De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dynamische systeemtheorie van ontwikkeling M.C. Escher, Drawing hands (lithography, 1948)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dynamische systeemtheorie van ontwikkeling M.C. Escher, Drawing hands (lithography, 1948)"— Transcript van de presentatie:

1 Dynamische systeemtheorie van ontwikkeling M.C. Escher, Drawing hands (lithography, 1948)

2 dynamische systeemtheorie2 Dynamische systemen: definitie en kenmerken 1-

3 dynamische systeemtheorie3 Dynamisch systeem: definitie 1 •“een dynamisch systeem is een manier om te beschrijven hoe een toestand zich ontwikkelt tot een andere toestand in de loop van de tijd” •x t+1 = f (x t ) •“een dynamisch systeem is een manier om te beschrijven hoe een toestand zich ontwikkelt tot een andere toestand in de loop van de tijd” •x t+1 = f (x t ) • •Wat betekent dit en wat is hier nu zo bijzonder aan?

4 dynamische systeemtheorie4 Systeemdenken • DST is een benadering: een algemene kijk op processen • Het kan op alle klassieke verklaringsmodellen worden toegepast •Veel ontwikkelingsonderzoek volgt een lineaire logica •A beïnvloedt B •Het aspect tijd wordt eruitgehaald •Er wordt gegeneraliseerd over groepen • DST is een benadering: een algemene kijk op processen • Het kan op alle klassieke verklaringsmodellen worden toegepast •Veel ontwikkelingsonderzoek volgt een lineaire logica •A beïnvloedt B •Het aspect tijd wordt eruitgehaald •Er wordt gegeneraliseerd over groepen Een voorbeeld van een ontwikkelingspsycho- logische bevinding • •Kinderen die voorafgaand aan de intrede in de basisschool veel vrienden hebben in hun sociale netwerk • •Hebben minder last van stress tijdens de overgang naar de basisschool • •Gevonden in longitudinaal onderzoek • •Bij 32 kinderen • •Samenhang is statistisch significant Een voorbeeld van een ontwikkelingspsycho- logische bevinding • •Kinderen die voorafgaand aan de intrede in de basisschool veel vrienden hebben in hun sociale netwerk • •Hebben minder last van stress tijdens de overgang naar de basisschool • •Gevonden in longitudinaal onderzoek • •Bij 32 kinderen • •Samenhang is statistisch significant Bij sommige kinderen uit de groep is het andersom Hoe komt het dat het bij sommige kinderen zo werkt en bij andere kinderen anders? Wat is het mechanisme? Bij sommige kinderen uit de groep is het andersom Hoe komt het dat het bij sommige kinderen zo werkt en bij andere kinderen anders? Wat is het mechanisme?

5 dynamische systeemtheorie5 vriendjes stress Dag 1 Dag 2 vriendjes stress Wat voor mechanisme zit er in die pijlen? School- intrede Dag 1 2233445566778899........................................................ Dag 3 • •“een dynamisch systeem is een manier om te beschrijven hoe één toestand zich ontwikkelt tot een andere toestand in de loop van de tijd” • •x t+1 = f (x t ) • • een iteratief of recursief proces • •“een dynamisch systeem is een manier om te beschrijven hoe één toestand zich ontwikkelt tot een andere toestand in de loop van de tijd” • •x t+1 = f (x t ) • • een iteratief of recursief proces

6 dynamische systeemtheorie6 Dynamisch systeem: definitie 2 • Een systeem •Is een verzameling componenten •Die met elkaar verbonden zijn •Een dynamisch systeem •Is een verzameling veranderlijke componenten •Die elkaar beinvloeden •Een belangrijk kenmerk is zelf-organisatie • Een systeem •Is een verzameling componenten •Die met elkaar verbonden zijn •Een dynamisch systeem •Is een verzameling veranderlijke componenten •Die elkaar beinvloeden •Een belangrijk kenmerk is zelf-organisatie

