De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond Leergang Oriëntatie Bodem en Ondergrond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond Leergang Oriëntatie Bodem en Ondergrond."— Transcript van de presentatie:

1 Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond Leergang Oriëntatie Bodem en Ondergrond

2 Oriëntatie Bodem en Ondergrond Overzicht modulen: 1. Integrale (duurzame) gebiedsontwikkeling excursie 2.1 Bodem en ondergrond 2.2 Watermanagement 3.1 Draagfunctie 3.2 Ondergronds bouwen 4.1 Archeologie 4.2 Geologie/ geomorfologie 5.1 Leefomgevingvraagstukken 5.2 Integrale gebiedsontwikkeling

3 Module 3.1 Draagfunctie 3

4 Fasen gebiedsontwikkeling 4

5 Kwaliteiten ondergrond 5

6 Inhoudsopgave 3.1 •Fasen gebiedsontwikkeling •Voorbeelden funderingen en bouwrijp maken •Problemen •Grondeigenschappen •Relatie ondergrond – funderingen •Casus funderingen •Bouwrijp maken •Maatregelen bouwrijp maken •Relatie ondergrond – bouwrijp maken •Verschillende disciplines 6

7 Markthal Rotterdam 7

8 8

9 9

10 Paalfunderingen 10

11 Paalfunderingen 11

12 Fundering op staal 12 Uitvoering wapening strookfundering parkeercomplex Van Heekplein te Enschede

13 Calamiteit:stabiliteit 13

14 Calamiteit: zettingen Zettingen 14

15 Invloed Ondergrond – Fundering – Omgeving 15 Draagkrachtige laag (zand) Slappe laag (veen of klei) Kabels, Leidingen, Riolering Tunnel Archeologische vondsten Bouwkuip

16 Bodemopbouw in Nederland 16

17 Eigenschappen van de grond Mechanisch-fysische eigenschappen van de grond worden bepaald door de verhouding van Korrels Water Lucht 17

18 Grondsoorten De volgende grondsoorten komen in Nederland het meest voor: –Zand & grind –Klei, leem, löss & silt –Veen 18

19 Grondsoorten zandFijn zand en zavel kleiveen Draagkracht en begaanbaarheid grootmatig tot grootklein tot matigzeer klein Samendrukbaarheidklein matigzeer groot Vochthoudend vermogen kleingroot Doorlatendheidgrootmatigklein tot grootklein Eigenschappen zijn van belang voor het bouwrijp maken en voor funderingen 19

20 Relatie: fundering – ondergrond Bezwijkmechanisme – zetting “z” 20 Zand z z Klei / veen z z

21 Relatie: fundering – ondergrond Bezwijkmechanisme - stabiliteit 21 Glijden; afschuiven Kantelen

22 Relatie: fundering – ondergrond Wanneer wordt welke fundering toegepast? 22 Welke funderingen zijn er? Fundering op palen Fundering op staal Verschillende paaltypes Strokenfundering Poer Plaat Combinatie Plaat-paal-fundering Afhankelijk van de ondergrond

23 Relatie: fundering – ondergrond 23 Paal Boven- aanzicht Doorsnede PoerStrookPlaat

24 Relatie: fundering – ondergrond 24 B 1/3 B F Spanning onder de fundering is:  = F/ (B*1) Vereenvoudigde belastingsspreiding onder een stroken fundering 1:1 De belastingsspanning “B” m onder de fundering is:  = F/(3B *1)

25 Relatie: fundering – ondergrond 25 B 2 à 3 keer B F Vuistregel: De invloedsdiepte van een belasting op de ondergrond is ca. 2 à 3 keer de funderingsbreedte B Vereenvoudigde belastingsspreiding onder een stroken fundering

26 klei zand Relatie: fundering – ondergrond 26 Zettingsgedrag bij zand: Alleen een primaire zetting w1 Zettingen Zettingsgedrag bij klei en veen: Eerst een primaire zetting w1 Dan een secundaire zetting w2 (in de tijd) w1 w2

