De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarverslag 2013 10 nieuwsbrieven Website Ondersteuning & advies aan leden via telefoon en mail Aandacht voor studenten (toekomstige leden). Samenwerking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarverslag 2013 10 nieuwsbrieven Website Ondersteuning & advies aan leden via telefoon en mail Aandacht voor studenten (toekomstige leden). Samenwerking."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarverslag 2013 10 nieuwsbrieven Website Ondersteuning & advies aan leden via telefoon en mail Aandacht voor studenten (toekomstige leden). Samenwerking met Studievereniging Fysiek Ledencontact & Betrokkenheid •8 werkbezoeken8 werkbezoeken •Denktank •NieuwjaarsbijeenkomstNieuwjaarsbijeenkomst •scriptieprijs Mentorschapprogamma Vakinhoud Positionering Marktpositionering •Beleid zorgverzekeraars •4 advertorials NDC4 advertorials NDC •Ondersteuning netwerken (artrosenetwerk) Stakeholders Progez, Zorgbelang, NDC, Hanzehogeschool, Fynon, Saxion, gemeenten, MKB- Noord, Studievereniging Fysiek, etc Vereniging Bestuur •Susanne van Riesen •Diederik Bolkestein •Eugene Wiegers Ineke Bos loopt mee als bestuurslid. 1 januari 2013: 1108 leden 1 januari 2014: 1047 leden 3 RLV’s en AV’s •Commissie VakinhoudCommissie Vakinhoud •Commissie Ledenbinding & communicatieCommissie Ledenbinding & communicatie Cursussen •Valpreventie •Heup- en liesklachten •Hartfalen Symposia •6-11-2013 Symposium Lage Rugklachten Workshops voor diverse doelgroepen •Tijdig Starten met Stoppen •Debat Studievereniging Fysiek •Alumni bijeenkomst •Cursus hamstring •Compensatiestrategieën Lezingen •Afvallen, voeding en inspanning •Spiegelneuronen •Inspanningsfysiologie •voor ouderen •Cervicale wervelkolom •Het Brein

2 Jaarverslag 2013 – Verantwoording bestuur ‘Voor elk wat wils’ RGF Het Noorden 2013 Voor 2013 koos het RGF bestuur als thema ‘Voor elk wat wils’. Niet alleen de herkenbaarheid van het RGF binnen de regio maar bijvoorbeeld ook door in te zetten op de jeugd die de toekomst voor zich heeft. Ledencontact en betrokkenheid Het RGF communiceert met haar leden via mail, telefoon, website en digitale nieuwsbrieven. Dit betreft vooral informatieoverdracht van het RGF naar de leden. Vooral de persoonlijke ontmoetingen met leden bij bijeenkomsten of andere gelegenheden zijn van grote waarde voor het bestuur en geven input aan het regionale beleid. Ledencommunicatie is dit jaar vooral onderhouden vanuit het KNGF. Er is veel communicatie geweest i.v.m. de veranderingen binnen de verenigingsstructuur. In verband met alle veranderingen binnen onze vereniging is de werkgroep ledencommunicatie niet bij elkaar geweest. Binnen de mogelijkheden zijn er nog wel aanpassingen geweest op de website. De overige taken van de werkgroep zijn overgenomen door het KNGF. Tot slot heeft rondom de wijzingen in de verenigingsstructuur een aantal extra bijeenkomsten plaatsgevonden. Deze activiteiten vallen onder de beleids- en informatieavonden KNGF. Mentorschap De samenwerking met de Hanze Hogeschool en de studentenvereniging fysiek is intensief en verloopt goed. Bij het mentorschap programma liepen we er tegen aan dat de studenten en de pas afgestudeerden wel gebruik van het programma wilden maken maar opzagen tegen de hoge kosten van het lidmaatschap van het KNGF. Door het programma gedeeltelijk over te dragen aan de Hanze Hogeschool kunnen protegés deelnemen zonder lid te hoeven worden van het KNGF terwijl de mentoren als lid van het RGF worden ondersteund door het RGF. Een mooie samenwerking!. Denktank De denktank is een maal bijeengekomen om de mogelijkheden van de wijkscan te bespreken. Met een positieve uitkomst is de wijkscan als workshop in de regio uitgezet in samenwerking met Progez. Werkbezoeken Er zijn 8 werkbezoeken afgelegd in eerste lijns praktijken en in instellingen voor revalidatie, gehandicaptenzorg en psychiatrie. Hiervoor is gekozen omdat deze instellingen vallen onder de nieuwe lidverenigingen van het KNGF.

3 Workshops voor doelgroepen Het RGF heeft tot beleid haar aanbod af te stemmen op de verschillende doelgroepen onder haar ledenbestand. In dit kader zijn in 201 de workshop ‘Tijdig starten met stoppen’ georganiseerd. Vakinhoud In 2013 heeft het RGF haar vakinhoudelijke aanbod opnieuw uitgebreid met een symposium en een lezing gericht op specialisten in de beroepsgroep en door uitbreiding van het aantal scholingsdagen. In november trokken 169 fysiotherapeuten naar Zwolle voor het Symposium ‘Lage Rug’. Lezingen 2013 De Commissie Vakinhoud waarin John Romkes, Gerrit van Telgen en Henk van der Hoek al vele jaren actief zijn, heeft in 2013 wederom een gevarieerd aanbod aan lezingen gerealiseerd. De lezingen die met succes zijn geprogrammeerd kenden de volgende thematiek; Lezing Afvallen, voeding en inspanning, Spiegelneuronen, Inspanningsfysiologie bij ouderen, Cervicale wervelkolom, Subgroepen patiënten met lage rugpijn, Het Brein, Corestability. Nieuwjaarslezing De nieuwjaarslezing was in 2013 een enorm succes met 125 aanwezige leden. In een informele sfeer is heerlijk gegeten en genetwerkt. De scriptieprijs is op deze avond uitgereikt aan Marianne van der Laan en de lezing, met als thema ‘Het bekken: stabiliteit vanuit een anatomisch en biomechanisch perspectief’ werd verzorgd door Dr.Annelies Pool-Goudzwaard. Daarnaast zijn er in 2013 in samenwerking met het NPi vanuit het KNGF-Regiokantoor een aantal cursussen georganiseerd waaronder Valpreventie, Hartfalen, Heup- en liesklachten. In 2013 is de samenwerking met het NPi geëvalueerd en onder dezelfde voorwaarden gecontinueerd. Ook in de toekomst zullen we een gevarieerd aanbod van scholing naar de regio halen.

