De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herman Wijffels Zijn beleving van deze tijd Energiedag MKB Krachtcentrale 30 nov. 2010 Slides gemaakt door Sjaak Evers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herman Wijffels Zijn beleving van deze tijd Energiedag MKB Krachtcentrale 30 nov. 2010 Slides gemaakt door Sjaak Evers."— Transcript van de presentatie:

1 Herman Wijffels Zijn beleving van deze tijd Energiedag MKB Krachtcentrale 30 nov. 2010 Slides gemaakt door Sjaak Evers

2 We maken mee: • Volgende – fase in de maatschappelijke ontwikkeling – cultuur fase – aflevering van de beschaving

3 Agenda 1. Hoe moeten we economie op het ogenblik evalueren 2. Langs sociale en ecologische kant van duurzaamheid 3. Rol van ondernemerschap in deze tijd

4 1. Hoe economie evalueren • Herstel verhalen niet geloven ! • Weer groeien op de oude manier ? No way ! • Discontinuïteiten in onze huidige maatschappelijke ontwikkeling te groot

5 • Uitgangspunten en basisideeën van de industriële tijd al enige tijd – Over hun hoogtepunt van productiviteit heen – Beginnen zich zelf tegen te werken 1. Hoe economie evalueren

6 • Rekening van de crisis nog niet betaald – Euro, Ierland, Portugal, Spanje – Ook NL nog niet • 4 % krimp vorig jaar door Overheid opgevangen • Geaccumuleerd in het financieringstekort • Gat te dichten, terecht • We moeten allemaal bijdragen 1. Hoe economie evalueren

7 • Overal in de Westerse wereld • Nog enorme druk op de koopkracht • Dus van consumenten bestedingen moeten we het niet hebben • Geen groei van afzet te verwachten • Bedrijven investeren niet veel • Banken meer aan banden gelegd • Een wel lopende bron: opkomende economieën • Daarnaar export en daardoor groei 1. Hoe economie evalueren

8 • Overall: kwakkelende, hoogstens langzaam groeiende macro-economieën • Vorm van discontinuïteit • Het normale groeispel niet gespeeld de komende tijd • Goed kijken naar groeimogelijkheden, bijv. elektrische fiets • Alleen dingen die werkelijk waarde toevoegen aan de kwaliteit van het leven 1. Hoe economie evalueren

9 2. Langs sociale en ecologische kant van duurzaamheid • Tot zover over de macro-economische context • Veel structureler: • Toe aan een nieuwe set van ideeën basis voor een nieuwe fase van de maatschappelijke ontwikkeling: – Op sociaal-organisatorisch gebied uit te werken (relatie mens/mens, People)  productievere processen – Op ecologische gebied uit te werken (relatie mens/aarde, Planet)  schonere processen • Samen Duurzaamheid, meer dan duur

10 • Onder Duurzaamheid liggende maatschappelijke ambitie / aspiratie: – Hogere kwaliteit van relaties • Van relaties tussen mensen • Van de relatie tussen mens en aarde 2. Langs sociale en ecologische kant van duurzaamheid

11 Gekomen door: 1. Kennelijk niet tevreden over die relaties – We passen niet meer in hiërarchische, piramidale, mechanistische organisatiestructuren, met ‘command & control’ – We willen niet meer zo slordig omspringen met onze grondstoffen en ecosystemen, • we ondergraven fysieke basis van het leven zelf 2. Het kan anders, beter ! 2. Langs sociale en ecologische kant van duurzaamheid

12 • Andere manier van kijken naar mensen, naar het leven van mensen – Het Nieuwe Werken is daarvan een uitvloeisel • In organisaties is meer uit mensen te halen – Uit omstandig wetenschappelijk onderzoek: • Gemiddeld in NL: Potentie benutting: 35 – 50 % – Sociale innovatie  hogere benutting  hogere productiviteit • Vergrijzing: welvaart met gemiddel ouderen – Blijven investeren in mensen, opdat ze creatief blijven 2. Langs sociale en ecologische kant van duurzaamheid

13 • ‘Uit de wikkels halen’ van potentie, doel van – Sociaal beleid in ondernemingen – Sociale zekerheid in samenlevingen • Flow creëren  1+1 = 3 - effect 2. Langs sociale en ecologische kant van duurzaamheid

14 • Hetzelfde verhaal • Heel primitief vanuit een 21-ste eeuws perspectief: – Uit aardkorst: fossielen – Gebruiken – Wat we niet kunnen gebruiken terug de natuur in • Lineair denken  wegwerpmaatschappij • Het kan veel beter 2. Langs sociale en ecologische kant van duurzaamheid

15 • Concepten ook hier voor al aanwezig • Kringloopprocessen – ‘Cradle to cradle’, ‘Virgin’ kwaliteit – Desso, Ahrend • ‘Ons vizier verplaatsen’: – Van: voorovergebogen in de aardkorst rommelen – Naar: oogsten uit permanent beschikbare stromen, van wat overvloed is (zon en wind) 2. Langs sociale en ecologische kant van duurzaamheid

16 • Paul Polman, CEO Unilever – In komende periode • Ecologische voetafdruk: X ½ • Omzet: X 2 2. Langs sociale en ecologische kant van duurzaamheid

