De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GOED WONEN. RUPELSTREEK

Verwante presentaties


Presentatie over: "GOED WONEN. RUPELSTREEK"— Transcript van de presentatie:

1 GOED WONEN. RUPELSTREEK
(shm 1110) UITBREIDINGSSTRAAT 39 B-2850 BOOM TELEFOON : 03/ FAX : 03/ Informatiebrochure voor nieuwe huurders

2 Dagelijks bestuur Ludo Laurysens - Voorzitter
Frank Maeremans - Directeur

3 Diensthoofd huuradministratie :
De Belder Myriam Huuradministratie : De Bruyn Ingrid Laeremans Kim

4 Documenten en formulieren
Huurcontract en inwendige orde (in drievoud) Hier op het kantoor lezen en eventuele vragen stellen Alle pagina’s paraferen en handtekenen daar waar nodig is. Berekeningsnota te betalen huurprijs (in tweevoud) Berekening handtekenen met clausule “gelezen en goedgekeurd” 1 exemplaar voor Goed Wonen.Rupelstreek 1 exemplaar voor de huurder

5 Documenten en formulieren
Waarborg Huurder heeft financiële middelen Openen van een 035-waarborgrekening bij de BNP/Fortis Bank Boom (Tuyaertsstraat ) Volstorten van het volledige waarborgbedrag dat vermeld staat in het huurcontract Bewijs van opening en volstorting moeten worden binnengebracht bij Goed Wonen.Rupelstreek Huurder heeft géén financiële middelen Huurder neemt contact met het OCMW van zijn woonplaats waar hij gaat wonen (Boom of Rumst) Het OCMW zal na beraad en goedkeuring overgaan tot een “schriftelijke borgstelling”

6 Documenten en formulieren
Brandverzekering In de woongelegenheden wordt de brand-verzekering voor het gebouw gegarandeerd door Goed Wonen.Rupelstreek. Via een bijdrage in de diensten (zie huurprijsberekening) wordt de “afstand van verhaal” geregeld. In dit geval dient de huurder zich enkel te laten verzekeren voor “inboedel”. Betaling van de huishuur (voor de 10° van de maand) Het openen van een “bestendige opdracht” bij uw bankinstelling conform afgeleverd document. Het “OGM-nummer” is enorm belangrijk ! Betalingen dienen steeds te gebeuren met het OGM-nr als mededeling. Géén extra mededelingen bij het OGM-nr plaatsen!!!

7 Documenten en formulieren
Overzicht terug te brengen documenten 1 getekende brief “definitieve toewijzing” 3 getekende huurcontracten 1 getekende berekeningsnota Bewijs van opening 035-waarborgrekening + bewijs van volstorting of door OCMW af te leveren “Schriftelijke borgstelling” Bewijs van bankinstelling van opening van een bestendige opdracht ten gunste van Goed Wonen.Rupelstreek ten bedrage van de te betalen huurprijs Ondertekende verklaring op eer huisdieren (enkel bij het huren van een appartement of studio) OVERHANDIGING VAN DE SLEUTEL KAN ENKEL EN ALLEEN PLAATSVINDEN ALS ALLE DOCUMENTEN OP DE HUURADMINISTRATIE AANWEZIG ZIJN.

8 Diensthoofd Technische dienst
BACCAERT KATRIEN Rik (meestergast) Daniel (loodgieter) Alex (schrijnwerker) Jimmy (klusjesman) Jasar (klusjesman) Tijl (magazijnier) Sofie (administratie)

9 Bij overhandiging sleutels zal een volledige uitleg gegeven worden .
Er zal tevens een plaatsbeschrijving (kosten voor de helft ten laste van de huurder) opgesteld worden. Opmerkingen kunnen binnen de 8 werkdagen per aangetekend schrijven aan Goed Wonen.Rupelstreek gericht worden. Sleutels worden enkel afgegeven vanaf de eerste werkdag van de maand en dit na afspraak met de administratieve dienst. De derde sleutel blijft 1 maand in het bezit van de T.D. voor eventuele herstellingen. U zal schriftelijk verwittigd worden voor het afhalen van deze sleutel. Bij niet afhalen zal deze aangetekend opgestuurd worden op kosten van de huurder. Naam op bel & brievenbus zal steeds door de T.D. aangebracht worden. Voor aansluitingen van de nutsvoorzieningen (Gas Elektriciteit,water, telefoon en TV) dient de huurder zelf met de betreffende instanties contact op te nemen (meterstanden worden informatief door onze T.D. opgenomen). Dit zowel bij het betrekken als bij het verlaten van het pand.

