De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stimuleren van ondernemerschap in organisaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stimuleren van ondernemerschap in organisaties"— Transcript van de presentatie:

1 Stimuleren van ondernemerschap in organisaties
6 februari 2014

2 Stimuleren van ondernemerschap in organisaties
Welkom 6 februari 2014 Waar gaat het hier over? Persoonlijk ondernemerschap onder de loep Intrinsieke motivatie? Mijn gevoelige snaar ? Achievement drive? Passie en plezier ? Energie? Dass gewisse Etwas? Stimuleren van ondernemerschap in organisaties

3 Stimuleren van ondernemerschap in organisaties
Doel en Programma 6 februari 2014 Interactieve workshop Persoonlijk ondernemerschap in de organisatie meer concreet Uitwisseling kennis en ervaring Handvatten, ideeën, tips en mogelijkheden om PO te stimuleren Aan persoonlijke verwachtingen voldaan (iets concreets meenemen) Stimuleren van ondernemerschap in organisaties

4 Organisatie & Ontwikkeling
6 februari 2014 Organisatieadvies met als doel Organisatieontwikkeling Cultuurverandering Visie en strategie-ontwikkeling en waarden Teamontwikkeling Individuele coaching loopbaancoaching Management coaching en -development Advisering op HR inzetbaarheid Stimuleren van ondernemerschap in organisaties

5 Stimuleren van ondernemerschap in organisaties
Wat is het voor u? 6 februari 2014 Waar denkt u dan aan? Wat komt er bij u op? Welke signalen van wel/geen persoonlijk ondernemerschap? Welke voorbeelden? Stimuleren van ondernemerschap in organisaties

6 Signalen uit de praktijk
6 februari 2014 “ik zou het vandaag graag hebben over……” “voor de vierde keer is het overleg van ons team niet goed: geen voorbereiding, geen duidelijk doel en het levert geen actiepunten op! Ze leren het nooit! “ik begrijp er niets van: waarom is er zo’n afstand tussen het management en de werkvloer? Ons betrekken ze er toch niet bij!” “kunnen we dit zelf niet verder uitwerken in kleinere groepen?” “het was erg leerzaam deze middag: krijgen wij van jullie als procesbegeleiders de actiepunten concreet uitgewerkt?” Stimuleren van ondernemerschap in organisaties

7 Prof. Dr. Karen van Dam (Faculteit Psychologie OU)
6 februari 2014 De werknemer als persoonlijk ondernemer: de rol van proactieve adaptatie Karen van Dam geeft vanuit een wetenschappelijke invalshoek inzicht in de menselijke processen en veranderingen die spelen bij de uitdaging om persoonlijk ondernemerschap vorm te geven.

8 Aan-’passing’ = fit Definitie (Kristof-Brown et al., 2005)
6 februari 2014 Definitie (Kristof-Brown et al., 2005) ‘compatibility between an individual and a work environment that occurs when their characteristics are well matched’ Aspecten Taken – competenties Behoeften, waarden, persoonlijkheid – klimaat, cultuur Doelen: Persoon belangrijk voor doelen organisatie (O) Organisatie belangrijk voor doelen persoon (P) Stelling: voor effectieve adaptatie is nodig dat doelen O & P kunnen worden gerealiseerd. Wat is daarvoor nodig? Initiatief werknemer: proactieve adaptatie!

9 Ondernemerschap / proactiviteit
6 februari 2014 Juist in dynamische organisaties van belang: vooral onderzocht onder de noemer ‘proactiviteit’ 3 kernaspecten: Anticiperend: gaat aan situatie vooraf Regie pakken (taking control) Verandering / verbetering in gang zetten “proactive behavior = self-initiated, anticipatory action that aims to change and improve the situation or oneself” (Parker et al., 2006, 2010)

10 Voorspellers ondernemerschap / proactiviteit (3)
6 februari 2014 Aspecten van de werksituatie: Taak niveau Autonomie (vs “geleerde hulpeloosheid”) Uitdaging (goal setting) Leerdoelen & prestatiedoelen Mismatch (kan ook stressor zijn, bijv werkdruk) Groepsniveau / sociale niveau Leiderschap (visie, steun, delegeren, relatie, goal setting) Collega’s (steun, voorbeeld, samenwerken) Organisatie niveau Management (visie, steun, voorbeeld) HRM Klimaat/cultuur (verandering- & leergericht; veilig)

