De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bevraging onder leden 2010 Zorgnet Vlaanderen. | Aanpak Zorgnet Vlaanderen | 1 Bevraging onder leden 2010 HET ONDERZOEK Aard onderzoekBevraging onder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bevraging onder leden 2010 Zorgnet Vlaanderen. | Aanpak Zorgnet Vlaanderen | 1 Bevraging onder leden 2010 HET ONDERZOEK Aard onderzoekBevraging onder."— Transcript van de presentatie:

1 Bevraging onder leden 2010 Zorgnet Vlaanderen

2 | Aanpak Zorgnet Vlaanderen | 1 Bevraging onder leden 2010 HET ONDERZOEK Aard onderzoekBevraging onder leden AanpakTelefonisch Onderzoek Periode onderzoekMaart – April 2010 Frequentie1ste Meting Bereik van het onderzoekBelgië Analyse naarSector, grootte voorziening, provincie, mandaat, deelname overlegactiviteiten, cluster, duur relatie Respons233 Leden Zorgnet Vlaanderen ProjectleiderLieve Dhaene BING projectleiderIngrid Goovaerts

3 | De respons Zorgnet Vlaanderen | 2 Bevraging onder leden 2010 HET ONDERZOEK SectorRespondenten Algemene ziekenhuizen /Paaz 65 Psychiatrische ziekenhuizen /PVT 48 BW 6 Ambulante GGZ 5 Ouderenzorg 109

4 | Zorgnet Vlaanderen | 3 Bevraging onder leden 2010 Het model METHODOLOGIE Retentie Tevredenheid Aanbeveling IMPACT

5 | Scorekaart Zorgnet Vlaanderen | 4 Bevraging onder leden 2010 METHODOLOGIE

6 | Algemene tevredenheid & Evolutie dienstverlening Zorgnet Vlaanderen | 5 Bevraging onder leden 2010 DE KERNBOODSCHAP Algemene Tevredenheid • 89% van de leden heeft een algemene tevredenheidsscore van 7 en hoger gegeven, daarvan zegt liefst 56% zeer tevreden te zijn. • Slechts 4% van de leden geeft aan ontevreden te zijn, deze leden treffen we aan in diverse sectoren, alleen BW kent geen ontevreden leden. Evolutie dienstverlening •Liefst 40% van de respondenten vindt dat de dienstverlening is verbeterd in de afgelopen 12 maanden. •Slechts 3% van de personen vindt dat de dienstverlening de afgelopen tijd is verslechterd. Deze respondenten komen voort uit de segmenten Ambulante GGZ & Ouderenzorg.

7 | Algemene tevredenheid & Evolutie dienstverlening Zorgnet Vlaanderen | 6 Bevraging onder leden 2010 DE KERNBOODSCHAP 5 meningen 6meningen

8 | Aanbeveling Zorgnet Vlaanderen | 7 Bevraging onder leden 2010 DE KERNBOODSCHAP • 94% van de leden zouden het Zorgnet Vlaanderen (zeker/waarschijnlijk) aanbevelen. • Lagere aanbevelingsgraad bij Ambulante GGZ (60%), let wel betreft slechts 5 meningen. • Duidelijk lagere aanbevelingsgraad (87%) bij leden die hebben aangegeven nooit deel te nemen aan overlegactiviteiten.

9 | Typologie leden Zorgnet Vlaanderen | 8 Bevraging onder leden 2010 DE KERNBOODSCHAP Aanbeveling Hoog Tevredenheid Hoog • 48% van de leden beveelt Zorgnet Vlaanderen zeker aan en is bovendien tevreden tot zeer tevreden • 2% staat nog steeds op de barricade maar is op het moment van de meting niet positief. • 41% is weliswaar tevreden tot zeer tevreden, maar deze groep komt niet echt op voor Zorgnet Vlaanderen. • 8% van de leden behoort tot de “risicogroep”: niet tevreden en matige tot geen aanbevelingsgraad • Met name de onvrede over de “collectieve belangenbehartiging” & de “individuele leden ondersteuning“ blijken van invloed op de algemene tevredenheid LEGENDA Loyalist Tevredenheid > 6 + Zeker aanbevelen Dissapointed Tevredenheid < 7 + Zeker aanbevelen Indifferent Tevredenheid > 6 + Niet zeker aanbevelen Alienated Tevredenheid < 7 + Niet zeker aanbevelen

10 | 5 peilers Zorgnet Vlaanderen | 9 Bevraging onder leden 2010 DE KERNBOODSCHAP Hoge Impact op Algemene tevredenheid

11 | Sterktes en zwaktes sleutelfactoren Zorgnet Vlaanderen | 10 Bevraging onder leden 2010 DE KERNBOODSCHAP

12 | Peiler: Individuele ledenondersteuning Zorgnet Vlaanderen | 11 Bevraging onder leden 2010 DE KERNBOODSCHAP Weet u dat het ZV de volgende diensten aanbiedt? % ja 7,8 7,3 7,5 7,2 7,3 7,1 7 6,8 7,3 7,8 Hoe belangrijk is deze dienst voor uw werking? % (heel) belangrijk Gemiddelde tevredenheid per aspect

13 | Peiler: Individuele ledenondersteuning Zorgnet Vlaanderen | 12 Bevraging onder leden 2010 DE KERNBOODSCHAP Afgelopen jaar contact met ZV? Telefonisch: JA 76% E-mail/SchriftelijkkTelefonisch: JA 85% (n=233) 7.3

