De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Binden en Boeien van Jonge Talenten Inventarisatie van het voorgenomen en feitelijke beleid van universiteiten Ben Fruytier Marieke van den Brink Marian.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Binden en Boeien van Jonge Talenten Inventarisatie van het voorgenomen en feitelijke beleid van universiteiten Ben Fruytier Marieke van den Brink Marian."— Transcript van de presentatie:

1 Binden en Boeien van Jonge Talenten Inventarisatie van het voorgenomen en feitelijke beleid van universiteiten Ben Fruytier Marieke van den Brink Marian Thunnissen Fenke Kooi Ariane van Velzen Joke Leenders

2 Opzet inleiding •Achtergronden van het onderzoek •“Wat is precies het probleem?” •Aanpak van het onderzoek •Discussie

3 Achtergronden van het onderzoek •Belang van de aanwezigheid van Toptalent in universiteiten •War on Talents •Noodzaak van een isomorf HRM voor jonge talenten vanuit de belangen van de universiteiten én de jonge talenten

4 Boeien en binden van Jong Talent: Wat is precies het probleem? •Hét probleem bestaat niet! –Weinig kandidaten voor veel promotieplekken (Landbouw, Natuur en Techniek); –Scherpe concurrentie arbeidsmarkt (Economie, Recht, deel van Gedrag en Maatschappij) –Slechte arbeidsmarktperspectieven buiten wetenschap (Taal & Cultuur, deel Gedrag & Maatschappij) Maar wel één algemeen probleem: •Ontevredenheid over universiteit als werkgever! Conclusies Quick-scan Vsnu (2008) “Jong Talent in de Wetenschap”

5 Boeien en binden van Jong Talent: Wat is de opgave voor universiteiten? •Werving & Selectie van toptalent is opgave voor Landbouw, Natuur en Techniek •Behoud van toptalent voor wetenschap is opgave voor Economie, Recht en (delen van) Gedrag & Maatschappij •Verbeteren arbeidsmarktperspectieven buiten wetenschap is opgave voor Taal & Cultuur en (delen van) G&M

6 Boeien en binden van Jong Talent: Wat is de opgave voor universiteiten? •Verbetering van het personeelsbeleid voor jonge talenten in álle HOOP- gebieden: –Inzicht krijgen in de eisen die aan jonge wetenschappers worden gesteld –Inzicht krijgen in de behoeftes van jonge talenten –Inzicht in instrumenten voor goede loopbaanbegeleiding van jonge talenten –Bijzondere aandacht voor exit-beleid jonge talenten

7 Staalkaart maken van het beleid van universiteiten m.b.t. jonge talenten 1.aanwezigheid van beleid: welke plannen, maatregelen, instrumenten etc. zijn er? 2.zichtbaarheid van beleid: bekendheid bij jonge wetenschappers en hun direct leidinggevenden? 3.realisatie van beleid: •worden mooie plannen ook gerealiseerd? •voorzien de maatregelen in de behoeftes van jonge talenten en direct leidinggevenden? •Welk aanvullend beleid is nodig? •Welk beleid kan achterwege gelaten worden? •Van wie komt beleid? P&O? Afd. onderzoek? De ‘lijn’? •Is er synergie tussen verschillende initiatieven? Aanpak van het onderzoek. Onderzoeksopdracht

8 •Inventarisatie wervings- en selectiebeleid; •Inventarisatie loopbaanbeleid gericht op positie binnen of buiten universiteiten (employability-beleid en/of exit-beleid); •Evaluatie effectiviteit beleidsmaatregelen in de praktijk; •Evaluatie aansluiting beleidsmaatregelen en –instrumenten op behoeftes jonge talenten; •Inventarisatie behoefte bij jonge talenten aan andere instrumenten; •Onderzoeken succesvolle ervaringen buitenlandse universiteiten met werven, selecteren en binden van jonge talenten; •Best practices benoemen en beschrijven; •Bruikbaarheid best practices voor andere universiteiten/faculteiten; •Transparantie en zichtbaarheid van beleid/instrumenten vergroten zodat andere universiteiten er gemakkelijk mee aan de slag kunnen. Aanpak van het onderzoek. Activiteiten:

9 •huidige promovendi; •huidige postdocs; •huidige tenure track medewerkers; •medewerkers die in tenure track hebben gezeten (al of niet in bezit tenure); •UD’s die recentelijk in vaste dienst zijn getreden na een periode als tijdelijk medewerker (promovendus, postdoc); •jonge wetenschappers die recentelijk de universiteit hebben verlaten. Aanpak van het onderzoek. Doelgroepen:

10 Aanpak van het onderzoek:. Vijf gevalsonderzoeken HOOP-gebied:Zes algemene universiteiten Drie technische universiteiten Vier kleinere universiteiten Landbouw, Natuur en Techniek Univ. Twente Fac. Technische Natuurwet. Economie en Recht Radboud Univ. Fac Rechten Gedrag en Maatschappij Vrije Universiteit Fac. Soc. Wet. Taal en CultuurUni. van Amsterd. Fac.Geesteswet. GezondheidUniv. Maastricht Fac of Health, Medicine and Life Sciences

11 •Documentenanalyse •Literatuuronderzoek en een internetsearch voor informatie over buitenlandse universiteiten •Individuele gesprekken met beleidsmakers: –HPD universiteit –Decaan/directeur faculteit –P&O adviseur Jong Talent –Hoogleraar/vakgroephoofd –Hoogleraar/onderzoekdirecteur •Vijf groepsgesprekken: –Promovendi –Postdoc’s –Tenure Trackers –Jonge UD’s –Recent vertrokken jonge medewerkers Aanpak van het onderzoek:. Dataverzameling

12 •Vijf werkconferenties voor bestuurders, stafmedewerkers en jonge wetenschappers van de universiteiten. •Voor elk HOOP-gebied een aparte werkconferentie •Doel van deze werkconferenties: –toetsen of de uitkomsten van de vijf gevalsstudies te veralgemeniseren zijn voor het hele HOOP-gebied –Formuleren van aanbevelingen goed jong talent beleid. •10 tot 25 deelnemers per werkconferentie. We streven naar een zo goed mogelijke goede spreiding tussen algemene, technische en kleine universiteiten •Deelnemers krijgen verslag van ‘hun’ gevalsstudie van te voren opgestuurd Aanpak van het onderzoek. Generalisatiefase: Eindcongres

13 Drie basale vragen: 1.Hoe belangrijk is toptalent voor een universiteit? –Cultuur van de agonale geest –Voor- en nadelen 2.Hoe bepaal je wat toptalent is? –Toptalent: een gegeven of een ontwikkeling? –Toptalent: Zijn er harde maatstaven? 3.Hoe selecteer je toptalenten? –Mate van transparantie bij de selectie van toptalenten –Mate van formalisatie van de selectie van toptalenten –(On)mogelijkheden van ‘talentselectiebeleid’ Discussie


Download ppt "Binden en Boeien van Jonge Talenten Inventarisatie van het voorgenomen en feitelijke beleid van universiteiten Ben Fruytier Marieke van den Brink Marian."

Verwante presentaties


Ads door Google