De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Promens Care kiest voor bewegen en gezond leven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Promens Care kiest voor bewegen en gezond leven"— Transcript van de presentatie:

1 Promens Care kiest voor bewegen en gezond leven
“Zo kan het ook” Promens Care kiest voor bewegen en gezond leven

2 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland
“Zo kan het ook” Waarom zou je meer moeten bewegen? samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland

3 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland
“Zo kan het ook” Meer bewegen; minder zorg samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland

4 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland
“Zo kan het ook” Gehandicaptensport Nederland 30 organisaties VG Leefstijl verbeteren via meer bewegen Bij Promens Care ook GGZ Resultaten pilot leefstijl project VG, lichaam en geest GGZ Doel > 15 nieuwe bewegingsactiviteiten bij ambulant en wonen samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland

5 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland
Projectstructuur Projectgroep oa: Natascha Bouland Zuid-West, Ron den Ouden ZuidOost, Jan Pranger Werk,DB enLeren, Rianne Rozema Noor Sylvia Habraken KJG Klankbordgroep Kennisgroep leefstijl samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland

6 “Promens Care onderschrijft:”
Cultuur en Gedragsverandering Promens Care veel overgewicht en ongezond levensgedrag Er is extra aandacht nodig voor bewegen Bewegen is van vitaal belang voor de gezondheid van lichaam en geest Ondersteuningsplan leefstijl bespreken als vast onderdeel Sociale steun bieden Sport en bewegen middel voor participatie en integratie Samenwerking op alle niveaus nodig: persoonlijk lokaal, gemeentelijk en provinciaal samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland

7 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland
Belemmeringen Vervoer Accommodatie, materialen Schaamte, angst Kosten Geen/onvoldoende desk. begeleiding, vrijwilligers Toegankelijkheid sportvereniging Geen/ onvoldoende sociale steun Geen aanbod in de buurt Gebrek aan samenwerking samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland

8 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland
Kansen Promens Care heeft gekozen: MT heeft tot voortzetting besloten van pilot leefstijl onder GGZ èn VG: BMI>30 Er zijn al vele “wielen” uitgevonden Samenwerking Sportraad, MEE, gemeenten GGD, CCR, hanzehoogeschool, GGZ-Drenthe, Drenthe/Alfa-college, gemeenten samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland

9 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland
Kansen (vervolg) Deskundige hulp: bewegingsagogen, fysiotherapeut, externen: coach, diëtist Voedingscursus, leefstijlcursus E-Fitness Bewegen, yoga met you-tube samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland

10 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland
Zo kan het ook! wil: Cultuuromslag in verantwoordelijkheid leefstijl 1500 cliënten en mw bij sport en vrije tijd festival 50% woonvoorzieningen heeft leefstijl plan 80% voldoende bewegen 10% medewerkers sportstimuleringsregeling scholingsaanbod voor medewerkers 15 nieuwe bewegingsinitiatieven bij woon locaties Cliënten betrokken bij keuzes samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland

11 Promens Care kiest voor bewegen en gezond leven
Feiten en visie Promens Care kiest voor bewegen en gezond leven

12 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland
Wat is jouw kijk op leefstijl? Stelling 1 de cliënt bepaalt zelf hoe zijn leefstijl ingevuld moet worden Stelling 2 de medewerker is verantwoordelijk voor een gezonde leefstijl van de client samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland

13 Effecten van bewegingsprogramma’s
Fysiek + conditie, + spierkracht, + flexibiliteit, BMI - gewicht, bloedwaarden, + energieniveau Emotioneel - depressie, - angst, + zelfwaardering, gevoel van empowerment & zelfcontrole, andere psychische symptomen Cognitief + kennis, + alertheid, + bewustzijn van vorderingen Sociaal + sociale vaardigheden, + betrokkenheid, tussenstap voor invulling van leven Algemeen + gevoel van welbevinden Heeft alleen maar positieve bijwerkingen! Vergelijk medicatie! samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland

14 De feiten over overgewicht
- % bevolking overgewicht/ ernstig overgewicht Man vrouw kinderen ,6-3,3 ( ) % Overgewicht/ernstig overgewicht VG Man vrouw NB 72% man jonger dan 30 jaar samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland

15 De feiten over overgewicht
GGZ: Risicogroep overgewicht schizofrenie en bipolaire stoornis Gevolgen: diabetes mellitus type 2, hypertensie, hart- en vaatziekten, vormen van kanker, galziekten en aandoeningen aan het bewegingsapparaat. samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland

16 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland
De feiten (HALE) verlies levensjaren en gezonde levensjaren door slechte eefstijl Roken 4,1 4,6 Overgewicht 1,2 2,1 Ernstig overgew. 3,0 5,1 Alc gebr. 0,6 0,9 Tekort lich. bew. 0,9 1,2 Lagere levensverw. VG - 7 jaar, GGZ -22 jaar! samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland

17 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland
“Zo kan het ook” Onze doelgroep Gezond lichaam, effect op geest Overgewicht onder VG Levensverwachting Kwaliteit van leven Metabool syndroom Medicatiegebruik samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland

18 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland
“Zo kan het ook” Visie leefstijl! Promens Care Doel begeleiding: kwaliteit van bestaan Zelfbepaling en zeggenschap over eigen leven Maar: inzicht eigen situatie? Ernstig overgewicht is sluipmoordenaar Morele plicht medewerker blijvend te beïnvloeden Laten ervaren van gezondere leefstijl Omgeving inrichten voor gezonde leefstijl Voorbeeldgedrag en sociale steun samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland

19 samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland
Sociale steun Iedereen uit netwerk met invloed op gedrag Familie, ouders bij opvoeding/ thuiswonenenden Vienden, begeleiding Voorbeeldgedrag Hoog status model; de PB-er Medewerker de kritische succesfactor Voorlichting & scholing samenwerkingsproject met Gehandicaptensport Nederland


Download ppt "Promens Care kiest voor bewegen en gezond leven"

Verwante presentaties


Ads door Google