De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

6 februari 2014 Stimuleren van ondernemerschap in organisaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "6 februari 2014 Stimuleren van ondernemerschap in organisaties"— Transcript van de presentatie:

1 6 februari 2014 Stimuleren van ondernemerschap in organisaties http://www.youtube.com/watch?v=gGzhcksN3B8

2 6 februari 2014 Welkom Waar gaat het hier over? o Persoonlijk ondernemerschap onder de loep Intrinsieke motivatie? Mijn gevoelige snaar ? Achievement drive? Passie en plezier ? Energie? Dass gewisse Etwas? Stimuleren van ondernemerschap in organisaties

3 Doel en Programma •Interactieve workshop •Persoonlijk ondernemerschap in de organisatie meer concreet •Uitwisseling kennis en ervaring •Handvatten, ideeën, tips en mogelijkheden om PO te stimuleren •Aan persoonlijke verwachtingen voldaan (iets concreets meenemen) 6 februari 2014 Stimuleren van ondernemerschap in organisaties

4 6 februari 2014 Organisatieadvies met als doel Organisatieontwikkeling Cultuurverandering Visie en strategie- ontwikkeling en waarden Teamontwikkeling Individuele coaching loopbaancoaching Management coaching en - development Advisering op HR inzetbaarheid Organisatie & Ontwikkeling Stimuleren van ondernemerschap in organisaties

5 Wat is het voor u? •Waar denkt u dan aan? •Wat komt er bij u op? •Welke signalen van wel/geen persoonlijk ondernemerschap? •Welke voorbeelden? 6 februari 2014 Stimuleren van ondernemerschap in organisaties

6 Signalen uit de praktijk “ik zou het vandaag graag hebben over……” “voor de vierde keer is het overleg van ons team niet goed: geen voorbereiding, geen duidelijk doel en het levert geen actiepunten op! Ze leren het nooit! “ik begrijp er niets van: waarom is er zo’n afstand tussen het management en de werkvloer? Ons betrekken ze er toch niet bij!” “kunnen we dit zelf niet verder uitwerken in kleinere groepen?” “het was erg leerzaam deze middag: krijgen wij van jullie als procesbegeleiders de actiepunten concreet uitgewerkt?” 6 februari 2014 Stimuleren van ondernemerschap in organisaties

7 Prof. Dr. Karen van Dam (Faculteit Psychologie OU) De werknemer als persoonlijk ondernemer: de rol van proactieve adaptatie Karen van Dam geeft vanuit een wetenschappelijke invalshoek inzicht in de menselijke processen en veranderingen die spelen bij de uitdaging om persoonlijk ondernemerschap vorm te geven. 6 februari 2014

8 Aan-’passing’ = fit Definitie (Kristof-Brown et al., 2005) ‘compatibility between an individual and a work environment that occurs when their characteristics are well matched’ Aspecten o Taken – competenties o Behoeften, waarden, persoonlijkheid – klimaat, cultuur o Doelen: •Persoon belangrijk voor doelen organisatie (O) •Organisatie belangrijk voor doelen persoon (P) Stelling: voor effectieve adaptatie is nodig dat doelen O & P kunnen worden gerealiseerd. o Wat is daarvoor nodig? Initiatief werknemer: proactieve adaptatie! 6 februari 2014

9 Ondernemerschap / proactiviteit Juist in dynamische organisaties van belang: vooral onderzocht onder de noemer ‘proactiviteit’ o 3 kernaspecten: o Anticiperend: gaat aan situatie vooraf o Regie pakken (taking control) o Verandering / verbetering in gang zetten o “proactive behavior = self-initiated, anticipatory action that aims to change and improve the situation or oneself” (Parker et al., 2006, 2010) 6 februari 2014

10 Voorspellers ondernemerschap / proactiviteit (3) Aspecten van de werksituatie: o Taak niveau  Autonomie (vs “geleerde hulpeloosheid”)  Uitdaging (goal setting)  Leerdoelen & prestatiedoelen  Mismatch (kan ook stressor zijn, bijv werkdruk) o Groepsniveau / sociale niveau  Leiderschap (visie, steun, delegeren, relatie, goal setting)  Collega’s (steun, voorbeeld, samenwerken) o Organisatie niveau  Management (visie, steun, voorbeeld)  HRM  Klimaat/cultuur (verandering- & leergericht; veilig) 6 februari 2014

