De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De 12 stammen van Israel De twaalf stammen van Israël.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De 12 stammen van Israel De twaalf stammen van Israël."— Transcript van de presentatie:

1 de 12 stammen van Israel De twaalf stammen van Israël

2 de 12 stammen van Israel Volgens de Bijbel kwamen de twaalf stammen van Israël oorspronkelijk voort uit de twaalf zonen van de aartsvader Jacob. Het beloofde land werd later zo opgedeeld dat iedere stam, behalve Levi, een eigen grondgebied kreeg. AserAser ( אשׁר Asjer) BenjaminBenjamin ( בנימין Binjamin) DanDan ( דן Dan) JozefJozef ( יוסף Joseph) Dit werd gesplitst in de nakomelingen van zijn twee zonen: *Efra ï m ( אפרים Efrajiem)Efra ï m *Manasse ( מנשׁה Menasje)Manasse GadGad ( גד Gad) IssacharIssachar ( ישׂשׁכר Jisachar) JudaJuda ( יהודה Jehoeda ) Later gingen de stammen van Benjamin en Simeon op in Juda.Juda NaftaliNaftali ( נפתלי Naftali) RubenRuben ( ראובן Re ö even) SimeonSimeon ( שׁמעון Sjiem'on) ZebulonZebulon ( זבולן Zevoeloen)

3 de 12 stammen van Israel 1.Aser Zoon van Jacob en Zilpa Hebreeuwse Asjar, wat "voorspoedig, gezegend" betekent Aser zou "vet zijn, en hij zal koninklijke lekkernijen leveren" (Genesis 49:20; Deuteronomium 33:24-25) en in ijzer, brons en olie handelen. Anna (profetes) uit stam Aser

4 de 12 stammen van Israel 2. Benjamin de jongste zoon van Jakob en Rachel en was na Jozef de geliefde zoon van Jakob. Moeder Rachel stierf na zijn geboorte. Zij noemde haar zoon aanvankelijk Ben-Oni, wat "Zoon van (mijn) smart" betekent. Zijn vader veranderde dit in Ben-Jamin, wat "Zoon van de rechterhand" of "Zoon van geluk" betekentJakob RachelJozef Nakomeling: Saul Paulus, Esther ook uit deze stam

5 de 12 stammen van Israel 3. Dan Zoon van Jakob en Bilha (Hij heeft recht verschaft) Simson Beta Israël komen uit regio's van Gondar en Aksum in Ethiopië.Gondar AksumEthiopië Afstammelingen van de stam van Dan. Christenen en Islamieten uit deze stam in Jemen Via operatie Mozes en Salomo terug naar Israël

6 de 12 stammen van Israel 4. Jozef Zoon van Jacob en Rachel(Hij voege erbij) Opgedeeld in Efraim(vruchtbaar) en Manasse(doende vergeten) Manasse overjordaans Efraim gezegend boven Manasse Jerobeam stam Efraim Profeet Achia In het zuiden van India woont een joodse gemeenschap die claimt af te stammen van de stam van EfraïmIndia

7 de 12 stammen van Israel 5. Gad Zoon van Jacob en Zilpa (de gelukkige) Overjordaans In profetie van Ezechiel is Gad de laatste stam in het zuiden in het beloofde land((Ezechiel 48)

8 de 12 stammen van Israel 6. Issaschar Zoon van Jacob en Lea (er is loon) Richter Tola Koning Basa

9 de 12 stammen van Israel 7. Juda Zoon van Jacob en Lea (Hij zal geprezen worden) Juda en Thamar ouders van Peres, stamvader van David en ook van Jezus Naam “Jood” afgeleid

10 de 12 stammen van Israel 8. Naftali Zoon van Jacob en Bilha (worstelaar) Barak behoort tot de stam Naftali

11 de 12 stammen van Israel 9. Ruben Zoon van Jacob en Lea (zie een zoon) Overjordaans Stam wapen:

12 de 12 stammen van Israel 10. Simeon Zoon van Jacob en Lea (verhoring) Later opgegaan in Juda

13 de 12 stammen van Israel 11. Zebulon Zoon van Jacob en Lea (woning) Richter Elon was Zebuloniet

14 de 12 stammen van Israel 12 Levi Zoon van Jakob en Lea (hij die aanhangt) Kreeg 48 steden in Israël Geen grondgebied Droegen zorg voor het Heiligdom Mozes, Aaron, Zacharia, Johannes de Doper, Eli

15 de 12 stammen van Israel Israël oorsprong 2009

16 de 12 stammen van Israel Volgens Numeri 34: 1 t/m 11 Golan

17 de 12 stammen van Israel Crisisgebieden: Westbank Judea en Samaria Ezechiel 35, 36 Het gebied ten westen van de rivier Jordaan, die Isra ë l en Jordani ë van elkaar scheidt.Isra ë lJordani ë Kerngebied van Joodse cultuur en religie. Belangrijke conflictbron tussen Isra ë l en de Palestijnen. Isra ë lPalestijnen

18 de 12 stammen van Israel Crisisgebieden: Gazastrook Al in bijbelse tijden is Gaza een bekende stadstaat en een van de vijf steden van de Filistijnen De andere zijn Askelon, Asdod, Ekron en Gat. Fel omstreden stuk grond in Palestina,Palestina ten noorden van de Sinaï-woestijn, met aan de linkerkant de Middellandse Zee en verder grenzend aan Israël.

19 de 12 stammen van Israel Crisisgebied :Golan In de tijd van koning David was dit gebied in het bezit van een van de twaalf stammen van Israel; Manasse. Ook in de tijd van Jezus was het Israelisch grondgebied. Strategisch gelegen bergketen in Noord-Israel. Belangrijke conflictbron tussen Israel en Arabisch buurland Syrië.


Download ppt "De 12 stammen van Israel De twaalf stammen van Israël."

Verwante presentaties


Ads door Google