De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Martijn Smits, docent HAN, ISBS

Verwante presentaties


Presentatie over: "Martijn Smits, docent HAN, ISBS"— Transcript van de presentatie:

1 Martijn Smits, docent HAN, ISBS
Beweegmanagement Martijn Smits, docent HAN, ISBS

2 Inhoud Beweegmanagement Beweegteams Verenigingsanalyse
Combinatiefuncties Buurtsportcoaches Minor school en sport

3

4

5 Veel interventies

6 Moet je daar als Docent LO iets mee?

7 organisatiemethode die vraag en aanbod van jeugdsport duurzaam aan
Beweegmanagement? organisatiemethode die vraag en aanbod van jeugdsport duurzaam aan elkaar koppelt. Structureel: duurzaam Systematisch: planmatig Vanuit onderwijs

8 Stageconcept Beweegteams
initiatief CIOS (lobos) en ALO (start 2007) team gezamenlijk verantwoordelijk voor het sportaanbod van een school (binnen, tussen en naschools) Doelstelling: additionele structurele bijdrage aan het bestaande sport en beweegaanbod onder leiding van een beweegmanager. (3de jaars) 2007 >> 14 teams 2012 >> 30 teams

9 Beweegmanagement

10 Beweegteam Model ALO-3 Beweegmanager
Studenten (ALO 1-2 en Cios) onder leiding van beweegmanager (ALO 3)

11 Organisatie beweegteam
ALO 3 Beweegmanager Vakleerkracht School Stagedocent ALO/CIOS ALO 1/2 CIOS 4 LOBOS Organisatie beweegteam

12 Wie doet wat? Beweegmanager: Spin in het web (communicatie)
Ontwikkelt en coördineert structureel sportaanbod Stuurt zijn team aan. Feedback en coachfunctie les-leidinggeven. Beoordeelt (iom vakleerkracht) de leden. Neemt initiatief, maar.. voert zelf ook uit!!

13 Activiteiten VO Binnenschools
Lessen bewegingonderwijs, clinics (Freerunning, Futsal, Speedminton, Hip-hop, streetbasketbal), sportdagen Tussenschools Pauzesport (verschillende activiteiten) E-sports Panna/Basketbal Knock-out Naschools Schoolsporttoernooien, plusuren, clinics, circusproject, olympiades, MRT.

14 Wat zit er in?

15 Maar ook …..Verenigingsanalyse
Kijken naar de vereniging maar ook onderwijs vanuit een pedagogische bril. Hoe gaat men bij sportclubs om met kinderen?

16 succesfactoren Begeleiding Duidelijke verwachtingen
Betrokkenheid school Initiatief studenten Accommodatie Medewerking sportorganisaties Beleid gemeente Roostering

17 Knelpunten Hoe kun je sportparticipatie in het VO bevorderen?
Tijd voor begeleiding Roostering Doelgroep Financiën Inbedden in VO Hoe kun je sportparticipatie in het VO bevorderen?

18 Voorbereiden op … Leraar LO: nieuwe stijl
Niet alleen maar binnen de 4 muren Naar buiten gericht Samenwerken met partijen Mogelijkheden benutten Stimuleren van sportparticipatie Leerlingen breed introduceren in sport en bewegen Vraag: Hoe ver gaat de rol voor de docent LO?

19 Best practice: Wijchen
Start vanuit sportactieve school (2007) Installatie beweegteam Betrokken bij invoering CF Meer beweegteams (oud) studenten in rol CF (LIO) Coördinatie meerdere beweegteams Marktplaats sport

20

21

22 De ideale combinatiefunctionaris?

23 Geschikt? Afgestudeerde ALO Afgestudeerde ALO met beweegmanagement?
Afgestudeerde ALO met Minor? Afgestudeerde SBE Afgestudeerde SGM Afgestudeerde CIOS

24 Wat kan onderwijs betekenen voor de sportvereniging?
Wat kan de sportvereniging betekenen voor de school?

25 Waarom Leraar LO als Combi?
Pedagogisch/didactisch onderlegd Beleids en adviesvaardigheden Analytisch en methodisch Kan planmatig aanbod ontwikkelen Coördinerend en innoverend vermogen Structurele samenwerking opzetten Kent de leerlingen en de school

26

27 Laten we ons vooral focussen op goede lesgevers. De rest is bijzaak!
Stellingen een afgestudeerde ALO-student is voldoende toegerust om aan de slag te kunnen gaan als combinatiefunctionaris! Laten we ons vooral focussen op goede lesgevers. De rest is bijzaak!

