De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag kinderopvang GO! 19 oktober 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag kinderopvang GO! 19 oktober 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag kinderopvang GO! 19 oktober 2012
Werkgeverschap en kwaliteit in de kinderopvang

2 En het decreet kinderopvang van baby’s en peuters
Deel I Kwaliteit En het decreet kinderopvang van baby’s en peuters

3 Kwaliteit: gelaagd begrip
(OESO starting strong II en III) De aandacht die de overheid heeft voor KO (oriëntatie) De structuur vanuit de overheid voor de sector (opbouw) Scholing van het personeel en vereisten voor de sector (educatie) Pedagogische kwaliteit van de interacties (proceskwaliteit) Management, goed voor team en organisatie (operationeel management) Welbevinden van de kinderen (metingen) Oudertevredenheid en omgevingsbetrokkenheid (standaarden)

4 Decreet opvang baby’s en peuters
Doel is een eenduidige basiskwaliteit van alle opvang: vergunning, kwalificaties, pedagogische ondersteuning Transparant : aanbod , subsidies Vindbaar en toegankelijk voor gezinnen, leefbaar voor voorzieningen

5 Vergunningsvoorwaarden
Pedagogisch beleid en pedagogische ondersteuning Betrokkenheid en participatie van de gezinnen Schriftelijke overeenkomst en het huishoudelijk reglement Deskundig personeel Organisatorisch management Samenwerking Financiële werking Risico-analyse Kwaliteitsbeleid

6 Decreet: kwaliteitsverhoging Kwaliteitsbeleid
Kwaliteitsdecreet (17 oktober 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, Voorzieningen zijn verplicht om verantwoorde zorg te verstrekken aan iedere gebruiker Kwaliteitsdecreet moet worden aangepast want wordt van toepassing op alle vergunde opvang

7 Kwaliteit kinderopvang
Verschil in vereisten voor gezinsopvang en groepsopvang Gezinsopvang : minimaal procedures: Crisis Grensoverschrijdendend gedrag Klachtenbehandeling

8 Kwaliteitsbeleid Groepsopvang Kwaliteitsbeleid: Missie, visie,
Pedagogisch beleid Betrokkenheid en participatie gezinnen

9 Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsmanagementsysteem: Kwaliteitshandboek
Organisatorische structuur (organogram). Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Procedures en processen: Pedagogisch beleidbetrokkenheid en participatie gezinnen Vormingsananlyse en aanbod Evaluatie Zelfevaluatie

10 Vragen? Kwaliteitsvolle kinderopvang: - uitgangspunt is steeds de aandacht voor het belang en de draagkracht van het kind; - garanderen dat alle kinderopvang kwaliteitsvol is; - voor elk kind en zijn gezin gelijke kansen bieden op deze kwaliteitsvolle kinderopvang. Dit betekent dat er géén louter gemelde kinderopvang meer is; - realiseren van kinderopvang die de ontwikkelingskansen van elk kind aanspreekt en ondersteunt; - bevorderen van competenties van medewerkers en omkadering op verschillende niveaus van kinderopvangvoorzieningen, introduceren van ‘elders verworven competenties’ als volwaardig instrument voor erkennen van competenties en voorzien van voldoende mogelijkheden tot vorming om het competentieniveau van elke medewerker voortdurend te verbeteren; - realiseren van een verantwoordbare groepsgrootte en verantwoordbare ratio begeleider/tegelijk aanwezige kinderen.

11 Deel II Paritair Comité 331

12 Topics Paritair comité - samenstelling - opdrachten - bepaling bevoegdheid Paritair comité bedrijfstakken / activiteiten - bevoegdheidsuitbreiding inzake kinderopvang - gevolgen Vragen? Kwaliteitsvolle kinderopvang: - uitgangspunt is steeds de aandacht voor het belang en de draagkracht van het kind; - garanderen dat alle kinderopvang kwaliteitsvol is; - voor elk kind en zijn gezin gelijke kansen bieden op deze kwaliteitsvolle kinderopvang. Dit betekent dat er géén louter gemelde kinderopvang meer is; - realiseren van kinderopvang die de ontwikkelingskansen van elk kind aanspreekt en ondersteunt; - bevorderen van competenties van medewerkers en omkadering op verschillende niveaus van kinderopvangvoorzieningen, introduceren van ‘elders verworven competenties’ als volwaardig instrument voor erkennen van competenties en voorzien van voldoende mogelijkheden tot vorming om het competentieniveau van elke medewerker voortdurend te verbeteren; - realiseren van een verantwoordbare groepsgrootte en verantwoordbare ratio begeleider/tegelijk aanwezige kinderen.

