te veel vrachtwagens die niet vol zijn.

34 OEFENING 3 Ticketverkoop bij evenementen: systeem laat het afweten
Waar ligt het probleem? (server, internet, of …?) Hoe kunnen we dit voorzien?

35 OEFENING 4 Betalingssystemen vallen uit bij piekperiodes, denk aan Kerstmis  Hoe kan dit voorkomen worden?

36 OEFENING 5 Sport wedstrijd of competitie: 1 Planning opmaken 2 Bijhouden van de score  Hoe pak je dit aan?

37 OEFENING 6 Via tablet bestellingen in een restaurant doorgeven.  Hoe ontwikkel je dit?

38


Download ppt "BACHELORPROEF Workshop 2 Afnemen vragenlijst voor requirements analyse"

Verwante presentaties


Ads door Google