De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Team Talent Mark de Niet & Jasper de Greef e.a.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Team Talent Mark de Niet & Jasper de Greef e.a."— Transcript van de presentatie:

1 Team Talent Mark de Niet & Jasper de Greef e.a.
HAN SPORT & BEWEGEN

2 Van Groesbeek naar (El) Salvador?
“Als ik er nu op terugkijk dan is de combinatie school & voetbal me eigenlijk het best bevallen. De samenwerking van N.E.C. met de SsGN was echt perfect. Het waren volle dagen, maar het was wel zo geregeld dat je 's avonds niets meer hoefde te doen en tijd had voor je sociale leven. Dankzij die samenwerking en het feit dat ik naast het voetbal de 'afleiding' had van school, heb ik mijn HAVO diploma kunnen halen. Daar zag het in eerste instantie namelijk niet naar uit, maar dat is dus toch gelukt!” Doel: wat is de unieke combinatie van sport en onderwijs om sportief talent maximaal te ontwikkelen? Mogelijke Filmpjes (link aan foto nederlands elftal hechten) Het kan snel gaan: van reservekeeper bij NEC naar mogelijk 1e doelman op het WK En dat in nog geen 4 jaar tijd (debuut 28 aug 2010 bij NEC ivm blessure Gabor Babos)

3 Model talentontwikkeling in LO*
Environmental characteristics Teacher/Coach Peer socialisation Family support Social values Abilities Physical Cognitive Intrapersonal Interpersonal Creative Access Personal characteristics Genetics Resilience and commitment Task orientation and motivation Self-efficacy / belief system Identification Practice Provision Outcomes Lifelong PA Rewarding PE Elite Sport Sport leadership Chance Chance Vraag publiek: waarom ging het snel? Wat maakt deze ontwikkeling van Jasper uniek? Welke rol speelt Jasper er zelf in (persoonlijkheid), welke de omgeving (ouders, opleiding, school), welk geluk (blessure Gabor, Louis van Gaal etc)? Chance *Bailey & Morley (2006)

4 3-4 tallen – Ontwerp mind-map
Opdracht 3-4 tallen – Ontwerp mind-map Jasper Cillessen als casus Ideale route om factor geluk te verkleinen? Idee is: bij herkennen en ontwikkelen van talent speelt factor geluk nog steeds een grote rol. Wat moeten we doen tav. talentherkenning en ontwikkeling om dit terug te dringen? Dit zou nu nog vrij open kunnen om vervolgens met volgende sheet om te sturen naar rol bewegingsonderwijs.

5 Gouden Kansen? Waarom liggen er gouden kansen voor het bewegingsonderwijs? Op welke wijze zouden deze gouden kansen in de praktijk vormgegeven kunnen worden? Wat is er voor nodig om het succesvol te laten zijn? richtinggevende vragen

6 Samenvatting Sparren Schoolvoorbeelden Terugkoppeling
Bedoeling vooral is om met hen te sparren over de ideeen die zij hebben en die wij hebben. Naar voren kann komen: staatsecretaris dekker: meer aandacht voor excellentie wat is excellentie in de sport en onderwijs: idem of verschillend? wat is sportief talent en hoe herken je dit? vroeg of laat specialiseren? bewegingsonderwijs: faciliteren of regisseren? inhoud progamma? Rol van de docent?

7 GOUDEN KANSEN! Sport en onderwijs (LO) kunnen complementair zijn aan elkaar! Hoe? Voorbeeld van herkennen (talent Herkend!) en ontwikkelen sportief talent (Topprogramma’s PO)

8 Schoolvoorbeeld 1 Talent Herkend!

9 6 Eigenschappen zijn belangrijk
Wat vindt de docent LO? 6 Eigenschappen zijn belangrijk Vergelijkbaar aan model

10 Hoe meten we beweegtalent
Quickscan: Docent LO beoordeelt leerling op zes eigenschappen middels vragenlijst (observatie) Motorische testen: Korper Koordinationstest fur Kinder Meten van coordinatie Huidige prestatie & ontwikkeling Zelfregulatie

11 Quickscan 5 antwoordmogelijkheden Stelling Mening
werkt hard om het maximale uit eigen kunnen te halen wil graag de vorige prestatie verbeteren werk doelgericht leert snel iets nieuws vindt het leuk iets nieuws te leren heeft veel doorzettingsvermogen beweegt makkelijk/soepel heeft een goede coordinatie tussen onder- en bovenlichaam heeft goede fysieke vaardigheden vindt het leuk om hard te oefenen past zich makkelijke aan wisselende situaties aan pakt snel informatie op Maakt gebruik van originele oplossingen voor bewegingsprobleem Maakt gebruik vam ongebruikelijke oplossingen voor een bewegingsprobleem Maakt gebruik van vernieuwende oplossingen voor een beweginsgprobleem 5 antwoordmogelijkheden (zeer) mee oneens, neutraal, (zeer) mee eens

