De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Martijn Smits, docent HAN, ISBS Beweegmanagement.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Martijn Smits, docent HAN, ISBS Beweegmanagement."— Transcript van de presentatie:

1 Martijn Smits, docent HAN, ISBS Beweegmanagement

2 Inhoud  Beweegmanagement  Beweegteams  Verenigingsanalyse  Combinatiefuncties  Buurtsportcoaches  Minor school en sport

3

4

5 Veel interventies

6 Moet je daar als Docent LO iets mee?

7 Beweegmanagement?  Structureel: duurzaam  Systematisch: planmatig  Vanuit onderwijs organisatiemethode die vraag en aanbod van jeugdsport duurzaam aan elkaar koppelt.

8 Stageconcept Beweegteams  initiatief CIOS (lobos) en ALO (start 2007)  team gezamenlijk verantwoordelijk voor het sportaanbod van een school (binnen, tussen en naschools)  Doelstelling: additionele structurele bijdrage aan het bestaande sport en beweegaanbod  onder leiding van een beweegmanager. (3 de jaars)  2007 >> 14 teams  2012 >> 30 teams

9 Beweegmanagement

10 BeweegteamModelBeweegteamModel Studenten (ALO 1-2 en Cios) onder leiding van beweegmanager (ALO 3) ALO-3 Beweegmanager

11 ALO 3 Beweegmanager Vakleerkracht School Stagedocent ALO/CIOS ALO 1/2 CIOS 4 LOBOS Organisatie beweegteam

12 Wie doet wat?  Beweegmanager: - Spin in het web (communicatie) - Ontwikkelt en coördineert structureel sportaanbod - Stuurt zijn team aan. - Feedback en coachfunctie les- leidinggeven. - Beoordeelt (iom vakleerkracht) de leden. - Neemt initiatief, maar.. voert zelf ook uit!!

13 Activiteiten VO Binnenschools Lessen bewegingonderwijs, clinics (Freerunning, Futsal, Speedminton, Hip-hop, streetbasketbal), sportdagen TussenschoolsPauzesport (verschillende activiteiten) E-sports Panna/Basketbal Knock-out NaschoolsSchoolsporttoernooien, plusuren, clinics, circusproject, olympiades, MRT.

14 Wat zit er in?

15 Maar ook …..Verenigingsanalyse  Kijken naar de vereniging maar ook onderwijs vanuit een pedagogische bril.  Hoe gaat men bij sportclubs om met kinderen?

16 succesfactoren  Begeleiding  Duidelijke verwachtingen  Betrokkenheid school  Initiatief studenten  Accommodatie  Medewerking sportorganisaties  Beleid gemeente  Roostering

17 Knelpunten  Tijd voor begeleiding  Roostering  Doelgroep  Financiën  Inbedden in VO Hoe kun je sportparticipatie in het VO bevorderen?

18 Voorbereiden op … Leraar LO: nieuwe stijl  Niet alleen maar binnen de 4 muren  Naar buiten gericht  Samenwerken met partijen  Mogelijkheden benutten  Stimuleren van sportparticipatie  Leerlingen breed introduceren in sport en bewegen Vraag: Hoe ver gaat de rol voor de docent LO?

19 Best practice: Wijchen  Start vanuit sportactieve school (2007)  Installatie beweegteam  Betrokken bij invoering CF  Meer beweegteams  (oud) studenten in rol CF (LIO)  Coördinatie meerdere beweegteams  Marktplaats sport

20

21

22 De ideale combinatiefunctionaris?

23 Geschikt?  Afgestudeerde ALO  Afgestudeerde ALO met beweegmanagement?  Afgestudeerde ALO met Minor?  Afgestudeerde SBE  Afgestudeerde SGM  Afgestudeerde CIOS

24  Wat kan onderwijs betekenen voor de sportvereniging?  Wat kan de sportvereniging betekenen voor de school?

25 Waarom Leraar LO als Combi?  Pedagogisch/didactisch onderlegd  Beleids en adviesvaardigheden  Analytisch en methodisch  Kan planmatig aanbod ontwikkelen  Coördinerend en innoverend vermogen  Structurele samenwerking opzetten  Kent de leerlingen en de school

26

27 Stellingen een afgestudeerde ALO-student is voldoende toegerust om aan de slag te kunnen gaan als combinatiefunctionaris! Laten we ons vooral focussen op goede lesgevers. De rest is bijzaak!

28 Prioriteiten sport- en beweegbeleid  1. Sport en bewegen in de buurt.  2. Werken aan een veiliger sportklimaat.  3. Uitblinken in sport.  Daarnaast omarmt het kabinet de olympische ambitie.

29 Focus op kansrijke doelgroepen Dag van elk kind sportinclusief maken: Sportparticipatie naar 100% Uitstroom vanaf 13 jaar halveren: multisport na, maar op school Sport veel flexibeler aanbieden voor jong volwassenen en inspelen op life- events: Win-back van > 500.000 Actief werven bij senioren in plaats van enkel jeugd: 1.000.000 potentiële sporters Bron: Werkgroep Sportagenda 2013- 2016

30 Hoe dan?  één programma sport en bewegen in de buurt. vraaggericht sport- en beweegaanbod in de buurt met publieke en private partners.  Uitbreiden en verbreden van het aantal mensen met een combinatiefunctie naar 2900  Instellen van een taskforce belemmerende wet- en regelgeving.  Uitwerken van de bijdrage van de Rijksoverheid aan de ambities uit het Olympisch Plan 2028.

31 Nieuw! : buurtsportcoach  Meer mensen dicht bij huis aan het bewegen of sporten krijgen.  Het sport- en beweegbeleid en het gezondheidsbeleid (preventie) liggen hier in elkaars verlengde.  'gezonde keuze' moet de makkelijke keuze worden.  Dit betekent dat er dichtbij en veilig in de buurt gesport moet kunnen worden.

32 buurtsportcoach  Niet alleen sportvereniging, ook in het onderwijs, welzijn of de kinderopvang.  Deze coaches moeten zowel jong als oud stimuleren om meer te gaan sporten of te gaan bewegen.  Om deze sportbuurtcoach aan te stellen komt er voor gemeenten extra geld beschikbaar vanaf 2012.

33 Sport(verenigingen) terug de wijken in

34 nieuwe beleid  Waar liggen kansen voor het bewegingsonderwijs?  Wat zijn bedreigingen voor het bewegingsonderwijs.

35 Minor School en Sport  Half jaar lang 3 dagen  Verdiepingen op thema’s  Gericht op profiel CF  Koppeling aan praktijkopdracht

36 Inhoud minor  Gemeentelijk beleid  Krachtenveld (invloed en beïnvloeding)  Projectmanagement, monitoring en rapportage  Verenigingsmanagement, omgaan vrijwilligers  Persoonlijke effectiviteit  Groepsdynamica  Sportstimulering als gedragsbeïnvloeding  Netwerken en onderhandelen  Adviseren en counselling  Talentontwikkeling

37 Nut en noodzaak  Is het een schot voor open doel?  Dus pakken die kans?  Is het een hype, niet teveel in investeren?

38 Bedankt voor uw aandacht!

39  Hoever gaat de rol?  Succesvolle voorbeelden?  Rol in talent?


Download ppt "Martijn Smits, docent HAN, ISBS Beweegmanagement."

Verwante presentaties


Ads door Google