13 Paritair comité Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités Paritaire (sub)comités worden opgericht bij koninklijk besluit. De benaming, de werknemers, de bedrijfstak of de ondernemingsactiviteiten en het territoriaal gebied die tot het bevoegdheidsgebied van het comité behoren, worden in het KB vastgelegd. Kwaliteitsvolle kinderopvang: - uitgangspunt is steeds de aandacht voor het belang en de draagkracht van het kind; - garanderen dat alle kinderopvang kwaliteitsvol is; - voor elk kind en zijn gezin gelijke kansen bieden op deze kwaliteitsvolle kinderopvang. Dit betekent dat er géén louter gemelde kinderopvang meer is; - realiseren van kinderopvang die de ontwikkelingskansen van elk kind aanspreekt en ondersteunt; - bevorderen van competenties van medewerkers en omkadering op verschillende niveaus van kinderopvangvoorzieningen, introduceren van ‘elders verworven competenties’ als volwaardig instrument voor erkennen van competenties en voorzien van voldoende mogelijkheden tot vorming om het competentieniveau van elke medewerker voortdurend te verbeteren; - realiseren van een verantwoordbare groepsgrootte en verantwoordbare ratio begeleider/tegelijk aanwezige kinderen.

14 Samenstelling PC een voorzitter en een ondervoorzitter, meestal verkozen uit de sociaal bemiddelaars één of meerdere secretarissen, ambtenaren van de Algemene Directie van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen gelijk aantal vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties. Kwaliteitsvolle kinderopvang: - uitgangspunt is steeds de aandacht voor het belang en de draagkracht van het kind; - garanderen dat alle kinderopvang kwaliteitsvol is; - voor elk kind en zijn gezin gelijke kansen bieden op deze kwaliteitsvolle kinderopvang. Dit betekent dat er géén louter gemelde kinderopvang meer is; - realiseren van kinderopvang die de ontwikkelingskansen van elk kind aanspreekt en ondersteunt; - bevorderen van competenties van medewerkers en omkadering op verschillende niveaus van kinderopvangvoorzieningen, introduceren van ‘elders verworven competenties’ als volwaardig instrument voor erkennen van competenties en voorzien van voldoende mogelijkheden tot vorming om het competentieniveau van elke medewerker voortdurend te verbeteren; - realiseren van een verantwoordbare groepsgrootte en verantwoordbare ratio begeleider/tegelijk aanwezige kinderen.

15 Representatieve organisaties PC331
Werkgeversorganisaties - Caritas Catholica Vlaanderen 4 mandaten - Verbond Sociale Ondernemingen 3 mandaten (confederatie van pluralistische werkgeversfederaties waaronder PPJ) Werknemersorganisaties - ACV mandaten - ABVV mandaten - ACLVB mandaat Kwaliteitsvolle kinderopvang: - uitgangspunt is steeds de aandacht voor het belang en de draagkracht van het kind; - garanderen dat alle kinderopvang kwaliteitsvol is; - voor elk kind en zijn gezin gelijke kansen bieden op deze kwaliteitsvolle kinderopvang. Dit betekent dat er géén louter gemelde kinderopvang meer is; - realiseren van kinderopvang die de ontwikkelingskansen van elk kind aanspreekt en ondersteunt; - bevorderen van competenties van medewerkers en omkadering op verschillende niveaus van kinderopvangvoorzieningen, introduceren van ‘elders verworven competenties’ als volwaardig instrument voor erkennen van competenties en voorzien van voldoende mogelijkheden tot vorming om het competentieniveau van elke medewerker voortdurend te verbeteren; - realiseren van een verantwoordbare groepsgrootte en verantwoordbare ratio begeleider/tegelijk aanwezige kinderen.