17 • Versleten raken van oude organisatiemodellen • Lineaire processen niet meer mogelijk in de toekomst gevolg van successen van de Industriële tijd: • Emancipatie – Verhoogd bewustzijn • van individualiteit • i.p.v. groepsidentiteit – Omwisseling ! 2. Langs sociale en ecologische kant van duurzaamheid: Paar achtergronden

18 • Verhoogd bewustzijn van individualiteit  we passen niet meer in oude organisaties  1 => 9 miljard in 2050 + welvaart • Industriële tijd – Gerealiseerd  problemen  oplossingen • m.b.v. verhoogd bewustzijn van individualiteit • 3 “dragende” technologieën 2. Langs sociale en ecologische kant van duurzaamheid: Paar achtergronden

19 3 ‘dragende’ technologieën voor de komende tijd: • ICT – Faciliteert • Individualiteit • Communicatie noodzaak als gevolg van individualiteit • Levenswetenschappen /Life sciences – Fossielen  levende materie (zon en wind) • Nanotechnologie – Kleinste deeltjes bouwstenen voor materie Alle drie: -In beginsel: kleinschalig, fijner, zorgvuldiger -Nodig om lichter, zorgvuldiger te leven 2. Langs sociale en ecologische kant van duurzaamheid: Paar achtergronden

20 • Belasting draagvermogen aarde veel te groot • Per jaar verbruiken we momenteel wat aarde duurzaam gedurende 1½ jaar kan produceren • We verbruiken 50 % boven wat aarde jaarlijks produceert • We leven vanaf 2-de helft augustus – niet van de rente = productie – Maar van de hoofdsom = natuurlijk kapitaal 2. Langs sociale en ecologische kant van duurzaamheid: Paar achtergronden

21 Simpel sommetje: • 2000: 6 mld, cons. hoeveelheid gem. 1 = 6 mld matige econ. groei • 2050: 9 mld, cons. hoeveelheid gem. 2 = 18 mld Ver-3-voudiging van ons consumptie volume in 50 jaar In een situatie waarin we sinds 1985 1½ x vergen wat we per jaar opleveren. 2. Langs sociale en ecologische kant van duurzaamheid: Paar achtergronden

22 • Gelukkig – met het ontstaan van de problemen – de oplossingen er ook al • Grote stroefheid: de bestaande belangen ! – Bijv. we bouwen kolencentrales – terwijl kan: • van omlaag in de aardkorst • naar omhoog vanuit boven • Transitie is “the name of the game” 2. Langs sociale en ecologische kant van duurzaamheid: Paar achtergronden

23 • Alles bij elkaar: – De tijd van exponentiele economische groei is voorbij (zeker in het Westen) (1) – De tijd van de klassieke hiërarchische, piramidale, mechanistische organisatiestructuren is voorbij. – De tijd dat je mensen dwong in dat soort contexten is voorbij (2a) – De tijd dat je ‘à volonté’ (naar believen) kon consumeren is voorbij (2b) • DisconituiTijd, DisconituiTijd, DisconituiTijd 2. Resumerend

24 Tussendoor Grote aanbeveling: • Niet (primair) vanuit extrapolatie, ook: stel nou dat het echt helemaal anders wordt • Vraagstukken vanuit 2 optieken bekijken: – Gangbare oude optiek (vanuit de historie) – Tegenovergestelde optiek (vanuit de toekomst). Veelal geeft 2-de optiek veel plausibeler uitkomsten dan de 1-ste optiek !

25 3. Rol van ondernemerschap in deze tijd • Basisstelling: ondernemers zijn uitgevonden om te doen wat er nu aan de orde is ! • Om de zoveel tijd is er een nieuwe set van mogelijkheden binnen bereik • Kern van ondernemerschap: luisteren naar nieuwe mogelijkheden en die in de materie brengen • Dat is de evolutionaire rol die ondernemers spelen in het leven

26 • Vergt een zekere afstand nemen van wat gangbaar is geworden: – Ondernemen gaat alleen maar om winst • Ook volgens de bedenkers van het stelsel van ondernemingsgewijze productie (Adam Smith e.v.a.) – Een omkering van doel en middel 3. Rol van ondernemerschap in deze tijd

27 • Het ging om een intelligente combinatie van – Eigen belang – Maatschappelijk belang • M.n. met de opkomst van het aandeelhouderskapitalisme omgedraaid: – Winst (i.c. aandeelhouderswaarde) vergroten doel – Iets doen in de maatschappij middel 3. Rol van ondernemerschap in deze tijd

28 • Een van de redenen van zoveel woede: – wij voor hen (daarboven in die grote organisaties) • Origineel: – Zij voor ons ! 3. Rol van ondernemerschap in deze tijd

29 • Ondernemerschap in een maatschappelijk perspectief plaatsen • ‘In waardigheid leven’ is het ultieme doel van de maatschappelijke ontwikkeling • Schone taak van ondernemende mensen: • Vorm geven aan – nieuwe • Fase in de maatschappelijke ontwikkeling • Cultuur fase – volgende draai in het lange proces van de beschaving der mensheid 3. Rol van ondernemerschap in deze tijd


Download ppt "Herman Wijffels Zijn beleving van deze tijd Energiedag MKB Krachtcentrale 30 nov. 2010 Slides gemaakt door Sjaak Evers."

Verwante presentaties


Ads door Google