11 werkomgeving vermogen gedrag doelen werkomgeving leer-
Samenvatting 6 februari 2014 werkomgeving vermogen gedrag doelen werkomgeving leer- - leerdoelen activiteiten - prestatiedoelen aanpassings- vermogen relatie met leidinggevende job crafting Bron: onderzoek (van Dam & Nikolova, 2012)

12 Conclusie 6 februari 2014 Proactiviteit / persoonlijk ondernemerschap van belang voor omgaan met veranderingen (effectieve adaptatie) Een uitdagende werkomgeving van belang voor het aanpassingsvermogen en -gedrag van werknemers Persoonlijk ondernemerschap kan gestimuleerd worden Belangrijke persoonskenmerken: Zelfvertrouwen Ervaren verantwoordelijkheid Leerdoeloriëntatie

13 Stimuleren persoonlijk ondernemerschap
6 februari 2014 (zelf-)vertrouwen veiligheid doelen eigenaarschap (ervaren) verantwoordelijkheid Stimuleren van ondernemerschap in organisaties

14 Stimuleren persoonlijk ondernemerschap
6 februari 2014 mijn leidinggevende (leiderschap en mindset) zicht op mijn drijfveren, talenten en kracht mijn team, het systeem wat is mijn bijdrage en mijn rol? (zelf-)vertrouwen perspectiefgesprekken waardevrij leren van elkaar respect (voor eigenheid) veilige setting Stimuleren van ondernemerschap in organisaties

15 Stimuleren persoonlijk ondernemerschap
6 februari 2014 cultuur open communicatie veiligheid feedback geven en nemen leidinggevende leren van elkaar ruimte verschillen van elkaar Stimuleren van ondernemerschap in organisaties

16 Stimuleren persoonlijk ondernemerschap
6 februari 2014 de stip aan de horizon duidelijk organisatiedoelstelling piketpaaltjes doelen het teamdoel teamcoaching Wat wil ik bereiken? mijn rol en bijdrage Stimuleren van ondernemerschap in organisaties

17 Stimuleren persoonlijk ondernemerschap
6 februari 2014 voorbeeldrol leidinggevende stimuleren, en motiveren proberen, oefenen en toepassen: (ook) fouten maken eigenaarschap (ervaren) verantwoordelijkheid uitdaging: uit de comfortzone aansluiten bij het individu (in stappen) loslaten en vertrouwen geven ruimte geven Stimuleren van ondernemerschap in organisaties

18 Stimuleren van ondernemerschap in organisaties
Kernwaarden Thaeles 6 februari 2014 Ontwikkeling: eruit halen wat er in zit De ontwikkeling is een gezamenlijk proces waarin organisatie en medewerker ieder hun eigen verantwoordelijk hebben. Intrinsieke motivatie van het individu Maximaal resultaat door het optimaliseren van de intrinsieke motivatie van iedere medewerker, aangezien medewerkers het belangrijkste potentieel zijn. Talentontwikkeling en passie Verbinding realiseren op de unieke drijfveren, kwaliteiten en talenten van de afzonderlijke medewerkers en deze te benutten ten dienste van bedrijfsvoering. Persoonlijk ondernemerschap Van betrokken medewerkers, leidinggevenden en teams wordt persoonlijk ondernemerschap gevraagd om de eigen ontwikkeling te voorzien van een passende vorm en inhoud. Stimuleren van ondernemerschap in organisaties

19 Persoonlijk ondernemerschap in de organisatie
conclusies 6 februari 2014 Persoonlijk ondernemerschap in de organisatie Proactieve adaptatie Fit leiderschap en growth mindset ruimte geven voorbeeldfucntie …………………………………………………………………….. concrete doelen stellen zelfvertrouwen ervaren zelfverantwoordelijkheid en leerdoeloriëntatie bewustwording en inzicht Stimuleren van ondernemerschap in organisaties

20 Stimuleren van ondernemerschap in organisaties
afsluiting 6 februari 2014 Dank voor de interessante en vruchtbare interactie! Fons Houben Programmamanager Organisatie & Ontwikkeling senior adviseur / coach Thaeles mens. werk. verandering. tel: mobiel: Met andere ogen kijken naar ...    Stimuleren van ondernemerschap in organisaties


Download ppt "Stimuleren van ondernemerschap in organisaties"

Verwante presentaties


Ads door Google