De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De twaalf stammen van Israël

Verwante presentaties


Presentatie over: "De twaalf stammen van Israël"— Transcript van de presentatie:

1 De twaalf stammen van Israël
de 12 stammen van Israel

2 Volgens de Bijbel kwamen de twaalf stammen van Israël oorspronkelijk voort uit de twaalf zonen van de aartsvader Jacob. Het beloofde land werd later zo opgedeeld dat iedere stam, behalve Levi, een eigen grondgebied kreeg. Aser (אשׁר Asjer) Benjamin (בנימין Binjamin) Dan (דן Dan) Jozef (יוסףJoseph) Dit werd gesplitst in de nakomelingen van zijn twee zonen: *Efraïm ( אפרים Efrajiem) *Manasse (מנשׁה Menasje) Gad (גד Gad) Issachar ( ישׂשׁכר Jisachar) Juda (יהודה Jehoeda ) Later gingen de stammen van Benjamin en Simeon op in Juda. Naftali (נפתלי Naftali) Ruben (ראובן Reöeven) Simeon (שׁמעון Sjiem'on) Zebulon (זבולן Zevoeloen) de 12 stammen van Israel

3 1.Aser Zoon van Jacob en Zilpa
Hebreeuwse Asjar, wat "voorspoedig, gezegend" betekent Aser zou "vet zijn, en hij zal koninklijke lekkernijen leveren" (Genesis 49:20; Deuteronomium 33:24-25) en in ijzer, brons en olie handelen. Anna (profetes) uit stam Aser de 12 stammen van Israel

4 2. Benjamin Nakomeling: Saul Paulus, Esther ook uit deze stam
de jongste zoon van Jakob en Rachel en was na Jozef de geliefde zoon van Jakob. Moeder Rachel stierf na zijn geboorte. Zij noemde haar zoon aanvankelijk Ben-Oni, wat "Zoon van (mijn) smart" betekent. Zijn vader veranderde dit in Ben-Jamin, wat "Zoon van de rechterhand" of "Zoon van geluk" betekent Nakomeling: Saul Paulus, Esther ook uit deze stam de 12 stammen van Israel

5 3. Dan Zoon van Jakob en Bilha (Hij heeft recht verschaft) Simson
Beta Israël komen uit regio's van Gondar en Aksum in Ethiopië. Afstammelingen van de stam van Dan. Christenen en Islamieten uit deze stam in Jemen Via operatie Mozes en Salomo terug naar Israël de 12 stammen van Israel

6 4. Jozef Zoon van Jacob en Rachel(Hij voege erbij)
Opgedeeld in Efraim(vruchtbaar) en Manasse(doende vergeten) Manasse overjordaans Efraim gezegend boven Manasse Jerobeam stam Efraim Profeet Achia In het zuiden van India woont een joodse gemeenschap die claimt af te stammen van de stam van Efraïm de 12 stammen van Israel

7 5. Gad Zoon van Jacob en Zilpa (de gelukkige) Overjordaans
In profetie van Ezechiel is Gad de laatste stam in het zuiden in het beloofde land((Ezechiel 48) de 12 stammen van Israel

8 6. Issaschar Zoon van Jacob en Lea (er is loon) Richter Tola
Koning Basa de 12 stammen van Israel

9 7. Juda Zoon van Jacob en Lea (Hij zal geprezen worden)
Juda en Thamar ouders van Peres, stamvader van David en ook van Jezus Naam “Jood” afgeleid de 12 stammen van Israel

10 8. Naftali Zoon van Jacob en Bilha (worstelaar)
Barak behoort tot de stam Naftali de 12 stammen van Israel

11 9. Ruben Zoon van Jacob en Lea (zie een zoon) Overjordaans Stam wapen:
de 12 stammen van Israel

12 10. Simeon Zoon van Jacob en Lea (verhoring) Later opgegaan in Juda
de 12 stammen van Israel

13 11. Zebulon Zoon van Jacob en Lea (woning) Richter Elon was Zebuloniet
de 12 stammen van Israel

14 12 Levi Zoon van Jakob en Lea (hij die aanhangt)
Kreeg 48 steden in Israël Geen grondgebied Droegen zorg voor het Heiligdom Mozes, Aaron, Zacharia, Johannes de Doper, Eli de 12 stammen van Israel

15 Israël oorsprong de 12 stammen van Israel

16 Volgens Numeri 34: 1 t/m 11 Golan de 12 stammen van Israel

17 Crisisgebieden: Westbank
Judea en Samaria Ezechiel 35, 36 Het gebied ten westen van de rivier Jordaan, die Israël en Jordanië van elkaar scheidt. Kerngebied van Joodse cultuur en religie. Belangrijke conflictbron tussen Israël en de Palestijnen.   de 12 stammen van Israel

18 Crisisgebieden: Gazastrook
Al in bijbelse tijden is Gaza een bekende stadstaat en een van de vijf steden van de Filistijnen De andere zijn Askelon, Asdod, Ekron en Gat. Fel omstreden stuk grond in Palestina, ten noorden van de Sinaï-woestijn, met aan de linkerkant de Middellandse Zee en verder grenzend aan Israël. de 12 stammen van Israel

19 Crisisgebied :Golan Strategisch gelegen bergketen in Noord-Israel. Belangrijke conflictbron tussen Israel en Arabisch buurland Syrië. In de tijd van koning David was dit gebied in het bezit van een van de twaalf stammen van Israel; Manasse. Ook in de tijd van Jezus was het Israelisch grondgebied. de 12 stammen van Israel


Download ppt "De twaalf stammen van Israël"

Verwante presentaties


Ads door Google