16 Opdrachten PC Sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten
Voorkomen of bijleggen van sociale conflicten Adviseren regering, Nationale Arbeidsraad of de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven Andere door wet toevertrouwde taken Kwaliteitsvolle kinderopvang: - uitgangspunt is steeds de aandacht voor het belang en de draagkracht van het kind; - garanderen dat alle kinderopvang kwaliteitsvol is; - voor elk kind en zijn gezin gelijke kansen bieden op deze kwaliteitsvolle kinderopvang. Dit betekent dat er géén louter gemelde kinderopvang meer is; - realiseren van kinderopvang die de ontwikkelingskansen van elk kind aanspreekt en ondersteunt; - bevorderen van competenties van medewerkers en omkadering op verschillende niveaus van kinderopvangvoorzieningen, introduceren van ‘elders verworven competenties’ als volwaardig instrument voor erkennen van competenties en voorzien van voldoende mogelijkheden tot vorming om het competentieniveau van elke medewerker voortdurend te verbeteren; - realiseren van een verantwoordbare groepsgrootte en verantwoordbare ratio begeleider/tegelijk aanwezige kinderen.

17 CAO’s binnen PC331 Door de sociale partners gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten betreffen o.m Loon- en arbeidsvoorwaarden - Arbeidstijd - Verlofstelsels - Brugpensioen (nu Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag) - Tweede pensioenpijler - Sociale fondsen - Vorming Kwaliteitsvolle kinderopvang: - uitgangspunt is steeds de aandacht voor het belang en de draagkracht van het kind; - garanderen dat alle kinderopvang kwaliteitsvol is; - voor elk kind en zijn gezin gelijke kansen bieden op deze kwaliteitsvolle kinderopvang. Dit betekent dat er géén louter gemelde kinderopvang meer is; - realiseren van kinderopvang die de ontwikkelingskansen van elk kind aanspreekt en ondersteunt; - bevorderen van competenties van medewerkers en omkadering op verschillende niveaus van kinderopvangvoorzieningen, introduceren van ‘elders verworven competenties’ als volwaardig instrument voor erkennen van competenties en voorzien van voldoende mogelijkheden tot vorming om het competentieniveau van elke medewerker voortdurend te verbeteren; - realiseren van een verantwoordbare groepsgrootte en verantwoordbare ratio begeleider/tegelijk aanwezige kinderen.

18 Bepaling bevoegd paritair comité
Belangrijk om het bevoegd PC kennen. Werkgevers zijn verplicht om de CAO’s van hun PC na te leven (bv. loon- en arbeidsvoorwaarden). Elke werkgever geacht het PC waartoe hij behoort te kennen Niet duidelijk? Informatie bij sociaal secretariaat, website FOD WASO of advies van Algemene Directie van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen Kwaliteitsvolle kinderopvang: - uitgangspunt is steeds de aandacht voor het belang en de draagkracht van het kind; - garanderen dat alle kinderopvang kwaliteitsvol is; - voor elk kind en zijn gezin gelijke kansen bieden op deze kwaliteitsvolle kinderopvang. Dit betekent dat er géén louter gemelde kinderopvang meer is; - realiseren van kinderopvang die de ontwikkelingskansen van elk kind aanspreekt en ondersteunt; - bevorderen van competenties van medewerkers en omkadering op verschillende niveaus van kinderopvangvoorzieningen, introduceren van ‘elders verworven competenties’ als volwaardig instrument voor erkennen van competenties en voorzien van voldoende mogelijkheden tot vorming om het competentieniveau van elke medewerker voortdurend te verbeteren; - realiseren van een verantwoordbare groepsgrootte en verantwoordbare ratio begeleider/tegelijk aanwezige kinderen.

