De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

………..Ik heb een idee; maar wat doe ik er mee? ……….. Meer weten over het indienen van ideeën?

Verwante presentaties


Presentatie over: "………..Ik heb een idee; maar wat doe ik er mee? ……….. Meer weten over het indienen van ideeën?"— Transcript van de presentatie:

1 ………..Ik heb een idee; maar wat doe ik er mee? ……….. Meer weten over het indienen van ideeën? http://www.ideeencentrum.nl/

2 Iedereen heeft vaak gedachten die tot ideeën leiden. Dat gebeurt zowel bewust, onbewust en zowel in de privé-situatie als in de werksituatie. Dan blijkt het privé heel eenvoudig om met zo’n idee iets te doen; je dóet het gewoon. Als werknemer gaat het heel anders. Waar ‘laat’ je die gedachte, dat idee? Als er binnen het bedrijf een ideeënsysteem is, is dat goed geregeld.

3 Deze info vertelt op welke wijze er iets met ideeën gedaan kan worden. Deze info brengt u stap voor stap naar de concretisering van het idee en laat werkgever en werknemer inderdaad profiteren van effectief ideeënmanagement.

4 Ideeën Deze info geeft u inzicht wat ideeën voor bedrijven zowel voor werkgevers als werknemers kunnen betekenen. Stap voor stap maakt het u duidelijk dat het meest waardevolle idee, het idee is er om iets mee te doen. Samen met het Ideeëncentrum zal dat zeker lucratief zijn. Deze info leidt u achtereenvolgens naar: - Ideeën en ideeënmanagement - Besparingen & Beloningen - Ideeëncentrum - DienstenKIT - Informatie en lidmaatschap

5 Ideeën en ideeënmanagement Deze info is er voor managers die beseffen dat iedereen, dus ook elke werknemer, ideeën heeft. En daar ook iets mee wil doen. Bedrijven die hun ideeënsysteem actief promoten, hebben daar op vele manieren profijt van. Door besparingen die ideeën opleveren en door verhoging van betrokkenheid doordat werknemers met hun ideeën mee kunnen denken. Vanuit de praktijk kan het Ideeëncentrum zeggen dat effectief ideeënmanagement meer oplevert dan het kost. Dus …?

6 Ideeën en ideeënmanagement Onder welke noemer een bedrijf iets met ideeën doet is niet zo belangrijk; in deze cursus noemen we het ‘ideeënmanagement’. Met ideeënmanagement krijgt elke medewerker de gelegenheid om iets met zijn of haar idee te doen. Het gebeurt vaak in werksituaties dat iemand iets opmerkt, iets bedenkt, iets aanschouwt en denkt of zegt ‘dat kan toch beter!’. Een eenvoudige gedachte die vaak aan het begin staat van iets wat later een concreet idee wordt.

7 Ideeënmanagement Ideeën en ideeënmanagement ‘Geen idee?!’ is vaak de reactie van onbekenden op de vraag waar ideeënmanagement in een bedrijf ‘ondergebracht’ moet worden. De praktijk maakt het antwoord makkelijk: het maakt niet uit waar. Er zijn bedrijven die het vanuit Personeelszaken organiseren maar het kan ook bij Research & Development, bij een dienstverlenende afdeling of bij een directiesecretariaat. ‘Roept u maar!’ U bepaalt waar het voor uw bedrijf het meest efficiënt is.

8 Ideeënmanagement Een ideeënsysteem maakt het zinvol dat er gedacht wordt aan ideeën. Dat huidige afdelingen als Innovation en Research & Development in de plaats zouden zijn gekomen voor ideeënsystemen en dus overbodig, is onjuist. Integendeel: ideeënmanagement vult het juist aan, want het levert ‘losse’ ideeën.

9 Ideeën Jean de Boisson zei ooit: ‘Het is met een nieuw idee als met nieuwe schoenen; men heeft er in het begin meer last dan gemak van.’ Idee-onbekenden zullen zeggen ‘daarom doen wij er niet aan’. Maar veel idee-indieners zeggen dat het juist prima en zinvol is dat ‘inlopen’ van ideeën; het is het uitwerken van ideeën. Daarmee is tevens ook het mooie van ideeën aangetoond. Een nieuw idee zorgt ervoor dat je er eerst zelf goed over nadenkt.