7 dynamische systeemtheorie7 Zelf-organisatie Chomsky en theorie van aangeboren kenmerken: • structuur ontstaat niet vanzelf • Als een structuur niet kan worden aangeleerd dan moet hij aangeboren zijn • Dynamische systeemtheorie: • Zelf-organisatie is een centraal kenmerk van de levende natuur • Structuur ontstaat vanzelf, onder gepaste omstandigheden • De klassieke illustratie: the Game-of-Life Chomsky en theorie van aangeboren kenmerken: • structuur ontstaat niet vanzelf • Als een structuur niet kan worden aangeleerd dan moet hij aangeboren zijn • Dynamische systeemtheorie: • Zelf-organisatie is een centraal kenmerk van de levende natuur • Structuur ontstaat vanzelf, onder gepaste omstandigheden • De klassieke illustratie: the Game-of-Life

8 dynamische systeemtheorie8 The Game of Life: een voorbeeld van zelf-organisatie Een structuur van cellen Die “dood” of “levend” zijn Een levende cel met 2 of 3 levende buren overleeft, anders gaat hij dood Een dode cel die precies 3 levende buren heeft komt tot leven gebruikte programma’s: Life32 en Mirek’s Cellebration (zie internet) Een levende cel met 2 of 3 levende buren overleeft, anders gaat hij dood Een dode cel die precies 3 levende buren heeft komt tot leven gebruikte programma’s: Life32 en Mirek’s Cellebration (zie internet) Life Mirek

9 dynamische systeemtheorie9 Voorbeelden uit de gedragsbiologie •Gedrag van groepen organismen •“scholen” vissen, vliegende vogels •Gedrag verklaren op basis van heel eenvoudige regels binnen elk individu •Beweeg je in de richting van je naaste buren •Vermijd botsingen met je naaste buren •Vermijd obstakels •Ga ergens naartoe •Voorbeelden van complex groepsgedrag •Zie ook de sociale psychologie •Gedrag van groepen organismen •“scholen” vissen, vliegende vogels •Gedrag verklaren op basis van heel eenvoudige regels binnen elk individu •Beweeg je in de richting van je naaste buren •Vermijd botsingen met je naaste buren •Vermijd obstakels •Ga ergens naartoe •Voorbeelden van complex groepsgedrag •Zie ook de sociale psychologie CoolSchool.exe

10 dynamische systeemtheorie10 Voorbeelden uit de ontwikkelingspsychologie • Veranderen van (ongewenst) gedrag: de leetheorie • Stadiagewijze ontwikkeling: Piaget en de neo-Piagetiaanse theorie • Ontwikkeling door sociale interactie: Vygotsky en de sociaal culturele theorie • Is basale kennis aangeboren? Een antwoord vanuit de theorie van Thelen en Smith • Veranderen van (ongewenst) gedrag: de leetheorie • Stadiagewijze ontwikkeling: Piaget en de neo-Piagetiaanse theorie • Ontwikkeling door sociale interactie: Vygotsky en de sociaal culturele theorie • Is basale kennis aangeboren? Een antwoord vanuit de theorie van Thelen en Smith

11 dynamische systeemtheorie11 Voorbeeld 1 Leertheorie Voorbeeld 1 Leertheorie 2-

12 dynamische systeemtheorie12 Leertheorie en gedragsmodificatie • Reductie van ongewenst gedrag • Agressief gedrag, pesten in de klas • Door middel van • Straffen en andere aversie stimuli die het gedrag onderdrukken • Door het bekrachtigen van gewenst gedrag en het tot stand brengen van gedragsalternatieven • simulatie: open model of behavior modification.xls (zie website www.vangeert.nl) • Reductie van ongewenst gedrag • Agressief gedrag, pesten in de klas • Door middel van • Straffen en andere aversie stimuli die het gedrag onderdrukken • Door het bekrachtigen van gewenst gedrag en het tot stand brengen van gedragsalternatieven • simulatie: open model of behavior modification.xls (zie website www.vangeert.nl)

13 dynamische systeemtheorie13 Undesirable behavior punishment Attractiveness of undesirable behavior Ongewenst en agressief gedrag in de klas: een dynamisch model increases Reinforcement of desirable behavior reduces Determines level of Aversiveness of punishment reduces simulation