19 PC 331 Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
Opgericht bij KB 9 maart 2003 Voorheen paritair subcomité (gezondheidsinrichtingen en –diensten) Kwaliteitsvolle kinderopvang: - uitgangspunt is steeds de aandacht voor het belang en de draagkracht van het kind; - garanderen dat alle kinderopvang kwaliteitsvol is; - voor elk kind en zijn gezin gelijke kansen bieden op deze kwaliteitsvolle kinderopvang. Dit betekent dat er géén louter gemelde kinderopvang meer is; - realiseren van kinderopvang die de ontwikkelingskansen van elk kind aanspreekt en ondersteunt; - bevorderen van competenties van medewerkers en omkadering op verschillende niveaus van kinderopvangvoorzieningen, introduceren van ‘elders verworven competenties’ als volwaardig instrument voor erkennen van competenties en voorzien van voldoende mogelijkheden tot vorming om het competentieniveau van elke medewerker voortdurend te verbeteren; - realiseren van een verantwoordbare groepsgrootte en verantwoordbare ratio begeleider/tegelijk aanwezige kinderen.

20 Welke werkgevers binnen PC331?
Kinderkribben, peutertuinen, diensten voor onthaalouders, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, buitenschoolse kinderopvang Centra voor geboorteregeling Centra voor teleonthaal Sociale vrijwilligersorganisaties Diensten voor de strijd tegen toxicomanie Centra voor huwelijkscontacten Centra voor prenatale raadpleging Kwaliteitsvolle kinderopvang: - uitgangspunt is steeds de aandacht voor het belang en de draagkracht van het kind; - garanderen dat alle kinderopvang kwaliteitsvol is; - voor elk kind en zijn gezin gelijke kansen bieden op deze kwaliteitsvolle kinderopvang. Dit betekent dat er géén louter gemelde kinderopvang meer is; - realiseren van kinderopvang die de ontwikkelingskansen van elk kind aanspreekt en ondersteunt; - bevorderen van competenties van medewerkers en omkadering op verschillende niveaus van kinderopvangvoorzieningen, introduceren van ‘elders verworven competenties’ als volwaardig instrument voor erkennen van competenties en voorzien van voldoende mogelijkheden tot vorming om het competentieniveau van elke medewerker voortdurend te verbeteren; - realiseren van een verantwoordbare groepsgrootte en verantwoordbare ratio begeleider/tegelijk aanwezige kinderen.

21 Welke werkgevers binnen PC331?
Consultatiebureaus voor het jonge kind Vertrouwenscentra kindermishandeling Diensten voor adoptie Centra voor ontwikkelingsstoornissen Consultatiecentra voor gehandicaptenzorg Samenwerkingsinitiatieven eerste lijnszorg Centra voor geestelijke gezondheidszorg Diensten en centra voor gezondheidspromotie en preventie (met uitzondering van ziekenfondsen) Kwaliteitsvolle kinderopvang: - uitgangspunt is steeds de aandacht voor het belang en de draagkracht van het kind; - garanderen dat alle kinderopvang kwaliteitsvol is; - voor elk kind en zijn gezin gelijke kansen bieden op deze kwaliteitsvolle kinderopvang. Dit betekent dat er géén louter gemelde kinderopvang meer is; - realiseren van kinderopvang die de ontwikkelingskansen van elk kind aanspreekt en ondersteunt; - bevorderen van competenties van medewerkers en omkadering op verschillende niveaus van kinderopvangvoorzieningen, introduceren van ‘elders verworven competenties’ als volwaardig instrument voor erkennen van competenties en voorzien van voldoende mogelijkheden tot vorming om het competentieniveau van elke medewerker voortdurend te verbeteren; - realiseren van een verantwoordbare groepsgrootte en verantwoordbare ratio begeleider/tegelijk aanwezige kinderen.

22 Welke werkgevers in kinderopvang?
Bij de oprichting van PC331 (9 maart 2003): inrichtingen die door de Vlaamse Gemeenschap / Vlaamse Gemeenschapscommissie worden erkend en/of gesubsidieerd Na de bevoegdheidsuitbreiding (20 februari 2010) eveneens voorzieningen voor kinderopvang onder toezicht van de bevoegde instelling van de Vlaamse Gemeenschap / Vlaamse Gemeenschapscommissie Kwaliteitsvolle kinderopvang: - uitgangspunt is steeds de aandacht voor het belang en de draagkracht van het kind; - garanderen dat alle kinderopvang kwaliteitsvol is; - voor elk kind en zijn gezin gelijke kansen bieden op deze kwaliteitsvolle kinderopvang. Dit betekent dat er géén louter gemelde kinderopvang meer is; - realiseren van kinderopvang die de ontwikkelingskansen van elk kind aanspreekt en ondersteunt; - bevorderen van competenties van medewerkers en omkadering op verschillende niveaus van kinderopvangvoorzieningen, introduceren van ‘elders verworven competenties’ als volwaardig instrument voor erkennen van competenties en voorzien van voldoende mogelijkheden tot vorming om het competentieniveau van elke medewerker voortdurend te verbeteren; - realiseren van een verantwoordbare groepsgrootte en verantwoordbare ratio begeleider/tegelijk aanwezige kinderen.

