De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud Voor welke onderwerpen kennen jullie al richtlijnen en protocollen? Hoe kennen jullie deze richtlijnen en protocollen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud Voor welke onderwerpen kennen jullie al richtlijnen en protocollen? Hoe kennen jullie deze richtlijnen en protocollen?"— Transcript van de presentatie:

1 Inhoud Voor welke onderwerpen kennen jullie al richtlijnen en protocollen? Hoe kennen jullie deze richtlijnen en protocollen?

2 Etalagebijeenkomst Wat vragen wij van onze afstudeerders?
Drs. Ans Rensen Remco Ebben MSc

3 Inhoud Wat vraagt de praktijk van de afstudeerder?
Wat vraagt de beroepsvereniging? Wat betekent dit voor het curriculum? Wat betekent dit voor deskundigheid docenten? Wat betekent dit voor deskundigheid praktijkbegeleiders?

4 Wat vraagt de praktijk? Welke kenmerken zie je in het filmpje van een hbo-professional / verpleegkundige? Wat vind je hiervan: is dit een reëel of een ideaal beeld?

5 Voorbeeld: wat vraagt de praktijk?

6 Psychiatrisch verpleegkundige
voor 32 uur per week in Almelo De afdeling Psychiatrie richt zich met name op patiënten bij wie (sociaal)psychiatrische en somatische problematiek (comorbiditeit) gelijktijdig een rol spelen. Binnen deze afdeling ligt het accent van uw werkzaamheden op het uitvoeren van psychiatrische en somatische verpleegkundige zorg de coördinatie van zorg het bevorderen van het (socio)therapeutisch klimaat de coördinatie van de afdelingsorganisatie. Het uitvoeren van de zorg bestaat met name uit het werken met observatie-, resocialisatie- en psychotherapiegroepen en crisisinterventie, waarbij vooral gedragsverandering wordt beoogd. Bij het uitvoeren van zorg komen regelmatig (crisis) situaties voor, waarbij hand-in-hand begeleiding noodzakelijk is. Uw profiel U beschikt over het diploma HBO-V of B- en A-verpleegkundige en hebt ervaring in psychiatrie-/ crisisinterventie en met het uitvoeren van sociotherapeutische activiteiten. Kennis van somatische zorg is een must. Andere belangrijke persoonskenmerken zijn: vermogen zowel zelfstandig als in een multidisciplinair team te werken kunnen reflecteren op eigen handelen adequaat kunnen omgaan met begrippen afstand en nabijheid de juiste balans kunnen hanteren tussen ‘zorgen voor’ en ‘appèl doen op eigen verantwoordelijkheden’ eventuele groepsconflicten kunnen hanteren.

7 Verpleegkundige m/v 36u p.w.
Bent u de verpleegkundige die de uitdaging wil aangaan om patiënten van professionele verpleegkundige zorg te voorzien op het gebied van de traumatologie, oncologie, gastro-enterologie, vaat- en algemene chirurgie? Dan nodigen wij u van harte uit om te solliciteren! De afdeling: De Resultaat Verantwoordelijke Eenheid Operatieve Geneeskunde (RVE OG) bevat onder andere twee chirurgische verpleegafdelingen. Op de afdelingen worden patiënten verpleegd met aandoeningen op het gebied van de traumatologie, oncologie, gastro-enterologie, vaat- en algemene chirurgie. Binnen de afdeling A4 ontstaat per 1 mei 2013, een tijdelijke vacature tot 1 januari 2014, voor een enthousiaste en dynamische medewerker die wil bijdragen aan de verdere professionalisering van de eenheid. Omschrijving van de functie: De verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de verpleging en verzorging van de toegewezen patiënten. Tevens worden van hen initiatieven verwacht op het gebied van preventie en innovatie en behoren coördinerende werkzaamheden tot de taken. Het adviseren, begeleiden en instrueren van patiënt en familie vormt een wezenlijk onderdeel van de functie, alsmede het begeleiden van leerling verpleegkundigen. Aanstelling: Het betreft een tijdelijke aanstelling van 1 mei 2013 tot 1 januari 2014 Functievereisten: Wilt u voor deze functie in aanmerking komen dan dient u in het bezit te zijn van een in Nederland erkend diploma verpleegkundige, bij voorkeur aangevuld met chirurgische verpleegervaring. Daarnaast dient u bereidt te zijn tot het volgen van relevante opleidingen en scholingen. U dient in staat te zijn adequaat te handelen in acute situaties. Verder dient u te beschikken over goede communicatieve en (psycho)sociale vaardigheden.

