De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Database als symbolische vorm Naar Lev Manovich The language of new media.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Database als symbolische vorm Naar Lev Manovich The language of new media."— Transcript van de presentatie:

1 Database als symbolische vorm Naar Lev Manovich The language of new media

2 De database logica • Dominante paradigma van de 20 e eeuw is het narratief (literatuur, cinema) • Computertijdperk introduceert de database als dominante vorm: nieuwe mediaobjecten vertellen geen verhalen, geen begin/einde, geen ontwikkeling, causaal/chronologisch georganiseerd maar zijn collecties individuele items

3 Database logica: vragen  Waarom database, is dit gelieerd aan de eigenheid van digitale medium?  Wat is de relatie tussen database en narrativiteit

4 Wat verstaan we onder database?  In computerwetenschap: gestructureerde collectie data (kan doorzocht worden, info uit opvragen)  Verschillende modellen: hierarchisch, netwerk, relationeel en object georiënteerd  Nieuwe mediaobjecten niet noodzakelijk zo sterk gestructureerd: datbase in meer basisbetekenis

5 Wat verstaan we onder database  Deze structuur veronderstelt andere manier van kijken: andere representatie van de wereld  Ervin Panofsky: narratief als een symbolische vorm  Naar analogie: database als symbolische vorm: de wereld gerepresenteerd als een oneindige collectie beelden, tekst, data

6 Voorbeelden van databases in nieuwe media  Meest duidelijk in multimedia encyclopedieën (CD- ROM), virtuele musea (verschillende manieren toegankelijk, oa narratief)  Voornamelijk voor domeinen waar database al inherent aanwezig is, maar ook nieuwe genres: database biografie  Internet: html-pagina als datbase, ook open, steeds veranderend en daarom niet narratief  WebTV

7 Data en algoritme • Niet alle nieuwe media-objecten databases: game als narratief (?) Wel omschreven doel, alle elementen gemotiveerd • Narratief maskeert een onderliggend algoritme

8 Voorbeelden van algoritmes in games  FPS: Vermoord alle tegenstanders en verzamel alle objecten onderweg om level verder te geraken  Tetris  Maar ook verborgen algoritmes: regels die gelden binnen de constructie van de gamewereld  VB Quake: onder bepaalde condities verschijnt vijand op bepaalde plaats  Je bouwt een mentaal model op van het computer model

9 Data en algoritme  Computermodel: 2 complementaire objecten: algoritmes en datastructuren  Proces/taak vertaald in algoritme. Elk object als datastructuur  Symbiotische relatie: hoe complexer datastructuur, des te eenvoudiger algoritme en vice versa  Passief vs actief? Data moeten ook gegenereerd worden: digitalisering  nieuw cultureel algoritme: cfr Louis Borges

10 Database en narrativiteit • natuurlijke vijanden: lijst vs causaal geordende elementen • In contrast met games narratieven geen algoritmisch gedrag, maar wel algoritsmische onderliggende logica: lezer moet deze ontdekken (cfr boek) • mediaobjecten/datastructuur, narratief/algoritme

11 Database en narrativiteit  Media objecten steeds onderliggende database. Kunnen gezien worden als interfaces om de database toegankelijk te maken (vb. beelddatabank).  Soms ook complexer: database vertaalt onderliggende database in een andere gebruikerservaring

12 Voorbeelden  LEGIBLE CITY http://www.jeffrey- shaw.net/html_main/show_work.php3?recor d_id=83# http://www.jeffrey- shaw.net/html_main/show_work.php3?recor d_id=83#  REHEARSAL OF MEMORY http://www.mediaartnet.org/works/rehearsal- of-memory/ http://www.mediaartnet.org/works/rehearsal- of-memory/

13 Kunstwerk en interface  Historisch vallen ze samen: uniek kunstwerk binnen een medium  Binnen nieuwe media content en interface gescheiden, verschillende interfaces mogelijk.  VB interfaces tot versies van zelfde werk http://www2.iath.virginia.edu/wax/ http://www2.iath.virginia.edu/wax/  http://sunsite.cs.msu.su/wwwart/wcom.htm