10 Sleutel Milieustraatje (molok) is gekoppeld aan het appartement (pandnummer). Bij verlies of beschadiging zal steeds een rekening volgen (=50 Euro). Het is ten strengste verboden een duplicaat hiervan te laten maken. Bij klachten steeds pandnummer & huurdernummer vermelden (zie identificatie-kaartje). In de panden gelegen in Put-, Nieuwstraat en Velodroomstraat moet men in geval van panne aan de centrale verwarming & warm water de firma COFELY contacteren – Tel. : 02/ (kantooruren) of 015/ (NA kantooruren). Dit nummer staat tevens in het contract vermeld. Bij dringende herstellingen buiten de werkuren dient men het nummer 016/ te bellen. Indien niet dringend dient men te wachten tot de eerste werkdag. Inbreuken hierop kunnen doorgerekend worden.

11 Indien er een dampkap aanwezig is in het pand dient deze regelmatig gereinigd te worden en voorzien van een nieuwe filter. Gebreken te wijten aan slecht onderhoud zullen doorgerekend worden aan de huurder Eventuele veranderingen dienen steeds schriftelijk aangevraagd te worden. Indien wordt vastgesteld dat er veranderingen zijn aangebracht zonder toestemming, zal dit hersteld worden in oorspronkelijke staat op kosten van de huurder en kan dit leiden tot de opzeg van het pand. Bij panden voorzien van verluchtingsroosters, moeten deze roosters altijd open staan en dit om vochtproblemen (schimmel) te voorkomen. Openstaan van rooster geeft geen meerkost van verwarming ! (Integendeel !) Bij het verlaten van het pand dient men tijdig een afspraak te maken met de administratieve dienst om een datum vast te leggen vóór nazicht van het pand door de T.D. Dit dient te gebeuren vóór de laatste werkdag van de maand.

12 Leefbaarheid in de sociale huisvesting
Walter Van den heuvel : Coördinator Leefbaarheid 03/ voor meldingen i.v.m. leefbaarheid

13 Ondergrondse afvalcontainers (molokcontainers) Persoonlijke sleutel !
Vijf fracties in Boom en Terhagen (zie ook infobrochure) Medewerking huurder(s)/ GEEN AFVAL NAAST DE CONTAINERS ACHTERLATEN!!! Grof huisvuil NIET IN DE ONDERGRONDSE CONTAINERS. Ofwel zelf naar containerpark brengen (Dijleweg -Noeveren) ofwel laten ophalen door gemeente (eerst bellen en betalen 03/ en avond vóór ophaling buitenzetten) Enkele bepalingen uit het huurcontract en de inwendige orde Samenwonen – aangifte wijziging gezinstoestand - domiciliefraude Geen wijzigingen aan het pand zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Goed Wonen.Rupelstreek Zich gedragen als goede huisvader/huismoeder Geen overlast veroorzaken Verluchten/ventilatie

14 Bewonersparticipatie
Ondersteunen van allerlei bewonersinitiatieven Informatie en communicatie Versterken sociaal weefsel door deelname aan het wijkgebeuren

15

16 GEMEENTE BOOM WAT KAN IN DE AFVALCONTAINERS

17 Plastic flessen en flacons eventueel platgedrukt en met hun dop
PMD container Plastic flessen en flacons eventueel platgedrukt en met hun dop Metalen verpakkingen Drankkartons

18 sociale appartementen
Gemeente Rumst Infobrochure voor de bewoners van de sociale appartementen SELECTIEVE INZAMELING VAN AFVAL VIA ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Melden van volle containers, sluikstorten, problemen: 03/ milieudienst Rumst

