De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HAN SPORT & BEWEGEN Team Talent Mark de Niet & Jasper de Greef e.a.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HAN SPORT & BEWEGEN Team Talent Mark de Niet & Jasper de Greef e.a."— Transcript van de presentatie:

1 HAN SPORT & BEWEGEN Team Talent Mark de Niet & Jasper de Greef e.a.

2 Van Groesbeek naar (El) Salvador? “Als ik er nu op terugkijk dan is de combinatie school & voetbal me eigenlijk het best bevallen. De samenwerking van N.E.C. met de SsGN was echt perfect. Het waren volle dagen, maar het was wel zo geregeld dat je 's avonds niets meer hoefde te doen en tijd had voor je sociale leven. Dankzij die samenwerking en het feit dat ik naast het voetbal de 'afleiding' had van school, heb ik mijn HAVO diploma kunnen halen. Daar zag het in eerste instantie namelijk niet naar uit, maar dat is dus toch gelukt!”

3 Model talentontwikkeling in LO* Environmental characteristics •Teacher/Coach •Peer socialisation •Family support •Social values Environmental characteristics •Teacher/Coach •Peer socialisation •Family support •Social values Abilities Physical Cognitive Intrapersonal Interpersonal Creative Abilities Physical Cognitive Intrapersonal Interpersonal Creative Access Personal characteristics •Genetics •Resilience and commitment •Task orientation and motivation •Self-efficacy / belief system Personal characteristics •Genetics •Resilience and commitment •Task orientation and motivation •Self-efficacy / belief system Identification Practice Provision Identification Practice Provision Access Outcomes Lifelong PA Rewarding PE Elite Sport Sport leadership Outcomes Lifelong PA Rewarding PE Elite Sport Sport leadership Chance *Bailey & Morley (2006) Chance

4  3-4 tallen – Ontwerp mind-map  Jasper Cillessen als casus – Ideale route om factor geluk te verkleinen? Opdracht

5 Gouden Kansen?  Waarom liggen er gouden kansen voor het bewegingsonderwijs?  Op welke wijze zouden deze gouden kansen in de praktijk vormgegeven kunnen worden?  Wat is er voor nodig om het succesvol te laten zijn?

6 Terugkoppeling  Samenvatting  Sparren  Schoolvoorbeelden

7 GOUDEN KANSEN!

8 Schoolvoorbeeld 1 Talent Herkend!

9 Wat vindt de docent LO?  6 Eigenschappen zijn belangrijk – Vergelijkbaar aan model

10 Hoe meten we beweegtalent  Quickscan: – Docent LO beoordeelt leerling op zes eigenschappen middels vragenlijst (observatie)  Motorische testen: – Korper Koordinationstest fur Kinder • Meten van coordinatie – Huidige prestatie & ontwikkeling

11 Quickscan  5 antwoordmogelijkheden – (zeer) mee oneens, neutraal, (zeer) mee eens StellingMening  werkt hard om het maximale uit eigen kunnen te halen  wil graag de vorige prestatie verbeteren  werk doelgericht  leert snel iets nieuws  vindt het leuk iets nieuws te leren  heeft veel doorzettingsvermogen  beweegt makkelijk/soepel  heeft een goede coordinatie tussen onder- en bovenlichaam  heeft goede fysieke vaardigheden  vindt het leuk om hard te oefenen  past zich makkelijke aan wisselende situaties aan  pakt snel informatie op  Maakt gebruik van originele oplossingen voor bewegingsprobleem  Maakt gebruik vam ongebruikelijke oplossingen voor een bewegingsprobleem  Maakt gebruik van vernieuwende oplossingen voor een beweginsgprobleem

12 Hoe meten we beweegtalent  Quickscan: – Docent LO beoordeelt leerling op zes eigenschappen middels vragenlijst (observatie)  Motorische testen: – Korper Koordinationstest fur Kinder • Meten van coordinatie – Huidige prestatie & ontwikkeling