14 dynamische systeemtheorie14 Waarom is dit een dynamisch systeem? • Bestaat uit componenten die elkaar in de tijd beinvloeden • Is gebaseerd op een iteratief proces • De gedragspatronen zijn zelf-organiserend • De effecten zijn niet-lineair • Kleine verandering in een variabele brengt een kwalitatieve verandering in het patroon teweeg • Bestaat uit componenten die elkaar in de tijd beinvloeden • Is gebaseerd op een iteratief proces • De gedragspatronen zijn zelf-organiserend • De effecten zijn niet-lineair • Kleine verandering in een variabele brengt een kwalitatieve verandering in het patroon teweeg

15 dynamische systeemtheorie15 Voorbeeld 2: Stadiagewijze ontwikkeling in de (neo)Piagetiaanse theorie 3-

16 dynamische systeemtheorie16 Netwerken van componenten en stadia-gewijze groei • Neo-Piagetiaanse modellen van cognitieve groei • een “stadium” • is een specifiek patroon van handelen en denken •De componenten in een ontwikkelingsproces vormen een netwerk van relaties • Neo-Piagetiaanse modellen van cognitieve groei • een “stadium” • is een specifiek patroon van handelen en denken •De componenten in een ontwikkelingsproces vormen een netwerk van relaties

17 dynamische systeemtheorie17 Voorbeeld : Fischer’s model • Neo-Piagetiaanse theorie • Stadia in de cognitieve ontwikkeling • Waar komen die vandaan? •Nativisme: genetisch geprogrammeerd •DST: door zelforganisatie • Neo-Piagetiaanse theorie • Stadia in de cognitieve ontwikkeling • Waar komen die vandaan? •Nativisme: genetisch geprogrammeerd •DST: door zelforganisatie

18 dynamische systeemtheorie18 Conservatie •Vermogen om behoud van kwantiteit,maasa, oppervlakte onder bepaalde transformaties te begrijpen •Is het een stadium-overgang zoals Piaget beweert, of leren kinderen dit geleidelijk? •Hoe zit het met individuele kinderen? •Vermogen om behoud van kwantiteit,maasa, oppervlakte onder bepaalde transformaties te begrijpen •Is het een stadium-overgang zoals Piaget beweert, of leren kinderen dit geleidelijk? •Hoe zit het met individuele kinderen?

19 dynamische systeemtheorie19 Conservatie ontwikkeling (± 5 jr) Horizontal = measurement time Vertical = score

20 dynamische systeemtheorie20 Conservatie: leeftijds- en gecalibreerd gemiddelde

21 dynamische systeemtheorie21 Pauline:1, 2-3 en 4+ W zinnen

22 dynamische systeemtheorie22 Pauline:1, 2-3 en 4+ W zinnen

23 dynamische systeemtheorie23 1-woord zin Holofrase principe 1-woord zin Holofrase principe 2&3-woord zinnen Combinatorisch principe 2&3-woord zinnen Combinatorisch principe 4&meer-woord zinnen Syntactisch principe 4&meer-woord zinnen Syntactisch principe ondersteunt beconcurreert ondersteunt beconcurreert simulation

24 dynamische systeemtheorie24

25 dynamische systeemtheorie25 Voorbeeld 3: ontwikkeling door sociale interactie (Vygotsky) 4-

26 dynamische systeemtheorie26 Vygotsky’s model van ontwikkeling • Ontwikkeling vindt plaats in interactie tussen volwassene en kind • Volwassene stelt een doel dat vooruitloopt op het huidige ontwikkelingsniveau van het kind • Volwassene helpt het kind dingen te doen die het huidige ontwikkelingsniveau van het kind overstijgen • Kind leert die dingen vervolgens zelfstandig te doen • Naarmate het kind zich ontwikkelt worden de doelen verhoogd • Als de afstand tussen kind en doel te groot is, is er geen vooruitgang (“het gaat boven mijn pet”) •Kinderen verschillen in de mate waarin ze kunnen leren •simulatie: open leren en instruerenmodel.ppt (zie website www.vangeert.nl) • Ontwikkeling vindt plaats in interactie tussen volwassene en kind • Volwassene stelt een doel dat vooruitloopt op het huidige ontwikkelingsniveau van het kind • Volwassene helpt het kind dingen te doen die het huidige ontwikkelingsniveau van het kind overstijgen • Kind leert die dingen vervolgens zelfstandig te doen • Naarmate het kind zich ontwikkelt worden de doelen verhoogd • Als de afstand tussen kind en doel te groot is, is er geen vooruitgang (“het gaat boven mijn pet”) •Kinderen verschillen in de mate waarin ze kunnen leren •simulatie: open leren en instruerenmodel.ppt (zie website www.vangeert.nl) simulation