10 Ideeën Daarna ga je het idee uitwerken. Elk idee kent verschillende stadia. Met natuurlijk het allerbelangrijkste uitgangspunt: alleen als een bedrijf of organisatie een ideeënsysteem heeft, is het zinvol om aan ideeën te denken. De ideeën voortgekomen uit een systeem zijn ‘losse’ ideeën die er anders niet waren geweest. Een idee kent vanaf de prilste gedachtegang tot de volledig uitwerking diverse stadia.

11 Ideeën 1. Het eerste stadium van een idee is de periode dat het nog slechts een gedachtegang is en die dan vaak niet verder komt kan het eigen hoofd en eigen bureau. 2. Het tweede stadium is als het idee enige vorm krijgt. Je denkt er verder over na, maakt wat schetsjes, zoekt iets op in boeken, praat er misschien met naaste collega’s of met bekenden over. 3. Ja! Het idee is duidelijk en concreet en kan ingestuurd worden. Een bevestiging is het bewijs dat het is ontvangen. De te volgen procedure, ook in tijd, wordt bekendgemaakt.

12 Ideeën 4. Nadat het idee door de ideeënmanager is behandeld, volgt de ‘uitslag’ in de vorm van wel of niet doorvoeren van het idee. Mede afhankelijk van de gevolgen van het idee wordt er al wel of nog niet vermeld wat een financiële besparing -en waarschijnlijk dus ook een beloning- zal zijn. 5. Na het bekend worden dat het idee wordt doorgevoerd komt het moment dat het ook daadwerkelijk voor de eerste keer in de praktijk zal worden gebracht. Voor de idee-indiener een heel memorabel moment. Zoals dat ook voor de werkgever het geval is: toch maar mooi dat zijn of haar werknemer dat heeft bedacht! 6. Het laatste stadium is bij een heel succesvol idee, de plechtigheid waarbij de indiener in het zonnetje gezet wordt. Met interne en externe (PR!) publiciteit kan duidelijk gemaakt worden wat ideeën kunnen betekenen: besparingen, beloningen en het laten meedenken van medewerkers door de werkgever.

13 Methodieken Er zijn vele wegen die naar Rome leiden of in Ideeëncentrumtaal: er zijn vele ideeën die tot oplossingen leiden. De aard en grootte van het bedrijf, de bedrijfsvoering, het bedrijfsbeleid en het management zijn sterk bepalend welke methode er voor ideeën gekozen wordt en welke het meest efficiënt zal zijn. Op de website van het Ideeëncentrum zijn onder DienstenKIT vele methodieken te lezen. Wij noemen 5S-techniek, INK-model. Kaizen, Lean Manufacturing, Total Productive Manufacturing, World Class Manufacturing. Natuurlijk is er veel meer te vragen en te vertellen over ideeën. Neem contact op met het Ideeëncentrum. Dan weet u spoedig veel meer. http://www.ideeencentrum.nl/ http://www.ideeencentrum.nl/

14 Methodieken Juist in deze huidige tijd is ‘besparing’ vaak een welkom gevolg van ideeënmanagement. In de praktijk blijkt dat ook vaak: een idee levert een dusdanige verbetering of verandering op dat het tot een aanmerkelijke besparing leidt. Ook blijkt in de praktijk dat ‘besparing’ zelden het uitgangspunt is van ideeën; het is er het plezierige en waardevolle gevolg van. Bij het bekendmaken dat een idee tevens tot besparing leidt, zullen anderen ongetwijfeld ook gaan nadenken. Wat weer tot andere ideeën leidt. Daardoor is een besparing wel de effectiefste ‘reclame’ voor een ideeënsysteem.

15 Methodieken Het mooie van een besparend idee is ook dat die besparing niet in begrotingsplannen zijn opgenomen. De meeste ideeënsystemen kennen - terecht - ook beloningen. Zeker als een idee een aanmerkelijke besparing oplevert verdient ook de indiener daarvoor een beloning. Die beloning staat nadrukkelijk in de belangstelling op het moment dat het idee daadwerkelijk en met de nodige publiciteit wordt bekendgemaakt en doorgevoerd.

