De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De hervorming van het tvet systeem in suriname

Verwante presentaties


Presentatie over: "De hervorming van het tvet systeem in suriname"— Transcript van de presentatie:

1 De hervorming van het tvet systeem in suriname
Dr. Roy g. adama

2 belangengroepen Sociale partners:
Centrale overheid (ook als werkgever) Werkgeversorganisaties Vakbeweging (RAVAKSUR)

3 Doel Oprichting instituut voor het opleiden en het verstrekken van National Vocational Qualifications, een NTA (National Training Agency ( Authority) Proces opstarten om te komen tot internationaal erkende Caribbean Vocational Qualifications (CVQ’s), uit te reiken door CANTA (Caribbean Association of National Training Agencies ( Authorities ) Verbeteren competitiveness binnen Caricom

4 voorbereiding Werkgroep maakt pad naar oprichting NTA, op basis van ‘best practices’ Leren van ‘fouten’ van caraïbische partners; voordeel van de achterstand

5 aandachtsgebieden Weinig aansluiting op beroepspraktijk
Geen acties om employability werknemers te verhogen Soms zelf ontwikkeling trainingen door bedrijfsleven Statisch karakter TVET trainingen

6 uitgangspunt Demand driven: Vraaggestuurd Dynamisch karakter
In tegenstelling tot supply driven: Doen met geleverde kwaliteit

7 Huidige gebreken Geen nationale TVET strategie en beleid
Geen duidelijke kwaliteitsgarantie Faciliteiten - en beroepsstandaarden Beroepsbegeleiding Accreditatie van leveranciers Standaarden voor beoordeling prestaties en certificering

8 voordelen HET INTRODUCEREN VAN KWALITEIT GERELATEERDE ELEMENTEN BINNEN TVET KAN MEER KOSTEN OPLEVEREN, MAAR OP LANGE TERMIJN ZULLEN DE GEMEENSCHAP EN DE ECONOMIE ER ZODANIG VAN PROFITEREN, DAT DEZE KOSTEN OM DE KWALITEIT TE VERBETEREN GERECHTVAARDIGD ZIJN.

9 ondersteuningsstructuur
Goed opgezette verbeterprogramma’s Centra voor TVET ondersteuningshulpmiddelen Registratiesysteem (technologisch gestuurd) Beroepsadviseurs Mogelijkheid om in beroep te gaan tegen beoordelingsresultaten Continue capaciteitsversterking

10 Opstart nta Oprichting door sociale partners, tripartiet
Best practices van Caricom landen Financiële bijdrage van partners Zelfstandige entiteit Bestuur met vertegenwoordigers sociale partners

11 structuur nta Bestuur (sociale partners)
Vertegenwoordigers van diverse productiesectoren Trainingsinstituten (bv. SAO, NATIN) Instantie voor toekenning certificaten

12 Taken bestuur Ontwikkelen beleid Bepalen werkgebieden
Prioriteiten stellen Toewijzen hulpmiddelen Bepalen structuur voor stakeholders

13 Taken uitvoering Vertegenwoordiging diverse productiesectoren
Vaststellen standaarden voor sectoren van de economie Tripartiete samenstelling

14 Uitvoerend niveau Ontwikkelen en goedkeuren beroepscompetentie standaarden Ontwikkelen en vaststellen van kwaliteits- en efficiëntie indicatoren Ontwikkelen en implementeren van accreditatie procedures en richtlijnen Ontwerpen en ontwikkelen van curricula, instructie - en leermateriaal Publicatie van certificeringsnormen

15 Interne organisatiestructuur nta
Bestuur Secretariaat Directeur en vertegenwoordigers van werkgevers-/werknemersorganisaties

16 Onderdelen nta Gescheiden en niet met elkaar samenhangende functies en doelen. Afdelingen: Ontwikkelen standaarden en kwaliteitsgaranties Ontwikkelen en beheer leer- en instructiemateriaal (learnercenterd) Informatie, bevordering en vastleggen gegevens studenten en opleidingsproces Examineren, beoordelen en certificeren Financiën en administratie

17 Beroepsniveaus nationaal kwalificatiestructuur
Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1

18 Beroepsniveaus nationaal kwalificatiestructuur
Level 5: Geavanceerd beroepsbeoefenaar, Senior leidinggevende Level 4: Hooggeschoolde beroepsbeoefenaar, Technoloog Level 3: Technician, Supervisor Level 2: Geschoold werker (werkt zelfstandig) Level 1: Leerling niveau (werkt onder leiding)

19 Kwalificatiestructuur
Geeft beschrijving van kennis, vaardigheden en attituden (competenties als eindtermen), waarvan de beheersing aangetoond (bewezen) moet worden alsook een algemeen rooster van het niveau van skills, die alle kwalificaties binnen de structuur moeten omvatten.