8 Wijkverpleegkundige niveau 5
24-32 uur per week Omdat jij als wijkverpleegkundige dagelijks te maken hebt met onze cliënten, horen we graag jouw mening en ideeën. Bij ons heb je dus een stem. Over hoe we processen en werkwijzen in de thuiszorg kunnen verbeteren. Of hoe we onze teams optimaal zelfsturend kunnen maken. Daarbij hebben we graag dat je je blijft ontwikkelen. Wij hebben daarom mogelijkheden voor het volgen van diverse trainingen en opleidingen. Wat doe je als Wijkverpleegkundige niveau 5 bij ons buurtteam? Meebouwen aan een nieuw team is voor jou, als gediplomeerd verpleegkundige hbo-v, alleen maar een extra stimulans om bij ons te willen werken. Vertrouwen op en bouwen aan elkaars sterke punten en kwaliteiten, daar draait het om bij ons in de buurtteams. Jij en je collega’s vormen een solide zelfsturend team. Met elkaar zijn jullie verantwoordelijk voor het totale pakket aan zorg in jullie buurt. Omdat je wijkverpleegkundige bent, voer je alle voorkomende verpleegkundige werkzaamheden uit. Dat doe je ook in complexe en instabiele situaties. Je bent de spil in de zorg en naast de huisarts ben jij zichtbaar in de buurt. Je hebt hart voor de cliënt en oog voor kwaliteit van zorg. En verder sta je stevig in je schoenen en ben je communicatief sterk.

9 Urologieverpleegkundige
Urologie een boeiend en uitdagend specialisme! Wij zijn op zoek naar een spontane en enthousiaste collega voor de polikliniek Urologie Apeldoorn en Zutphen die ons team komt versterken. In verband met het vertrek van een collega hebben wij een vacature voor 18 uur per week. Naast deze vaste uren willen wij graag een beroep op je kunnen doen in het geval van calamiteiten. Binnen de polikliniek is een team van 5 maatschapsleden urologen, 1 PA i.o., 11 urologie-, continentie-, oncologieverpleegkundigen en 8 medisch secretaresses werkzaam. Samen staan wij elke dag weer klaar om onze patiënten professionele, kwalitatief hoogwaardige zorg te geven in een veilige omgeving. Bij ons staat de patiënt centraal. Als urologieverpleegkundige ben je de rechterhand van de uroloog. Je hebt eigen verpleegkundige spreekuren, maakt afspraken en assisteert de uroloog bij de verrichtingen. Je bent verantwoordelijk voor het geven van optimale zorg. Je neemt deel aan projecten die de kwaliteit en deskundigheid in het ziekenhuis bevorderen. Je hebt een afgeronde MBO/HBO verpleegkundige opleiding met een aantal jaren werkervaring bij voorkeur binnen een urologische werkomgeving. Je hebt een duidelijke visie op het vakgebied van de urologie. Tevens ben je initiatiefrijk, staat open voor innovatie en denkt mee in veranderprocessen.

10

11 Centrale beroepsrollen

12 Landelijke kaders 'Body of Knowledge and Skills (BOKS)
Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV)

13 Onderzoek geen aparte competentie
Verpleegkundige: EBP in de rol als zorgverlener (kritische reflectie en besluitvorming). Elementaire onderzoekskennis, - vaardigheden en attitude verwerkt in de rol van beroepsbeoefenaar en ontwerper (Kwaliteitsbevorderaar en innovator)

14 Rol ontwerper Kerncompetentie 6
Om verpleegkundige deskundigheid te waarborgen in een integrale aanpak van zorg, behandeling en voorlichting werkt de hbo-verpleegkundige mee aan de ontwikkeling en vaststelling van nieuwe (multidisciplinaire) zorgprogramma’s.