28 Prioriteiten sport- en beweegbeleid
1. Sport en bewegen in de buurt. 2. Werken aan een veiliger sportklimaat. 3. Uitblinken in sport. Daarnaast omarmt het kabinet de olympische ambitie.

29 Focus op kansrijke doelgroepen
Actief werven bij senioren in plaats van enkel jeugd: potentiële sporters Dag van elk kind sportinclusief maken: Sportparticipatie naar 100% Uitstroom vanaf 13 jaar halveren: multisport na, maar op school Sport veel flexibeler aanbieden voor jong volwassenen en inspelen op life-events: Win-back van > Verhogen van sportparticipatie door focus op doelgroepen waar sportparticipatie afneemt of relatief laag is: Leeftijd 1. Jeugd: jaar Groot verval volgende leeftijdsgroep: 9% Circa niet-sporters, doorwerkend naar de volgende leeftijdsgroep ( ). 2. Jong volwassenen: jaar Groot verval volgende leeftijdsgroep: 6% Circa niet-sporters. 3. Senioren: jaar Groot verval volgende leeftijdsgroep: 11% Circa 1 miljoen niet-sporters. Opleiding/inkomen 4. Laag opleidingsniveau/inkomen Lage sportparticipatie en zeer grote groep niet-sporters: circa 2,5 miljoen. 5. Midden opleidingsniveau/inkomen Middelmatige sportparticipatie: circa 1,7 miljoen niet sporters. Lichamelijke beperking 7. Matig beperkten Lage sportparticipatie en grote groep niet-sporters: circa 0,7 miljoen. 8. Ernstig beperkten Zeer lage sportparticipatie in totaal circa 0,3 miljoen niet sporters. Etniciteit 9. Eerste generatie allochtonen Lage sportparticipatie 33-47%. Exacte omvang niet-sporters is onbekend (totale doelgroep 1,9 miljoen, 62% participatie). Bron: Werkgroep Sportagenda

30 Hoe dan? één programma sport en bewegen in de buurt. vraaggericht sport- en beweegaanbod in de buurt met publieke en private partners. Uitbreiden en verbreden van het aantal mensen met een combinatiefunctie naar 2900 Instellen van een taskforce belemmerende wet- en regelgeving. Uitwerken van de bijdrage van de Rijksoverheid aan de ambities uit het Olympisch Plan 2028.

31 Nieuw! : buurtsportcoach
Meer mensen dicht bij huis aan het bewegen of sporten krijgen. Het sport- en beweegbeleid en het gezondheidsbeleid (preventie) liggen hier in elkaars verlengde. 'gezonde keuze' moet de makkelijke keuze worden. Dit betekent dat er dichtbij en veilig in de buurt gesport moet kunnen worden.

32 buurtsportcoach Niet alleen sportvereniging, ook in het onderwijs, welzijn of de kinderopvang. Deze coaches moeten zowel jong als oud stimuleren om meer te gaan sporten of te gaan bewegen. Om deze sportbuurtcoach aan te stellen komt er voor gemeenten extra geld beschikbaar vanaf 2012.

33 Sport(verenigingen) terug de wijken in

34 nieuwe beleid Waar liggen kansen voor het bewegingsonderwijs?
Wat zijn bedreigingen voor het bewegingsonderwijs.

35 Minor School en Sport Half jaar lang 3 dagen Verdiepingen op thema’s
Gericht op profiel CF Koppeling aan praktijkopdracht

36 Inhoud minor Gemeentelijk beleid
Krachtenveld (invloed en beïnvloeding) Projectmanagement, monitoring en rapportage Verenigingsmanagement, omgaan vrijwilligers Persoonlijke effectiviteit Groepsdynamica Sportstimulering als gedragsbeïnvloeding Netwerken en onderhandelen Adviseren en counselling Talentontwikkeling

37 Nut en noodzaak Is het een schot voor open doel? Dus pakken die kans?
Is het een hype, niet teveel in investeren?

38 Bedankt voor uw aandacht!

39 Hoever gaat de rol? Succesvolle voorbeelden? Rol in talent?


Download ppt "Martijn Smits, docent HAN, ISBS"

Verwante presentaties


Ads door Google