De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Zo kan het ook” Promens Care kiest voor bewegen en gezond leven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Zo kan het ook” Promens Care kiest voor bewegen en gezond leven."— Transcript van de presentatie:

1 “Zo kan het ook” Promens Care kiest voor bewegen en gezond leven

2 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland 2 “Zo kan het ook” Waarom zou je meer moeten bewegen?

3 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland 3 “Zo kan het ook” Meer bewegen; minder zorg

4 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland 4 “Zo kan het ook” •Gehandicaptensport Nederland •30 organisaties VG •Leefstijl verbeteren via meer bewegen •Bij Promens Care ook GGZ •Resultaten pilot leefstijl project VG, lichaam en geest GGZ •Doel > 15 nieuwe bewegingsactiviteiten bij ambulant en wonen

5 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland 5 Projectstructuur •Projectgroep oa: –Natascha Bouland Zuid-West, –Ron den Ouden ZuidOost, –Jan Pranger Werk,DB enLeren, –Rianne Rozema Noor –Sylvia Habraken KJG •Klankbordgroep •Kennisgroep leefstijl

6 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland 6 “Promens Care onderschrijft:” •Cultuur en Gedragsverandering •Promens Care veel overgewicht en ongezond levensgedrag •Er is extra aandacht nodig voor bewegen •Bewegen is van vitaal belang voor de gezondheid van lichaam en geest •Ondersteuningsplan leefstijl bespreken als vast onderdeel •Sociale steun bieden •Sport en bewegen middel voor participatie en integratie •Samenwerking op alle niveaus nodig: persoonlijk lokaal, gemeentelijk en provinciaal

7 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland 7 Belemmeringen •Vervoer •Accommodatie, materialen •Schaamte, angst •Kosten •Geen/onvoldoende desk. begeleiding, vrijwilligers •Toegankelijkheid sportvereniging •Geen/ onvoldoende sociale steun •Geen aanbod in de buurt •Gebrek aan samenwerking

8 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland 8 Kansen •Promens Care heeft gekozen: •MT heeft tot voortzetting besloten van pilot leefstijl onder GGZ èn VG: BMI>30 •Er zijn al vele “wielen” uitgevonden •Samenwerking Sportraad, MEE, gemeenten GGD, CCR, hanzehoogeschool, GGZ- Drenthe, Drenthe/Alfa-college, gemeenten

9 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland 9 Kansen (vervolg) •Deskundige hulp: bewegingsagogen, fysiotherapeut, externen: coach, diëtist •Voedingscursus, leefstijlcursus •E-Fitness •Bewegen, yoga met you-tube

10 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland 10 Zo kan het ook! wil: •Cultuuromslag in verantwoordelijkheid leefstijl •1500 cliënten en mw bij sport en vrije tijd festival •50% woonvoorzieningen heeft leefstijl plan •80% voldoende bewegen •10% medewerkers sportstimuleringsregeling • scholingsaanbod voor medewerkers •15 nieuwe bewegingsinitiatieven bij woon locaties •Cliënten betrokken bij keuzes

11 Feiten en visie Promens Care kiest voor bewegen en gezond leven

12 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland 12 Wat is jouw kijk op leefstijl? Stelling 1 de cliënt bepaalt zelf hoe zijn leefstijl ingevuld moet worden Stelling 2 de medewerker is verantwoordelijk voor een gezonde leefstijl van de client

13 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland 13 Effecten van bewegingsprogramma’s Fysiek+ conditie, + spierkracht, + flexibiliteit, - BMI - gewicht, bloedwaarden, + energieniveau Emotioneel- depressie, - angst, + zelfwaardering, + + gevoel van empowerment & zelfcontrole, - andere psychische symptomen Cognitief+ kennis, + alertheid, + bewustzijn van vorderingen Sociaal+ sociale vaardigheden, + betrokkenheid, tussenstap voor invulling van leven Algemeen+ gevoel van welbevinden Heeft alleen maar positieve bijwerkingen! Vergelijk medicatie!

14 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland 14 De feiten over overgewicht - % bevolking overgewicht/ ernstig overgewicht •Man 5110 •vrouw 4212 •kinderen 14-17 2,6-3,3 (2000- 2008) –% Overgewicht/ernstig overgewicht VG •Man 4318 •vrouw 8746 •NB 72% man jonger dan 30 jaar

15 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland 15 De feiten over overgewicht GGZ: Risicogroep overgewicht schizofrenie en bipolaire stoornis –Gevolgen: diabetes mellitus type 2, hypertensie, hart- en vaatziekten, vormen van kanker, galziekten en aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

16 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland 16 De feiten (HALE) verlies levensjaren en gezonde levensjaren door slechte eefstijl •Roken 4,1 4,6 •Overgewicht1,2 2,1 •Ernstig overgew.3,0 5,1 •Alc gebr.0,6 0,9 •Tekort lich. bew.0,9 1,2 •Lagere levensverw. VG - 7 jaar, GGZ -22 jaar!

17 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland 17 “Zo kan het ook” Onze doelgroep •Gezond lichaam, effect op geest •Overgewicht onder VG •Levensverwachting •Kwaliteit van leven •Metabool syndroom •Medicatiegebruik

18 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland 18 “Zo kan het ook” •Visie leefstijl! Promens Care •Doel begeleiding: kwaliteit van bestaan •Zelfbepaling en zeggenschap over eigen leven •Maar: inzicht eigen situatie? •Ernstig overgewicht is sluipmoordenaar •Morele plicht medewerker blijvend te beïnvloeden •Laten ervaren van gezondere leefstijl •Omgeving inrichten voor gezonde leefstijl •Voorbeeldgedrag en sociale steun

19 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland 19 Sociale steun •Iedereen uit netwerk met invloed op gedrag •Familie, ouders bij opvoeding/ thuiswonenenden •Vienden, begeleiding •Voorbeeldgedrag •Hoog status model; de PB-er •Medewerker de kritische succesfactor •Voorlichting & scholing


Download ppt "“Zo kan het ook” Promens Care kiest voor bewegen en gezond leven."

Verwante presentaties


Ads door Google