23 Gevolgen bevoegdheidsuitbreiding
Alle werkgevers en werknemers in de kinderopvang ressorteren onder PC 331 MAAR zijn alle binnen PC 331 gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten van toepassing op deze werkgevers en werknemers? Principes geregeld door art. 27 Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités Kwaliteitsvolle kinderopvang: - uitgangspunt is steeds de aandacht voor het belang en de draagkracht van het kind; - garanderen dat alle kinderopvang kwaliteitsvol is; - voor elk kind en zijn gezin gelijke kansen bieden op deze kwaliteitsvolle kinderopvang. Dit betekent dat er géén louter gemelde kinderopvang meer is; - realiseren van kinderopvang die de ontwikkelingskansen van elk kind aanspreekt en ondersteunt; - bevorderen van competenties van medewerkers en omkadering op verschillende niveaus van kinderopvangvoorzieningen, introduceren van ‘elders verworven competenties’ als volwaardig instrument voor erkennen van competenties en voorzien van voldoende mogelijkheden tot vorming om het competentieniveau van elke medewerker voortdurend te verbeteren; - realiseren van een verantwoordbare groepsgrootte en verantwoordbare ratio begeleider/tegelijk aanwezige kinderen.

24 Artikel 27 Wanneer de werkingssfeer van een paritair comité of paritair subcomité wordt gewijzigd blijven in de comités gesloten overeenkomsten bindend voor de werkgevers en werknemers die vóór de wijziging eronder vielen, totdat in het comité waaronder zij na de wijziging ressorteren, de toepassing van de in dit comité geldende overeenkomsten op die werkgevers en werknemers is geregeld. Kwaliteitsvolle kinderopvang: - uitgangspunt is steeds de aandacht voor het belang en de draagkracht van het kind; - garanderen dat alle kinderopvang kwaliteitsvol is; - voor elk kind en zijn gezin gelijke kansen bieden op deze kwaliteitsvolle kinderopvang. Dit betekent dat er géén louter gemelde kinderopvang meer is; - realiseren van kinderopvang die de ontwikkelingskansen van elk kind aanspreekt en ondersteunt; - bevorderen van competenties van medewerkers en omkadering op verschillende niveaus van kinderopvangvoorzieningen, introduceren van ‘elders verworven competenties’ als volwaardig instrument voor erkennen van competenties en voorzien van voldoende mogelijkheden tot vorming om het competentieniveau van elke medewerker voortdurend te verbeteren; - realiseren van een verantwoordbare groepsgrootte en verantwoordbare ratio begeleider/tegelijk aanwezige kinderen.

25 Concreet momenteel werd binnen PC331 nog niet vastgelegd welke CAO’s van toepassing zijn. werkgevers die vóór 20 februari 2010 onder een ander paritair comité ressorteerden, blijven gehouden aan de collectieve afspraken binnen dat comité CAO’s gesloten na 20 februari 2010 zijn van toepassing op alle werknemers en werkgevers van PC331 voorzieningen opgericht na voornoemde datum vallen volledig onder het toepassingsgebied van PC331 Kwaliteitsvolle kinderopvang: - uitgangspunt is steeds de aandacht voor het belang en de draagkracht van het kind; - garanderen dat alle kinderopvang kwaliteitsvol is; - voor elk kind en zijn gezin gelijke kansen bieden op deze kwaliteitsvolle kinderopvang. Dit betekent dat er géén louter gemelde kinderopvang meer is; - realiseren van kinderopvang die de ontwikkelingskansen van elk kind aanspreekt en ondersteunt; - bevorderen van competenties van medewerkers en omkadering op verschillende niveaus van kinderopvangvoorzieningen, introduceren van ‘elders verworven competenties’ als volwaardig instrument voor erkennen van competenties en voorzien van voldoende mogelijkheden tot vorming om het competentieniveau van elke medewerker voortdurend te verbeteren; - realiseren van een verantwoordbare groepsgrootte en verantwoordbare ratio begeleider/tegelijk aanwezige kinderen.

