De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

visie van / op de gebruiker

Verwante presentaties


Presentatie over: "visie van / op de gebruiker"— Transcript van de presentatie:

1 ONDERWIJS@DLWO: visie van / op de gebruiker
SURFacademy seminar visie van / op de gebruiker

2 Aanleiding v/h programma
WTR-rapport 2010: DSWO De DLWO is geen systeem, of een applicatie, maar een door een instelling georganiseerd samenstel van digitale diensten. In deze definitie maakt het hele ICT-landschap van een instelling deel uit van de DLWO (BREED, LASTIG, MAAR WEL RELEVANT) De Instellingen voor hoger onderwijs staan momenteel voor de keuze de architectuur van de DLWO af te stemmen op nieuwe mogelijkheden om software en ICT diensten als “services” af te nemen uit wat “the cloud” wordt genoemd. ACTUEEL Die nieuwe manier van het afnemen van “kant en klare” ict diensten in samenhang met de ICT functionaliteiten “in huis” vereist een herbezinning op de gehele ICT omgeving van de instelling, maar ook op het daadwerkelijke gebruik in het in onderwijs (MOMENTUM)

3 WTR over professionalisering
“dat professionalisering/ondersteuning van docenten een frequent voorkomend en terugkerend thema is. Dit is congruent met het beeld dat de beperkingen in kennis en vaardigheden bij docenten nog steeds een obstakel zijn om ICT breder en intensiever in te zetten.”

4 WTR over docenten & studenten
“ Duidelijk is wel dat in de ogen van studenten te veel docenten regelmatig moeite hebben met het technische gebruik van nieuwe voorzieningen, zoals de zogenaamde ‘smartboards’, en/of met de wijze waarop die voorzieningen het best gebruikt kunnen worden, zoals het gebruik van Microsoft PowerPoint. In het eerste voorbeeld gaat het om technische gebruikersvaardigheden, terwijl het in het laatste voorbeeld voornamelijk gaat over presentatie- en onderwijsvaardigheden, i.e. didactiek. Het zijn echter niet alleen de docenten die tekorten vertonen in kennis en vaardigheden. Ook onder studenten is er sprake van een beperkte (eenzijdige) kennis van nieuwe voorzieningen.”

5 WTR over Didactiek versus inzet secundaire/logistieke processen
“De nadruk op de didactische inzet van ICT verschuift naar de randvoorwaardelijke inzet van ICT: het wegnemen van organisatorische en administratieve lasten om het onderwijsproces meer ruimte te geven” “De geconstateerde kanteling in de aandacht voor de inzet van ICT van didactiek naar de ondersteunende processen is een kleine revolutie in het denken over ICT in het hoger onderwijs. De voordelen ervan zijn echter evident: betere en beter geïntegreerde ondersteunende processen, gefaciliteerd door ICT, scheppen rust en ruimte voor dat waar het feitelijk om gaat: onderzoek, onderwijs en studie.”

6 Gevolg adviesrapport WTR
Meer samenwerking en samenhang binen SURF moet nagestreefd worden Taskforce “CLOUD”

7 Opzet Onderwijs& DLWO programma
5 Whitepapers als input van een seminar op onderwijsdagen Leerlijn “MyOnderwijsportal” ICT-monitor ontwikkelen, ongeveer zoals “4 in Balans” maar dan voor HBO/WO

8 Samenhang Whitepapers

9 Digitale leer- en werkomgeving?
En dan ook nog “the cloud” “De Digitale Campus” : Services & diensten Portal/ intranet/ info-providor De “Klassieke” ELO De “Extended DLWO”= PLE

10 Elementen/functionaliteiten DLWO
portal SIS/SA/HRM volgsysteem rooster/ruimtetoewijzing/reserveren document share/ resources/OER communicatie/ /msn/skype/lync. ect groupware marketing-tools website, werving, selectie alumini service portfolio toetsen archivering/ publicaties authentificatie/ sso/ groeps (SURFconex) intranet/extranet mobile/apps wifi tools/ officesuite ect ect specifieke onderwijs applicaties

11 In schema Bron: Onderzoek gebruikersbehoefte Next DLO VU

12 Visie op/van de gebruiker

13 Gebruikers-onderzoek in de aanloop DLWO programma (2010)
Vier groepen: docent Studenten medewerkers/ onderzoekers Managers Serie “roundtable-gesprekken” met medewerkers en studenten op verschilende instelling Wat gebruik je aan ICT en wat verwacht je daarbij van de instelling?

