De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatie. Inhoud  Doel: Samenwerking verbeteren  Thema: Mentale modellen  Aanpak:  Korte inleidingen  Zelfreflectie en teamreflectie  Oefenen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatie. Inhoud  Doel: Samenwerking verbeteren  Thema: Mentale modellen  Aanpak:  Korte inleidingen  Zelfreflectie en teamreflectie  Oefenen."— Transcript van de presentatie:

1 Organisatie

2 Inhoud  Doel: Samenwerking verbeteren  Thema: Mentale modellen  Aanpak:  Korte inleidingen  Zelfreflectie en teamreflectie  Oefenen en praktisch maken

3 Vraag vooraf Formuleer een scherpe stelling over dit team of jullie organisatie?  Wat gaat er niet goed  Wat overdrijft het team  Formuleer het prikkelend en uitdagend Gaan we vanmiddag mee aan de slag

4 Gang van zaken Huishoudelijke zaken  Tijden:  Begin 8:30 uur  Einde 15.30 uur  Lunch 12:30 – 13:30  Sanitair  Koffie, thee en water Spelregels  Storingen gaan voor  Je bent verantwoordelijk voor je eigen leerproces  Luister met aandacht, spreek met intentie  Vertrouwelijkheid en veiligheid  Geen schoolse training: professionals onder elkaar

5 Het meeste eruit halen  Trainingskaders:  Houd je aan de afgesproken tijden  Doe al de oefeningen naar beste kunnen  Als het te makkelijk voor je is…laat het weten  Doe de oefeningen zoals beschreven  Doe alleen de oefening, ook als je andere technieken kent (dus niet iets anders doen)  Onderwerpen parkeren en keuzes maken  Nog andere spelregels? Allen akkoord?

6 Congruentie: de juiste mensen op de juiste plek de juiste dingen doen met energie Drijfveren Praktijk-cultuur - Flexibiliteit - Resultaten - Samenwerking - Effectiviteit - Communicatie Competenties - Kwaliteiten - Kennis - Vaardigheden - Inzichten Gedrag Drijfveren zijn voorspeller van gedrag Drijfveren zeggen niets over de kwaliteit van het gedrag Drijfveren geven richting aan competenties Wat we waarnemen in de praktijk is gedrag Gedrag wordt bepaald door drijfveren en competenties Iedereen neemt de praktijk waar door zijn of haar eigen gekleurde bril Veranderen van gedrag begint bij kennen van drijfveren In de drijfveren vind je de motivatie tot veranderen Veranderen van de praktijk- cultuur, begint bij gedrag van individu Er zit meer in, er moeten dingen veranderen, maar hoe…?

7 Waarom Mentale Modellen?

8 Mentale modellen  Doel:  Inzicht krijgen in uw eigen mentale modellen  Inzicht krijgen in die van uw collegae  Leren inzetten als gereedschap om visie te ontwikkelen, meer resultaat te halen, betere besluiten te nemen en elkaar beter te begrijpen

9 Wat is een Mentaal Model?

10 Mentaal model in de praktijk ConcluderenConclusies trekken over de situatie en in actie komen TheoretiserenSamenbrengen van interpretaties en ervaringen in een coherentie en actiegerichte theorie (die waar maar ook onwaar kan zijn) Evalueren en interpreteren Interpreteren en beoordelen van waarnemingen en beschrijvingen in termen van het bestaande mentale model BenoemenWoorden geven aan de situatie BelevenEmotionele betekenis geven aan de doorgedrongen informatie Betekenis geven Feitelijke betekenis geven aan de doorgedrongen informatie (van data naar informatie) SelecterenOpmerken en selecteren van data uit alle beschikbare ruwe feiten en waarnemingen. De inferentieladder

11 Meningsverschillen Objectief/ Informatie/ Rationeel Subjectief/ Betekenisvol/ Emotioneel Laag Hoog Potentie voor meningsverchil Aard van de informatie Benoemen Selecteren Interpreteren Evalueren Theoretiseren Concluderen

12 Communiceren op niveau Selecteren Conclusie Infereren Feiten Selecteren Conclusie Infereren 1

13 Bij meningsverschil Selecteren Conclusie Infereren Selecteren Conclusie Infereren 2 3 4 1

14 Uw mentale model Drijfveren Werkelijkheid Mentaal model Diep gewortelde: • aannames • generalisaties • beelden over de werkelijkheid

15 Uw mentale model Drijfveren Werkelijkheid Mentaal model Alle inkopers – en vooral Hans de Vries - zijn onbetrouwbare types. A BSTRACT G ENERALISATIE C ONCREET

