De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool Een jaar geleden:  “Samen actief op weg naar passend onderwijs”.  Centrale vraag: Hoe maken we de kennis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool Een jaar geleden:  “Samen actief op weg naar passend onderwijs”.  Centrale vraag: Hoe maken we de kennis."— Transcript van de presentatie:

1 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool Een jaar geleden:  “Samen actief op weg naar passend onderwijs”.  Centrale vraag: Hoe maken we de kennis over onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften mobiel en beschikbaar aan de tafel van het kind in de reguliere klas?  Aanleiding tot de oprichting van een expertisecentrum, gekoppeld aan de SBO-school: “breng de hulp naar de basisschool”.

2 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool Landelijke ontwikkeling: Het SBO alleen als school (een gesloten variant) of Het SBO verdwijnt of Het SBO krijgt een brede opdracht

3 SO : SBO: BAO:  SO zit vol, SBO is de schakel  Opdracht: BaO en SBO > integreren / opschuiven Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool

4  Wat kunnen we zelf ?  Wat kunnen we met hulp ?  Wat moeten we (voorlopig) anderen laten doen ?

5 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool Geen kind tussenwal en schip. Expertise- centrum BASISSCHOOL S.O. S.B.O.

6 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool Doelstellingen centrum: - De leerling: snelle hulpverlening, dicht bij huis - De leerkracht: - ondersteuning bij handelingsverlegenheid - deskundigheidsbevordering - De schoolorganisatie: ondersteuning bij de vertaalslag Passend Onderwijs binnen de zorgniveaus.

7 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool Het E.C. is een dynamische organisatie: Wat nu nodig is kan over enkele jaren overbodig zijn. Samenspel binnen het samenwerkingsverband met de basisscholen en de SBO-school en externen is voorwaarde.

8 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool Uitgangspunt E.C. • We gaan voorlopig uit van de zorgniveaus 1 t/m 5 • De regie van de zorg ligt bij de intern begeleider / het zorgteam van de school • Het E.C. richt zich op de hulpvraag van de basisschool.

9 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool Werkwijze van het E.C.: “licht waar het kan, zwaar waar nodig”. Het SWV ziet het E.C. in eerste instantie als een centrum waar deskundigheid aanwezig is of waar deskundigheid op afroep wordt ingezet. Vraag > loket > inzet hulplijnen > trajectbegeleider > afhandeling

10 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool De “zorg” / speciale leerling: spreken we over een DEFECT OF TALENT van het kind ? Talent betekent kansen bieden dus …………anders kijken en organiseren binnen de onderwijsleersituatie.

11 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool Het E.C. is vanaf nu operationeel en binnen het groeiproces zijn de volgende opties vastgelegd: • Onderzoek vanaf februari 2010. • Sovatraining en spel-/drama- of creatieve therapie: maart / april 2010 • Hoogbegaafdheidspecialisme: maart/april 2010 • Observatieplaatsing en reboundmogelijkheid: vanaf het nieuwe schooljaar. • Specialisme dyslexie en / of dyscalculie: in een later stadium • Leestrainers: eerst duidelijkheid m.b.t. de functie-eisen en de bekostiging. • Onderwijswerkplaats in 2011-2012 • Databank met o.a. leermiddelen 2012

12 E.C./ZAT ZAT Geldrop- Mierlo ZAT Heeze ZAT Laarbeek ZORGLOKET Werkt met trajectmanagers AB/PAB, MW /Orthopedagoog / psycholoog, GL,Sova, SIVB, logopedie,spelth,dyslexie /dyscalculie/hoogbegaafdheid ZT BAO ZT BAO ZT BAO ZT BAO ZT BAO ZT BAO ZT BAO ZAT = Trajectmanager (Bureau jeugdzorg) Jeugdarts REC 2-3-4 MEE SMW Leerplicht ZAT Nuenen

13 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool Ondersteuningsaanbod gericht op de leerling: - Trajectbegeleiding incl. ZAT-begeleiding (en CJG)/ breed overleg - Ondersteuning uitstippelen zorgroutes - Verduidelijken hulpvraag, concretiseren van de onderzoeksvraag - REC 4: leerlingbegeleiding (binnen de huidige convenantmogelijkheden) - Onderzoek ( > febr. 2010) incl. Tom-test - Sovatraining (> mrt/apr 2010) - Spel-/drama- of creatieve therapie ( > mrt/apr 2010) - Inzet hoogbegaafdheidspecialist - Reboundopvang, observatiemogelijkheid m.i.v. schooljaar 2010-2011

14 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool Ondersteuningsaanbod gericht op de leerkracht: - PAB - AB (bij plaatsing of terugplaatsing) - Soc. emot. problematiek/ werk- taakaanpak / didactiek/pedagogiek - SVIB - REC 4 leerkrachtbegeleiding (binnen huidige convenantmogelijkheden) - Vanaf nieuwe schooljaar: observatieplaatsing SBO en rebound- opvang - Scholing / workshops: passend lesmodel / autisme / AD(H)D / NLD

15 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool Ondersteuningsaanbod gericht op het zorgteam: - Invoering auti-lijn op schoolniveau - Een ander kijk op “zorg”leerlingen - Schoolbeleid t.a.v. de zorg - Passend onderwijs

16 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool Ondersteuningsaanbod gericht op interne begeleiding: - Ondersteuning bij invoering 1 -zorgroute - CLB- (leerlingbesprekingen) - CGB- (groepsbesprekingen)

17 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool Ondersteuningsaanbod gericht op ouders: - Voorlichting SBO /SO - Voorlichting kindkenmerken

18 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool Inzet SMW: - Schooloverstijgend - Coördinerend. Beschikbaarheid orthotheek 2012 met o.a.: - Onderwijswerkplaats (m.b.v. Intranet) Uitwisselingplaats / ontwikkelingcentrum met voorbeelden van “Good Practice”.

19 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool Financiën. Studiedagen / cursussen / workshops: budget school Onderzoeken: rekening op naam van school. CLB / CGB: budget school Therapie: indien mogelijk via de zorgverzekeraar. Het E.C. heeft contact met: -een kinderfysiotherapeut -een ergotherapeut -met Herlaarhof m.n dyslexietrainingen

20 Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool Een loket Helpdesk / vraagbaak Wilma Koopmans


Download ppt "Expertisecentrum Burgemeester Van der Puttschool Een jaar geleden:  “Samen actief op weg naar passend onderwijs”.  Centrale vraag: Hoe maken we de kennis."

Verwante presentaties


Ads door Google