14

15 Bevindingen Voor veel gebruikers is “de DLWO” nog synoniem voor Blackboard: Wordt gewaardeerd en verfoeid “Erase Blackboard” 93% of People Hate Blackboard#2 Most Disliked Software Company in America Maar dat geldt ook voor de alternatieven ArneWeijling Arne Weijling Waarom is DLWO #HvA toch zo gebruiksonvriendelijk? Oude systeem zag er niet uit, maar werkte prima.. #DLWO #teopgeblazen Studenten zitten niet zo gebakken aan systeem dat instelling biedt Studenten “wonen” maar iets van 4 jaar op de campus Informatie op orde wordt gewaardeerd Leren snel, van elkaar “handiger” oplossingen Consumentenmarkt is grote “driving force” BOYD = effect van Ipad Personal device is vooral “personal-organiser” en communicatie tools Effect van social media op nieuwe users

16 Profielschets 1: 2012-2015 DE STUDENT
De student maakt gebruik van functionaliteiten die de instelling biedt zowel als functionaliteiten die hij buiten de instelling vindt. Gebruiksgemak staat daarbij voorop De student verwacht van de instelling betrouwbare en actuele informatie, via het web en via mobile devices. Het gaat daarbij om roosters, roosterwijzingen, spreekuren en cijfers Studenten leren van elkaar om handige functies. Ze gebruiken ICT vooral voor communicatie en samenwerken. Vrijwel alle studenten zijn actief op Facebook, maar het is onduidelijk of ze dat netwerk voor hun opleiding willen gebruiken Wat de instelling goed doet, wat betreft aanbod en gebruiksgemak wordt door de studenten gebruikt en gewaardeerd. Vindt de student iets onhandig of omslachtig dan wordt het met hetzelfde gemak ingewisseld voor iets beters. De student wil niet veel tijd besteden aan “ het leren werken” met de omgeving van de instelling. Hij is geen trouwe klant, wat betreft ICT “shopt” hij net zo lief binnen als buiten de instelling.

17 Profielschets 2: 2012-2015 DE DOCENT
De docent heeft geen ICT fobie of “ weerstand tegen “ ICT meer. Hij gebruikt zijn smartphone of I-pad intenstief, is bekend met youtube, google en allerlei apps. Er wordt ook steeds meer ICT in het onderwijs gebruikt. De software is eenvoudiger geworden, makkelijker beschikbaar. ICT wordt in het onderwijs vooral ingezet in de communicatie, distributie van materiaal, weblectures . De docent gaat z’n onderwijs daarmee ook anders organiseren. Van de instelling verwacht hij dat ICT betrouwbaar is, (als het netwerk eruit ligt, ligt het hele bedrijf stil) Er is een roep om vrijheid om zijn eigen keuzes te maken, maar het moet allemaal wel goed werken, gemak dient immers de mens. Betrouwbaarheid is essentieel Er is een vraag naar makkelijk digitaal toetsen. Weblectures worden creatiever ingezet. Zowel docent als student maken veel gebruik van vrij beschikbare informatie en content (OER)

18 Profielschets 3 2012-2015 DE MEDEWERKER
De DLWO is een leer - en werkomgeving. Voor de onderzoeker maar ook voor andere medewerkers is het “de werkomgeving”. Onderzoeker werken vaak buiten en “over” de instellingen heen. Hij onderhoudt internationale contacten, publiceert, maakt gebruik van gegevensbestanden ect. Je ziet de trend dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van generieke functionaliteiten. De snelle veranderingen op het gebied van ICT bieden een breed scala aan mogelijkheden voor het vinden, creëren, verspreiden en openbaar toegankelijk maken van onderzoeksresultaten. ICT versnelt niet alleen de klassieke onderzoeksprocessen en onderzoekscommunicatie, maar verandert ook de onderzoekscyclus van aard. Door de toegenomen mogelijkheden van kennisdeling en -verspreiding raken traditionele publicaties, onderzoeksgegevens en instrumenten zoals modellen, algoritmes en visualisaties steeds meer met elkaar verweven Open Access van onderzoeksresultaten is het zonder beperkingen beschikbaar stellen via internet van de resultaten (zowel publicaties als onderzoeksdata), in het bijzonder resultaten van onderzoek die met publieke middelen zijn gefinancierd (

19 Profielschets 4 2012-2015 DE MANAGER
ICT is een bedrijfskritische factor. Het hoger onderwijs staat maatschappelijk in een kritische belangstelling. Juiste informatie is nodig voor (externe) verantwoording, sturing en tot tevredenheid van studenten en medewerkers. Tegelijkertijd moet op de kosten gelet worden. Om meer kwaliteit te leveren terwijl de vergoeding onder druk staan . Ook studenten staan kritisch tov het onderwijs en eisen waar voor hun geld . (langstudeer boete, afschaffen basisbeurs ect) Het is daarom voor de hand liggend te investeren in ICT om efficientie te verhogen. De manier waarop lijkt in de integratie en standaardisering van ICT systemen te vinden. Maar past dat in het onderwijs? Waar is op de kosten te besparen, wat is essentieel voor het bedrijfsproces ? Is de cloud een oplossing? Waarvoor wel en waarvoor niet? En wat is de return of investment in alle systemen die in de afgelopen jaren zijn aangeschaft en geimplementeerd?

20 Meer vragen dan antwoorden
Input van Karel, Peter en Arne Uitnodiging tot meedenken Klankbord/schrijfgroep- ook bij andere thema’s aan te sluiten Voorlopige schrijfomgeving:


Download ppt "visie van / op de gebruiker"

Verwante presentaties


Ads door Google