De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meerjaren Beleidsplan Jeanne d’Arc

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meerjaren Beleidsplan Jeanne d’Arc"— Transcript van de presentatie:

1 Meerjaren Beleidsplan Jeanne d’Arc
Strategische visie op de komende 5 jaar!

2 Voor paardensport op elk niveau!
Jeanne d’Arc levert educatie en recreatie voor paardensporters in een veilige en gezellige omgeving. Recreanten en wedstrijdsporters kunnen hun sport hierdoor zo optimaal mogelijk beoefenen.

3 Visie Jeanne d’Arc Aan de hand van meerdere sessies van het bestuur is de nieuwe missie, visie en doelstellingen van Jeanne d’Arc geformuleerd. Jeanne d’Arc staat voor gezelligheid en voor iedereen op elk niveau. Jeanne d’Arc toets al hun besluiten op financiële haalbaarheid. Jeanne d’Arc heeft de accommodatie voor een veilige beoefening van de paardensport. Jeanne d’Arc staat voor dierenwelzijn en milieu vriendelijk ondernemen. Jeanne d’Arc is een organisatie die samenwerkt met alle betrokken partijen (stakeholders) in de breedste zin van het woord.

4 Stakeholders KNHS Gemeente Zoeterwoude Sportverenigingen Zoeterwoude
Leden Instructeurs/trices Vrijwilligers Toeschouwers Omwonenden Ruiters (niet leden) Sponsoren Donateurs Bestuur Jeanne d’Arc KNHS Gemeente Zoeterwoude Sportverenigingen Zoeterwoude Middenstand Groenehart Toeleveranciers Maneges in het Groenehart Stalhouders in het Groenehart

5 Paardrijverening Jeanne d' Arc
SWOT analyse Paardrijverening Jeanne d' Arc Sterkten 1: Sterk bestuur en organisatie 2: Goede Bak en website 3: Financieel & Organisatorisch zelfstandig 4: Dorps met hoge betrokkenheid Zwakten 1: Financieel (verlies) 2: Clubhuis moet worden vervangen 3: Groeipotentie Locatie 4: KNHS is niet aanwezig (geen rol) 5: Reclame/ledenwerving doelgroep afwezig 6: Geen losrij bak Kansen 1: Mensen kopen doelgericht een paard voor de sport 2: Landelijke ligging met uitrij mogelijkheden (locatie) 3: Gemeente positief (aandacht) 4: KNHS algemeen - Wedstijden + Extra begeleiding voor mensen die willen - accomodatie verbeteren/ Delen - Contact verdiepen KNHS - Analyse wensen/Lidmaatschappen - Losrijbak - verbetering/Uitbreiding locatie - 60/20 bak --> Z wedstrijden KNHS --> Euro's - Ledenwerving Bedreigingen 1: Weinig subsidie mogelijkheden voor verenigingen 2: Concurrentie andere sporten (zichtbaarheid) 3: Mensen minder geld (eurocrisis) - Sponsoring - doelgericht reclame - maatschappelijk karakter verhogen - faciliteiten beschikbaar stellen - Commerciele evenementen - consequenter afzeggen/melden als je niet kunt - Onderzoek KNHS - lidmaatschap - Marktonderzoek paardrijverenigingen --> wat maakt een paardrijvereniging succesvol

6 Assessment huidige situatie!
Strategisch platform: Missie Visie Strategie Bestuur Prestatiemanagement Marketing, communicatie & PR Inkomstenwerving ICT Cultuur Personeelsbeleid Tool gebruikt van Blauwe Noordzee: Het bureau voor non-profits met financiële ambities

7 Assessment Score

8 En nu verder? De volgende slides gaan over de doelstellingen, strategieën om de doelstellingen te halen en een financiële forecast. Echter zullen de doelstellingen sterk afhangen van het marktonderzoek en de enquête onder onze leden!

9 Doelstellingen – een sprong voorwaarts!
Meer actieve leden. Van 80 leden in naar 135 leden in 2017. Financieel gezond met een reserve voor investeringen. Van een resultaat van - €2400 in 2012 naar € 600 in 2017. Hogere benuttingsgraad accommodatie. Inkomsten van €1.500 in 2012 naar € in 2017. Grotere bekendheid in de samenleving. Groei inkomsten Advertenties en Sponsoren van € naar € in KNHS wedstrijden kunnen organiseren. 0 wedstrijden 2012 naar 12 wedstrijden

10 De Strategie! Marktonderzoek en samenwerking met KNHS, “Wat maakt een paardrijvereniging succesvol”. Onderzoek wat de leden willen en welke segmentatie (lidmaatschapsvormen) gewenst is door middel van een enquête. Deze enquête plus het marktonderzoek dienen als basis voor de nieuw op te zetten lidmaatschapsvormen. Opzetten van een sponsor beleid en daar een bestuurslid voor aantrekken. De accommodatie inzetten voor andere activiteiten en daardoor meer inkomsten genereren. Marketing professionaliseren waardoor doelgerichte reclame op de klantsegmenten zoals gedefinieerd in strategie punt 1&2, mogelijk is. Aan de hand van het nieuwe beleid, de accommodatie dusdanig aanpassen zodat deze klaar is voor de toekomst. Dit omvat ook de faciliteiten om te kunnen parkeren. Uitvoeren van de segmentatie in aanbod door het opzetten van doelgroep teams zoals bijvoorbeeld een Jeanne d’Arc belofte team en deze begeleiden en beoordelen.

