De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WEBHARE: BASISCURSUS Versie maart 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "WEBHARE: BASISCURSUS Versie maart 2014"— Transcript van de presentatie:

1 WEBHARE: BASISCURSUS Versie maart 2014
Anne Heining, Marketing & Communicatie (

2 INHOUD 1) Inloggen en personaliseren account
2) Opbouw basisstructuur WebHare  website 3) Basisregels voor mappen/bestanden/links 4) Bestanden (word/pdf/ppt etc.) 5) Linkjes (intern, extern, content) 6) Opbouw van een pagina (mappen, documenten, links etc) 7) Gebruik van plaatjes 8) Op internet gevonden worden 9) Algemene instellingen 10) Overige knoppen in WebHare 11) Tips Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) |

3 1) INLOGGEN EN PERSONALISEREN ACCOUNT
Waar? - webhare.utwente.nl Hoe? - met m/s-nummer Start = linker bovenhoek Applications  Publisher voor websites Applications  Webpack (formulieren, polls, forum, gastenboek) Kaders startscherm, bijv. persoonlijke instellingen Let op: wachtwoord wordt automatisch van ICTS overgenomen Voorkeuren instellen (NL/EN) Andere wijzigingen via webredactie Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) |

4 2) OPBOUW BASISSTRUCTUUR (WEBHARE  WEBSITE)
De basis: Publiceren in WebHare: waar komt het dan op de site terecht?  Wordt uitgebreider besproken in onderdeel 6 Voorbeeldsite laten zien, wat standaard door de UT ingesteld is. Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) |

5 STARTPAGINA WEBSITE Naam ABC In web-adres te zien Titel
Let op: bij deze cursus wordt uitgegaan van de standaard-layout voor de UT-sites. Titel (wat mensen op site zien) In Menu li. Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) | 5

6 VERVOLG- PAGINA Naam ABC In web-adres te zien Titel
(wat mensen op site zien) Laten zien hoe je een bepaald bestand in webhare kunt vinden. Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) |

7 2) BASISSTRUCTUUR WEBHARE  WEBSITE (4/4)
Optie: Submenu activeren Via eigenschappen/properties van de site Extra menustructuur 1 niveau dieper Sneller overzicht voor bezoeker Hoe het werkt: alles wat al in het submenu staat, wordt niet meer op het grote scherm getoond. Hoofditem (rechts zwart): gaat naar de index Subitem (de drie eronder): mappen of bestanden die geen index zijn Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) |

8 3) BASISREGELS VOOR MAPPEN/BESTANDEN/LINKS
Naam (boven in het webadres, bijv. uitsluitend kleine letters en – gebruiken (GEEN spatie, geen hoofdlet.) Altijd de extensie (.doc, .docx, .whlink, .pdf etc) laten staan Titel (boven je webtekst): Geen specifieke eisen aan naamgeving Titel niet invullen = bestand niet zichtbaar op website (wel via zoekmachine te vinden, daarom: te oude bestanden altijd verwijderen!) Index-bestand (1 bestand per map met pijltje ervoor) Titel indexbestand = Titel boven pagina (geen titel titel ‘índex’) Map heeft geen indexbestand  Map kan niet aangeklikt worden op website (losse documenten erin wel) Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) |

9 4) BESTANDEN (WORD/PDF/PPT ETC.)
Twee opties: Nieuw bestand: Uploaden van computer via (Upload/Plaats) Huidig bestand vervangen (handig, naam (en link!) etc. blijven)  Naam en Titel invullen of later wijzigen via  Word/html opent in je webpagina (tenzij je kiest ‘onbekend bestand’)  Andere bestanden = extra scherm, niet binnen website Tip: Gebruik koppen/headings (kop 1, kop 2, kop 3) in Word voor kopjes, deze krijgen een speciale kop op de website) Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) |

10 OPDRACHT 1 Maak binnen de gezamenlijke testsite een map aan met je eigen naam Plaats een bestand van je computer op de website (een bestand dat nog niet online staat) Corrigeer/verander een bestand dat al op website staat. Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) |

11 5) LINKJES (INTERN, EXTERN, CONTENT)
Verschillende soorten links: Extern: naar een webpagina buiten je WebHare: bijv. (hele link copy-pasten); properties: extra opties Intern: naar een webpagina die in je WebHare zit Content: interne link, die IN je website opent (in hoofdscherm) Link aanmaken:  juiste soort link kiezen (andere keuzes niet relevant) Bijzonderheden: Interne/content link verandert mee, als map/bestand verplaatst wordt ( zo veel mogelijk gebruiken!) Content link opent in je hoofdscherm, rest van de website verandert niet (handig als hetzelfde document op 2 plekken zichtbaar moet zijn) Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) |