27 klei zand Relatie: fundering – ondergrond 27 Zettingen – ongelijkmatig  stabiliteit? w1 

28 Conusweerstand Wrijvingsgetal = f w / f c Wrijvingsweerstand >1<>8< KleiZandVeen Interpretatie van een sondering Relatie: Grondsoort - sondering 28

29 Relatie: fundering – ondergrond 29 Op welk niveau(diepte) is welke fundering mogelijk? Paalfunderingen Fundering op staal Invloedsdiepte Hoe ziet de grondopbouw eruit?  interpretatie sondering Waar zit(ten) de draagkrachtige laag(lagen)?  Ontwerp + berekening

30 Vraagstuk: Funderingsinschatting 30 Interpreteer de sondering! Welke fundering is mogelijk? Wat is het aanlegniveau? Voor welke constructie kan de fundering gebruikt worden?

31 zand 1 klei zand 2 veen klei zand 3 Vraagstuk: antwoord Funderingsinschatting 31 Fundering op staal Invloedsdiepte? Paalfunderingen Interpreteer de sondering! Welke fundering is mogelijk? Wat is het aanlegniveau? Voor welke constructie kan de fundering gebruikt worden?

32 Casus Fundering 32 Welke fundering past bij dit geluidsscherm ? grond =?

33 Casus funderingen •2 à 3 Sonderingen; •Interpreteren en een funderingsadvies “diepe of lage fundering”; 33 grond =?

34 Sondering 1 34

35 Sondering 2 35

36 Sondering 3 36

37 Bouwrijp maken 37 BouwrijpfaseWoningbouwfase Woonrijpfase Beheersfase

38 Zettingen 38 Wat zijn de gevolgen van zettingen Zetting versnellen door: •Toepassen tijdelijke overhoogte •Toepassen verticale drainage

39 Toepassen overhoogte 39

40 Verticale drainage 40 Uitvoering verticale drainage

41 Bouwrijp maken 41 •Afwateren De belangrijkste werkzaamheden bij bouwrijp maken: •Ophogen •Ontwateren

42 Ophogen, begin situatie 42

43 Ophogen: Integraal ophogen 43

44 Ophogen: cunettenmethode 44

45 Relatie: ondergrond – bouwrijp maken 45 ZandVeen Draagkracht en begaanbaarheid Groot: geen/weinig maatregelen Klein: veel maatregelen bijv. ophogen SamendrukbaarheidKlein: nauwelijks zetting Groot: veel zetting. Rekening mee houden bijv. door zettingen te versnellen Vochthoudend vermogenKlein: voor tuinen en groen grondverbetering Groot: geen maatregelen DoorlatendheidGoed: geen maatregelen Slecht: evt. drainage aanleggen

46 Bouwrijp maken Houten 46 bodemopbouwophogenontwateren Lichte kleigrond met goede ontwatering CunettenmethodeGeen of amper ontwatering Lichte kleigrond met hoge grondwaterstand CunettenmethodeDrainage onder de wegen en in de groenstroken Zware klei met een hoge grondwaterstand Integraal 1 m ophogenDrainage systeem in de ophooglaag Zware klei op veen met hoge grondwaterstand Integraal 1 m ophogenDrainage systeem in de ophooglaag

47 Informatie over de ondergrond: Bronnen 47

48 De verschillende disciplines 48 Invloed keuze locatie op maatregelen bouwrijp maken en wijze van funderen. Invloed gebouw op ondergrond en omgekeerd (hoe funderen). Aanwezigheid archeologische vondsten --------

49 Fasen gebiedsontwikkeling 49

50 Antwoord 50 Paalfunderingen Sondering 1 Zand met ertussen kleine kleilagen veen 2 klei 1 veen 1

51 Antwoord 51 Paalfunderingen Sondering 2 zand klei 2 veen 2 klei 1 veen 1

52 Antwoord 52 fundering op staal Sondering 3 Paalfunderingen zand klei veen


Download ppt "Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond Leergang Oriëntatie Bodem en Ondergrond."

Verwante presentaties


Ads door Google