15 Rol ontwerper Kerncompetentie 7 Om de zorgverlening op de afdeling zo efficiënt, effectief en goed mogelijk te laten verlopen, levert de hbo-verpleegkundige een bijdrage aan het tot stand komen van het verpleegbeleid. Kerncompetentie 8 Om de kwaliteit van de zorg te bewaken en te waarborgen participeert de hbo–verpleegkundige in het ontwerpen van kwaliteitszorg (systeem) op afdelingsniveau

16 Indicatoren De student:
kan maatschappelijke en juridische ontwikkelingen schetsen in het denken over kwaliteit en veiligheid in de gezondheidszorg en specifiek naar de verpleegkundige beroepsuitoefening kan kwaliteit van zorg vanuit verschillende perspectieven beschrijven, waaronder het gebruikers-, verzekeraars-, instellingen- en beroepsperspectief heeft kennis en inzicht hoe het kwaliteitsbeleid in een organisatie wordt vormgegeven heeft kennis over en inzicht in doel en opzet van kwaliteitssystemen en –modellen die hiervoor worden gebruikt heeft kennis over kwaliteitszorg en de verschillende basismodellen hierin heeft kennis en inzicht in verschillende methoden van kwaliteitszorg op instellings- en afdelingsniveau beheerst vaardigheden om mede uitvoering te geven aan kwaliteitszorg op instellings- en/of afdelingsniveau kan, op basis van een praktijkopdracht, een ontwerpplan voor een kwaliteitsproject uitwerken en uitvoeren

17 Rol: Beroepsbeoefenaar
Kerncompetenties: 11 Om het beroep van verpleegkundige te ontwikkelen tot een professie die aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen van de eenentwintigste eeuw, vervult de hbo-verpleegkundige een actieve rol in de vernieuwing van het beroep en het bevorderen van het beroepsbewustzijn. 12 Om de kwaliteit van het verpleegkundige beroep op het vereiste peil te houden zodat het kan voldoen aan de maatschappelijke criteria, werkt de hbo-verpleegkundige actief mee aan de bevordering van de deskundigheid van de beroepsgroep

18 Indicatoren De student is in staat:
om een vakinhoudelijke bijdrage te leveren om de zorg voor een specifieke cliëntcategorie te verbeteren het systematisch verpleegkundig handelen te verbeteren en mono- en multidisciplinaire samenwerking hierin te bevorderen de vormgeving van nieuwe doelmatige en effectieve patiëntgerichte organisatievormen te implementeren die de grenzen van de verpleegafdeling of instelling overschrijden. een bijdrage te leveren aan de vertaling van overheidsbeleid en wetgeving van bepaalde patiëntcategorieën of van afdeling- of instellingsniveau. een bijdrage te leveren aan kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering

19 Verpleegkunde Klinisch redeneren rode draad in curriculum HBOV
‘’klinisch redeneren is het cognitieve proces dat verpleegkundigen gebruiken wanneer ze de gegevens over de patiënt beoordelen en analyseren met als doel zorg te plannen en zorg uit te voeren om positieve patiëntresultaten te bereiken’’ ( Fonteyn en Ritter, 2008) Verpleegkundige proces (methodisch handelen) belangrijk hulpmiddel bij klinisch redeneren: Evidence Based Practice (EBP) onderdeel hierin

20 EBP-model Stap 1 Vertalen probleem naar een beantwoordbare vraag (PICO) Stap 2 Opstellen zoekstrategie Stap 3 Zoeken en selecteren literatuur Stap 4 Lezen en beoordelen literatuur Stap 5 Toepassen en evalueren

21 Beslissing voor individuele patiënt Individuele professionele kennis
Beste bewijsmateriaal Wens en voorkeur van de patiënt