12 OPDRACHT 2 Plaats een externe link (naar pagina buiten je webhare).
Plaats een interne link (naar bestand in je webhare). Plaats een content-link (een ander bestand uit webhare op deze plek tonen). Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) |

13 Inhoud indexbestand (meestal word.doc)
Titel indexbestand Inhoud indexbestand (meestal word.doc) Bestanden + ingekl.mappen (vallen weg als deze al in submenu staan) Mappen (opengeklapt via index) Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) |

14 6) OPBOUW VAN EEN PAGINA – INDEXBESTAND (1/4)
Het indexbestand van een map (pijltje ervoor) Inhoud indexbestand opent bovenaan de pagina Overige bestanden/mappen: opsomming onder indexbestand Twee opties indexbestand Standaard indexbestand met alleen tekst (index.html), automatisch in elke map (tekst inzetten via blauw  description/omschrijving vullen) Word document met tekst, plaatjes, tabellen etc. (via , tabblad publication/publicatie aangeven dat dit het indexbestand is) Tip: Index bestand per ongeluk verwijderd?  maak een nieuwe map aan en kopieer het daarin zittende indexbestand naar jouw map via re. muis op bestand, copy to/kopiëren naar  verwijder de tijdelijke map weer) Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) |

15 6) OPBOUW VAN EEN PAGINA – LOSSE BESTANDEN (2/4)
Andere bestanden (alles behalve het indexbestand mappen) Linkjes, word documenten, pdf, ppt, etc … Opsomming onder het indexbestand (indien titel ingevuld) INDEXBESTAND Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) |

16 OPDRACHT 3 Zet een inleidende zin bovenaan je pagina (standaard-indexbestand). Plaats een word-document als indexbestand, zodat je ook plaatjes bovenaan je website kan tonen. Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) |

17 6) OPBOUW VAN EEN PAGINA - MAPPEN(3/4)
Twee opties voor folders/mappen Extended/uitgeklapte mappen (standaard): Helemaal onderaan de pagina weergegeven, incl. inhoud Map = zwarte kop; inhoud map = blauwe linkjes Volgorde aanpassen via re. muis ‘(change ordering/volgorde aanpassen) Non-extended/ingeklapt: Worden NIET met zwart kopje onderaan de site getoond, maar verschijnlijnen in de lijst met bestanden erboven (zie submap 3 volgende sheet) Keuze welke mappen ingeklapt worden: index-bestand selecteren, dan en op tabblad ‘index’ vinkjes zetten Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) |

18 OPDRACHT 4 Maak drie submappen aan binnen je map en geef ze een willekeurige naam en titel Zorg via het indexbestand in de map dat één van de mappen niet uitgeklapt wordt. Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) |

19 Inhoud indexbestand (meestal word.doc)
Titel indexbestand Inhoud indexbestand (meestal word.doc) Bestanden (en ingeklapte mappen) Mappen (opengeklapt via index) Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) |

20 7) GEBRUIK VAN PLAATJES Basisregel: Foto’s nooit direct van de camera op het web (site openen duurt te lang en is erg onprofessioneel, te veel ruimte) Wat kun je doen: 2 opties Foto naar jezelf mailen via outlook: rechter muis op foto, zenden aan, mail ontvanger; vraag: resizen  ja. En naar jezelf sturen. Ook met meerdere foto’s tegelijkertijd mogelijk (tot ca 25 mb per mail) Makkelijk: bestand van webhare-site op je desktop zetten om te verkleinen: heel simpel een geen installatie nodig Meer informatie: --> Foto’s/Video’s Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) |

21 8) OP INTERNET GEVONDEN WORDEN
Wat kun je doen: Relevante Titel/naam invullen Ervoor zorgen dat andere sites naar jouw site linken (niet ‘hier’, maar relevante naam) Kort webadres (=korte mapnamen en korte bestandsnamen) Houd het kort: overbodige informatie zorgt voor ‘ruis’ en maakt het belangrijke onderdeel slechter vindbaar Via de keywords/zoekwoorden en description/omschrijving invullen, bij voorkeur bij het indexbestand Keywords: zoekwoorden - google kijkt hier nauwelijks naar, andere wel Description: Korte omschrijving in de zoekresulaten; google gebruikt deze niet altijd en kiest vaak zelf een tekst uit de pagina; de korte omschrijving zorgt ervoor, dat mensen een keuze maken of je site wel/niet interessant is voor hun Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) |

