De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM PTA en Examen 2011 Klas 3 en 4 Voorlichtingsavond 6 oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM PTA en Examen 2011 Klas 3 en 4 Voorlichtingsavond 6 oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM PTA en Examen 2011 Klas 3 en 4 Voorlichtingsavond 6 oktober 2010

2 We gaan zo beginnen… PTA Boekje en Examenreglement al afgehaald?

3 © 2010; Exacom/NvS Agenda  19:30 PTA en (Eind)examen – N. van Schip, Secretaris van het Examen  20:15 Vervolgopleiding,beroepskeuze  20:20 4 e klas: Vervolgopleiding,beroepskeuze – J. Meinema, Decaan  20:20 3 klas: Mentorgesprek 3 e klassen (open einde) – mentoren

4 © 2010; Exacom/NvS Het ultieme doel…..  Woensdag 29 juni 2011 (of eind juni 2012): Diploma uitreiking – Dit jaar 41 examenkandidaten  20 Basis Beroepsgerichte Leerweg  21 Kader Beroepsgerichte Leerweg  2010: 91% ontving het Diploma – Dit jaar weer?

5 © 2010; Exacom/NvS Hoeveel Examenvakken?  Alle profielen – Alleen SE: CKV, LO1, MA1 – SE en CE: NE, EN  Profiel Care & Congress – SE en CSPE: BGZ – SE en CE: BI, WI of MA2  Profiel Techniek & Talent – SE en CSPE: ISTC – SE en CE: WI, NASK (3 e klas: EC) Goed meegelezen en geteld? - Voor iedereen totaal 8 vakken waarvan resultaten meetellen. - Daarvan 5 vakken waarin ook Centraal Examen (CSPE of CDE/CSE) gedaan wordt.

6 © 2010; Exacom/NvS Betekenis van “PTA”  1: P rogramma van T oetsing en A fsluiting  Artikel 31, lid 2 van het Eindexamenbesluit  2: Identificatie nummer van een School Examen onderdeel  PTA3.01 of PTA4.01  PTA3.02 of ….  PTA3…..

7 © 2010; Exacom/NvS School Examen onderdelen  Alle PTA’s zoals benoemd in het PTA Boekje en het PTA Jaarrooster – Toetsen, Tentamens, Handelingsdelen, Werkstukken, Praktische opdrachten, Stages etc, etc.  SE Cijfer: voortschrijdend gewogen gemiddelde (per vak) van PTA cijfers op één decimaal afgerond – Weging: zie PTA Boekje  (hoe vaak telt een cijfer mee?)

8 © 2010; Exacom/NvS “voortschrijdend gewogen gemiddelde”…?  “Som van de producten van cijfer en bijbehorende weging, gedeeld door de som van de wegingen”  Voorbeeldje: – PTA4.01 een 7,3 met weging 2 – PTA4.02 een 3,6 met weging 3 – PTA4.03 een 8,4 met weging 3 – SE Cijfer = 2x7,3 + 3x3,6 + 3x8,4 2 + 3 + 3 = 50.6 8 =6,325 = 6,3

9 © 2010; Exacom/NvS Het Examen 30/8/201024/1/20114/4/20118/11/20101/9/2009 P0P1P2P3P4 School Examen (SE)  Centraal Examen (CE) – CSPE: beroepsgerichte vak – CDE (BBL) – CSE (KBL) overige vakken 3 e klas

10 © 2010; Exacom/NvS 3 e klas: P0 School Examen, het begin…  PTA’s het hele schooljaar door: – CKV (KV1) – Maatschappijleer 1 en Maatschappijleer 2* – Beroepsgerichte vak (Verzorging, Intersectoraal)  In Periode 3: alle examenvakken – PTA’s tijdens de lessen – Tentamendagen in week 13 *): alleen voor profiel C&C Zie PTA Jaarrooster

11 © 2010; Exacom/NvS 3 e klas: P0 School Examen, het begin…  2 vakken afsluiten in 3 e klas: – Resultaten tellen mee voor diploma en voor bevordering van 3 e naar 4 e klas  CKV (Voldoende of Goed)  Maatschappijleer 1 (Cijfer)  Voor 6 vakken gaat het SE door in 4 e klas: – Resultaten van alle gemaakte PTA’s in P0 tellen mee voor SE cijfer en voor de bevordering van 3 e klas naar 4 e klas  Gaan dus mee naar klas 4

