De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Casus workshop domotica

Verwante presentaties


Presentatie over: "Casus workshop domotica"— Transcript van de presentatie:

1 Casus workshop domotica
Herman Erdtsieck Willeke van Staalduinen

2 Casus Plan van aanpak voor domotica in nieuwbouw
Groepswoning 32 dementerenden 200 woningen extramurale cliënten

3 Vraag 1 Hoe kan domotica bijdragen tot verbetering van het zorgproces?
College bouw zorginstellingen Vraag 1 Hoe kan domotica bijdragen tot verbetering van het zorgproces? Programma dia

4 Antwoord 1 Minder handen aan bed Menselijke maat Signaleringsfunctie
Grotere zelfstandigheid bewoners Meer veiligheid Verantwoorde zorg op afstand

5 Antwoord 1 Ondersteuning medewerkers op afstand
Snellere beantwoording vragen Flexibeler zorg op afroep, niet altijd in buurt Vast aanspreekpunt Oplossing voor sleutelproblematiek Exploitatieverlagend, minder kosten Doelmatiger inzet medewerkers

6 CBZ 1 Continu toezicht Filter om gericht zorg te leveren
Vergroten zelfstandigheid, veiligheid, comfort, vrijheid cliënt

7 Vraag 2 Welke bedrijfseconomische voordelen kunt u behalen met domotica?

8 Antwoord 2 Minder handen aan het bed
Meer mensen helpen met zelfde hoeveelheid medewerkers Betere inzet van personeel Juiste deskundigheid inzetten Bij schaarste personeel ICT helpt, maar waar ligt grens? Minder ziekteverzuim

9 Antwoord 2 Onmisbaar voor exploitatie woningcorporatie, anders geen huurders Minder ongelukken en minder maatschappelijke kosten Helpt mindervaliden aan en bij werk Minder kans op fouten

10 CBZ 2 Efficiënter en effectiever personeelinzet
Klantenbinding / imago organisatie Minder personeel nodig in de nacht

11 Vraag 3 Welke vormen van domotica legt u aan in de Groepswoningen
Woningen voor extramurale cliënten ?

12 Antwoord 3 Screen to screen Uitknop gas voor veiligheid
Sleutelsystemen Lichtroute ‘s nachts Leefcirkels Dwaaldetectie Brandalarm Verpleegoproepinstallatie

13 Antwoord 3 Aanwezigheidsdetectie/bewegingsmelder

14 CBZ 3 Groepswoning onder meer: Videobewaking Leefcirkels
Toegangscontrole Plintrouteverlichting Valdetectie Dwaaldetectie

15 CBZ 3 Zelfstandige woningen onder meer: Wat cliënt wil en gebruikt
Alarmering Standaarden aanleggen, plug and play Spreek-/luisterverbinding Elektronische deuropeners

16 Vraag 4 Is kennis over domotica aanwezig in uw organisatie? Zo ja hoe?
Zo nee wat hebt u nog nodig?

17 Antwoord 4 Beperkte kennis aanwezig. Installatie-adviseur moet helpen.
Bijhouden ontwikkelingen. Bedenk eerst wat je wil, techniek volgt. Bouwproces inrichten voor de toekomst

18 Antwoord 4

19 CBZ 4 Goede intermediair tussen zorg, techniek en ICT is nodig
Systeemintegrator

20 Vraag 5 U gaat een domoticasysteem uitzoeken. Waar moet u bij de keuze van het systeem op letten?

21 Antwoord 5 Uitbreidbaar Gebruiksvriendelijk Gewoon werken
Flexibel systeem, basis moet goed zijn Training personeel ook onderdeel aanschaf Continuiteit van levering Back-up Grotere keuze, beter betaalbaar Standaardisatie

22 Antwoord 5 Service en onderhoud Goed noodaggregaat
Batterijen onderhoudsgevoelig Samenhang tussen systemen Draadloos of bedraad

23 CBZ 5 Domotica moet passen in het zorgplan
Goede ergonomie en bedieningsgemak Standaard hardware Open protocollen Modulaire opbouw Kosten beheer en onderhoud

24 Vraag 6 Wat zijn de bouwkundige consequenties van de aanleg van domotica? Waarmee moet u of de woningcorporatie rekening houden?

25 Antwoord 6 Voorbereiding: eerst weten wat je wilt
Meterkast, loze leidingen Installaties afhankelijk van zorginstelling Geen drempels

26 Antwoord 6

27 CBZ 6 Nieuwbouw: loze leidingen (3/4 inch), ruimte meterkast, denk om ruimtebeslag domotica, koeling Bestaande bouw: hakken en breken, geschikt maken sloten, gordijnrails, verlichting, draadloos(?)

28 Vraag 7 Hoe financiert u de domotica?

29 Antwoord 7 Client, WMO, AWBZ, subsidie Woningcorporaties

30 Antwoord 7

31 CBZ 7 ≤ 25 plaatsen één locatie: NZa beleidsregel kleinschalig wonen
> 25 plaatsen één locatie: bouwregime, vergunning Bouwcollege Extramurale zorg: NZa beleidsregel zorginfrastructuur (lijst technologische voorzieningen) WMO Donaties, subsidies en legaten

32 College bouw zorginstellingen
Churchilllaan 11, 7e etage 3527 GV UTRECHT


Download ppt "Casus workshop domotica"

Verwante presentaties


Ads door Google