11 De planning Strategie projecten starten in Augustus 2012.
Planning loopt tot 1ste kwartaal 2017.

12 Uitvoering van de strategie
SMART Specifiek Meetbaar Acceptabel Resultaatgericht Tijdgebonden De strategieën die zijn gedefinieerd moeten de doelstellingen in 5 jaar doen behalen. Doelstellingen zijn SMART. Ieder project wordt voorafgegaan met een Project Initiatie Document welke wordt goedgekeurd door het bestuur van Jeanne d’Arc. Ieder kwartaal zullen de projectleiders hun project voortgang presenteren. Ieder kwartaal wordt de strategie opnieuw beoordeeld. De KPI’s voor een project worden maandelijks voor de bestuursvergadering gepubliceerd.

13 Uitvoering van de strategieën!
De verschillende strategieën verder belicht!

14 Marktonderzoek Marktonderzoek en samenwerking met KNHS, “Wat maakt een paardrijvereniging succesvol”. Wanneer is een paardrijvereniging succesvol? Wat kunnen wij voor de KNHS betekenen? En wat kan de KNHS voor ons betekenen? Bedient Jeanne d’Arc de juiste doelgroep? Bedient Jeanne d’Arc de juiste geografische reikwijdte? Welke mogelijkheden biedt de huidige markt? Uitvoering door: Sportfondsen Leiderdorp, afdeling Sport Servicepunt. Stage opdracht voor 4de jaar student.

15 Lidmaatschapsvormen Hoe kunnen we nog beter onze leden bedienen met op maat gesneden oplossingen? Hoe kunnen we de inkomsten verhogen? Uitvoering door: Stage opdracht voor 4de jaar student. Enquête onder onze leden. Uitkomst van markt onderzoek.

16 Sponsor beleid Wat kan Jeanne d’Arc betekenen voor een sponsor?
Wat wordt het beleid van Jeanne d’Arc ten aanzien van sponsoren? Wat kunnen sponsoren bijdragen aan de inkomsten? Uitvoering door: Speciaal aan te stellen bestuurslid wat zich met sponsor beleid bezig houdt.

17 Benutting Accommodatie
Wat kunnen we doen met behulp van onze accommodatie? Feesten en partijtjes Sportverenigingen zonder clubgebouw Uitbating door middenstand Zoeterwoude Uitvoering door een project groep.

18 Accommodatie impact map
Stakeholders Input Activiteiten Impact Omwonenden begrip Accoord voor gebruik + kan als klant gebruik maken van accomodatie Aanname geen overlast (parkeren, geluid, vuil etc) Middenstand Z'woude diensten Eventueel dit gebruik ondersteunen Meer omzet, naamsbekendheid, marketing producten Gemeente Z'woude leveren van vergunningen Meer mogelijkheden voor burgers, ontspanning, welzijn Leden geen Geen Betere investering in accomodatie KNHS Proffessionele paardrijvereninging Dierenarts Kan als klant gebruik maken van accomodatie Manege's omgeving Stalhouders Sportverenigingen Z'Woude Samenwerking met mountainbike club, touwtrek vereniging etc. Een eigen locatie met faciliteiten, gezelligheid Klanten geld Gebruik maken accomodatie Leuke locatie, landerlijk, ruimte en gezellig Sponsoren Feesten mogelijk maken, gebruik maken van accomodatie Naamsbekendheid, gratis gebruik faciliteiten Toeleveranciers spullen Leveren van additionale bijzaken om gebruik mogelijk te maken Bestuur structuur voorwaarden scheppen zodat dit mogelijk is Financieen voor extra plannen Vrijwilligers tijd Coordinator accomodatie + ondersteuning leveren bij partijen Goed doen voor de vereniging, leren feesten en partijen organiseren

19 Marketing Wat is het benodigde marketing beleid?
Wat is het resultaat van onze marketing inspanning? Bereiken we alle doelgroepen? Hoe kunnen we marketing gebruiken om te groeien als vereniging? Bestuurslid verantwoordelijk maken voor marketing. Doelgroepen gericht marketing beleid uitvoeren.

20 Accommodatie aanpassen
Wat voor accommodatie hebben we nodig om de doelgroepen te bedienen? Hoe kunnen we KNHS wedstrijden zo veilig mogelijk organiseren? Wat kunnen we doen om de inkomsten en uitgaven te beïnvloeden? Project van vrijwilligers die gedurende een lange tijd de nieuwe plannen van Jeanne d’ Arc gestalte zullen geven. Clubhuis Paardrijbak Uitrijbak Locatie Parkeren

21 Talenten team Hoe kunnen we ons profileren bij KNHS wedstrijden?
Zorgen voor nieuwe aanwas van talent? Nieuw talent ook de mogelijkheid geven om door te groeien in de paardensport! Aanstellen van een Bestuurslid Techniek en Onderwijs. Uitvoering door het aantrekken van een docent op het gewenste niveau! Voor deelname wordt je geselecteerd. Na een jaar wordt de resultaten geanalyseerd.

22 De financiële planning
Voorlopige planning om te controleren of doelstellingen die we nu aannemen ook inderdaad mogelijk zijn. Afhankelijk van marktonderzoek en enquête onder de huidige leden kan dit heel anders uitpakken.

23 Toekomstige reserveringen en uitgaven

24 Uitgaven komende 5 jaar

25 Inkomsten/resultaat komende 5 jaar

26 Prognose leden ontwikkeling

27 Vision without execution is hallucination - Einstein
Het Bestuur Jeanne d’Arc Juli – 2012


Download ppt "Meerjaren Beleidsplan Jeanne d’Arc"

Verwante presentaties


Ads door Google