13 Conclusie Op basis van deze gegevens kunnen we beweegtalent van kinderen inschatten…

14 Schoolvoorbeeld 2 Topprogramma in PO

15 Sportief talent in the spotlights….  Herkennen – Basisschoolleerlingen (gr. 7-8) – Coordinatie (KTK – MQ score) – Werkhouding/Ontwikkelvermogen (Vakdocent)  Ontwikkelen – ca. 20 sportieve talenten – Extra gymles – 14 weken o.l.v. vakleerkracht – Programma op basis van Athletic Skills Model (Wormhoudt e.a., 2012) i.s.m. SLO

16 Programmavoorbeeld BMSCA Leerlijn kerndoel/Eindact lessenreeks Testen middels testbatterij (zie protocol fysieke en motorische kwaliteiten topprogramma's) Slaan/Mikkenreactie/orientatieagility/speedRetourneren/Badminton Slaan/Mikkenreactie/orientatieagility/speedRetourneren/Badminton Slaan/Mikkenreactie/orientatieagility/speedRetourneren/Badminton Voorjaarsvakantie Gaan/Gooien/Vangenorientatie/aanpassingagility/speedMikken & Doelspelen/Basketbal Gaan/Gooien/Vangenorientatie/aanpassingagility/speedMikken & Doelspelen/Basketbal Gaan/Gooien/Vangenorientatie/aanpassingagility/speedMikken & Doelspelen/Basketbal Gaan/Gooien/Vangenorientatie/aanpassingagility/speedMikken & Doelspelen/Basketbal Gaan/Gooien/Vangenreactie/koppelingagility/speedJongleren/circulatievolleybal Gaan/Gooien/Vangenreactie/koppelingagility/speedJongleren/circulatievolleybal Vrij i.v.m. 2e Paasdag Meivakantie Vrij i.v.m. Bevrijdingsdag Gaan/Gooien/Vangenreactie/koppelingagility/speedJongleren/circulatievolleybal Testen middels testbatterij (zie protocol fysieke en motorische kwaliteiten topprogramma's)

17 Conclusies  Inschatting vakdocent is van grote waarde bij detectie van sportief talent  Het “ideale” programma voor de extra gymlessen is nog niet gevonden, maar het geloof er in wel.  Begeleiding vakdocent lijkt onmisbaar om programma “rendabel” en “stimulerend” te laten zijn.

18 Conclusies  Inschatting vakdocent is van grote waarde en voorlopig onontbeerlijk bij detectie van sportief talent – Ranking van leerlingen naar inschatting vakdocent en naar motorisch quotient is nog geen perfect fit – Motorisch quotiënt geeft de prestatie weer, vakdocent “ziet” vooral de potentie  Het “ideale” programma voor de extra gymlessen is nog niet gevonden, maar het geloof er in wel. – Ontplooien bewegingvaardigheden – Bewegingsactiviteiten als middel en niet doel op zich  Begeleiding vakdocent lijkt onmisbaar om programma “rendabel” en “stimulerend” te laten zijn. • Methodisch /Didactisch  differentiatie naar individu en groep • Motorisch  hoogwaardig voorbeeld passend bij niveau leerlingen • Pedagogisch  competitieve en wetenswaardige aard van leerlingen

19 Praktische tips  Visie – Extra aandacht voor sportief talent is een onderwijsverplichting! – Ontwikkeling staat voorop, ook in het sport en bewegingsonderwijs  Missie - Regeren is vooruitzien! – Ideaal en realistisch toekomstscenario – Draagvlak en betrokkenheid  Doelen - Kwaliteit gaat boven kwantiteit! – Wetenschap en praktijk kunnen niet zonder elkaar  Activiteiten – Doen! – Juiste mensen en de juiste middelen – Transparante afspraken, taakverdeling en planning – Structureel overleg – Informeren en evalueren collega‘s, ouders en leerlingen

20 Afsluiting  Welke gouden kansen benut jij? – Wat deed je gisteren? – Wat is de winst van nu? – Wat doe je morgen?

21 Volg ons!  http://www.goudenkansen.eu/ http://www.goudenkansen.eu/


Download ppt "HAN SPORT & BEWEGEN Team Talent Mark de Niet & Jasper de Greef e.a."

Verwante presentaties


Ads door Google