De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sector BOUW Carin Benders (Projectleider bouw &

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sector BOUW Carin Benders (Projectleider bouw &"— Transcript van de presentatie:

1 Sector BOUW Carin Benders (Projectleider bouw &
(voorzitter OR Inspectie SZW)

2 Programma Wie is de Inspectie SZW
Enkele cijfers en voorbeelden van de Bouw Strategie Bouw Inspectieactiviteiten 2013 & 2014 Handhaving Vragen en discussie

3 Inspectie SZW Onderdeel van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontstaan uit fusie Arbeidsinspectie, IWI en SIOD Onder leiding van een Inspecteur-generaal (IG) Heeft 7 directies

4 Taken Inspectie SZW Toezicht op Arbeidsomstandigheden
2. Toezicht op werken met veel gevaarlijke stoffen (BRZO) 3. Onderzoek recht en doelmatigheid sociale zekersheidswetten 4. Opsporen fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen keten werk en inkomen 5. Signaleren van ontwikkelingen en risico’s werkveld van SZW

5 Belangrijke wetten en besluiten
Arbowet Arbeidstijdenwet Warenwet Wet arbeid vreemdelingen Wet minimumloon Besluit Risico’s Zware Ongevallen

6 Handhavingsinstrumenten
stimulerende interventie Waarschuwing Eis Stillegging Last onder dwangsom Boeterapport Proces-verbaal

7 Veilig en Gezond werken
Gewoon een paar cijfers en voorbeelden in Nederland

8 SLACHTOFFERS IN DE BOUW: ca. 9-15 DODEN PER JAAR ca
SLACHTOFFERS IN DE BOUW: ca DODEN PER JAAR ca ONGEVALSONDERZOEKEN PER JAAR ca. 300 – 700 ASBESTSLACHTOFFERS PER JAAR RISICO OORZAAK PROCES: 40 – 50% MANAGEMENT (samenwerking, coördinatie en preventie) INSPECTIES: 70 a 75% VAN DE ZAKEN NIET IN ORDE

9 % WERKNEMERS MET KLACHTEN OVER
B&U % GWW A&O Bouw totaal Lichamelijk inspannend werk 61 53 60 Psychosociale arbeidsbelasting 46 45 50 47 Stof 48 33 56 Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen 38 42 43 Klachten over het houding- en bewegingsapparaat 40 39 41 Lawaaioverlast 36 26 35 Geen goede was- en kleedruimten 30 34 Tocht 31 15 37 29 In ongemakkelijke houding werken 27 23 Gezondheidsklachten door het werk 25 22 28 Koude 18 Vastgestelde lawaaidoofheid 16 14 17 Hand-arm trillingen 21 Lichaamstrillingen of schokken 12 9 Onveilige situaties

10 Sectoraanpak BOUW 2012 – 2015 Fysieke belasting Gevaarlijke stoffen Arbeidsveiligheid Verticale keten

11 Resultaten bouwbedrijven (Sectorrapportage 2011)
Nederland Verschil RI&E 56% 46% +10% Getoetste RI&E 43% 32% +11% Werken op hoogte 67% 9% -58% Kankerverwekkende stoffen (excl. Asbest) 18% 6% -12% Fysieke belasting 77% 42% -33%

12 Resultaten Inspectie SZW (Sectorrapportage 2011)

13 Cijfers Bouwinspecties 2011 en 2012
2012 + / - Aantal Inspecties 3684 4418 20% Aantal handhavingsinstumenten 4302 4413 3% a veiligheid arbeidsplaats 41% 38% -7% b arbeidsmiddelen 26% 27% 4% c gevaarlijke stoffen 10% 6% -40% d arbozorg en organisatie 7% 5% -29% e fysieke belasting 9% 50% f persoonlijke beschermingsmiddelen 100%

14 Handhaving 2011 en 2012 Ingezette handhavingsinstrumenten 2011 2012
 2011  2012 licht stimulering 264 189 -28% middelzwaar eis arbo 73 29 -60% Kennisgeving eis 82 -65% Waarschuwing Arbo 2514 2694 7% Overig 6 0% Zwaar Boeterapport 33 121 267% Boeterapport Werknemer 45 107 138% Stillegging (preventief) 982 891 -9% Stillegging + Boeterapport 296 342 16% 7 1

15 Werkwijze inspectie Inspecteren Communiceren Overleg met sociale partners Overleg met kennisinstituten

16 Inspectieactiviteiten 2013 & 2014
Bouwlocaties Fysieke belasting Voor- en najaarsactie Beboete bedrijven weer inspecteren op arbozorg, preventiemedewerker, cultuur en gedrag Slechte bedrijven blijven we volgen Boetebedragen stuk hoger en stilleggen van het bedrijf (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving of Fraudewet) als sanctie sinds

17 Arbocatalogi en A-bladen
Inhoud ligt bij sociale partners Inspectie gaat uit van stand van de techniek en die staat in de arbocatalogi en biedt oplossingen Versterkt door Inspectie SZW ivm overnemen inhoud Handhaafbaarheid van de oplossingen

18 Niet met lege handen

19 Niet met lege handen Document (Leidraad V&G verplichtingen en ontwerpwijzer) te vinden op

20 Vragen Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Sector BOUW Carin Benders (Projectleider bouw &"

Verwante presentaties


Ads door Google