19 Een propere leefomgeving daar zorg je zelf voor
Selectief inzamelen van afval (glas bij glas, papier bij papier, PMD bij PMD en GFT bij GFT), het is noodzakelijk om op een milieuvriendelijke manier met ons afval om te springen. Dit is echter niet eenvoudig als je in een klein appartement woont. Daarom heeft de sociale bouwmaatschappij Boom-Terhagen in samenwerking met de gemeente Rumst ondergrondse afvalcontainers geplaatst nabij de appartementen. De inwoners van de appartementen krijgen een sleutel van de containers en mogen hiervan gebruik maken voor de sortering van hun afval. Dit systeem van afvalinzameling kan enkel goed en goedkoop werken als iedereen meewerkt, dit betekent: het afval moet goed gesorteerd worden - niet alles is restafval! achterlaten van afval rondom de containers is niet toegelaten (sluikstorten !) enkel uw eigen afval mag in de containers terecht komen LET OP : Enkel indien iedereen zich aan deze regels houdt zal de kostprijs laag kunnen blijven.

20 WEL NIET WEL NIET WEL Wat hoort waar? GFT-container
Er zijn vijf containers voor de vijf soorten afval die gesorteerd moeten worden: GFT-container Groente- en fruitafval, met etensresten vervuild papierafval en luiers. loof, schillen en resten van groente en fruit, etensresten, ook vlees- en visresten (eerst laten afkoelen), koffiefilters en theezakjes (eerst laten afkoelen), eierschalen, kaaskorsten, notendoppen, mest van kleine huisdieren, snijbloemen en kamerplanten, papieren doekjes, koekenrol en servetten, taart- en pizzadozen (indien ze uitsluitend uit karton bestaan), broodzakken, kranten waarin etensresten verpakt worden, luiers, maandverband mosselschelpen, kattenbakkorrels, vogelkooizand, as van sigaretten, plastic, metaal, blik en aluminium, stofzuigerzakken, geplastificeerd papier, papier dat aluminium bevat Papier en karton-container enkel papier en karton. papieren en kartonnen verpakkingen, papieren zakken, kartonnen dozen, tijdschriften, kranten en advertentiebladen, telefoonboeken en catalogi, computer en kopieerpapier, schrijfpapier, brieven en omslagen zonder (plastic) vervuild of vet papier of karton, broodzakken, papier met plastieklaag, cellofaanpapier, behangpapier, etiketten, zelfklevers, carbonpapier, drankkartons. Glas-container alle verpakkingsglas Glazen flessen, glazen bokalen, bokalen uitspoelen WEL NIET WEL NIET WEL

21 NIET WEL NIET PMD-container Gevaarlijk afval Restafval-container
Stenen tassen, ondertassen, borden en ander keramiek, metalen deksels, stoppen of doppen. PMD-container Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons Plastic flessen en flacons - eventueel platgedrukt met met hun dop, van water & limonade, fruit- & groentesappen, melk, afwas- en onderhoudsproducten (vloeibaar of in poeder), wasproducten en wasverzachters, producten voor douche of bad, bleekmiddelen, gedistilleerd water. Metalen verpakkingen - drankblikjes, conservenblikjes, schroefdoppen, kroonkurken en deksels van flessen en bokalen, dozen en bussen, spuitbussen van voedingswaren en cosmetica, aluminium schoteltjes, schaaltjes en bakjes. Drankkartons - van vloeibare levensmiddelen (fruit, melk, …). speelgoed, emmers, kleding, elektrotoestellen, keukenafval, luiers, medisch afval (vb. injectienaalden), plastic potjes, doosjes, vlootjes (vb. boter, margarine of yoghourt), pastic zakken, folie of film, piepschuim, bidons van motorolie, aluminiumfolie, verpakkingen die giftige of bijtende stoffen hebben bevat, oplosmiddelen, verven, zuren, pesticiden, … en verpakkingen waarin deze producten hebben gezeten. Gevaarlijk afval Batterijen, oude geneesmiddelen, oliën, vetten, verven, andere gevaarlijke producten en hun verpakking kunnen gratis op het containerpark afgegeven worden. Restafval-container alles wat niet in de andere containers hoort NIET WEL NIET


Download ppt "GOED WONEN. RUPELSTREEK"

Verwante presentaties


Ads door Google