De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool

Verwante presentaties


Presentatie over: "Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool"— Transcript van de presentatie:

1 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool
Een jaar geleden: “Samen actief op weg naar passend onderwijs”. Centrale vraag: Hoe maken we de kennis over onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften mobiel en beschikbaar aan de tafel van het kind in de reguliere klas? Aanleiding tot de oprichting van een expertisecentrum, gekoppeld aan de SBO-school: “breng de hulp naar de basisschool”.

2 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool
Landelijke ontwikkeling: Het SBO alleen als school (een gesloten variant) of Het SBO verdwijnt Het SBO krijgt een brede opdracht

3 SO zit vol, SBO is de schakel
Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool SO : SBO: BAO: SO zit vol, SBO is de schakel Opdracht: BaO en SBO > integreren / opschuiven

4 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool
Wat kunnen we zelf ? Wat kunnen we met hulp ? Wat moeten we (voorlopig) anderen laten doen ?

5 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool
Geen kind tussen wal en schip. S.O. S.B.O. Expertise- centrum BASISSCHOOL

6 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool
Doelstellingen centrum: De leerling: snelle hulpverlening, dicht bij huis De leerkracht: - ondersteuning bij handelingsverlegenheid - deskundigheidsbevordering De schoolorganisatie: ondersteuning bij de vertaalslag Passend Onderwijs binnen de zorgniveaus.

7 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool
Het E.C. is een dynamische organisatie: Wat nu nodig is kan over enkele jaren overbodig zijn. Samenspel binnen het samenwerkingsverband met de basisscholen en de SBO-school en externen is voorwaarde.

8 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool
Uitgangspunt E.C. We gaan voorlopig uit van de zorgniveaus 1 t/m 5 De regie van de zorg ligt bij de intern begeleider / het zorgteam van de school Het E.C. richt zich op de hulpvraag van de basisschool.

9 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool
Werkwijze van het E.C.: “licht waar het kan, zwaar waar nodig”. Het SWV ziet het E.C. in eerste instantie als een centrum waar deskundigheid aanwezig is of waar deskundigheid op afroep wordt ingezet. Vraag > loket > inzet hulplijnen > trajectbegeleider > afhandeling

10 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool
De “zorg” / speciale leerling: spreken we over een DEFECT OF TALENT van het kind ? Talent betekent kansen bieden dus …………anders kijken en organiseren binnen de onderwijsleersituatie.

11 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool
Het E.C. is vanaf nu operationeel en binnen het groeiproces zijn de volgende opties vastgelegd: Onderzoek vanaf februari 2010. Sovatraining en spel-/drama- of creatieve therapie: maart / april 2010 Hoogbegaafdheidspecialisme: maart/april 2010 Observatieplaatsing en reboundmogelijkheid: vanaf het nieuwe schooljaar. Specialisme dyslexie en / of dyscalculie: in een later stadium Leestrainers: eerst duidelijkheid m.b.t. de functie-eisen en de bekostiging. Onderwijswerkplaats in Databank met o.a. leermiddelen 2012

12 E.C./ZAT ZAT = Trajectmanager (Bureau jeugdzorg) Jeugdarts REC 2-3-4
Geldrop- Mierlo ZAT Heeze ZAT Nuenen ZAT Laarbeek ZAT = Trajectmanager (Bureau jeugdzorg) Jeugdarts REC 2-3-4 MEE SMW Leerplicht ZORGLOKET Werkt met trajectmanagers AB/PAB , MW /Orthopedagoog / psycholoog, GL,Sova, SIVB , logopedie,spelth ,dyslexie /dyscalculie/hoogbegaafdheid ZT BAO ZT BAO ZT BAO ZT BAO ZT BAO ZT BAO ZT BAO

13 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool
Ondersteuningsaanbod gericht op de leerling: Trajectbegeleiding incl. ZAT-begeleiding (en CJG)/ breed overleg Ondersteuning uitstippelen zorgroutes Verduidelijken hulpvraag, concretiseren van de onderzoeksvraag REC 4: leerlingbegeleiding (binnen de huidige convenantmogelijkheden) Onderzoek ( > febr. 2010) incl. Tom-test Sovatraining (> mrt/apr 2010) Spel-/drama- of creatieve therapie ( > mrt/apr 2010) Inzet hoogbegaafdheidspecialist Reboundopvang, observatiemogelijkheid m.i.v. schooljaar

14 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool
Ondersteuningsaanbod gericht op de leerkracht: PAB AB (bij plaatsing of terugplaatsing) Soc. emot. problematiek/ werk- taakaanpak / didactiek/pedagogiek SVIB REC 4 leerkrachtbegeleiding (binnen huidige convenantmogelijkheden) Vanaf nieuwe schooljaar: observatieplaatsing SBO en rebound-opvang Scholing / workshops: passend lesmodel / autisme / AD(H)D / NLD

15 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool
Ondersteuningsaanbod gericht op het zorgteam: Invoering auti-lijn op schoolniveau Een ander kijk op “zorg”leerlingen Schoolbeleid t.a.v. de zorg Passend onderwijs

16 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool
Ondersteuningsaanbod gericht op interne begeleiding: Ondersteuning bij invoering 1 -zorgroute CLB- (leerlingbesprekingen) CGB- (groepsbesprekingen)

17 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool
Ondersteuningsaanbod gericht op ouders: Voorlichting SBO /SO Voorlichting kindkenmerken

18 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool
Inzet SMW: Schooloverstijgend Coördinerend. Beschikbaarheid orthotheek 2012 met o.a.: Onderwijswerkplaats (m.b.v. Intranet) Uitwisselingplaats / ontwikkelingcentrum met voorbeelden van “Good Practice”.

19 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool
Financiën. Studiedagen / cursussen / workshops: budget school Onderzoeken: rekening op naam van school. CLB / CGB: budget school Therapie: indien mogelijk via de zorgverzekeraar. Het E.C. heeft contact met: -een kinderfysiotherapeut -een ergotherapeut -met Herlaarhof m.n dyslexietrainingen

20 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool
Een loket Helpdesk / vraagbaak Wilma Koopmans


Download ppt "Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool"

Verwante presentaties


Ads door Google