12 Hoe meten we beweegtalent
Quickscan: Docent LO beoordeelt leerling op zes eigenschappen middels vragenlijst (observatie) Motorische testen: Korper Koordinationstest fur Kinder Meten van coordinatie Huidige prestatie & ontwikkeling Zelfregulatie

13 Conclusie Op basis van deze gegevens kunnen we beweegtalent van kinderen inschatten…

14 Schoolvoorbeeld 2 Topprogramma in PO

15 Sportief talent in the spotlights….
Herkennen Basisschoolleerlingen (gr. 7-8) Coordinatie (KTK – MQ score) Werkhouding/Ontwikkelvermogen (Vakdocent) Ontwikkelen ca. 20 sportieve talenten Extra gymles 14 weken o.l.v. vakleerkracht Programma op basis van Athletic Skills Model (Wormhoudt e.a., 2012) i.s.m. SLO

16 Vrij i.v.m. Bevrijdingsdag
Programmavoorbeeld BMS CA Leerlijn kerndoel/Eindact lessenreeks Testen middels testbatterij (zie protocol fysieke en motorische kwaliteiten topprogramma's) Slaan/Mikken reactie/orientatie agility/speed Retourneren/Badminton Voorjaarsvakantie Gaan/Gooien/Vangen orientatie/aanpassing Mikken & Doelspelen/Basketbal reactie/koppeling Jongleren/circulatievolleybal Vrij i.v.m. 2e Paasdag Meivakantie Vrij i.v.m. Bevrijdingsdag

17 Conclusies Inschatting vakdocent is van grote waarde bij detectie van sportief talent Het “ideale” programma voor de extra gymlessen is nog niet gevonden, maar het geloof er in wel. Begeleiding vakdocent lijkt onmisbaar om programma “rendabel” en “stimulerend” te laten zijn.

18 Conclusies Inschatting vakdocent is van grote waarde en voorlopig onontbeerlijk bij detectie van sportief talent Ranking van leerlingen naar inschatting vakdocent en naar motorisch quotient is nog geen perfect fit Motorisch quotiënt geeft de prestatie weer, vakdocent “ziet” vooral de potentie Het “ideale” programma voor de extra gymlessen is nog niet gevonden, maar het geloof er in wel. Ontplooien bewegingvaardigheden Bewegingsactiviteiten als middel en niet doel op zich Begeleiding vakdocent lijkt onmisbaar om programma “rendabel” en “stimulerend” te laten zijn. Methodisch /Didactisch  differentiatie naar individu en groep Motorisch  hoogwaardig voorbeeld passend bij niveau leerlingen Pedagogisch  competitieve en wetenswaardige aard van leerlingen

19 Praktische tips Visie – Extra aandacht voor sportief talent is een onderwijsverplichting! Ontwikkeling staat voorop, ook in het sport en bewegingsonderwijs Missie - Regeren is vooruitzien! Ideaal en realistisch toekomstscenario Draagvlak en betrokkenheid Doelen - Kwaliteit gaat boven kwantiteit! Wetenschap en praktijk kunnen niet zonder elkaar Activiteiten – Doen! Juiste mensen en de juiste middelen Transparante afspraken, taakverdeling en planning Structureel overleg Informeren en evalueren collega‘s, ouders en leerlingen Visie: het gaat om de ontwikkeling van de individuele leerling en niet enkel behalen van minimaal verwachte groepsprestatie Doelen: het gaat niet enkel om veel bewegen, maar ook een inhoudelijk goed programma en borging daarvan! Activiteiten: zaalmogelijkheden, materialen, hoeveel uur extra bewegingsonderwijs, uren vakleerkracht/combifunctionaris, werkoverleg, ouderavonden, groepsleerkrachten helpen bij testen etc, belasting/belastbaarheid,

20 Welke gouden kansen benut jij?
Afsluiting Welke gouden kansen benut jij? Wat deed je gisteren? Wat is de winst van nu? Wat doe je morgen?

21 Volg ons!


Download ppt "Team Talent Mark de Niet & Jasper de Greef e.a."

Verwante presentaties


Ads door Google