De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geschiedenis van Hoorn

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geschiedenis van Hoorn"— Transcript van de presentatie:

1 Geschiedenis van Hoorn 1500-2000.
Oorlog & Vrede. Door Iris, Anaïs, Kim.

2 Periode van vrede. Deze tijd was een onderdeel van de grootste bloei periode van Hoorn. Dit werd vooral veroorzaakt door de opbloeiende zeevaart. (VOC. & WIC.) Hoorn werd hierdoor op Amsterdam na de belangrijkste stad van Noord-Holland. Hier zijn nog vele aandenkens aan, zoals het stand beeld van J.P. Coen. In deze periode was in Nederland rust en vrede, oorlog was er op dat moment niet, maar dat veranderde na deze tijd.

3 Tachtig jarige oorlog, ze noemde dit toen nog geen oorlog maar een “opstand”. In deze periode was er een lange tijd oorlog, namelijk de tachtig jarige oorlog. In deze tijd was ook de slag op Zuiderzee, dit was een uitvloeisel van de geuzenopstand. Het was een onderdeel van de tachtig jarige oorlog. Ook hier van zijn nog restanten te zien en dat zijn de Bossuhuizen. Het zijn 3 aangrenzende huizen in Hoorn. Ze staan op de hoek van de Slapershaven en het Grote Oost. De 3 huizen komen uit de 17e eeuw. De nederlaag van Bossu was een van de redenen dat de Spaanse landvoogd Alva Noord-Holland niet kon veroveren. De stadhouder van Hoorn was toen der tijd Maurits van Oranje. Hij was een van de belangrijkste legeraanvoerders van de Republiek. De VOC ( Verenigde Oost-Indische Compagnie) werd door Johan van Oldenbarnevelt opgericht. Op 20 Maart 1602 kreeg de VOC het Nederlandse monopolie.

4 “Het volk is redeloos, het land is reddeloos en de regering is radeloos”.
Na 1648 was er weer een periode van vrede de tachtig jarige oorlog was voorbij en de rust keerde terug. Dat de oorlog voorbij was wil niet zeggen dat er alleen maar vrede was. Een voorbeeld hiervan is; het rampjaar In 1672 begon de Hollandse Oorlog en werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aangevallen. De republiek werd aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen. Dit zou allemaal de schuld zijn van de bestuurders. Het rampjaar duurde ongeveer 17 maanden. In 1780 groeide de onvrede in de Republiek Nederland. Stadhouder Willem V had niet kunnen voorkomen dat het land nu al voor de vierde keer in oorlog is geraakt met Engeland. Er ontstonden twee vijandige groepen de patriotten en de prinsgezinden. De tegenstelling tussen patriotten en prinsgezinden liep zo hoog, dat er in Hoorn een burgeroorlog uitbrak. In maart 1787 viel er zelfs een dode. Op 7 september pleegden de patriotten, die onder de regenten heel wat aanhangers hadden, een geslaagde aanval. Het leger van prins Willems zwager, de koning van Pruisen, sloeg al een maand later de patriotse ‘rebellie’ neer en Bredehoff kon terugkomen. In de 18e eeuw ging het niet goed met Hoorn, de economie was flink achteruit gegaan, vroeger richtte Hoorn zich op de handel via de zee, jaarlijks vertrokken vanuit Hoorn 2 a 3 schepen van de VOC naar het Oost. Kaas was een belangrijk exportartikel. Zo ontstond in de 19e eeuw de kaasmarkt, Hoorn was de grootste kaasmarkt van Noord-Holland, daardoor bloeide de economie en dus ook de vrede weer op.

5 1914 - 1918 In deze periode woede de eerste wereldoorlog.
Een garnizoensstad is een stad van militair belang, waar een of meer legerafdelingen gevestigd is of zijn. Soms zijn er in een garnizoensstad arsenalen, kazernes en vestingwerken of kampen en oefenterreinen, oorspronkelijk zaten ze daar om die plaats te bewaken, maar tegenwoordig ook vaak met die plaats als thuisbasis. Bijna 60 jaar lang , van 1863 tot 1922, was Hoorn een garnizoensstad. Op de foto staan rond 1900 de soldaten op de verzamelplaats. De Garnizoenscommandant nam het apél af terwijl hij op zijn paard zat.

6 Na 1918 was de eerste wereldoorlog afgelopen, op wat kleine opstandjes na was het relatief rustig in Nederland en heerste er vrede.

7 In deze periode woede de tweede wereldoorlog. Veel mensen zijn gedood, vooral joden. Het was een gruwelijke oorlog met vele doden, en een compleet ingestorte economie. Ter nagedachtenis aan allee nabestaande zijn veel monumenten gemaakt een voorbeeld van zo’n monument is de Vier handen. De 4 handen monumenten zijn stenen met daarop een of meerdere handen en op de steen een tekst, die zijn geschreven door Margreet van Hoorn. ( zie hieronder ) De verzetsmonumenten zijn ter nagedachtenis aan 1945 en zijn toevoegingen aan het verzetsmonument uit 1947 aan de Grote Kerk. De monumenten zijn medemogelijk gemaakt door Stichting Horns Verzetsmonument dat door subsidies en inzamelingen de beelden hebben kunnen betalen. In de beelden word de pijn van 1945 uitgebeeld. De vier handen staan voor afscheid, woede, wanhoop en laatste troost.

8 Na de tweede wereldoorlog is Nederland weer in vrede. Tot nu toe is dat zo gebleven.


Download ppt "Geschiedenis van Hoorn"

Verwante presentaties


Ads door Google