27 dynamische systeemtheorie27 Een model van sociaal gedrag • Gedrag is bepaald door belangen of concerns • “samen” belang en “alleen belang” • Concerns worden gerealiseerd door gedrag • Samen dingen doen, iets alleen doen • Emoties • zijn de uitdrukking van de mate waarin concerns worden gerealiseerd • Maken de concerns sterker of zwakker • Gedrag is sociaal • Gedrag is bepaald door belangen of concerns • “samen” belang en “alleen belang” • Concerns worden gerealiseerd door gedrag • Samen dingen doen, iets alleen doen • Emoties • zijn de uitdrukking van de mate waarin concerns worden gerealiseerd • Maken de concerns sterker of zwakker • Gedrag is sociaal

28 dynamische systeemtheorie28 belangen gedragingen Een dynamisch model van sociale interactie emoties simulation

29 dynamische systeemtheorie29

30 dynamische systeemtheorie30 Emotionele expressie model data

31 dynamische systeemtheorie31 interactie model data

32 dynamische systeemtheorie32 Voorbeeld 4: aangeboren kenmerken? (Thelen en Smith) 5-

33 dynamische systeemtheorie33 Thelen en Smith’s handelingsbenadering • Psychologische kenmerken bestaan slechts in de interactie tussen organisme en omgeving • Ontwikkelingstheorie: wat zijn de concrete en oorzakelijke processen die leiden van A naar B? •“iets is aangeboren”, “het zit in de genen” zijn geen verklaringen • Psychologische kenmerken bestaan slechts in de interactie tussen organisme en omgeving • Ontwikkelingstheorie: wat zijn de concrete en oorzakelijke processen die leiden van A naar B? •“iets is aangeboren”, “het zit in de genen” zijn geen verklaringen

34 dynamische systeemtheorie34 Internal properties Context properties action Internal properties context properties Ontwikkeling: een sequentie van organisme- omgeving “loops” action Internal properties context properties action selection

35 dynamische systeemtheorie35 Samenvatting 6-

36 dynamische systeemtheorie36 Samenvatting • DST = een algemene benadering • Benadrukt het tijds- en proceskarakter • Welke mechanismen verklaren de processen • Wederkerigheid van invloeden • Nadruk op processen die plaatsvinden bij individuen • In interactie met hun omgeving • Groepsvergelijking niet primair • DST = een algemene benadering • Benadrukt het tijds- en proceskarakter • Welke mechanismen verklaren de processen • Wederkerigheid van invloeden • Nadruk op processen die plaatsvinden bij individuen • In interactie met hun omgeving • Groepsvergelijking niet primair

37 dynamische systeemtheorie37 Voorbeeld tentamenvragen 7-

38 dynamische systeemtheorie38 Het “game of life” model... •Is een model van biologische ontwikkeling •Is een model van het proces van zelforganisatie •Is een ontwikkelingsmodel van de menselijke levensloop •Is een model van ontwikkelingstaken •Is een model van biologische ontwikkeling •Is een model van het proces van zelforganisatie •Is een ontwikkelingsmodel van de menselijke levensloop •Is een model van ontwikkelingstaken Is een model van het proces van zelforganisatie

39 dynamische systeemtheorie39 Volgens de DST betekent zelforganisatie dat •1. De ontwikkeling wordt bepaald door de psychodynamica •2. Orde en structuur vanzelf ontstaan door de werking van iteratieve, lokale mechanismen •Groeimodellen de ontwikkeling sturen •De persoon zelf zijn of haar ontwikkeling stuurt •1. De ontwikkeling wordt bepaald door de psychodynamica •2. Orde en structuur vanzelf ontstaan door de werking van iteratieve, lokale mechanismen •Groeimodellen de ontwikkeling sturen •De persoon zelf zijn of haar ontwikkeling stuurt • •Orde en structuur vanzelf ontstaan door de werking van iteratieve, lokale mechanismen


Download ppt "Dynamische systeemtheorie van ontwikkeling M.C. Escher, Drawing hands (lithography, 1948)"

Verwante presentaties


Ads door Google