De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Database als symbolische vorm

Verwante presentaties


Presentatie over: "Database als symbolische vorm"— Transcript van de presentatie:

1 Database als symbolische vorm
Naar Lev Manovich The language of new media

2 De database logica Dominante paradigma van de 20e eeuw is het narratief (literatuur, cinema) Computertijdperk introduceert de database als dominante vorm: nieuwe mediaobjecten vertellen geen verhalen, geen begin/einde, geen ontwikkeling, causaal/chronologisch georganiseerd maar zijn collecties individuele items

3 Database logica: vragen
Waarom database, is dit gelieerd aan de eigenheid van digitale medium? Wat is de relatie tussen database en narrativiteit

4 Wat verstaan we onder database?
In computerwetenschap: gestructureerde collectie data (kan doorzocht worden, info uit opvragen) Verschillende modellen: hierarchisch, netwerk, relationeel en object georiënteerd Nieuwe mediaobjecten niet noodzakelijk zo sterk gestructureerd: datbase in meer basisbetekenis

5 Wat verstaan we onder database
Deze structuur veronderstelt andere manier van kijken: andere representatie van de wereld Ervin Panofsky: narratief als een symbolische vorm Naar analogie: database als symbolische vorm: de wereld gerepresenteerd als een oneindige collectie beelden, tekst, data

6 Voorbeelden van databases in nieuwe media
Meest duidelijk in multimedia encyclopedieën (CD-ROM), virtuele musea (verschillende manieren toegankelijk, oa narratief) Voornamelijk voor domeinen waar database al inherent aanwezig is, maar ook nieuwe genres: database biografie Internet: html-pagina als datbase, ook open, steeds veranderend en daarom niet narratief WebTV

7 Data en algoritme Niet alle nieuwe media-objecten databases: game als narratief (?) Wel omschreven doel, alle elementen gemotiveerd Narratief maskeert een onderliggend algoritme

8 Voorbeelden van algoritmes in games
FPS: Vermoord alle tegenstanders en verzamel alle objecten onderweg om level verder te geraken Tetris Maar ook verborgen algoritmes: regels die gelden binnen de constructie van de gamewereld VB Quake: onder bepaalde condities verschijnt vijand op bepaalde plaats Je bouwt een mentaal model op van het computer model

9 Data en algoritme Computermodel: 2 complementaire objecten: algoritmes en datastructuren Proces/taak vertaald in algoritme. Elk object als datastructuur Symbiotische relatie: hoe complexer datastructuur, des te eenvoudiger algoritme en vice versa Passief vs actief? Data moeten ook gegenereerd worden: digitalisering nieuw cultureel algoritme: cfr Louis Borges

10 Database en narrativiteit
natuurlijke vijanden: lijst vs causaal geordende elementen In contrast met games narratieven geen algoritmisch gedrag, maar wel algoritsmische onderliggende logica: lezer moet deze ontdekken (cfr boek) mediaobjecten/datastructuur, narratief/algoritme

11 Database en narrativiteit
Media objecten steeds onderliggende database. Kunnen gezien worden als interfaces om de database toegankelijk te maken (vb. beelddatabank). Soms ook complexer: database vertaalt onderliggende database in een andere gebruikerservaring

12 Voorbeelden LEGIBLE CITY REHEARSAL OF MEMORY

13 Kunstwerk en interface
Historisch vallen ze samen: uniek kunstwerk binnen een medium Binnen nieuwe media content en interface gescheiden, verschillende interfaces mogelijk. VB interfaces tot versies van zelfde werk

14 Database vs narrativiteit
Narratief: gebruiker volgt de links in een database volgens de ontwerper van de database Interactief narratief: som van verschillende trajecten door de database (hyper-narratief) Lineair narratief slechts één van de trajecten, dus bijzonder geval van een nieuw mediaobject of hypernarratief

15 Database vs narrativiteit
Dit betekent niet dat een arbitraire sequens uit de database een narratief is Aantal criteria: Protagonist en verteller Niveau’s: tekst, verhaal, fabula Content moet reeks causaal geconnecteerde gebeurtenissen zijn

16 Database vs narrativiteit
Om te spreken over een interactief narratief moet dus ook aan aantal criteria voldaan zijn: auteur moet controle hebben over mogelijke trajecten door de database En een willekeurig traject van gebruiker is geen constructie van een uniek narratief (vs criteria narratief)

17 Conclusie Termen database en narrativiteit hebben niet dezelfde status op computer als cultureel niveau Nieuwe mediaobjecten zijn qua materiele organisatie allen databases, qua culturele verschijningsvorm kunnen ze verschillende vormen aannemen (ook narratief) Waarom is narratief nog zo aanwezig?

