De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

in een netwerksamenleving

Verwante presentaties


Presentatie over: "in een netwerksamenleving"— Transcript van de presentatie:

1 in een netwerksamenleving
Communicatie in een netwerksamenleving

2 1850/1930/1955: Hoe het vak begon… Voorlichting Reclame
Public Relations: waar plaatsen we dat??? En waar de IC / bedrijfs-journalistiek? ©2014 Betteke van Ruler

3 De crisis van jaren tachtig verandert alles
Lezing Kortom 26 november 2010 De crisis van jaren tachtig verandert alles Belang organisatie komt voorop Alle formele uitingen moeten op elkaar worden afgestemd en die moeten leiden tot gerichte verandering in k/h/g Komst van het communicatieplan! ©2014 Betteke van Ruler

4 Het bijbehorende communicatiemodel is een lineair effectmodel
Org=Zender Boodschap Doelgroep Doelgroep+ ©2014 Betteke van Ruler

5 Vanaf 1995: It takes two to tango…..
Communicatie is pas communicatie als het interactie is dialoog wordt belangrijk en afstemming tussen partijen ©2014 Betteke van Ruler

6 Schoorvoetend zoeken we naar een ander communicatiemodel, dat wordt een interactiemodel
Boodschap / relatie organisatie Interne en externe publieken Boodschap / relatie ©2014 Betteke van Ruler

7 Drie trends Ondertussen veranderen de eisen aan goede communicatie
opnieuw.. ©Monique Juffermans, 2012

8 Trend 1: Digitalisering Control? Vergeet het maar!
En dat zet het vak op z’n kop ©Maaike Hartjes, 2012

9 Trend 2: De vertrouwenskwestie
Verant-woording afleggen wordt steeds belangrijker: over wat, hoe en waarom

10 Wij willen communicatieve organisaties!
Trend 3: Ego communicatie Het maat-schappelijk humeur pikt het niet meer! Wij willen communicatieve organisaties! ©2014 Betteke van Ruler

11 Dit is wat wij bedoelen met een communicatieve organisatie
Bron: De agile overheid, PWC, 2013

12 De communicatieve organisatie
Van 90% zenden naar 80% luisteren… Verantwoordelijkheid van alle medewerkers ©2014 Betteke van Ruler

13 Vakgebied gaat over het management van de communicatie van anderen
Niet het communiceren zelf staat centraal maar het sturen, faciliteren, afremmen, aanjagen, redigeren en begeleiden van al het gecommuniceer in en om de organisatie, om vertrouwen te winnen en daarmee licence to operate; ook gedrag is communicatief, het gaat dus om de impact van alle handelen van de organisatie! Ik noem het vak daarom liever communicatiemanagement ©2014 Betteke van Ruler

14 identiteits-management
Dat is extra moeilijk, want je ondeugden ontploffen in je gezicht tegenwoordig Een organisatie in bonis heeft haar ondeugden onder controle! Dus: identiteits-management ©2014 Betteke van Ruler

15 Het communicatievak vandaag morgen Focus Orkestratie van uitingen
Ondersteuning van gecommuniceer Typering Imagomanagement Identiteitsmanagement Kernvraag Hoe bereik ik doelgroep Wat vinden mensen echt Wat is belangrijk? Huisstijlgebruik Stijl van het huis Essentie van com Overdracht info/cues Betekenis constructie Meerwaarde Economische realiteit Maatschappelijke realiteit Wat doe je vooral? Bereiken en beïnvloeden Signaleren, agenderen, converseren, bijsturen Rol Dirigent / uitvoerder Procesbegeleider / frame-doctor Opdrachtgeversrelatie Slaafs dienstbaar Professioneel dienstbaar Herkomst acties Communicatieplan Ontwikkelingen in de samenleving ©2014 Betteke van Ruler

16 Zijn effect- en interactiemodellen nog wel toereikend?
issues issue issue Z Z issue Z Z Z Z Org Z Z Z Z Doelgroep Z Z Z issue issue issue Z issue issue issue issue ©2014 Betteke van Ruler

17 Communicatie is een dynamisch proces van ontwikkeling van meanings (meervoud!)
Tribute to prof.dr. James Stappers die hier al in de jaren tachtig mee kwam en onlangs werd begraven ©2014 Betteke van Ruler

18 Daarom 7 adviezen om up to date te blijven!
Het communicatievak heeft een prima toekomst, maar de eisen worden steeds hoger. Daarom 7 adviezen om up to date te blijven! ©2014 Betteke van Ruler

19 1. Gooi het communicatieplan maar in de sloot
Te lineair en te statisch Past ook niet bij de agile organi-satie Diagnose Doelstellingen Doelgroep Uitwerking Evaluatie ©2014 Betteke van Ruler

20 A. Scrum is een alternatieve planningsmethode voor projecten

21 Kern van Reflectieve Communicatie Scrum
Niet aan einde maar tussentijds evalueren Opdrachtgever committeert zich aan project Co-creatie met stakeholders voor resultaat Interventies programmeren in korte sprints Op vaste momenten reflecteren in scrums Validatie aan einde van iedere sprint Werken met bijstelbare acties Scrum is bedacht door Nonaka & Takeuchi (HBR, 1986), groot geworden in de IT in USA, sinds 2005 in NL, steeds verder verbreid ©2014 Betteke van Ruler

22 Strategisch Communicatie Frame
Methode om een goede strategie te ontwikkelen Interne Situatie Interne Situatie Stakeholders Visie Visie Ambitie Ambitie Accountability Strategisch Plan van Aanpak Externe Situatie Resources

23 Strategisch Communicatie Frame
Methode om een goede strategie te ontwikkelen Interne Situatie Stakeholders Visie Strategisch Plan van Aanpak Ambitie Accountability Ambitie Externe Situatie Resources

24 2. Samenwerken met anderen

25 3.Naar buiten toe loyaal maar intern kritisch zijn
Een organisatie in bonis heeft haar ondeugden onder controle! Dus: Continue reflectie op eigen gedrag van (leden van) de organisatie ©2014 Betteke van Ruler

26 4. Interne en externe communicatie lopen steeds meer door elkaar en in elkaar over
Is er nog verschil? ©2014 Betteke van Ruler

27 5. Accountability: je kunt niet zonder
Professional Een heldere visie op je vak en de benodigde prioriteiten Social Zullen je interventies ook als legitiem worden ervaren? Decisional Verantwoording van je keuzes: uitleggen waarom je doet wat je doet, je acties onderbouwen Perfor-mative Verant-woording van je resul-taten ©2014 Betteke van Ruler

28 6. Communicatie profs moeten slim, creatief en oplossingsgericht zijn
©2014 Betteke van Ruler

29 7.Van vakkennis naar vakhouding?
* Kennen & kunnen zijn dis-satisfiers aan het worden; willen & zijn de echte satisfiers ©2014 Betteke van Ruler

30 Kerncompetenties van de nieuwe
com prof Van leuk voor erbij naar on-mis-baar Snappen hoe communicatie werkt, wat goede communicatie is en hoe je dat doet Snappen wat organisatie echt nodig heeft Sparring partner voor opdrachtgevers zijn Kunnen samenwerken met andere disciplines Accounta-bility = je ROI uitleggen Flexibel, slim en conceptueel creatief Eigen-wijs en dienstbaar Meer met min-der ©2014 Betteke van Ruler


Download ppt "in een netwerksamenleving"

Verwante presentaties


Ads door Google