14 Database vs narrativiteit  Narratief: gebruiker volgt de links in een database volgens de ontwerper van de database  Interactief narratief: som van verschillende trajecten door de database (hyper-narratief)  Lineair narratief slechts één van de trajecten, dus bijzonder geval van een nieuw mediaobject of hypernarratief

15 Database vs narrativiteit  Dit betekent niet dat een arbitraire sequens uit de database een narratief is  Aantal criteria:  Protagonist en verteller  Niveau’s: tekst, verhaal, fabula  Content moet reeks causaal geconnecteerde gebeurtenissen zijn

16 Database vs narrativiteit  Om te spreken over een interactief narratief moet dus ook aan aantal criteria voldaan zijn: auteur moet controle hebben over mogelijke trajecten door de database  En een willekeurig traject van gebruiker is geen constructie van een uniek narratief (vs criteria narratief)

17 Conclusie  Termen database en narrativiteit hebben niet dezelfde status op computer als cultureel niveau  Nieuwe mediaobjecten zijn qua materiele organisatie allen databases, qua culturele verschijningsvorm kunnen ze verschillende vormen aannemen (ook narratief)  Waarom is narratief nog zo aanwezig?

18 Semiotiek van database • Dynamiek database narrativiteit niet uniek, cfr. Digitaal beeld en beeldtaal • Digitaal beeld op materieel niveau: verschillende lagen, elk manipuleerbaar. (cfr database) • Merging resulteert in 1 beeld, montage • Net zoals database op materieel niveau zowel datbase als narratief ondersteunt, ondersteunt het digitaal beeld 2 tegengestelde visuele talen: de montage en de representatie van een realistisch beeld

19 Semiotiek van database  Renaissence van de montage in visuele cultuur, maar fotorealistische beelden blijven significante plaats innemen  Zelden plotse breuklijnen, eerder een restructurering van een aantal elementen die reeds aanwezig zijn

20 Syntaxis en paradigma  De Saussure, Barthes (taal, beeldcultuur, tekensystemen)  Syntaxis: combinatie van tekens in een bepaalde sequentie  Paradigma: teken in relatie tot andere mogelijke tekens (die in relatie staan met elkaar)  Aanwezig vs afwezig, expliciet vs impliciet, reeel vs imaginair

21 Syntaxis en paradigma  Literatuur en cinema narratief: sequenties van zinnen/shots vs elementen waaraan het refereert, universum of genre  Nieuwe media keert deze relatie om: database is het gegeven en aanwezig (paradima) en narratief (syntaxis) is gedematerialiseerd.  Paradigma wordt reëel en syntaxis wordt virtueel

22 Syntaxis en paradigma  Cfr ontwerpen van nieuw mediaobject begint met database: director, premiere, protools; stock materiaal, shots, behaviours, knoppen, etc.  Narratief wordt geconstrueerd door deze elementen te linken en is dus virtueler dan de database

23 Syntaxis en paradigma  Dominantie van paradigma nog duidelijker wanneer de gebruiker keuzes kunnen maken  Vb interactieve objecten zoals websites met menu’s  Nieuwe media expliciteert wat binnen andere media op een mentaal niveau afspeelt (invullen wat niet expliciet is, hypotheses)

24 Syntaxis en paradigma  De ervaring is echter wel steeds syntagmatisch, steeds een bepaald traject, cfr spreken  Waarom? Dominante semiotiek van de 20 e eeuw: film. Vertelling in single screen in een lineair verband  In geschiedenis was spatiaal narratief (verschillende beelden simultaan) nochtans dominant.

25 Database complex • Connectie database en opslagmedia • Te maken met toegangankelijkheid: random of sequentieel? Cdrom vs film • Boek zowel database als narratief • Beide hebben eigen historische traditie, vb griekse literatuur: illias vs encyclopedie • Geen strikte lijn: beide kunnen elementen van elkaar bevatten

26 Database complex  Competitie tss database en narratief opnieuw op voorgrond met komst nieuwe media  Fotografie: catalogiseren, dus database  Film: narratief  Computer: database (cfr eerste computer en videokunst)  Dus niet te maken met fysiek medium maar eerder een psychologische conditie: database complex

27 Database cinema • heel wat pogingen om narratief binnen nieuwe media te brengen: interactieve narrativiteit • Medium-specificiteit; zoeken naar nieuwe esthetische mogelijkheiden • