De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SchuldHulpMaatje wordt mede mogelijk gemaakt door :

Verwante presentaties


Presentatie over: "SchuldHulpMaatje wordt mede mogelijk gemaakt door :"— Transcript van de presentatie:

1 SchuldHulpMaatje wordt mede mogelijk gemaakt door :
Welkom! SchuldHulpMaatje wordt mede mogelijk gemaakt door :

2 Hoop en daden!

3 Er zijn…. als mens… Voor die ander in nood
27% van de Nederlandse huishoudens heeft momenteel financiële problemen! Meer dan 2000 euro betalingsachterstand

4 Momenteel met ca. 1000 maatjes
Gestart in 2010/11 Nu op 43 plaatsen in Nederland Hebben we samen in aanvang al meer dan 2500 mensen kunnen helpen!

5 Van wie, voor wie, waar en wanneer?
Wat doet de organisatie SchuldHulpMaatje? Hoe starten we een lokaal project Resultaten Waarom SchuldHulpMaatje?

6 Project Alliantie SchuldHulpMaatje: Krachtenbundeling van Christelijke Organisaties en 99% van alle kerken

7 Landelijk ondersteund door Christelijke professionals en netwerken*
* * * met NEN 8048 Gecertificeerde schuldhulpverleners

8 Wat doet de organisatie SchuldHulpMaatje?
Géén cursus Géén activiteit Niet alleen thuisadministratie Wél Samenwerkingsverband van plaatsen waar blijvend goed opgeleide maatjes zijn Helpen om te helpen: gezamenlijke werkformule voor: Hulp Voor, Tijdens, Na Financiële probleemsituaties Hulp zonder beperkte duur bij gedragsverandering rondom geld

9 Voor Iedereen die hulp zoekt

10 Wat betekent een Gecertificeerd Maatje?
Begeleidingsperiode: Portemonnee-lijn: Preventie fase Schuldhulp fase Preventie/Nazorg fase De schaamte voorbij Achter de voordeur Op vindplaatsen aanwezig Preventie, vroegsignalering Hulp op kruispunten Mentale steun Spiegel: crisisbudget Analyse & voorsorteren op professionele hulpverlening Voorkomen door crisis- interventies Onderwijs Optie: Administratie op orde Advies van mens tot mens Leven op de rails Mentale steun en Geestelijke verzorging Spiegel: Toepassing van het geleerde Nazorg Coaching Verandering van denken Terugblik en Voorkomen herhaling Praktische hulp Prof. hulp PREVENTIEFASE Preventie & Vroegsignalering Hulp op financiële kruispunten Mentale steun,geestelijke verzorging Spiegel bij Verandering van denken: bv stimuleren maken crisisbudget Analyse & voorsorteren op professionele hulpverlening Doorverwijsfunctie Voorkomen valkuilen Onderwijs en toepassing Administratie op orde Advies van mens tot mens TIJDENS SchuldHulpfase Geestelijke verzorging Stimuleren volhouden Tijd om Er te zijn … Praktische hulp TIJDENS NAZORGFASE Mentale steun en Onderwijs en toepassing van het geleerde Nazorg Coaching Verandering van denken Terugblik en Voorkomen herhaling Geestelijke verzorging Voorkomen uitval Tijd om Er te zijn … Praktische hulp 10

11 - 4 project pijlers: daarna start - 4 stappen voor de start - Landelijke Netwerkformule

12 4 project pijlers: daarna start
Samenwerkende werkgroep minimaal 3 Kerken: intentieverklaring Deskundig lokaal coördinator vanuit kerken Samenwerkingsverklaring met Burgerlijke Gemeente (heeft eigen contactpersoon/coördinator) Financiën

13 4 stappen voor de lokale projectstart
Informatie ( materialen, bijeenkomsten) Intentieverklaring Start: samenwerkingsovereenkomst Handboek en stappenplan

14 Vrijwilligers-Netwerken
2012 : LANDELIJK 50 LOKALE PROJECTEN Burgerlijke gemeente Kerkelijke Vrijwilligers-Netwerken Mobiliseren COORDINATIE NVVK Divosa KBvG Ombuds-man etc. LC Ker-ken LC Ge-meen-te + schuldhulp Expertise Training-coaching Betrouw-bare (Schuld) hulp Organi-saties = Deskundige vrijwilligers Preventie/ hulp/ nazorg Cliënten

15 Landelijke Netwerkformule
Cursus (3-daagse, door professionals) , opleiding coördinatoren: Organisatie Leidersdagen voor besturen en coördinatoren Jaarlijkse Hercertificatie Nieuwsbrieven Maatjes/Coördinatoren Intranet : alle hulpmiddelen voor maatjes en coördinatoren Gezamenlijke Fondswerving Gebruik van Merkbekendheid SchuldHulpMaatje Instructiedagen voor nieuwe plaatsen voor preventie toeleiding, koppeling Organisatie kennisnetwerk groepen vanuit 22 locaties : Innovatie, Toerusting, Versterking.

16

17 o.a.beschikbaar: Postcode Preventie Aanpak(PPA)
tools voor preventie- en clienten toeleiding

18 (toekomstige) Probleem gebieden
Op wijk niveau Straatnaam Falklanddreef Patagoniedreef Van Hoornekade Huis Te Zuylenlaan Rooseveltlaan Trumanlaan Magelhaenlaan Spinozaplantsoen Graadt van Roggenweg Kanaalstraat Pahud de Mortangesdreef Dommeringdreef Bakhuizen vd Brinkstr Petemoederslaan Enthofstraat Burgemeester Norbruisln Burgemeester van Tuyllkd Slotemaker de Bruinestr Ebrodreef Dorbeendreef Ankaradreef Yokohamadreef Pagodedreef Topaaslaan Jeanne d'Arcdreef Maria Theresiadreef Maria van Hongarijedreef Klipspringerdreef Ivoordreef Kasaidreef Oranjerivierdreef Wijk Plaats Straat

19 Ondersteuning in preventie activiteiten
Actuele kennis: mensen met betalingsproblemen op wijknivo /postcode Benadering via flyer … ..Of benadering via specifiek wijkgerichte google adwords campagne : toeleiding naar LOKALE website Zelfhulptests internet, spreekuur(optie) hulpgroepen( i.o.) Indien gewenst: Via hulpknoppen website doorgeleid naar locaal coördinator Lokaal coördinator doet intake en koppelt aan gemeente of aan een maatje

20 Kengetallen PPA Test Amersfoort
1 maand keer getoond 284 kliks 25% uit rode preventiewijken Gemiddeld bekeken pagina’s: 3,4 Nieuwe bezoekers op website: 93%

21 Kengetallen PPA Test Amersfoort (1)
284 kliks bezoek Hoofdmenu website: Knop ZELFHULP (tests*) 13% Knop heb ik hulp nodig (test)12% Knop hoe helpen we (toeleiding)9% Knop wie helpen we 13% Toeleiding naar coördinator voor maatje: 3p Links naar bekende niet commerciele info sites Nibud, zelfjeschuldenregelen,…

22 Wat levert goede gemeentelijke schuldhulp op?
Regioplan en dr. N. Jungmann, Delft: € 1,= in gemeentelijke schuldhulpverlening is € 2,40 besparing in andere domeinen PLUS: 1 euro in SchuldHulpMaatje is 3 euro Social Return On Investment (SROI) Oikos (Lelystad)/ gemeente Amersfoort/gemeente Tilburg: Van 30% naar 70% slagingskans in saneringstraject

23 “Prijslijst”: wat levert voorkomen op?
Voorkomen van o.a.: Prijs : Dagvaarding Rechtbank € 220,= t/m € 717,= Kosten huisuitzetting: € 5850,= tot € ,= Kosten verblijf Crisisopvang: € ,= Kosten op straat/dakloos: € ,= Kosten afsluiten gas/water/licht: € ,=

24 Voorbeeld: Projectresultaten Leiden (7mnd)
Resultaten SHML Tot en met 30 september 2012 heeft SHML 59 aanmeldingen voor hulp gehad 3 Personen hebben we niet kunnen helpen of zijn doorverwezen naar een andere organisatie 56 Personen zijn een traject ingegaan met SHML Voor deze personen geldt dat: 35 zijn gekoppeld aan een SchuldHulpMaatje, waarvan er 2 na begeleiding van een Maatje zijn afgerond 8 staan in de wacht voor verdere intake en/of een SchuldHulpMaatje 2 is door SHML beëindigd vanwege de problemen 14 reageren niet meer of hebben het contact tijdens/na intake beëindigd

25 Voorbeeld: Projectresultaten Leiden (7mnd)
Er zijn 5 huisuitzettingen voorkomen, waarvan 4 Cliënten werden begeleid door de Stadsbank SHML had ten doel gesteld om in Cliënten te begeleiden (met de Stadsbank was 50 afgesproken). Met 56 Cliënten is dit doel in 7 maanden al ruimschoots overtroffen. Verder was met de Stadsbank als doel gesteld om ernaar te streven dat 20% van de Cliënten van SHML niet doorstromen naar een traject bij de Stadsbank1. In deze periode geldt dit voor 100% van de Cliënten van SHML.

26 Voorbeeld: Projectresultaten Leiden (7mnd)
Hoe in contact met SHML? Cliënten zijn op de volgende manieren aangemeld bij SHML: 31 via de Stadsbank Leiden, 4 via Kwadraad, 3 via de landelijke Helpdesk SchuldHulpMaatje, 21 uit eigen initiatief en aangemeld via De Haardstee, Exodus, GGD, Kerkelijke Diaconie, Rivierduinen, Rosa Manus, familie en SchuldHulpMaatje elders

27 Win Win tussen SchudlHulpMaatje en Professionals:
Samen Lukt’t!

28 Hoop en daden!

29 Wat waren de hulpvragen?
Vrijwel alle Cliënten hadden met schulden te maken. Bij 2 Cliënten dreigden financiële problemen en is preventieve hulp aangevraagd. Indicaties van hulpvragen waren (veelal combinaties van): structurele hulp nodig administratie op orde brengen / inzicht krijgen hierin toeleiding naar de Standsbank zaken met Belastingdienst afhandelen; zorgen voor vermindering van uitgaven, i.h.a. of via loterijen en creditkaart schuldenregeling met schuldeiser deurwaarders buiten de deur houden voorkomen uitzetting woning begeleiding bij aanvragen uitkering, zoeken van huurwoning en werk

30 Rol van het SchuldHulpMaatje
30 Rol van het SchuldHulpMaatje wel doen als (schuldhulp) maatje correct omgaan met schuldeisers niet doen als (schuldhulp) maatje schuldeisers afschilderen als boosdoeners omgaan met (emoties) hulpvrager, present zijn en evt. doorverwijzen naar psycholoog of maatschappelijk werk therapie geven om persoon en emoties te behandelen omgaan met eigen (maatjes) onrechtvaardigheids- gevoelens te betrokken en emotioneel raken beseffen dat iedere burger zijn financiële verplichtingen moet nakomen proberen onder financiële verplichtingen uit te komen beseffen dat schuldeisers geen boosdoeners zijn, Maar de hulpvrager aanspreken op de plicht tot betalen onderhandelen over de terug te betalen schuld (taak shv'er) weten wat de rechten en plichten zijn van zowel schuldeiser als hulpvrager als jurist optreden of naar de rechtbank gaan namens de hulpvrager communiceren rechten en plichten naar hulpvrager in slachtofferrol gaan zitten als SHM of hulpvrager daarin laten zitten tijd vragen aan schuldeisers voor oplossen probleem zelf probleem oplossen hulp inroepen van de gemeentelijke schuldhulp door hulpvrager persoonlijk of gezamenlijk met schuldhulp maatje zelf onderhandelen met schuldeisers

31 valkuilen en mogelijke oplossingen voor het maatje
31 valkuilen en mogelijke oplossingen voor het maatje VALKUIL te laat de ernst van de schuldsituatie signaleren vroegtijdig analyseren, bijsturen en hulp inschakelen OPLOSSING te nauw betrokken raken bij de problemen van de hulpvrager de verantwoording bij de hulpvrager leggen en leren loslaten onvoldoende doorverwijzen naar de professionele hulpverlening, zelf willen 'redden' contact zoeken met hulpverlening en met hen overleggen wie wat doet over eigen of wettelijke grenzen heen gaan goede rolafbakening met de professionele hulpverlening, nee durven zeggen ontbreken van financiële kennis en de sociale kaart cursus volgen, doorverwijzen, sociale kaart van de woonplaats in beeld brengen er is te weinig afstemming tussen de gemeenten en vrijwilligersorganisaties communiceren en protocol opstellen fraude plegen om er zelf beter van te worden of de hulpvrager extra inkomsten te laten verwerven bewustwording dat fraude altijd ontdekt wordt en dat dit kan leiden tot jarenlange vervolging ontbreken van de juiste deskundigheid en vaardigheden scholing volgen, doorverwijzen en blijven oefenen niet weten hoe om te gaan met hulpvragers die het niet meer zien zitten en de hoop opgeven Overleggen met lokaal coördinator. Deze kan een maatschappelijk werker of psycholoog inschakelen niet weten hoe de hulpvrager te motiveren tot gedragsverandering om recidive te voorkomen Trainingsdagen van het maatjesproject volgen!

32 32 crisisinterventie situatie van de hulpvrager (HV) schuldhulpmaatje (SHM) schuldhulpverlener (SHV) momenteel onvoldoende controle over de financiën contact leggen, gesprek voeren, inkomsten en uitgaven op een rij zetten, oorzaak onderzoeken en evt. doorverwijzen gecertificeerd shv'er, kan ervoor zorgen dat vaste lasten worden betaald en HV leefgeld ontvangt administratie onvoldoende op orde inzicht geven in financiële administratie (alleen bij particulieren, niet bij onder- nemers), leren aan HV hoe een kas- boek bijgehouden wordt, informatie verzamelen, formulieren invullen aanvraag kan niet in behande- ling worden genomen als formu- lieren ontbreken of niet zijn ingevuld onvoldoende inzicht in de ernst van de financiële situatie maak als maatje een goede inschatting van de financiële situatie en overtuig de HV van de noodzaak, motiveer en confronteer in staat en bevoegd snel en adequaat te handelen in ernstige situaties mits alle informatie is aangereikt door HV moet afwachten tot alle infor- matie is aangeleverd onvoldoende in staat adequaat te handelen een maatje is opgeleid en in staat de HV adequaat te ondersteunen in de noodzake- lijke acties evt. met hulp van de helpdesk onvoldoende in staat adequaat te handelen in crisissituaties in staat een crisissituatie te onderkennen en weet welke handelingen nodig zijn, zal deze zelf oppakken of doorverwijzen in staat en bevoegd een crisis- Situatie te onderkennen en de noodzakelijke acties te onder- nemen onvoldoende in staat het probleem duidelijk te maken bemiddelingsfunctie kan evt. aan shv of schuldeiser de juiste informatie aanleveren contact houden met hv, shv of schuldeiser loyaliteit naar de hulpvrager kan niet altijd met de hv tot een oplossing komen gedrag, irritatie, taalprobleem of onvoldoende inzicht kunnen daarvan de oorzaak zijn bewuste strategie om hv te laten doen wat deze zelf kan formuleer de juiste probleem-stelling, dit bergt vaak al de oplossing in zich

33

34 De SchuldHulpMaatje Netwerkformule:
3 dagen Cursus en actueel houden, planning en coördinatie van de trainingen 1 dag/jaar Hercertificatie : bijblijven actuele wetgeving en ontwikkelingen Handboek werkformule lokale coördinatie jaarlijks nieuw Opleiding voor coördinatoren Organisatie kennisdeling: Leidersdagen voor lokale besturen en coördinatoren Nieuwsbrieven Maatjes/Coördinatoren:

35 Intranet kenniscentrum:
(informatie bibliotheek, downloads op internet aparte maatjes pagina’s/coördinatoren/besturen pagina’s) Fondswervingsondersteuning voor locaties (hulpmiddelen en materialen) Merkbekendheid SchuldHulpMaatje: Representatie bij pers, overheden, brancheorganisaties Begeleiding- en Instructiedagen voor nieuwe steden en dorpen

36 www.uitdeschulden.nu en www.schuldhulpmaatje.nl
Vernieuwing en actueel houden, dóór- ontwikkelen Postcode Preventie Aanpak samen met locaties Optimalisatie werkformule, kennis uit locaties delen door bezoek, enquêtes en werkgroepen: Innovatie, Toerusting, Versterking economische borging van de netwerkformule


Download ppt "SchuldHulpMaatje wordt mede mogelijk gemaakt door :"

Verwante presentaties


Ads door Google