De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

[1][1]Titel plus versienummer presentatie 22-10-2010 Presentatie 29 Maart 2011,

Verwante presentaties


Presentatie over: "[1][1]Titel plus versienummer presentatie 22-10-2010 Presentatie 29 Maart 2011,"— Transcript van de presentatie:

1 [1][1]Titel plus versienummer presentatie 22-10-2010 Presentatie 29 Maart 2011,

2 [2][2]Titel plus versienummer presentatie 22-10-2010 Agenda •Introductie GIBO Groep & Kapitaalplaza •Wat is Kapitaalplaza? •Wat betekent dat voor Ondernemer en Investeerders •Hoe kunt U gebruik maken van deze services

3 [3][3]Titel plus versienummer presentatie 22-10-2010 In de pers:

4 [4][4]Titel plus versienummer presentatie 22-10-2010 In de pers:

5 [5][5]Titel plus versienummer presentatie 22-10-2010 In de pers:

6 [6][6]Titel plus versienummer presentatie 22-10-2010 Steun Minister ELI Minister van EL&I: "Dit (Kapitaal Plaza) is een aanvulling op bestaande bancaire financiering en daar- mee een aanwinst voor het bedrijfsleven en investeerders. Ook al omdat er sprake is van kwaliteit en innovatie en omdat er vertrouwen uitgaat van de betrokken business partners, waaronder gerenommeerde accountants en adviesorganisaties". Kapitaalplaza.nl is een initiatief dat het ministerie van Economische Zaken steunt om de toegang tot bronnen van informeel en professioneel kapitaal te vergroten.

7 [7][7]Titel plus versienummer presentatie 22-10-2010 Wat is kapitaalplaza.nl Kapitaalplaza.nl faciliteert niet-bancaire financiering van kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) en investeringsprojecten. De kerneigenschappen betreffen: •Inzicht in en toegang bieden tot grote delen van het bedrijfsleven die nu niet of onvoldoende voor vraag en aanbod van kapitaal toegankelijk zijn •Transparant maken en ontsluiten van financieringbronnen in aanvulling op banken •Bieden van best-in-class partnernetwerk •Constructieve samenwerking met andere partijen; zoals banken, dealmakers en M&A Clubs •Maatwerkmogelijkheden voor bedrijf en investeerders met betrekking tot het vaststellen van optimale financieringsomvang en vorm kapitaal •24/7 online netwerkmogelijkheden voor investeerders, ondernemers en partners •Steun van het Ministerie van Economische Zaken (EL&I) en MKB Nederland

8 [8][8]Titel plus versienummer presentatie 22-10-2010 Uitgangspunten •Praktische oplossingen bieden aan zowel ondernemers als investeerders •Robuust en geloofwaardig platform bouwen voor midden en lange termijn •Focus op kwaliteit en behoud van kwaliteit: A1 dienstverlening! •Actief benutten kennis, kunde en netwerken van partners die mee bijdragen aan het succes en daar ook zelf van profiteren •Ontzorgen door maatwerk en ondersteuning

9 [9][9]Titel plus versienummer presentatie 22-10-2010 Waar komt GIBO Groep in beeld? •Helpen klanten bij complementeren profielen •Validatie plegen op voorgestelde prognoses •Adviseren van klanten bij totale financieringsplaatje: standkrediet, lening, achtergesteld, factoring, etc. •Begeleiden investeerders bij transacties inzake fiscaliteit, structuur etc.

10 [10]Titel plus versienummer presentatie 22-10-2010 Ondernemers: voordelen Uitgangspunt ondernemers: •Ondernemers overzien onvoldoende de beschikbare financiële kanalen en mogelijkheden •Goede ondernemers zijn niet altijd in staat een optimaal businessplan op te stellen •Ondernemers wantrouwen adviseurs en banken en hun beloningsstructuur Oplossing kapitaalplaza.nl: •Het inzichtelijk en toegankelijk maken van het aanbod aan kapitaal •Bieden van een aanvullende financieringsbron wat de mogelijkheden voor het verkrijgen van andere vormen van financiering ook weer vergroot •Meer inzicht in zowel het financieringsvraagstuk als de optimale financieringsstructuur •Best-in-class partnernetwerk tegen speciale tarieven voor klanten van kapitaalplaza.nl •Duidelijke wederzijdse contractvoorwaarden voor zowel kapitaalaanvrager als -verstrekker •Excellente netwerkmogelijkheden voor investeerders en ondernemers

11 [11]Titel plus versienummer presentatie 22-10-2010 Investeerders: voordelen Uitgangspunt investeerders: •Rendementen uit de publieke markten, gestructureerde producten, private equity en hedge funds zijn tegengevallen en blijven onzeker •Het vinden, beoordelen en selecteren van investeringsproposities kost veel tijd en geld Oplossing kapitaalplaza.nl: •Een platform dat investeringsproposities beoordeelt, rangschikt en evalueert op basis van de objectieve criteria en kwaliteitsstandaarden van de investeerder •Optimale privacy bescherming (geen Spam) •Maatwerkmogelijkheden, gebaseerd op beoogd rendement en investeringswijze •Mogelijkheid tot externe validering in plaats van of naast eigen ‘due diligence’ •Best-in-class partnernetwerk tegen speciale tarieven, duidelijke contractvoorwaarden en mogelijkheden tot netwerken met ondernemers en partners

12 [12]Titel plus versienummer presentatie 22-10-2010 Betrokken partijen •Gerenommeerd software house Soops gespecialiseerd in de ontwikkeling en het beheer van maatwerk software oplossingen voor handelsplatforms waaronder die van de grootste Europese energiebeurzen •Full service interactief bureau Evident met 60 internetspecialisten. Evident heeft 15 jaar historie en cliënten zoals Insinger de Beaufort en ING Investment Management. Evident is dit jaar wederom uitgeroepen tot Winnaar van de Award voor de Beste Corporate Website. •Het Ministerie van Economische Zaken en MKB Nederland •Credit Management bureau Graydon voor jaarverslagen, ratings en fraudepreventie •Corporate services firma Intertrust voor de ‘execution’ en ‘clearing’ van de geldstromen •Een selectie van ‘preferred’ partners voor de aanlevering van cliënten en het verlenen van verschillende diensten, waaronder de validatie van businessplannen en proposities •Investment communities rond ondernemers clubs, trusts, private banks en family offices

13 [13]Titel plus versienummer presentatie 22-10-2010 Overheid en procespartners

14 [14]Titel plus versienummer presentatie 22-10-2010

15 [15]Titel plus versienummer presentatie 22-10-2010 Kapitaal aanvraag ondernemer

16 [16]Titel plus versienummer presentatie 22-10-2010 Matching profiel investeerder

17 [17]Titel plus versienummer presentatie 22-10-2010 Investeerders Match

18 [18]Titel plus versienummer presentatie 22-10-2010 Authorisatie door ondernemer


Download ppt "[1][1]Titel plus versienummer presentatie 22-10-2010 Presentatie 29 Maart 2011,"

Verwante presentaties


Ads door Google