De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van veldwaarneming tot mossenatlas Laurens Sparrius.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van veldwaarneming tot mossenatlas Laurens Sparrius."— Transcript van de presentatie:

1 Van veldwaarneming tot mossenatlas Laurens Sparrius

2 BLWG Databank Mossen 199019972002 archivaris: Henk Siebel introductie streeplijsten inventarisatie- handleiding Rob van der Valk Laurens Sparrius digitale streeplijst actief gebruik van data door derden 1992 Rudi Zielman 2007 EcoGrid, databank online eerste atlas met óók waarnemingen Levermossen- revisie Veenmossen- revisie NHN-Fiches

3 Mossenatlas: opzet  Ambitieniveau: voorlopige atlas  Alleen gegevens die nu al beschikbaar zijn  Witte gebieden zichtbaar maken  Zoveel mogelijk controles van zeldzame soorten

4 Activiteiten Mossenatlas Feb 2005Sep 2005Nov 2005 Projectplan (Laurens + Bart, BLWG-bestuur) Start met nieuwsbrief - Digitaliseren van NHN-collectie door Cris Hesse en René van Moorsel - Actief verwerven data van derden 16 tekstschrijvers aan het werk gezet (Bart) Soortsponsors werven Jun 2005 Financien rond

5 19 Soorttekstschrijvers  Ad Bouman  Arno van der Pluijm  Bart van Tooren  Cris Hesse  Dick Kerkhof  Eddy Weeda  Hans Colpa  Heinjo During  Henk Greven  Henk Siebel  Jacob Koopman  Joop Kortselius  Jurgen Nieuwkoop  Klaas van Dort  Marleen Smulders  Niko Buiten  Peter Hovenkamp  Rienk-Jan Bijlsma  Rudi Zielman

6 Data van derden  Landelijke Vegetatie Databank Alterra  Provincie Zuid-Holland  Provincie Overijssel  Provincie Noord-Brabant  Provincie Utrecht  PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland  Vereniging Natuurmonumenten  Landschap Overijssel  Zuid-Hollands Landschap... en anderen...

7 Ontwikkeling Database Mossen Omvang van de databank

8 Ontwikkeling Database Mossen Waarnemingen in databank per verzameljaar

9 Witte gebieden (deels) opgevuld stand maart 2006stand januari 2007

10 Dankzij inzet van jullie allemaal !  250 waarnemers van mossen over de hele periode 1980 tot heden  nu nog zo’n 50 actieve waarnemers  tijdens het werk aan de atlas nog veel witte gebieden (20 atlasblokken) “opgeruimd” met nieuw veldwerk

11 Planning Mossenatlas vervolg Mar 2006Dec 2006Jan 2007 Soortteksten bijna af Laatste correcties, laatste extra waarnemingen, opmaak, bepalen oplage, offertes, afspraken KNNV Uitgeverij Boek naar drukker Apr 2006 Soortteksten en kaarten op website*

12 Mossenatlas online

13 Planning Mossenatlas vervolg Mar 2006Dec 2006Jan 2007 Soortteksten bijna af Laatste correcties*, laatste extra waarnemingen, opmaak, bepalen oplage, offertes, afspraken KNNV Uitgeverij Boek naar drukker Apr 2006 Soortteksten en kaarten op website

14

15 Planning Mossenatlas vervolg Mar 2006Dec 2006Jan 2007 Soortteksten bijna af Laatste correcties, laatste extra waarnemingen, opmaak*, bepalen oplage, offertes, afspraken KNNV Uitgeverij Boek naar drukker Apr 2006 Soortteksten en kaarten op website

16

17 Planning Mossenatlas vervolg Mar 2006Dec 2006Jan 2007 Soortteksten bijna af Laatste correcties, laatste extra waarnemingen, opmaak, bepalen oplage, offertes, afspraken KNNV Uitgeverij Boek naar drukker Apr 2006 Soortteksten en kaarten op website

