De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De drie pijlers van goed onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "De drie pijlers van goed onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 De drie pijlers van goed onderwijs
Hoe de actieve betrokkenheid van leerlingen bevorderd kan worden.

2 'De drie pijlers van goed onderwijs'
Het belang van goed onderwijs……. ‘Onze ontwikkeling als land kan niet sneller gaan dan de vooruitgang van ons onderwijs’. John F. Kennedy ( ) 4/3/ :36 AM 'De drie pijlers van goed onderwijs'

3 'De drie pijlers van goed onderwijs'
De centrale uitdaging van goed onderwijs is …. Jonge mensen voor te bereiden op een onvoorspelbare toekomst en hen te leren een leven te leiden (1) dat ‘zin’ geeft omdat er kansen zijn voor zelfontplooiing (Maslow’s ‘ultieme menselijke behoefte’) en (2) dat ‘waarden-vol’ is omdat compassie, integriteit, respect en verantwoordelijkheid voor duurzaamheid de hoekstenen zijn van onze samenleving (‘het morele kompas’). (Naar: Tex Gunning, Bevlogen Besturen 2012) 4/3/ :36 AM 'De drie pijlers van goed onderwijs'

4 'De drie pijlers van goed onderwijs'
De missie van goed onderwijs wordt gerelateerd aan drie kernmotieven van menselijk gedrag…… (1) De noodzaak om bewust in co-existentie te leven met andere mensen (‘getting along’) (2) De drijfveer om autonoom te kunnen zijn en voor zichzelf een voorsprong te kunnen creëren (‘getting ahead’) (3) De drang om in bekwaamheid te groeien en beter ‘de wereld’ te kunnen begrijpen.(‘making sense’) Naar: Robert Hogan (2003); Robert F.Ferguson (2005) 4/3/ :36 AM 'De drie pijlers van goed onderwijs'

5 'De drie pijlers van goed onderwijs'
De algemene doelstellingen van goed onderwijs zijn het bijbrengen van ……. (1) Kennis en inzicht (‘weten’) (2) Toepassingsvaardigheden (‘kunnen’) (3) Communicatieve vaardigheden (‘begrijpen’) (4) Denkvermogen (‘relativeren en zelf-reflecteren’) (5) Liefde voor leren (‘groeien en veranderen’) 4/3/ :36 AM 'De drie pijlers van goed onderwijs'

6 'De drie pijlers van goed onderwijs'
Onderwijzen….. ‘Onderwijzen heeft een serie doelstellingen, variërend van wat leerlingen volgens het resultaat van hun examens leren, tot het vormen van leerlingen die zichzelf aansturen en om wille van leren, van leren houden’. Ronald F.Ferguson Harvard Univ. (2013) 4/3/ :36 AM 'De drie pijlers van goed onderwijs'

7 'De drie pijlers van goed onderwijs'
Betere resultaten in het onderwijs komen tot stand door….. Een positief samenspel tussen drie pijlers: (1)‘best practices’ van de school (2)‘effective teaching’ en (3,‘strong student commitment’. 4/3/ :36 AM 'De drie pijlers van goed onderwijs'

8 Presentatie Opening Collegejaar FHR School of Business 2013-2014
Welke maatstaven gelden voor ‘best practices’ van de school….? (1) Naleving van door de overheid uitgevaardigde beleidsvoorschriften en regels en internationale normen . (2) Aanvaarding van continue verbetering als verinnerlijkte bestuursnorm. Presentatie Opening Collegejaar FHR School of Business

9 'De drie pijlers van goed onderwijs'
De noodzaak van continue verbetering...... ‘Als we vandaag onderwijzen zoals gisteren, beroven we onze kinderen van morgen’. John Dewey ( ) 4/3/ :36 AM 'De drie pijlers van goed onderwijs'

10 3 dimensies van ‘best practices’ van de school als leeromgeving……..
inhoudelijke kennis de drievoet pedagogische vaardigheden vaardigheden om relaties op te bouwen 4/3/ :36 AM 'De drie pijlers van goed onderwijs'

11 'De drie pijlers van goed onderwijs'
Inhoudelijk goed onderwijs op school wordt gewaarborgd indien ….. (1) Er duidelijke leerdoelen zijn (2) Het curriculum op de leerdoelen is afgestemd en doorlopende toetsmomenten heeft (3) Docenten grondige courante vakkennis hebben (4) Docenten verbanden leggen met ‘grote ideeën en gebeurtenissen’. 4/3/ :36 AM 'De drie pijlers van goed onderwijs'

12 'De drie pijlers van goed onderwijs'
Pedagogische inzichten op een goede school veronderstellen …. (1) Moderne en gevarieerde onderwijstechnieken (2) Aandacht voor ervaring en planning van leerlingen (3) Cultiveren van ‘leren als het wezen van leven’ (4) Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid (5) Uitdragen van hoge standaarden . 4/3/ :36 AM 'De drie pijlers van goed onderwijs'

13 'De drie pijlers van goed onderwijs'
De karakteristieken van de sociale interactie op een goede school ….. (1) Orde en dienstbaarheid worden gestimuleerd (2) Docenten en leerlingen zijn ‘partners in ontwikkeling’ (3) ‘Teaching’ en ‘caring’ gaan hand in hand (4) Respect en compassie zijn herkenbaar 4/3/ :36 AM 'De drie pijlers van goed onderwijs'

14 ‘best practices’ van de school
betere resultaten factoren van ‘student commitment’ kenmerken van ‘effective teaching’ dimensies van ‘best practices’ van de school 4/3/ :36 AM 'De drie pijlers van goed onderwijs'

15 'De drie pijlers van goed onderwijs'
Van ‘effective teaching’ is er sprake indien leraren…. (1) Respect verdienen (2) Leiderschap tonen (3) Hun vak beheersen (4) Prikkelen tot meedenken en hard werken (5) Leerstof relevant en interessant presenteren (6) Dialoog met leerlingen onderhouden (7) Samenvatten en verbanden leggen 4/3/ :36 AM 'De drie pijlers van goed onderwijs'

16 'De drie pijlers van goed onderwijs'
5 factoren die ‘student commitment’ bepalen:….. (1) Het hebben van belangstelling en vertrouwen (2) Bereid zijn tot meedoen (orde) (3) Het krijgen van focus (4) Leergierig zijn en volharden (5) Nieuwe perspectieven ontdekken 4/3/ :36 AM 'De drie pijlers van goed onderwijs'

17 'De drie pijlers van goed onderwijs'
De relatie tussen ‘teaching’ en ‘commitment’ …. Effective Teaching (7C’s) Student Commitment 1. Respect verdienen (Care) 1. Vertrouwen 2. Leiderschap tonen (Control) 2. Meedoen 3. Vak beheersen (Clarify) 3. Focus 4. Uitdagen (Challenge) 5. Boeien (Captivate) 6. Dialoog (Confer) 4. Volharding 7.Reflecteren (Consolidate) 5. Voldoening 4/3/ :36 AM 'De drie pijlers van goed onderwijs'

18 'De drie pijlers van goed onderwijs'
Bij wijze van conclusie…… De kwaliteit van onderwijs wordt gemeten aan de hand van de meerwaarde voor leerlingen door kennisverwerving en karaktervorming. Daartoe zijn bevorderlijk een ondersteunende en stimulerende leeromgeving met leraren die zorgzaam en bekwaam zijn, leiding geven en motiveren en een ethische en brede maatschappelijke oriëntatie bezitten en vooral, passie hebben voor leren. 4/3/ :36 AM 'De drie pijlers van goed onderwijs'


Download ppt "De drie pijlers van goed onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google