20 canta CANTA = Caribbean Association of National Training Agencies (Authorities), werkarm van CARICOM. Kwalificatiestructuur met in totaal 10 niveaus beginnende bij levels1en 2 (pre-leerling niveau); niveaus die in feite toelating tot hogere niveaus verstrekken tot level 8 (niveau Doctorsgraad).

21 canta Elk lidland wijst een instantie aan die verantwoordelijk is voor TVET beleid (bv. Ministerie van Arbeid, Ministerie van Onderwijs of National Training Agency). Vision statement CANTA: Sustainable economic prosperity through the creation of a globally competitive regional workforce, enabled by a market-responsive education system. Mission CANTA: To promote quality, relevance and equity in education and training towards the development of a certified competent and globally competitive workforce.

22 canta Doelen: Bevorderen ontwikkeling van regionaal beschikbare menskracht (arbeidsmarkt), die concurrerend kan produceren. Vergemakkelijken van verplaatsing van gecertificeerde skilled workers binnen de CSME. Verzekeren van adequate voorzieningen t.b.v. een ‘standards–driven, outcome based’ benadering binnen TVET, beoordeling en certificering. Versterken van managementstructuren voor het effectief en efficiënt beheren van hulpmiddelen. Bevorderen van ‘lifelong learning’ terwijl tevens imago en status van TVET in regio wordt verbeterd. Bevorderen van carrièreplanning en beroepsbegeleiding (voorlichting) binnen CSME. Beschikbaar stellen van arbeidsmarktinformatie.

23 canta Belangrijke rol bij implementeren van CVQ, de regionaal erkende ‘workforce’ kwalificatie, die moet dienen als basis voor onderlinge erkenning en een vorm van meeneem (portable) skills binnen regio. Bijdrage aan verzekeren dat aan de vereisten voor training, beoordeling en certificering door scholen, bedrijven en ander leveranciers van trainingen, die CVQ trainingsprogramma’s aanbieden wordt voldaan. Voorgeschreven binnen de filosofie en benadering, die het ‘Caricom proces voor training, beoordeling en certificering’ voorschrijft.

24 COMPETENCY BASED EDUCATION AND TRAINING (CBET)
Strategie (didactische werkwijze), die zich bezighoudt met de vraag wat alle studenten (leerlingen) moeten beheersen als resultaat van hun leerervaring. In jaren ‘60 van de vorige eeuw in VS op lerarenopleidingen en in jaren ‘70 op beroepsopleidingen toegepast. Daarna heeft deze didactische werkwijze zich binnen onderwijs en trainingen snel over de gehele globe verspreid. Onderschreven en gepropageerd door CANTA, aanbevolen voor gebruik binnen ons TVET en toekomstige NTASUR.

25 cbet Standaardiseert het proces van onderwijs/training, beoordeling en certificering en de te volgen procedures. CBET model stelt ons in staat internationale ‘benchmarking standards’ toe te passen. Verzekert kwaliteit op alle niveaus van TVET systeem en stelt bezitters van certificaten uit dit systeem in staat direct in de ‘world of work’ te stappen en als geschoolde werkers te participeren in CSME.

26 cbet Principes: Focus op resultaten als waarneembare competenties
Grotere ‘werkvloer’ relevantie (betekenis, belang) Beoordeling is een uitspraak over competentie Toename van erkenning van skills (ook eerder opgedaan b.v. PLAR) Toename van articulatie en mogelijkheden voor ‘transfer of credits’

27 Trainingsmodel Startniveau CBET Gewenst niveau

28 Heeft u vragen?


Download ppt "De hervorming van het tvet systeem in suriname"

Verwante presentaties


Ads door Google