De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sector BOUW Carin Benders (Projectleider bouw & (voorzitter OR Inspectie SZW)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sector BOUW Carin Benders (Projectleider bouw & (voorzitter OR Inspectie SZW)"— Transcript van de presentatie:

1 Sector BOUW Carin Benders (Projectleider bouw & (voorzitter OR Inspectie SZW)

2 Programma -Wie is de Inspectie SZW -Enkele cijfers en voorbeelden van de Bouw -Strategie Bouw Inspectieactiviteiten 2013 & Handhaving -Vragen en discussie

3 Inspectie SZW • Onderdeel van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid • Ontstaan uit fusie Arbeidsinspectie, IWI en SIOD • Onder leiding van een Inspecteur-generaal (IG) • Heeft 7 directies

4 Taken Inspectie SZW 1.Toezicht op Arbeidsomstandigheden 2. Toezicht op werken met veel gevaarlijke stoffen (BRZO) 3. Onderzoek recht en doelmatigheid sociale zekersheidswetten 4. Opsporen fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen keten werk en inkomen 5. Signaleren van ontwikkelingen en risico’s werkveld van SZW

5 Belangrijke wetten en besluiten •Arbowet •Arbeidstijdenwet •Warenwet •Wet arbeid vreemdelingen •Wet minimumloon •Besluit Risico’s Zware Ongevallen

6 Handhavingsinstrumenten •stimulerende interventie •Waarschuwing •Eis •Stillegging •Last onder dwangsom •Boeterapport •Proces-verbaal

7 Veilig en Gezond werken Gewoon een paar cijfers en voorbeelden in Nederland

8 SLACHTOFFERS IN DE BOUW: ca DODEN PER JAAR ca ONGEVALSONDERZOEKEN PER JAAR ca. 300 – 700 ASBESTSLACHTOFFERS PER JAAR RISICO OORZAAK PROCES: 40 – 50% MANAGEMENT (samenwerking, coördinatie en preventie) INSPECTIES: 70 a 75% VAN DE ZAKEN NIET IN ORDE

9 % WERKNEMERS MET KLACHTEN OVER B&U % GWW % A&O % Bouw totaal Lichamelijk inspannend werk Psychosociale arbeidsbelasting Stof Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen Klachten over het houding- en bewegingsapparaat Lawaaioverlast Geen goede was- en kleedruimten Tocht In ongemakkelijke houding werken Gezondheidsklachten door het werk Koude Vastgestelde lawaaidoofheid Hand-arm trillingen Lichaamstrillingen of schokken Onveilige situaties121412

10 Sectoraanpak BOUW 2012 – 2015 • Fysieke belasting • Gevaarlijke stoffen • Arbeidsveiligheid • Verticale keten

11 11 BouwNederlandVerschil RI&E56%46%+10% Getoetste RI&E43%32%+11% Werken op hoogte67%9%-58% Kankerverwekkende stoffen (excl. Asbest) 18%6%-12% Fysieke belasting77%42%-33% Resultaten bouwbedrijven (Sectorrapportage 2011)

12 12 Resultaten Inspectie SZW (Sectorrapportage 2011)

13 13 Cijfers Bouwinspecties 2011 en / - Aantal Inspecties % Aantal handhavingsinstumenten % a veiligheid arbeidsplaats 41% 38% -7% b arbeidsmiddelen 26% 27% 4% c gevaarlijke stoffen 10% 6% -40% d arbozorg en organisatie 7% 5% -29% e fysieke belasting 6% 9% 50% f persoonlijke beschermingsmiddelen 5% 10% 100%

14 14 Handhaving 2011 en 2012 Ingezette handhavingsinstrumenten lichtstimulering % middelzwaareis arbo % Kennisgeving eis % Waarschuwing Arbo % Overig 6 60% ZwaarBoeterapport % Boeterapport Werknemer % Stillegging (preventief) % Stillegging + Boeterapport % Overig 7 1

15 Werkwijze inspectie • Inspecteren • Communiceren • Overleg met sociale partners • Overleg met kennisinstituten 15

16 Inspectieactiviteiten 2013 & 2014 • Bouwlocaties • Fysieke belasting • Voor- en najaarsactie • Beboete bedrijven weer inspecteren op arbozorg, preventiemedewerker, cultuur en gedrag • Slechte bedrijven blijven we volgen • Boetebedragen stuk hoger en stilleggen van het bedrijf (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving of Fraudewet) als sanctie sinds

17 17 Arbocatalogi en A-bladen • Inhoud ligt bij sociale partners • Inspectie gaat uit van stand van de techniek en die staat in de arbocatalogi en biedt oplossingen • Versterkt door Inspectie SZW ivm overnemen inhoud • Handhaafbaarheid van de oplossingen

18 18 Niet met lege handen

19 • Document (Leidraad V&G verplichtingen en ontwerpwijzer) te vinden op • • • • • 19

20 • Vragen • Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Sector BOUW Carin Benders (Projectleider bouw & (voorzitter OR Inspectie SZW)"

Verwante presentaties


Ads door Google