16 OPDRACHT 1: Hoe zit dat bij u?  Kies een persoon met wie u het vaak van harte eens bent, en een persoon met wie u flink van mening kunt verschillen  Denk daarbij bijvoorbeeld aan:  Collega teamleden  De management laag onder en boven u  Klanten of afnemers  Invloedrijke “stakeholders”  Maatschappelijke organisatie  vervolgsheet

17 Hoe zit dat bij u?  Ga voor deze twee mensen eens na:  Welke emotie roepen ze bij u op?  Wat vindt u bewonderenswaardig aan hen?  Wat verafschuwt u aan hen?  Hoe verrassen ze u positief?  Hoe stellen ze u teleur?  Maak de volgende zin af:  Pak een flipovervel, verdeel dit in drie stukken  Schrijf in het bovenste deel de zin “Over het algemeen is iemand die …”

18 Uw mentale model Drijfveren Werkelijkheid Mentaal model Interactie met de werkelijkheid die het mentale model vormt en bevestigt

19 Uw mentale model Drijfveren Werkelijkheid Mentaal model Hans de Vries, van de afdeling inkoop, levert steeds zijn maandrapportage te laat in. Alle inkopers – en vooral Hans de Vries - zijn onbetrouwbare types. A BSTRACT G ENERALISATIE C ONCREET Mentaal model wordt gevormd in interactie met de werkelijkheid en stuurt de perceptie van de werkelijkheid om waar te blijven!

20 Uw mentale model Drijfveren Werkelijkheid Mentaal model Laatst zat zijn presentatie vol spelfouten Jan is een sloddervos… A BSTRACT G ENERALISATIE C ONCREET

21 Uw mentale model Drijfveren Werkelijkheid Mentaal model Gisteren bedacht ze een geweldige oplossing om het project toch op tijd af te krijgen Marieke is creatief… A BSTRACT G ENERALISATIE C ONCREET

22 OPDRACHT 2: Hoe zit dat bij u?  Geef drie praktijkvoorbeelden van de typeringen die u heeft gemaakt voor de twee personen  Vul dit in in het tweede vak van de flipover Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Voorbeeld 3 Typering

23 De kaart  Uw mentale model is een kaart van de werkelijkheid…  Een kaart is belangrijk, maar is slechts een kaart  Een goede kaart is goud waard, maar …  Verouderde, incomplete of verkeerde kaarten leveren problemen op…  Twee verschillende kaarten leveren conflict op of verrijking van beide kaarten!

24 Uw mentale model Drijfveren Werkelijkheid Mentaal model De wereldbeelden en waarden die de focus van het mentaal model bepalen

25 Uw mentale model Drijfveren Werkelijkheid Mentaal model Discipline en loyaliteit zijn belangrijk. Mensen die chaotisch zijn kun je niet vertrouwen. Het werkt pas als iedereen precies doet wat hij moet doen. Hans de Vries, van de afdeling inkoop, heeft zijn rapportage een dag te laat ingeleverd. Alle inkopers – en vooral Hans de Vries - zijn onbetrouwbare types. A BSTRACT G ENERALISATIE C ONCREET

26 Uw mentale model Drijfveren Werkelijkheid Mentaal model Laatst zat zijn presentatie vol spelfouten Jan is een sloddervos… A BSTRACT G ENERALISATIE C ONCREET Je nauwgezetheid bepaalt je betrouwbaarheid. Het getuigt van respect en zorgvuldigheid als je je zaken op orde hebt. Alleen zo voorkom je dat je de controle over de zaak verliest.

27 Uw mentale model Drijfveren Werkelijkheid Mentaal model Gisteren bedacht ze een geweldige oplossing om het project toch op tijd af te krijgen Marieke is creatief… A BSTRACT G ENERALISATIE C ONCREET Waar een wil is, is altijd een weg. Het is belangrijk om te blijven zoeken naar oplossingen en buiten de kaders te denken. Dat is belangrijk omdat alleen zo de oorzaak van problemen wordt weggenomen.

28 OPDRACHT 3: Hoe zit dat bij u?  Bekijk de praktijkvoorbeelden per persoon  Beantwoord de volgende vragen:  Waarom houden juist deze voorbeelden u bezig?  Wat vindt u belangrijk in dat soort situaties?  Welk doorlopend doel dient dat?  Welke drijfveer stuurt dit?  Vul dit in in het derde vak van je flipover

29 Mentale Modellen: Recapitulatie

30  Uw mentale modellen sturen uw perceptie van de werkelijkheid  Ze zijn ontstaan in de interactie van drijfveren en de werkelijkheid…  …en geven betekenis aan die werkelijkheid  Uw perceptie is uniek voor u!  Maar niet perse de waarheid … er is uw waarheid en de waarheid!