12 © 2010; Exacom/NvS 4 e klas: P1, P2 en P3 School Examen, het vervolg… Tentamendagen en inhaaldagen Planning 4 e klas; elke periode is 9 schoolweken: 124567893 Voorlopige Tussenstand (P2, P3 en P4) Herkansing (P2, P3 en P4) (1 herkansbaar PTA per periode) Definitieve Tussenstand (P2, P3 en P4) “Rien ne va plus…” (P2, P3 en P4) Zie PTA Jaarrooster

13 © 2010; Exacom/NvS 4 e klas: P4 Centraal Examen, het eind…  18-29 april 2011: CSPE  18-26 mei 2011: CDE/CSE – Het zogenoemde 1 e tijdvak  15 juni 2011: Uitslag  20-22 juni 2011: herexamens CDE/CSE – Het zogenoemde 2 e tijdvak  29 juni 2011: Uitslag herexamens  29 juni 2011: Diploma uitreiking Zie PTA Jaarrooster

14 © 2010; Exacom/NvS “Rien ne va plus…”  Klas 4: – 12 november 2010 – 28 januari 2011 – 8 april 2011  Klas 3: – 13 mei 2011  Alle PTA onderdelen moeten gedaan zijn!! – Onregelmatigheid (artikel 5 Eindexamenbesluit) Zie PTA Jaarrooster

15 © 2010; Exacom/NvS Tussenstanden (SE cijferoverzicht)  Hoe staat uw zoon of dochter er voor? – Voorlopige Tussenstand  Controle cijfers (Bezwaarmogelijkheid)  Keuze welk PTA hij/zij herkansing wil doen – Definitieve Tussenstand  Definitief dus  Geen bezwaarmogelijkheid  1 keer voor klas 3  3 keer voor klas 4 Zie PTA Jaarrooster

16 © 2010; Exacom/NvS Verhinderd bij een SE onderdeel?  Geldige reden, Geldige reden, Geldige Reden – Ziek  Ouders/verzorgers moeten vooraf school informeren  Schriftelijke verklaring van ouders/verzorgers achteraf – Andere reden: examencommissie beslist  Sowieso niet geldige redenen: – Scooter examen, afspraak huisarts/tandarts/ortho – “de brug was dicht”, “m’n band was lek”, “de wekker deed het niet”, “de hond heeft het opgegeten”, “ik moest nog afwassen”  1,0

17 © 2010; Exacom/NvS Inhalen van een SE onderdeel  Alleen met geldige reden verhinderd geweest – Brief van ouders noodzakelijk!  Inhaal dagen; tijdens tentamendagen dagelijks 13:30-16:30 uur.  Praktische opdracht: in overleg met examinator (docent).  Weer verhinderd? – Helaas geen inhaalmogelijkheid meer…..

18 © 2010; Exacom/NvS Herkansen van een SE onderdeel  Is dat PTA herkansbaar of niet? – Zie PTA Boekje  Elke periode één herkansbaar PTA kiezen – Antwoordformulier bij Voorlopige Tussenstand  Herkansing op maandag 13:30-15:30 uur – Verhinderd met geldige reden: inhaalmogelijkheid  Weer verhinderd? – Helaas geen inhaalmogelijkheid meer…  Hoogste cijfer telt

19 © 2010; Exacom/NvS Bezwaar maken  Niet eens met een cijfer of een beslissing? – Schriftelijk bezwaar binnen 2 weken  Commissie van Appèl – Directeur – Secretaris – Examinator – Mentor – Zie examenreglement

20 © 2010; Exacom/NvS Inhalen van een CE onderdeel  Alleen met geldige reden verhinderd geweest – CSPE: afspraak met examencommissie – CDE: afspraak met examencommissie – CSE: in 2 e tijdvak (herkansen dan in 3 e tijdvak)

21 © 2010; Exacom/NvS Herkansen van een CE onderdeel  Herexamen mag altijd: cijferverbetering  Het CSPE en één CDE/CSE vak naar keuze – Keuze kan pas gemaakt worden na de uitslag (15 juni 2011) – School kan herkansing CSPE eerder verplichten  Herexamen CSPE – Afspraak examencommissie  Herexamen CDE/CSE – 2 e tijdvak  Hoogste cijfer telt