4 Speerpunten 2013 Voor 2013 had het RGF drie speerpunten benoemd: •De jeugd heeft de toekomst •De fysiotherapeut bestaat niet •Het RGF kent de regio en de leden kennen het RGF Aan alle speerpunten is op meerdere manieren aandacht besteed. Met het mentorschapprogramma en de toenemende samenwerking met studenten en alumni kwam de jonge fysiotherapeut aan bod. Met een gevarieerd aanbod van workshops, lezingen en scholing probeert het RGF recht te doen aan de uiteenlopende behoeften die bestaan bij onze leden. Middels enquêtes, na afloop van bijeenkomsten, is in 2013 in kaart gebracht welke wensen er leven in de regio. Daaruit is gebleken dat vakinhoud nog steeds kan rekenen op grote belangstelling. Bestuur Beatrijs Kampherbeek heeft afscheid genomen van het RGF als bestuurslid. Diederik Bolkestein heeft haar opgevolgd als penningmeester en secretaris. Ineke Bos heeft in 2013 in rol gekregen in het bestuur als aspirant-bestuurslid. Ineke werkt in een verpleeghuis en is geriatrie fysiotherapeut. Op deze manier vertegenwoordigt het bestuur de gehele keten. Financieel In 2013 heeft er een wisseling plaatsgevonden in het bestuur van het RGF Groot IJsselland. Beatrijs Kampherbeek heeft haar functie overgedragen aan Diederik Bolkestein. Vanzelfsprekend heeft dit geen invloed gehad op de begroting van 2013 en is deze volledig voortgezet gedurende het jaar 2013. In 2013 is het vermogen van het RGF gegroeid met een bedrag van bijna 21.000,- en is op 31 december 2013 vastgesteld op 77.028,-. In 2013 zijn verschillende scholingen, workshops en symposia georganiseerd waaronder inspanningsfysiologie, symposium lage rug en een aantal NPI cursussen (hartfalen, liesklachten). Deze cursussen worden georganiseerd zonder winstoogmerk. Er wordt wel uitgegaan van een minimaal aantal deelnemers om de scholing kostendekkend te krijgen. Indien er meer inschrijvingen zijn dan het minimaal aantal inschrijvingen dan betekent dit dat er winst wordt gemaakt over de cursussen. In 2013 was er grote belangstelling voor de vakinhoudelijke bijeenkomsten van het RGF (symposia, lezingen en cursussen) hierop is een deel van de vermogensgroei toe te schrijven.

5 Het jaar 2013 heeft voor een belangrijk gedeelte in het teken gestaan van de verandering van de verenigingsstructuur. Vanwege deze reden zijn er onder andere minder beleidsavonden georganiseerd vanuit het RGF, heeft er geen scholing voor het bestuur plaatsgevonden en hebben er minder werkbezoeken plaatsgevonden. Dit zorg er voor dat er minder geld is uitgegeven op deze posten dan begroot. In het jaar 2013 is meer geïnvesteerd in het speerpunt “De jeugd heeft de toekomst!” Het mentorschap programma is in 2013 overgedragen aan de Hanzehogeschool. Daarnaast is door de studentenvereniging Fysiek een symposium georganiseerd, waarbij het RGF als sponsor bij aanwezig was. Behalve bovenstaande afwijkingen op de begroting zijn in 2013 gen substantiële afwijkingen geweest. Gezien de vermogensgroei in 2013 en het mogelijke vooruitzicht van een fusie met het KNGF is besloten om voor 2014 de contributiegelden te verlagen. Op deze manier is het RGF in staat om in te teren op het eigen vermogen met behoud van de financiële gezondheid.

6 Bestuur RGF Groot IJsselland Susanne van RiesenVoorzitter  2 e en 3 e lijn  Mentorschapprogramma  PR  Stakeholders  Dienstverbanders Diederik Bolkestein Secretaris / Penningmeester  Scholing / lezingen  Studenten / alumni  Symposium  Kwaliteit / vakinhoud Ineke Bos Aspirant Bestuurslid  Intramurale fysiotherapie & geriatrie KNGF Regiokantoor Noord-Nederland Dalhuysenstraat 36 8448 EW Heerenveen Tel 0513 648000 Mailnoord-nederland@kngf.nlnoord-nederland@kngf.nl Websitewww.fysionet.nl / http://rgfgij.fysionet.nl/www.fysionet.nlhttp://rgfgij.fysionet.nl/ Volg uw RGF op twitter!twitter


Download ppt "Jaarverslag 2013 10 nieuwsbrieven Website Ondersteuning & advies aan leden via telefoon en mail Aandacht voor studenten (toekomstige leden). Samenwerking."

Verwante presentaties


Ads door Google