18 Semiotiek van database
Dynamiek database narrativiteit niet uniek, cfr. Digitaal beeld en beeldtaal Digitaal beeld op materieel niveau: verschillende lagen, elk manipuleerbaar. (cfr database) Merging resulteert in 1 beeld, montage Net zoals database op materieel niveau zowel datbase als narratief ondersteunt, ondersteunt het digitaal beeld 2 tegengestelde visuele talen: de montage en de representatie van een realistisch beeld

19 Semiotiek van database
Renaissence van de montage in visuele cultuur, maar fotorealistische beelden blijven significante plaats innemen Zelden plotse breuklijnen, eerder een restructurering van een aantal elementen die reeds aanwezig zijn

20 Syntaxis en paradigma De Saussure, Barthes (taal, beeldcultuur, tekensystemen) Syntaxis: combinatie van tekens in een bepaalde sequentie Paradigma: teken in relatie tot andere mogelijke tekens (die in relatie staan met elkaar) Aanwezig vs afwezig, expliciet vs impliciet, reeel vs imaginair

21 Syntaxis en paradigma Literatuur en cinema narratief: sequenties van zinnen/shots vs elementen waaraan het refereert, universum of genre Nieuwe media keert deze relatie om: database is het gegeven en aanwezig (paradima) en narratief (syntaxis) is gedematerialiseerd. Paradigma wordt reëel en syntaxis wordt virtueel

22 Syntaxis en paradigma Cfr ontwerpen van nieuw mediaobject begint met database: director, premiere, protools; stock materiaal, shots, behaviours, knoppen, etc. Narratief wordt geconstrueerd door deze elementen te linken en is dus virtueler dan de database

23 Syntaxis en paradigma Dominantie van paradigma nog duidelijker wanneer de gebruiker keuzes kunnen maken Vb interactieve objecten zoals websites met menu’s Nieuwe media expliciteert wat binnen andere media op een mentaal niveau afspeelt (invullen wat niet expliciet is, hypotheses)

24 Syntaxis en paradigma De ervaring is echter wel steeds syntagmatisch, steeds een bepaald traject , cfr spreken Waarom? Dominante semiotiek van de 20e eeuw: film. Vertelling in single screen in een lineair verband In geschiedenis was spatiaal narratief (verschillende beelden simultaan) nochtans dominant.

25 Database complex Connectie database en opslagmedia
Te maken met toegangankelijkheid: random of sequentieel? Cdrom vs film Boek zowel database als narratief Beide hebben eigen historische traditie, vb griekse literatuur: illias vs encyclopedie Geen strikte lijn: beide kunnen elementen van elkaar bevatten

26 Database complex Competitie tss database en narratief opnieuw op voorgrond met komst nieuwe media Fotografie: catalogiseren, dus database Film: narratief Computer: database (cfr eerste computer en videokunst) Dus niet te maken met fysiek medium maar eerder een psychologische conditie: database complex

27 Database cinema heel wat pogingen om narratief binnen nieuwe media te brengen: interactieve narrativiteit Medium-specificiteit; zoeken naar nieuwe esthetische mogelijkheiden Combinatie van narratief en database? Nieuwe vormen van narrativiteit

28 Database cinema Greenaway: zoeken naar cinema in de lijn van Borges, Elliot Joyce, Perec Film heeft nochtans directe link met database: alle shots vormen database (cfr niet chronologisch opnemen) Montage: creëren van narratief uit database Greenaway heel bewust met dit database gegeven omgaan: gebruik van lijsten (cfr prospero’s books), nummers (scenes hebben onderling geen logisch verband, nummers zijn een minimaal narratief dat database verhult)

29 Database cinema Draughtman’s contract: 12 tekeningen
Haalt cinema uit de cinema: installaties (narratief inherent aan time based media?) Ruimte heeft geen inherente narratieve logica Vb 100 objects to represent the world, narratief uit creëren: opera The stairs Munich projection: 100 schermen, geschiedenis van cinema

30 Database cinema Dziga Vertov Man with a movie camera
Scene in montagekamer, regelmatig herhaald, reflecteert complexe visie op werkelijkheid 3 niveau’s: verhaal van cameraman, publiek dat naar de beelden kijkt, film zelf. Eerste 2 zijn meta-tekst


Download ppt "Database als symbolische vorm"

Verwante presentaties


Ads door Google