31 Meningsverschillen WerkelijkheidMentaal Model Laag Hoog Potentie voor meningsverchil Aard van de informatie

32 Recapitulatie  Mentale modellen kunnen elkaar verrijken of dwarszitten, los van of ze waar zijn  Bevatten veel wijsheid en onzin  Kunnen verrijken maar ook beperken  Ontginnen levert altijd nieuwe visie, perspectieven, ideeën en kansen op  Overeenkomsten zijn saai, juist de meningsverschillen brengen het beste naar boven

33 “Nieuwsgierigheid is leven. Aannames zijn de dood. Kijk om je heen. Wees een spons!” Mark Parker –Nike CEO

34 Benutten van mentale modellen  Durft u…  Te geloven dat wederzijdse verrijking van mentale modellen altijd mogelijk is?  Meningsverschillen met open vizier aan te gaan?  De tijd te nemen om Mmodellen te verhelderen?  Verschillen te benaderen als bron van potentiële oplossingen?  Aandachtig te luisteren?  Open te staan voor onverwachte zienswijzen?

35 Ontrafelen van Mentale Modellen

36 Op (deductie) Drijfveren Werkelijkheid Mentaal model 5. Maandrapportages zijn niet mijn pakkie an. Welke conclusie heb je daaruit getrokken? 4. De projectstaf zoekt veel te veel naar zekerheid. Waardoor wordt dat in stand gehouden? 3. Is pure administratieve rompslomp, het levert mij niets op en er gaat teveel tijd verloren. Waarom juist dit voorbeeld? 2. De maandrapportage in ons project. Wat is daarvan een voorbeeld? 1. Regels zijn middelen om een doel te bereiken.

37 Neer (inductie) Drijfveren Werkelijkheid Mentaal model Hans de Vries is onbetrouwbaar. Wat is daarvan een recent voorbeeld? Vorige maand leverde hij zijn rapportage vijf dagen te laat in. Waarom houdt dat je bezig? Als we niet op elkaar kunnen rekenen, dan loopt de zaak in het honderd. Wat vind jij belangrijk in dat soort situaties? Discipline en doen wat je belooft. Waarom is dat belangrijk? Anders wordt het chaos en komt de organisatie in gevaar.

38 Twee groepen met twee flips  Benoem het thema waarvan je wil dat de andere groep het mentale model ontrafelt

39 Drie sleutelvragen Mentaal ModelWat is je mening daarover? WerkelijkheidWat is daarvan een voorbeeld? DrijfveerWaarom is dat belangrijk voor jou?

40 Opdracht – groepsinterview-maak een flip  Een teamlid wordt ondervraagd  Achterhaal hoe hij/zij denkt over de stelling: “Ons team presteert op halve kracht”  Spelregels:  Een interviewer tegelijk aan het woord  Het geïnterviewde teamlid maakt de keuze  Kantel je naambordje als je wilt vragen  Groep maak een flip en individu (met maatje) maakt een flip

41 U bent aan zet  Kies een praktijksituatie die u wilt bespreken  Inventariseer eerst zelf de feiten die u hebt geselecteerd, de inferenties die u daaruit hebt gemaakt en de conclusies die u hebt getrokken  Deel deze inventarisaties  Kom als team tot een gemeenschappelijk mentaal model (begin bij feiten)  Kies een eerste concrete aktie

42 Vervolgstappen!  Welke eenvoudige, haalbare acties gaat u de komende drie weken consequent ondernemen?  Van wie vraagt u feedback? Op welke manier? Met welke frequentie?  Hoe meet u het succes samen met degene aan wie u verantwoording aflegt?  Wat zijn de verwachte positieve consequenties als u slaagt?

43 Einde training  Welke kwaliteit heeft u bij uzelf (her)ontdekt?  Wat bleek niet waar in uw mentale model?  Wat is ervoor in de plaats gekomen?  Welke collega heeft u positief verrast?


Download ppt "Organisatie. Inhoud  Doel: Samenwerking verbeteren  Thema: Mentale modellen  Aanpak:  Korte inleidingen  Zelfreflectie en teamreflectie  Oefenen."

Verwante presentaties


Ads door Google