22 9) ALGEMENE INSTELLINGEN (1/4)
Newsfolders/nieuwsmappen , dan news folder kiezen; bij bestaande map: re.muis op map, Edit type/type wijzigen, fotomap kiezen in de map zoals gewend bestanden (bijv word/pdf) /linkjes toevoegen, plus: van bestand, de description/omschrijving vullen (=inleidend tekstje) daaronder optioneel een foto toevoegen (incl. titel voor foto) Picture folders/fotomappen dan picture folder kiezen; bij bestaande map: re.muis op map, Edit type/type, picture folder kiezen een zip bestand (of losse foto’s) met alle foto’s in die map uploaden/ plaatsen ( ), vervolgens met re.muis op zip-bestand en kies ‘extract/uitpakken’, dan worden alle foto’s los in de map gezet; zip-bestandje weer verwijderen Let op: Alleen verkleinde foto’s uploaden (zie 7); max 300kb per bestand! Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) |

23 9) ALGEMENE INSTELLINGEN (2/3)
Automatisch Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) |

24 fotoalbum Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) |

25 9) ALGEMENE INSTELLINGEN (4/4)
Mappen in WebHare met speciale functies ‘contact’  automatisch rechts boven ‘en’  automatisch button ‘English’ rechts boven op een NL site Vervolgens in map ‘en’ de Engelse site maken Of: bij Engelse site: map ‘nl’ toevoegen voor button ‘Nederlands’ Algemene instellingen van de website (voorbeelden) Titel rechts bovenaan de site (geen afkortingen!!!) ‘<< Terug naar XXX’ link (geeft bezoekers overzicht) Social Network Knoppen ( ): via eigenschappen van map/bestand/site activeren Etc...  Uitleg op --> Webhare-FAQ Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) |

26 10) OVERIGE KNOPPEN IN WEBHARE (1/2)
Up/omhoog: Een niveau hoger Upload/plaatsen: Bestand van je computer uploaden (word, pdf etc.) New file: nieuw bestand dat niet op de computer staat (link etc.) New folder: Nieuwe map Replace: bestaand bestand vervangen Download: Bestand naar computer downloaden/openen Delete: Bestand/map verwijderen Properties: Eigenschappen van een bestand/map aanpassen Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) |

27 10) OVERIGE KNOPPEN IN WEBHARE (2/2)
Menu zoals Windows  te bereiken met rechter muis Open: bestand in preview venster bekijken Republish: opnieuw op het web plaatsen View in browser Copy/Move to…: kopiëren/verplaatsen van 1 of meerdere bestanden Delete: 1 of meerdere bestanden verwijderen Change ordering: volgorde van bestanden/mappen aanpassen online Edit type: soort bestand/map aanpassen Properties: eigenschappen van het bestand/map (toelichting volgend sheet Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) |

28 11) HANDIGE TIPS ALGEMEEN
Quicklinks: maak lange links korter door een interne link Voorbeeld: is eigenlijk Voeg map toe, dan interne link in map, deze link index maken Foute links opsporen Hele site (menu: File/Bestand  Report  Link) of deel van de site (properties/eigenschappen index bestand  link check tabblad) Linken naar bestand zonder titel Via de exacte link van een bestand opsporen (tab 1, onderaan) Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) |

29 11) HANDIGE TIPS PROBLEMEN
Kan niet inloggen: controleer of je via my.utwente.nl met m76… (7 cijfers!) bij de webapplicaties kunt inloggen, dat is het zelfde wachtwoord. Lukt het niet  ICTS Servicedesk bellen. Preview-scherm onderaan werkt niet: gebruik Internet Explorer, en zorg ervoor dat je vrij toegankelijke inhoud (de website onderaan) en afgeschermde inhoud (je mappen bovenaan) toestaat. Hiervan krijg je een popup, maar je kan het ook instellen, zodat het altijd goed gaat. Zie ook --> handleidingen/tips --> problemen/vragen. Dit soort problemen staan ook uitgelegd op het startscherm van webhare, als je net ingelogd hebt. Webhare: Basiscursus (versie februari 2014) |

30 En verder…. Vragen… Meer mogelijkheden met WebHare
Video’s (in word documenten) Rechter kolom (social media, video, banners etc) Statistieken Formulieren, gastenboeken, peilingen, fora (aanmeldingen online bijhouden) RSS feeds Automatisch je nieuwsitems op Twitter doorplaatsen … en veel meer.  Standaardcursus en instructie op --> handleidingen/cursussen Webhare: Basiscursus (versie maart 2014) |


Download ppt "WEBHARE: BASISCURSUS Versie maart 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google