22 Richtlijnen in de verpleegkunde

23

24

25 Uitgangspunten bij opzetten leerlijn Kwaliteit en Innovatie (rol ontwerper):
Leerlijn K&I in twee basisjaren een kennisgestuurde leerlijn waarin de student kennis, concepten, methodieken en vaardigheden leert mbt EBP en andere onderwerpen mbt rol ontwerper (kwaliteitszorg/zorgbeleid etc). Tijdens de BPV komt een praktijkgestuurde leerlijn aan bod. In de eindfase is de leerlijn studentgestuurd Direct in het eerste jaar wordt begonnen met EBP-methodiek en dit komt de eerste twee jaar met regelmaat terug (is herkenbaar in het curriculum en geoormerkt) De inhoud van de opdrachten sluit aan bij de thema’s van het theoretisch onderwijs (OWE1, AGZ, GGZ, MGZ) of de BPV Het gebruik van onderzoek (literatuur, bewijs,) krijgt in elk leerarrangement een plek; Bij elke casus kunnen studenten op zoek gaan naar ‘’bewijs’’ volgens EBP-methode Continuïteit bieden door in opdrachten in de BPV-periode ook EBP/onderzoeksaspecten op te nemen (standaard systematisch zoeken naar literatuur, artikelen, bewijs etc, systematiek rapportage) Bij trainen van klinisch redeneren kunnen de EBP-vaardigheden terug komen en geïntegreerd worden In de eindfase van de opleiding sluit de leerlijn aan bij het geformuleerde eindniveau van de GGM-notitie…..bachelor…. Studenten leveren zoveel mogelijk bijdrage aan bestaand onderzoek of voeren praktijkgerichte onderzoeken uit in opdracht van instellingen Docenten verbinden zich aan bestaand onderzoek of aan opdrachten van instellingen en integreren de resultaten van verschillende (student)onderzoeken tot artikelen of implementeren de resultaten in het onderwijs Dit geeft docenten de kans om te specialiseren en eigen expertise te ontwikkelen. Zo mogelijk is deze specialisatie gekoppeld aan lectoraten.

26 Opbouw leerlijn onderzoek basisfase en leerinhoud
Studiejaar Opbouw leerlijn onderzoek curriculum IVS Jaar 1 7,5 EC Onderzoekende beroepshouding: oriëntatie Basiskennis EBP: problematiseren, zoeken literatuur, beoordelen literatuur, aanbevelingen praktijk Niveau: beginnend Ondersteuning: veel structuur en instructie Jaar 2 Kritische beroepshouding Basiskennis praktijkgericht onderzoek (empirische cyclus): problematiseren, gegevens verzamelen, gegevens verwerken en analyseren, aanbevelingen praktijk; casestudy Jaar 3 - Kritische reflectieve beroepshouding Uitbreiding basiskennis EBP: problematiseren, zoeken literatuur (meer artikelen), beoordelen literatuur met CAT, aanbevelingen praktijk Niveau: geoefend Ondersteuning: enige structuur en instructie Jaar 4 30 EC (2x15) Innovatieve beroepshouding Uitbreiding kennis methoden en technieken onderzoek, kennis kwaliteitszorg en organisatie en toepassing methoden, theorie en toepassing innovatie en implementatie Niveau: beginnend beroepsbeoefenaar Ondersteuning: zelfsturend

27 Curriculum basisfase niveau 1A
Periode 1 (10 weken) Periode 2 (10 weken) Periode 3 (10 weken) Periode 4 (10 weken) Prop 1e jaar OVB AGZ 1 GGZ 1 of MGZ 1 BPV AGZ 5.1 of BPV GGZ 5.1 of BPV MGZ 5.1 Kwaliteit & Innovatie

28 Voltijdroute – studiejaar 1 (Beroepsniveau 1 – primair proces)
OWE 7,5 EC BOW 1 (2,5 EC) AGZ 1 (2,5 EC) MGZ1/GGZ1 (2,5 EC) BPV1 EBP & Innovatie EBP-stap: oriëntatie Oriëntatie EBP-stappen Evidencehiërarchie Epidemiologie Artikel zoeken studiecentrum & digitaal tijdschrift Schriftelijke rapportage + APA-richtlijnen EBP-stap: (problematiseren), zoeken, beoordelen Richtlijnen/protocollen Onderzoeksdesigns screening + diagnostiek Zoeken richtlijnen en screeningsinstrumenten Beoordelen kwaliteit van instrument Beoordelen kwaliteit richtlijn dmv AGREE-instrument EBP-stap: (problematisren), zoeken, beoordelen (quasi)experimentele onderzoeksdesigns Systematic Review + RCT Organisatie van zorg Overheidsbeleid 1e, 2e, 3e echelon Financiering Spelers/actoren Specificering naar AGZ Specificering naar MGZ/GGZ Verpleegkundige proces Overeenkomst verpleegkundig proces en EBP Opbouw leerlijn EBP & Innovatie gekoppeld aan verpleegkundig proces Screening en diagnostiek Interventie Kennistoets - Kennistoets (individuele toetsing): Lezen en beoordelen artikel (screening, diagnostiek, interventie) Begrippen eerdere OWE’s Beroepsproduct Beroepsproduct: Inleiding (max 2A4) volgens voorgestructureerd format en APA-richtlijnen passend bij casussen BOW 1 (individuele toetsing)