18 Opvallende resultaten van twee eeuwen mossendata verzamelen Bart van Tooren

19 Een verhaal in twee delen:  Wat de database ons kan leren.  Waarom een voorlopige atlas niet voldoende is.

20 Meer data: meer analysemogelijkheden Veranderingen in de tijd  Nieuwe soorten  Klimaatverandering  Fructificatie  Milieufactoren

21 Veel nieuwe soorten in Nederland!  Orthotrichum: 9 soorten  Grimmia: 7 soorten

22 Nieuwe soorten overal te vinden Waar zijn de sinds 1980 aangetroffen nieuwe soorten te vinden?

23 Nog meer burgerlijke stand….

24 1. Klimaatverandering?  Aan alle soorten in atlas arealen toegevoegd  Arealen verdeeld in koud, warm en gematigd – Koud: boreaal, montaan – Gematigd: gematigd – Warm: submediterraan, atlantisch

25 2. Klimaatverandering?

26 3. Klimaatverandering?

27 Recente toename fructificatie?

28 Naar een definitieve atlas  Het inventariseren van witte gebieden  Speciale aandacht voor onderbelichte soorten  Controle van onzekere/onjuiste opgaven  Digitaliseren van nog ontbrekende gegevens  Het schrijven van uitgebreide soortteksten  Uitgebreide analyse van de data

29 Het inventariseren van witte gebieden Opvallende gaten:  Noord-Holland  Zeeland  Drenthe  delen rivierengebied  Ook elders veel te halen!

30 Speciale aandacht voor onderbelichte soorten  Diverse Bryum-soorten  Philonotis fontana  Fissidens gracilifolius  Hypnum andoi  Orthotrichum  Plagiothecium  Racomitrium canescens  Racomitrium heterostichum  Polytrichum (variëteiten)

31 Controle van onzekere/onjuiste opgaven Veel fouten verwijderd bijv. in Tortella, Scorpidium En nog veel fouten aanwezig…

32 Digitaliseren van nog ontbrekende gegevens Is jouw herbarium al verwerkt in de atlas?

33 Het schrijven van uitgebreide soortteksten  Areaal  Ecologie  Voorkomen  Fertiliteit  Levensstrategie  Herkenning  Bijzonderheden

34 Uitgebreide analyse van de data  Veranderingen in voorkomen  Gevolgen klimaatverandering  Fructificatie  Relatie met milieukwaliteit (luchtverontreiniging!)  Veranderingen door natuurontwikkeling?  Verslaglegging meetnetten?  Levenstrategieën en voorkomen  etc.

35 Tijdschema  Najaar 2007: aanvang werk aan definitieve atlas  3 maart 2012: presentatie atlas Nederlandse mossen (P.S.: wanneer komt er een atlas van de lichenen?)

36 BLWG, 2007. Voorlopige verspreidingsatlas van de Nederlandse mossen. Uitgave BLWG.

37 19 Soorttekstschrijvers  Ad Bouman  Arno van der Pluijm  Bart van Tooren  Cris Hesse  Dick Kerkhof  Eddy Weeda  Hans Colpa  Heinjo During  Henk Greven  Henk Siebel  Jacob Koopman  Joop Kortselius  Jurgen Nieuwkoop  Klaas van Dort  Marleen Smulders  Niko Buiten  Peter Hovenkamp  Rienk-Jan Bijlsma  Rudi Zielman

38 Meer dan 3000 waarnemingen Dirk Blok, Riek van den Bosch, Hans de Bruijn, Chris Buter, Gerard Dirkse, Martien de Graaf, Kok van Herk, André Hertog, Jan Kersten, Hubert Kivit, Henry Kreeftenberg, Ben Kruijsen, Huub van Melick, Kasper Reinink, Peter van Ruth, Paul Spreuwenberg, Melchior van Tweel, Klaas van der Veen, Harry Waltje en Ben van Zanten


Download ppt "Van veldwaarneming tot mossenatlas Laurens Sparrius."

Verwante presentaties


Ads door Google