11 Samenvatting werkomgevingvermogengedrag doelen werkomgevingleer- - leerdoelenactiviteiten - prestatiedoelen aanpassings- vermogen relatie met leidinggevende job crafting 6 februari 2014 Bron: onderzoek (van Dam & Nikolova, 2012)

12 Conclusie o Proactiviteit / persoonlijk ondernemerschap van belang voor omgaan met veranderingen (effectieve adaptatie) o Een uitdagende werkomgeving van belang voor het aanpassingsvermogen en - gedrag van werknemers o Persoonlijk ondernemerschap kan gestimuleerd worden o Belangrijke persoonskenmerken: –Zelfvertrouwen –Ervaren verantwoordelijkheid –Leerdoeloriëntatie 6 februari 2014

13 Stimuleren persoonlijk ondernemerschap 6 februari 2014 (zelf-)vertrouwen veiligheid doelen eigenaarschap (ervaren) verantwoordelijkheid Stimuleren van ondernemerschap in organisaties

14 Stimuleren persoonlijk ondernemerschap 6 februari 2014 (zelf-)vertrouwen respect (voor eigenheid) leren van elkaar wat is mijn bijdrage en mijn rol? zicht op mijn drijfveren, talenten en kracht mijn leidinggevende (leiderschap en mindset) mijn team, het systeem perspectiefgesprekken waardevrij veilige setting Stimuleren van ondernemerschap in organisaties

15 Stimuleren persoonlijk ondernemerschap 6 februari 2014 veiligheid open communicatie feedback geven en nemen leren van elkaar verschillen van elkaar cultuur leidinggevende ruimte Stimuleren van ondernemerschap in organisaties

16 Stimuleren persoonlijk ondernemerschap 6 februari 2014 doelen de stip aan de horizon duidelijk piketpaaltjes het teamdoel mijn rol en bijdrage teamcoaching Stimuleren van ondernemerschap in organisaties organisatiedoelstelling Wat wil ik bereiken?

17 Stimuleren persoonlijk ondernemerschap 6 februari 2014 eigenaarschap (ervaren) verantwoordelijkheid stimuleren, en motiveren uitdaging: uit de comfortzone ruimte geven loslaten en vertrouwen geven proberen, oefenen en toepassen: (ook) fouten maken Stimuleren van ondernemerschap in organisaties voorbeeldrol leidinggevende aansluiten bij het individu (in stappen)

18 Kernwaarden Thaeles Ontwikkeling: eruit halen wat er in zit o De ontwikkeling is een gezamenlijk proces waarin organisatie en medewerker ieder hun eigen verantwoordelijk hebben. Intrinsieke motivatie van het individu o Maximaal resultaat door het optimaliseren van de intrinsieke motivatie van iedere medewerker, aangezien medewerkers het belangrijkste potentieel zijn. Talentontwikkeling en passie o Verbinding realiseren op de unieke drijfveren, kwaliteiten en talenten van de afzonderlijke medewerkers en deze te benutten ten dienste van bedrijfsvoering. Persoonlijk ondernemerschap o Van betrokken medewerkers, leidinggevenden en teams wordt persoonlijk ondernemerschap gevraagd om de eigen ontwikkeling te voorzien van een passende vorm en inhoud. 6 februari 2014 Stimuleren van ondernemerschap in organisaties

19 conclusies Persoonlijk ondernemerschap in de organisatie Proactieve adaptatie Fit 6 februari 2014 Stimuleren van ondernemerschap in organisaties zelfvertrouwen ervaren zelfverantwoordelijkheid en leerdoeloriëntatie bewustwording en inzicht leiderschap en growth mindset ruimte geven voorbeeldfucntie concrete doelen stellen …………………… ……………… ……………… ………………..

20 afsluiting Dank voor de interessante en vruchtbare interactie! Fons Houben Programmamanager Organisatie & Ontwikkeling senior adviseur / coach fons.houben@thaeles.nl Thaeles mens. werk. verandering. tel: 077-4650785 mobiel: 06-43796074 www.thaeles.nl Met andere ogen kijken naar... www.thaeles.nlwww.thaeles.nl 6 februari 2014 Stimuleren van ondernemerschap in organisaties


Download ppt "6 februari 2014 Stimuleren van ondernemerschap in organisaties"

Verwante presentaties


Ads door Google