29 Curriculum basisfase niveau 1B
Periode 1 (10 weken) Periode 2 (10 weken) Periode 3 (10 weken) Periode 4 (10 weken) 2e jaar MGZ/GGZ BPV AGZ 5.1 of BPV GGZ 5.1 of BPV MGZ 5.1 OWE 8 Kwaliteit & Innovatie

30 Voltijdroute – studiejaar 2 (Beroepsniveau 1 – primair proces)
OWE 7,5 EC MGZ/GGZ BPV 1 AGZ/MGZ/GGZ (2,5 EC) BPV1 (2,5 EC) BPV 1 OWE 8 EBP & Innovatie EBP-stappen: problematiseren en zoeken MGZ/GGZ theorie PICO-vraagstelling Zoekstrategie + MeSH-termen PubMed + Cochrane APA-richtlijnen Refworks BPV 1 theorie Casestudy: opzet, analyse en verslaglegging Richtlijnen/protocollen Gedragscode onderzoek AGREE-instrument EBP-stap: evalueren Onderzoekscyclus Indicatoren Dossieronderzoek: opzet, data-analyse en verslaglegging Organisatie van zorg Zorgbeleid: Beroepsverenigingen (richtlijnen/protocollen, registratie) Kwaliteits- en onderzoeksinstituten Juridisch kader (WGBO, wet BIG) Afdelingsbeleid kwaliteitszorg Patiëntveiligheid Verpleegkundige proces - Evaluatie Kennistoets Digitale kennistoets aan de hand van cases: focus op PICO en zoekstrategie (individuele toetsing) Beroepsproduct Beroepsproduct: registratieverslag (groepsopdracht)

31 Curriculum K&I hoofdfase niveau 2
Periode 1 (10 weken) Periode 2 (10 weken) Periode 3 (10 weken) Periode 4 (10 weken) 3e jaar BPV 2 Casestudy Minor

32 Curriculum K&I hoofdfase niveau 3
Periode 1 (10 weken) Periode 2 (10 weken) Periode 3 (10 weken) Periode 4 (10 weken) 4e jaar Kwaliteitsproject BPV 3 Casestudy

33 Curriculum K&I hoofdfase niveau 2-3
In BPV 2 en 3: geintegreerde casestudy In K&I: Ec: 30 Toetsing: Kennistoets Ontwerpplan Onderzoeks (beleid-protocolerings)verslag Presentatie

34 Beoordeling eindniveau opleiding
Eindniveau aantonen als beginnend beroepsvaardig in BPV maar: Studenten wisselend curriculum; niet altijd BPV aan einde studie maar KP (soms eind derde jaar of eind vierde jaar).

35 Beoordelingscriteria kwaliteitsproject
Voorwaarde: procesverslag individueel Ontwerpplan Onderzoeksverslag: Inhoud en vormgeving/taal Presentatie Individueel?

36 Onderzoeksverslag 1. Inleiding De inleiding maakt de lezer kort en bondig duidelijk: Tegen welke achtergrond het project moet worden geplaatst, uitmondend in een concrete vraagstelling en doelstelling De vraagstelling en de doelstelling zijn correct geformuleerd (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) (eventuele) Deelvragen zijn een afgeleide van de vraagstelling en correct geformuleerd 2. Theoretisch kader De uitdieping van de vraagstelling heeft op adequate wijze plaatsgevonden: Aangegeven is in welk theoretisch kader de (centrale) vraagstelling is geplaatst, met onderbouwing van relevante literatuur; de zoekstrategie voor deze literatuur is in een bijlage opgenomen Aangegeven is wat de relevantie is van het project voor de verpleegkundige beroepspraktijk Begrippen zijn eenduidig gedefinieerd en gehanteerd 3. Methode plan van aanpak en tijdsplanning project De projectopzet/plan van aanpak is helder beschreven, inclusief de methodologische onderbouwing per fase (methode van onderzoek, populatieomvang/steekproef, methode van gegevens verzamelen, validiteit, betrouwbaarheid, gegevensverwerking en -analyse, etc.). De keuze voor projectopzet/plan van aanpak is onderbouwd met relevante literatuur De tijd en fasering van het project is in een schema beschreven, waarbij helderheid is verschaft over: de geplande projectactiviteiten en de volgorde waarin de projectactiviteiten worden ondernomen begin- en eindmoment van iedere activiteit de betrokken personen bij verschillende activiteiten en hun taken een inschatting van de begeleidingsfrequentie e wijze van communicatie met opdrachtgever en docentbegeleider

