De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Persoonlijke waarden en beslissingsgedrag van consumenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Persoonlijke waarden en beslissingsgedrag van consumenten"— Transcript van de presentatie:

1 Persoonlijke waarden van doorslaggevende betekenis bij keuzes van consumenten Prof. Dr. José Bloemer

2 Persoonlijke waarden en beslissingsgedrag van consumenten
Wat zijn persoonlijke waarden? Wat is beslissingsgedrag? Wat is de relatie tussen persoonlijke waarden en beslissingsgedrag? Welke waarden zijn voor u belangrijk? Verschillen deze waarden per product? Zijn deze waarden afhankelijk van de situatie? Leidt waardencongruentie tot tevredenheid (en merkentrouw)? Hoe kun je dit onderzoeken? Hoe maken aanbieders van producten gebruik van deze kennis?

3 Wat zijn persoonlijke waarden
Wenselijke doelen die dienen als leidend principe in het leven van mensen (Schwartz, 1992). Duurzame overtuigingen van een persoon over wat hij/zij belangrijk vindt in het leven om na te streven (Rokeach, 1973).

4 Persoonlijke waarden Gelijkheid Veiligheid Sociale macht Plezier
Vrijheid Sociale orde Spannend leven Welvaart Zelfrespect Dienst en wederdienst Beleefdheid Gehoorzaamheid Verantwoordelijk Loyaal Goed imago Sociale rechtvaardigheid Succesvol Invloedrijk Ambitieus Bekwaam Eigen bestemming kiezen Nieuwsgierigheid Onafhankelijkheid Intelligent Ruimdenkend Wijsheid Behulpzaam

5 Wat is beslissingsgedrag?

6 Wat is beslissingsgedrag?
Produktklasse Koffie, auto, pen, bank Produktvorm Koffie: bonen of gemalen Auto: sedan, sport Pen: vulpen, ballpoint Bank: zakenbank, particulieren Merk: DE, Perla BMW, Mazda Bic, Waterman ABN, Postbank

7 Koffie: Auto: Pen Bank Expressomaling van DE BWM 320 D Waterman vulpen
Postbank met internet bankieren

8 Wat is de relatie tussen persoonlijke waarden en beslissingsgedrag?
Produktattributen Consequenties Functioneel Psychosociaal Waarden

9 Relatie tussen product(attributen) en waarden: de doel-middelketen
Beschrijf attributen? Waarom belangrijk? Waarom belangrijk? Attributen Consequenties Waarden vb: Fris/vloeibaar dorstlessen beter voelen -Natuurlijke 7 Up ingredienten beter voor me goede gezondheid Het model legt een ‘link’ tussen fysieke product en waarden van de consument door middel van “laddering”

10 Relatie met Maslow’s behoeften pyramide?
Attributen Consequenties Waarden Primaire behoeften Sociale behoeften Zelf realisatie

11 Doel middel keten

12 Doel middel keten (vervolg)

13 Welke waarden zijn voor u belangrijk?

14 Verschillen deze waarden per product?
Deel 3: De waarden van de ABN Amro

15 Zijn deze waarden afhankelijk van de situatie?
Situationele betrokkenheid Hoe belangrijk is het product in een bepaalde situatie? Betaalrekening Hypotheek Beleggen Verzekering Uzelf Bedrijf Kinderen of kleinkinderen

16 Leidt waardencongruentie tot tevredenheid?
Verschil tussen wat je verwacht en wat je krijgt Dus: wat verwacht je?

17 Hoe kun je dit onderzoeken?

18 Vier banken vergeleken

19 Rabo versus ABN Amro Dienst en wederdienst Wijsheid
Respect voor traditie Zelfrespect Sociale orde Gedurfd Van het leven genieten

20 ING versus Postbank Ruimdenkend Dienst en wederdienst Sociale orde
Invloedrijk Eigen bestemming kiezen Wijsheid Niewsgierighied Sociale rechtvaardigheid Gedurfd Plezier

21 Waardencongruentie en tevredenheid
Voor alle banken geldt: Des te beter de waarden van de klanten en de banken met elkaar overeenkomen des te groter de tevredenheid van de klanten. Tegemoet komen aan sociale waarden van de klant (gelijkheid, beleefdheid, ruimdenkend, gehoorzaam, behulpzaam, verantwoordelijk, netjes, sociale orde, veiligheid en dienst en wederdienst) levert een nog grotere tevredenheid dan het tegemoet komen aan individuele waarden (bijv. intelligent, ambitieus, onafhankelijk, succesvol).

22 Hoe maken aanbieders gebruik van deze kennis?
Marketing mix Communicatie Product Prijs Distributie

23

24


Download ppt "Persoonlijke waarden en beslissingsgedrag van consumenten"

Verwante presentaties


Ads door Google