22 © 2010; Exacom/NvS Examenvakken eindcijfer bepaling*  Elk examenvak (behalve KV1 en LO1) – SE cijfer op 1 decimaal – CE cijfer op 1 decimaal  BBL: Eindcijfer =  KBL: Eindcijfer = 2xSE + 1xCE 3 1xSE + 1xCE 2 *) Uitzondering: Maatschappijleer I: Eindcijfer is gelijk aan SE cijfer afgerond op een geheel getal Uitkomsten afronden op geheel getal 2011

23 © 2010; Exacom/NvS Examenvakken eindcijfer bepaling*  Elk examenvak (behalve KV1 en LO1) – SE cijfer op 1 decimaal – CE cijfer op 1 decimaal  BBL: Eindcijfer =  KBL: Eindcijfer = 1xSE + 1xCE 2 1xSE + 1xCE 2 *) Uitzondering: Maatschappijleer I: Eindcijfer is gelijk aan SE cijfer afgerond op een geheel getal Uitkomsten afronden op geheel getal 2012

24 © 2010; Exacom/NvS Feest in 2011?  Geslaagd als: – Maximaal één 5 en de rest 6 of hoger, of: Maximaal één 4 of twee 5’en, de rest 6 met minimaal één 7 of hoger (Cijfer beroepsgerichte vak dubbel meetellen) – CKV, LO1 en alle HandelingsDelen voor overige vakken minimaal “voldoende”  gezakt als een HD onvoldoende is 2011

25 © 2010; Exacom/NvS Feest in 2012?  Geslaagd als: – Maximaal één 5 en de rest 6 of hoger, of: Maximaal één 4 of twee 5’en, de rest 6 met minimaal één 7 of hoger (Cijfer beroepsgerichte vak dubbel meetellen) – CKV, LO1 en alle HandelingsDelen voor overige vakken minimaal “voldoende”  gezakt als een HD onvoldoende is – Nieuw: Gemiddelde CE moet voldoende zijn 2012

26 © 2010; Exacom/NvS  Kijk mee of ze alles doen en op tijd zijn – Hou onze website in de gaten voor veranderingen in het PTA Jaarrooster (onder het knopje “Onderwijs”) – Onze leerlingen zijn verplicht de datum voor een PTA af te nemen tijdens een les in hun schoolagenda te schrijven  Kijk regelmatig in hun schoolagenda  Hou ze gezond! – Op tijd rust – Gezond eten Help uw zoon of dochter… www.ccz.nu

27 © 2010; Exacom/NvS En dit spreekt eigenlijk voor zich…

28 © 2010; Exacom/NvS Centraal Examen: Dyslexie  Extra hulpmiddelen KBL (CSE) – Daisy speler – A3 print – Verlenging van tijd  Extra hulpmiddelen BBL (CDE) – Versie met geluid – Verlenging van tijd  CCZ Examencommissie benadert t.z.t. ouders van leerlingen met dyslexie verklaring

29 © 2010; Exacom/NvS Verdere informatie: Examenvitrine  Voor de leerlingen  In de hal (naast docentenwerkkamer) – Links klas 3; Rechts klas 4  Hèt officiële informatiekanaal

30 © 2010; Exacom/NvS Verdere informatie; regelgeving etc.  Vanavond uitgereikt – PTA Boekje (staat ook op de website onder het knopje “Onderwijs”)  Bevat PTA programma’s voor elk examenvak – Met verwijzingen naar de landelijk vastgelegde examenprogramma’s voor het vmbo  PTA Jaarrooster (haal het eruit en hang op de koelkast!) – CCZ Examenreglement  Vragen? – Mentor – Secretaris van het Eindexamen  n.vanschip@cvog.nl

31 © 2010; Exacom/NvS En dan, na je examen..?  Geslaagd: – Vervolgopleiding  Kwalificatieplicht tot 18 jaar  Niet geslaagd: – Doorstroom naar ROC of VAVO – Nog een keer op CCZ proberen  Mag alleen als je nog geen 5 jaar op het vmbo zit  Details nu door onze decaan, mevr. Meinema – 5 minuten algemeen, daarna alleen 4 e klas

32 © 2010; Exacom/NvS  Dank u voor uw aandacht.


Download ppt "WELKOM PTA en Examen 2011 Klas 3 en 4 Voorlichtingsavond 6 oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google