37 4. Vorm Het ontwerpplan voldoet aan de vorm- en taaltechnische vereisten a) Vormtechnisch: De opbouw van het verslag is logisch en de indeling van het verslag in hoofdstukken, paragrafen en alinea’s vormt een samenhangend verhaal. Het verslag is voorzien van een titelpagina, voorwoord, inhoudsopgave, leeswijzer en relevante bijlagen. b) Taaltechnisch: De literatuurlijst, bronvermelding en eventuele voetnoten getuigen van een adequate zoekstrategie en literatuurverkenning. Taal- en spellingsregels worden correct gehanteerd, literatuurverwijzing is conform APA richtlijnen. 5. Advies van de opdrachtgever aangaande authenticiteit en volledigheid van de gegevens betreffende de praktijksituatie het voldoen van het ontwerpplan aan de gestelde doelen haalbaarheid van de uitvoering van het ontwerpplan binnen de praktijksituatie zorgvuldigheid met betrekking tot onderzoeksactiviteiten (te denken valt aan juridische en ethische aspecten zoals privacy, toestemmingsvereisten, zie ook Gedragscode praktijkgericht onderzoek (HBO-raad, 2010) Samenvatting van het advies van de opdrachtgever door de docentbegeleider, na onderling overleg

38 Feedbackformulier (docentbegeleider vult dit in)
Item* Docentbegeleider 1. Wat is je bijdrage geweest aan de uitwerking van de definitieve projectvraagstelling en aan het definitieve ontwerpplan 2.Heb je de verschillende projectactiviteiten met voldoende diepgang en zorgvuldigheid uit kunnen werken. ( zie hiervoor de aandachtspunten bij de richtlijnen voor het verslag) 3. Staat de hoeveelheid aan werkzaamheden die jij hebt verricht in juiste verhouding tot de werkzaamheden die anderen hebben verricht? 4.Kun je aangeven wat jouw inhoudelijke bijdrage is aan het projectresultaat/verslag 5.Wat heb jij ondernomen om de samenwerking met medestudenten, docentbegeleider en opdrachtgever goed te laten verlopen? Ben je tevreden over de samenwerking Totaalscore uitgedrukt in voldaan/niet voldaan

39 Beoordelingsformulier projectpresentatie
Item* Examinator 1. De student heeft zorg gedragen voor een zorgvuldige voorbereiding van de bijeenkomst (uitnodigingen, ontvangst, berichtgeving, lokaalinrichting, gebruik hulpmiddelen) 2. De student introduceert samen met de medestudent(en) de projectopdracht (aanleiding, doelstelling, vraagstelling, relevantie voor de theorie/ beroepspraktijk etc.) op adequate wijze 3. De student geeft samen met medestudent(en) een heldere uiteenzetting van de gevolgde projectaanpak (fasering). 4. De resultaten van het kwaliteitsproject worden op overzichtelijke wijze gepresenteerd, helder toegelicht en voorzien van kritische kanttekeningen. 5. De student nodigt de toehoorders uit tot discussie en vragen (presentatiestijl) en stelt zichzelf als deskundig gesprekspartner op (inhoudelijk en procesmatig). Eindkwalificatie in cijfer

40 Discussie Is dit de afstudeerder op hbo-niveau (bekwaam en bevoegd)?
Wat heb je gezien/gehoord? Waar wil je meer over weten? Welke tips heb je voor ons? Wat neem je mee? Waar moeten we mee stoppen? Wat heb je nodig als docent/team om dit programma uit te voeren wat heeft de praktijk nodig om deze student te begeleiden? Waar droom je van?

41


Download ppt "Inhoud Voor welke onderwerpen kennen jullie al richtlijnen en protocollen? Hoe kennen jullie deze richtlijnen en protocollen?"

Verwante presentaties


Ads door Google