De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Water op aarde Zeewater Belangrijke ionen in water zoetwater tov. zeewater.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Water op aarde Zeewater Belangrijke ionen in water zoetwater tov. zeewater."— Transcript van de presentatie:

1

2 Water op aarde

3 Zeewater

4 Belangrijke ionen in water zoetwater tov. zeewater

5 Verzouting •(Te) Hoge zoutconcentratie : meststof - natuur zoutconcentratie - elektrische geleidbaarheid 1 S = 1 Ω -1 = 1 / Ω 1g MgSO 4.7H 2 O ->0,6 mS/cm; 1g K 2 SO 4 ->1,5 mS/cm 1g (NH 4 ) 2 SO 4 ->1,9 mS/cm.

6

7 •vermindering van de groei •verlaging van de opbrengst •vermindering van de kwaliteit van het geoogste product

8 oorzaken •Een voor de plant te hoge osmotische druk van het bodemvocht -> osmotisch effect •Het opnemen door de plant van een toxische hoeveelheid van een of ander ion; •Het belemmeren van de opname van een of ander essentieel voedingselement.

9 osmotisch effect •een vermindering van het verschil in osmotische druk tussen de bodemoplossing en de plant •een te hoge osmostische druk van de bodem- oplossing •Bij een hoog zoutgehalte in de bodemoplossing kunnen verschillen in effecten tussen de zouten ontstaan door het bereiken van het oplosbaarheidsprodukt •osmotische druk (OP) van gietwater van de bodemoplossing

10 komkommerzaailingen •7% turgor daling voor elke 1 mS/cm EC verhoging •EC van 1 mS/cm t.o.v.EC 8 mS/cm: Turgor daling: 50%

11 Tomaten •boven EC van 6 mS/cm daalt de produktie •produktieverlies bedraagt ongeveer 10% per eenheid EC-verhoging •de duur van de EC- verhoging

12 - Specifieke effecten Natrium en chloride. (necrose -oudere bladeren) - te grote opname aan natrium of chloride - opname van beide ionen neemt sterk toe onder invloed van toediening van deze ionen aan het gietwater

13 specifieke ioneffecten (Na +, Cl - )

14 Chloor •Brugmansia •0-2000-4000-6000- 7000-8000 mg/l Cl als CaCl 2.2H 2 O

15 Brugmansia van links naar rechts: 0, 2000, 4000, 6000, 7000 en 8000.

16

17 •Brugmansia is een weinig chloorgevoelige plant. •Dit kan komen doordat Brugmansia grote bladeren heeft en zo beter in de ATP- voorziening kan voldoen dan een plant met kleinere bladeren bij eenzelfde zoutgehalte (Mengel en Kirkly, 2001). •Zelfs bij een groot chloorgehalte in het blad worden geen visuele stoornissen of groeireductie waargenomen.

18

19 - Sodicity. [Na] > [Cl] -Natrium als natriumbicarbonaat -[Ca] en [Mg] < [bicarbonaat ] -Gietwater toediening: neerslag [Ca] = [Mg] = [bicarbonaat ] te kort in irrigatiewater: [Ca] en [Mg] uit bodemoplossing onttrokken Gronden: - hoge pH, - versnelde afbraak van organische stof (zwartkleuring) - hoog natriumgehalte - laag calcium- en magnesiumgehalte - dichte structuur - slechte water huishouding

20 - Calcium. [zout]  dan calciumopname 

21

22 Effecten van zouten • Zouttolerantie van gewassen • zoutconcentratie is sterk bepalend voor de vochtvoorziening van de gewassen • droogte- en de zouttolerantie van gewassen hangen nauw samen • een gewas is niet in alle groeistadia even gevoelig voor droogtestress • Indien geen specifieke effecten optreden bij zoutschade bij gewassen wordt de EC als maat voor het zoutgehalte gebruikt

23 Effecten van zouten • Zouttolerantie van gewassen

24 Effecten van zouten •Zouttolerantie van gewassen a = 100-y x – d

25 Drempelwaarden en opbrengst- afnamepercentages voor gietwater bij enkele bloemgewassen

26 Gunstige effecten - steviger en vruchtbaarder gewas - vruchtkwaliteit (vruchtkleur, vorm en houdbaarheid )

27 -Verzouting

28 Verzilting •per jaar wereldwijd 10 miljoen hectare landbouwgrond verloren door verzilting •schaarste aan zoet water •zout-waterland- en tuinbouw = alternatief (?)

29

30 Problemstelling •Stijging gebruik van zoet water –huishoudens –industrie –landbouw •Toename verzilting en verzouting – oppervlakte – grondwater

31 oplossingen (?) •zoetwatervoorraden efficiënter gebruiken •ontzilten van zout water •reduceren van het watergebruik van verschillende gewassen •verzoute gebieden ontzouten •voedsel- en biomassa-productie concentreren in zoutvrije gebieden én benutting van zoute milieus met zouttolerante teelten

32 Maatregelen •Biotechnologie Zouttolerante gewassen : - eiwit slaat zout op in de vacuoles  geen negatieve invloed op de groei meer - zout wordt opgeslagen in het blad

33 Mogelijkheden van zoute milieus •Benutting van zoute gronden met halofyten

34 Halofyten •Planten met een hoge zouttolerantie: ontwikkelen zich in water met zoutgehaltes als in zeewater of zelfs hoger. •Gemiddeld zouttolerante gewassen: groeien in brak water. •Matig zouttolerante gewassen: groeien in licht brak water, dat ongeschikt is voor conventionele landbouw.

35 zeekraalslijkgras schorrenkruid

36 Halofyten •Planten met een hoge zouttolerantie: ontwikkelen zich in water met zoutgehaltes als in zeewater of zelfs hoger. •Gemiddeld zouttolerante gewassen: groeien in brak water. •Matig zouttolerante gewassen: groeien in licht brak water, dat ongeschikt is voor conventionele landbouw.

37 lamsoor zeekool

38 Halofyten •Planten met een hoge zouttolerantie: ontwikkelen zich in water met zoutgehaltes als in zeewater of zelfs hoger. •Gemiddeld zouttolerante gewassen: groeien in brak water. •Matig zouttolerante gewassen: groeien in licht brak water, dat ongeschikt is voor conventionele landbouw.

39 Voederbiet (dana)

40 Hypothetische groei van Halofyten in in variërende zoute milieus Salinity  Growth  Intolerante Halofyten Facultatieve Halofyten Obligate Halofyten

41 •Aster tripolium : zouttolerant gewas (Europa, Noord-Afrika en Azië)

42 •Voedsel •Veevoer •(Fijn)chemie •Vezels en bouwmaterialen •Siergewassen •Energie •Kustontwikkeling en -bescherming •Tegengaan verwoestijning •Klimaat Paspalum vaginatum Sporobolus virginicus

43 Benutting van zout water als productiemilieu •Micro- en macro-algen •Bioproductie van dierlijke organismen in zout-zoetgradiënten Marine algae (Codium sp.) groeien en vermenigvuldigen zich in zoutrijke water

44


Download ppt "Water op aarde Zeewater Belangrijke ionen in water zoetwater tov. zeewater."

Verwante presentaties


Ads door Google