De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag Vlaams Welzijnsverbond – Samen staan we sterker – workshop 1 Tabor Klimmen en dalen in het netwerkverhaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag Vlaams Welzijnsverbond – Samen staan we sterker – workshop 1 Tabor Klimmen en dalen in het netwerkverhaal."— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag Vlaams Welzijnsverbond – Samen staan we sterker – workshop 1 Tabor Klimmen en dalen in het netwerkverhaal

2 2 WGO netwerken

3 waardegericht 3 De missie van de netwerkorganisatie is er toe bij te dragen dat partnerorganisaties uit welzijnszorg, gezondheidszorg en onderwijs als waardegerichte organisatie hun missie succesvol kunnen realiseren. Dit door hen op kwaliteitsvolle en proactieve wijze continu te ondersteunen via het realiseren van een versterkend systeem van samenwerking én het beschikbaar stellen van aanvullende expertise”. Deze missie werd vertaald in een eigen visie op 'waardegericht ondernemen'. Het netwerk en haar partnerorganisaties werken daarbij vanuit een gedeeld waardenkader. Ze vormen een kompas bij het waardegericht handelen, een richtsnoer bij de besluitvorming. Deze waarden zijn samengevat in de zeven kernwaarden. Soberheid Innovatie Openheid Kwaliteit Solidariteit Evenwaardigheid Gastvrijheid TABOR WGO-groep De Tabor-groep heeft in haar basisvisie een gemeenschappelijke standaard voor menswaardigheid uitgedrukt. Zeven ankerpunten geven elk een andere dimensie aan dit grondprincipe van menswaardigheid. over Tabor

4 I nrichten Verrichten Richten ondernemen Eerst is er richten: •Richten gaat over de missie en visie die de bestaansredenen en de oriëntatie van de organisatie aangeven. Van daaruit wordt de strategie om de missie te realiseren – het beleidsplan – opgebouwd. Zo komen we bij inrichten: •De strategische doelstellingen worden gerealiseerd door de organisatie ertoe uit te bouwen rekening houdend met de aanwezige cultuur. Dan hebben we het over de structuur, de wijze waarop medewerkers team vormen, overleggen, informatie delen. Om dan alles in gereedheid te brengen om te…verrichten: • Alle plannen zijn maar zoveel waard als de mate waarin ze worden uitgevoerd. De concrete acties uit het beleidsplan krijgen hier vorm. Daartoe heeft men competente medewerkers nodig, een aanbod aan bruikbare methodieken en onderlinge afspraken. 4 Gedeelde Waarden

5 WGO model 5 gastvrijheid solidariteit openheid evenwaardigheid kwaliteit innovatie soberheid evenwichtgroei invloed steun en veiligheid besef van ik erkenning worden ontwikkeling cliënt maatschappij medewerker zijn verankering wij verbinding besef van

6 Belanghebbenden 6 • Maatschappelijk relevante dienstverlening in welzijnszorg (gehandicaptenzorg, sociale economie); gezondheidszorg (algemene en psychiatrische ziekenhuizen, woon- en zorgcentra); onderwijs (basis, secundair en buitengewoon) • Gebruikers (leerlingen, patiënten, residenten, kansengroepen) opvoeding, zorgen, verzorging, verblijf, sociale tewerkstelling in Tabor organisaties: > 17.000 • Medewerkers: > 6.000 • Vrijwilligers: circa 20.000 ‘man’dagen • Overheid: efficiënte besteding van middelen

7 Partners 7 Lovendegem Eeklo Kortrijk Gent Lokeren Damme Melle Zaffelaere Ronse Zwalm Wetteren Landegem De Pinte St.Amandsberg Beervelde

8 Netwerken 8 Het gemeenschappelijk objectief om een zo hoog mogelijke standaard van menswaardigheid te bereiken brengt de organisaties van de Tabor-groep samen. Ze delen de overtuiging dat de kansen op succes bij de realisatie van hun maatschappelijk project toenemen wanneer ze zich met elkaar verbinden in een netwerkgeheel. Door het pad met elkaar te delen, ontstaat een toegevoegde waarde die we zouden ontberen wanneer we de weg alleen zouden gaan.

9 Netwerken • Netwerking: Medewerkers ontmoeten elkaar in verschillende overleg- en beleidsadviesgroepen. Uit deze contacten ontstaat een dynamiek die gekenmerkt wordt door wederkerigheid en solidariteit. Krachten worden gebundeld rond gemeenschappelijke doelstellingen en op materieel vlak worden schaalvoordelen gecreëerd. • Consult: Tabor heeft gespecialiseerde medewerkers in verschillende beleidsdomeinen waarop de leden beroep kunnen doen. • Ondersteuning bij investeringen (portefeuille) en patrimoniumbeheer 9

10 Netwerken 10 Dilemma: “Als voorsprong datgene is wat men zoekt in netwerken, waarom gaat het dan zo langzaam ?” over klimmen en dalen

11 Netwerken 11 Redenen voor netwerkennetwerken TIP 1 van Chris Huxham: “Don’t do it…unless you have to” Vijf hefbomen….zoek het steunpunt

12 Hefbomen 12 Gemeen(schappelijk)e doelen Gezond verstand versus gemene praktijk We dienen het eens te zijn over de doelen vooraleer we van start gaan Ook andere doelstellingen en verwachtingen spelen mee en worden niet altijd gecommuniceerd verheldering

13 Hefbomen 13 Structuur en dynamiek in het netwerk: dubbel-zinnig Partnerselectie op basis van compatibiliteit – bereidheid - beschikbaarheid - complementariteit Netwerksamenstelling: oog voor complexiteit en dynamiekdynamiek

14 Hefbomen 14 Vertrouwen: a never ending story Een definitie van vertrouwen De vertrouwens’loop’vertrouwens’loop’

15 15 Hefbomen Macht: het spiegelbeeld van vertrouwen ? Principe van de hefboomwerking. Links de last (de rode bol) en de lastarm (afstand van de last tot het draaipunt), rechts de macht (krachtpijl) en de machtarm Een hefboom is een mechanisme waarmee een kleine kracht in combinatie met een grote beweging wordt omgezet in een kleine beweging die een grote last verplaatst, waarvoor een grote kracht nodig is.kracht beweging ArchimedesArchimedes: geef mij een plaats om te staan en ik beweeg de aarde

16 16 Hefbomen Leiderschap Het gras groeit niet door er aan te trekken… Maar af en toe verticuteren helpt !verticuteren

17 www.tabor.be wgo.groep@tabor.be paul.ongenaert@tabor.be 17 There's no substitute for live work to keep a band together. Keith Richards Keith Richards


Download ppt "Studiedag Vlaams Welzijnsverbond – Samen staan we sterker – workshop 1 Tabor Klimmen en dalen in het netwerkverhaal."

Verwante presentaties


Ads door Google