26 Loonafspraken (indien niet PC331)
Voor personeel aangeworven voor of op 20 februari blijft de CAO van 26 februari 2009, gesloten in PC 330, van toepassing. Voor personeel aangeworven na 20 februari geldt de rest-CAO van 26 januari 1993 (gesloten onder PC ). Kwaliteitsvolle kinderopvang: - uitgangspunt is steeds de aandacht voor het belang en de draagkracht van het kind; - garanderen dat alle kinderopvang kwaliteitsvol is; - voor elk kind en zijn gezin gelijke kansen bieden op deze kwaliteitsvolle kinderopvang. Dit betekent dat er géén louter gemelde kinderopvang meer is; - realiseren van kinderopvang die de ontwikkelingskansen van elk kind aanspreekt en ondersteunt; - bevorderen van competenties van medewerkers en omkadering op verschillende niveaus van kinderopvangvoorzieningen, introduceren van ‘elders verworven competenties’ als volwaardig instrument voor erkennen van competenties en voorzien van voldoende mogelijkheden tot vorming om het competentieniveau van elke medewerker voortdurend te verbeteren; - realiseren van een verantwoordbare groepsgrootte en verantwoordbare ratio begeleider/tegelijk aanwezige kinderen.

27 Uitzonderingen (loonafspraken)
kinderopvangvoorzieningen verbonden aan een lokaal bestuur ⇨specifieke loonafspraken kinderopvangvoorzieningen verbonden aan een andere welzijnsvoorziening (bv. ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis) ⇨ loonafspraken van het PC van de hoofdactiviteit van de voorziening. Kwaliteitsvolle kinderopvang: - uitgangspunt is steeds de aandacht voor het belang en de draagkracht van het kind; - garanderen dat alle kinderopvang kwaliteitsvol is; - voor elk kind en zijn gezin gelijke kansen bieden op deze kwaliteitsvolle kinderopvang. Dit betekent dat er géén louter gemelde kinderopvang meer is; - realiseren van kinderopvang die de ontwikkelingskansen van elk kind aanspreekt en ondersteunt; - bevorderen van competenties van medewerkers en omkadering op verschillende niveaus van kinderopvangvoorzieningen, introduceren van ‘elders verworven competenties’ als volwaardig instrument voor erkennen van competenties en voorzien van voldoende mogelijkheden tot vorming om het competentieniveau van elke medewerker voortdurend te verbeteren; - realiseren van een verantwoordbare groepsgrootte en verantwoordbare ratio begeleider/tegelijk aanwezige kinderen.

28 Vragen? Evelien Grefhorst sectorcoördinator kinderopvang PPJ Erik Liegeois stafmedewerker sociaal recht PPJ/VSO Kwaliteitsvolle kinderopvang: - uitgangspunt is steeds de aandacht voor het belang en de draagkracht van het kind; - garanderen dat alle kinderopvang kwaliteitsvol is; - voor elk kind en zijn gezin gelijke kansen bieden op deze kwaliteitsvolle kinderopvang. Dit betekent dat er géén louter gemelde kinderopvang meer is; - realiseren van kinderopvang die de ontwikkelingskansen van elk kind aanspreekt en ondersteunt; - bevorderen van competenties van medewerkers en omkadering op verschillende niveaus van kinderopvangvoorzieningen, introduceren van ‘elders verworven competenties’ als volwaardig instrument voor erkennen van competenties en voorzien van voldoende mogelijkheden tot vorming om het competentieniveau van elke medewerker voortdurend te verbeteren; - realiseren van een verantwoordbare groepsgrootte en verantwoordbare ratio begeleider/tegelijk aanwezige kinderen.


Download ppt "Studiedag kinderopvang GO! 19 oktober 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google