14 | Peiler : Collectieve infoverstrekking/Ledenondersteuning Zorgnet Vlaanderen | 13 Bevraging onder leden 2010 DE KERNBOODSCHAP 7,8 8,4 6,9 7,7 Leest u de volgende kanalen? % Altijd & Regelmatig Vindt u het nuttig? % (heel) nuttig Tevredenheid per medium

15 | Peiler : Collectieve infoverstrekking/Ledenondersteuning Zorgnet Vlaanderen | 14 Bevraging onder leden 2010 DE KERNBOODSCHAP 8.3

16 | Peiler : Collectieve infoverstrekking Zorgnet Vlaanderen | 15 Bevraging onder leden 2010 DE KERNBOODSCHAP • Het intranet wordt goed tot zeer goed bezocht, slechts 5% heeft aangegeven nooit het Intranet te raadplegen voor informatie. De publieke website wordt beduidend minder bezocht dan het Intranet. • 16% van de respondenten zegt bepaalde info te missen die Zorgnet Vlaanderen zou moeten verstrekken, het gaat hierbij om uiteenlopende onderwerpen

17 | Peiler : Collectieve belangenbehartiging Zorgnet Vlaanderen | 16 Bevraging onder leden 2010 DE KERNBOODSCHAP 7.6 Weet u voldoende over hoe Zorgnet Vlaanderen belangen behartigt ? JA: 74% ; Nee: 19%

18 | Peiler: Werkgeverschap Zorgnet Vlaanderen | 17 Bevraging onder leden 2010 DE KERNBOODSCHAP 7.8 Zijn er domeinen in het kader van het werkgeverschap waarbinnen Zorgnet Vlaanderen volgens u onvoldoende actief is ? JA: 16%

19 | Overig Zorgnet Vlaanderen | 18 Bevraging onder leden 2010 DE KERNBOODSCHAP • Meer dan driekwart van de leden vindt het de opdracht van Zorgnet Vlaanderen om de Christelijke identiteit uit te dragen. In de sector “Ouderenzorg” is het percentage ja-zeggers het hoogst met 93%. • Liefst 89% van de leden heeft aangegeven de ethische standpuntbepalingen bruikbaar te vinden. Ook op sectorniveau vindt men gemiddeld genomen de standpuntbepalingen bruikbaar.

20 | Zorgnet Vlaanderen | 19 Bevraging onder leden 2010 Het model OVERZICHT Retentie Tevredenheid Aanbeveling IMPACT

21 | Zorgnet Vlaanderen | 20 Bevraging onder leden 2010 Belangrijkste sleutels OVERZICHT Retentie Tevredenheid Aanbeveling • Telefonische bereikbaarheid • Medewerkers zijn klantgericht • Medewerkers geven volledige informatie • Medewerkers geven snel info op vragen • Medewerkers zijn deskundig • Medewerkers komen afspraken na •Tevredenheid verbondsnota's/omzendbrieven/expressen • Tijdige info over belangrijke zaken • Info verstrekt is duidelijk en begrijpbaar • Beschikt over een sterk netwerk • Constructieve rol in relaties met overheid/partners • Komt sterk op voor werkgeversbelangen Sleutels Met hoge impact

22 | • Het Zorgnet Vlaanderen scoort bij dit opinieonderzoek heel goed op Algemene Tevredenheid (89% tevreden tot zeer tevreden) en Aanbevelingsgraad (94% Ja zeker/Ja waarschijnlijk) • Liefst 40% van de respondenten vindt dat de dienstverlening is verbeterd in de afgelopen 12 maanden • Een 8% van de leden staat op “afstand” (ontevreden + niet aanbevelen) • Van de 4 onderzochte peilers scoort de “collectieve infoverstrekking/ ledenondersteuning” het best met 8,3. • Het laagst scoort “individuele ledenondersteuning” met 7.3, waarbij dient te worden opgemerkt dat deze pijler een hoge impact heeft op de algemene tevredenheid van Zorgnet Vlaanderen. De Telefonische bereikbaarheid en de snelle info op vragen door medewerkers blijken voor meerdere leden knelpunten te zijn. • De “Collectieve Belangenbehartiging” scoort met een 7.6 gemiddeld goed. Deze pijler kent een hoge impact op de algemene tevredenheid. Wel kent deze rubriek de nodige acties. Het beschikken over een sterk netwerk en de constructieve rol in relaties met overheid/partners blijken in deze belangrijke sleutels te zijn. 19% weet niet voldoende over hoe Zorgnet Vlaanderen belangen behartigt. • De pijler werkgeverschap (score 7.8) vergt verdere aandacht. Het sterk opkomen voor werkgevers- belangen is hier een belangrijke sleutel. 16% van de leden is van mening dat er domeinen zijn in het kader van het werkgeverschap waarbinnen Zorgnet Vlaanderen onvoldoende actief is. • 77% van de leden vindt het de opdracht van Zorgnet Vlaanderen om de Christelijke identiteit uit te dragen. 94% vindt de ethische standpuntbepalingen een zinvolle activiteit. 89% vindt deze standpunt- bepalingen bruikbaar. Zorgnet Vlaanderen | 21 naam onderzoek In het kort. BEVINDINGEN


Download ppt "Bevraging onder leden 2010 Zorgnet Vlaanderen. | Aanpak Zorgnet Vlaanderen | 1 Bevraging onder leden 2010 HET ONDERZOEK Aard onderzoekBevraging onder."

Verwante presentaties


Ads door Google