16 Methodieken Voor besparende ideeën is het goed dat van tevoren en ‘zwart-op-wit’ bekend is welk percentage van de besparing (en meestal berekend over het eerste jaar) als beloning uitgekeerd wordt. Inclusief een minimum en maximum bedrag. Gangbaar is vijf tot vijftien procent. De ‘beloning’ moet er niet alleen zijn voor in geld uitgedrukt succesvolle ideeën; ook voor ideeën die worden ingevoerd zonder financiële gevolgen.

17 Ideeëncentrum De vereniging Ideeëncentrum is in 1954 opgericht, dat wil zeggen in de echte ideeënbus-tijd. Doel was ook toen om bedrijven te helpen op een gestructureerde manier iets met ideeën van hun werknemers te doen. Na meer dan een halve eeuw is dat ‘iets doen met ideeën’ nog steeds het beginsel. Maar de middelen en de manieren waarop dat gebeurt is sterk veranderd. In plaats van de ideeënbus zijn heel veel verschillende methodieken en de pen en het papieren formulier zijn ingeruild voor geautomatiseerde systemen. De fysieke bus, waar ook lang niet iedereen langs kwam, is ingeruild voor het voor iedereen bereikbare digitale document.

18 Ideeëncentrum De vereniging zorgt voor algemene informatievoorziening op de website dat ook niet-leden kennis kunnen maken met het fenomeen ‘ideeën’. Leden ontvangen in elk geval maandelijks de NieuwsBrief met gedetailleerdere en specifieke informatie. Met activiteiten als de jaarlijkse Nationale IdeeënDag, met de uitreiking van de award voor ‘Idee van het Jaar’ en de contacten voor leden onderling door LinkedIn, lééft het Ideeëncentrum en leeft de vereniging ook voor haar leden.

19 DienstenKIT De DienstenKIT is het dienstenpakket van het Ideeëncentrum. Heeft u een vraag dan is de kans groot dat de DienstenKIT het antwoord geeft. Het is algemene informatie. Voor leden van de vereniging is specifieke informatie via het Secretariaat beschikbaar. Naast de directe knowhow over ideeën levert de DienstenKIT van het Ideeëncentrum ook informatie over bijvoorbeeld boeken die zijn verschenen over ideeën. Dit allemaal te bereiken via de website www.ideeencentrum.nl www.ideeencentrum.nl

20 Software Alle activiteiten die bij ideeënmanagement horen, hebben uitvoerende en administratieve werkzaamheden tot gevolg. De tijd dat er een fysieke ideeënbus aanwezig was en het allemaal handmatig en met pen en papier werd geadministreerd ligt ver achter ons. Samen met softwarebedrijf SWH, ervaren op het gebied van ideeënsystemen, heeft het Ideeëncentrum een specifiek softwarepakket ontwikkeld. Het is een standaardpakket dat leden van het Ideeëncentrum met 30% korting kunnen aanschaffen. Ook daarom is het een goed idee om lid te worden van de vereniging.

21 Informatie en lidmaatschap Veel informatie is beschikbaar over ideeën en over ideeënmanagement. Studies verklaren alles over het fenomeen idee. Deze Instapcursus Ideeën is er niet voor in de plaats maar het wil u wel brengen naar het besef dat er met ideeën in vele opzichten veel te behalen is. Graag geeft het Ideeëncentrum u de wetenschap dat ideeën en ideeënmanagement heel profijtelijk kunnen zijn. U weet nu ook welke rol het Ideeëncentrum daarbij heeft. Goed idee om lid te worden van het Ideeëncentrum, de vereniging die zich beijvert voor actief ideeënmanagement! http://www.ideeencentrum.nl/ Interessante boeken omtrent ideeënmanagement kunt u vinden op: http://www.ideeencentrum.nl/pages/dienstenkit_documentatie_boeken.html http://www.ideeencentrum.nl/ http://www.ideeencentrum.nl/pages/dienstenkit_documentatie_boeken.html


Download ppt "………..Ik heb een idee; maar wat doe ik er mee? ……….. Meer weten over het indienen van ideeën?"

Verwante presentaties


Ads door Google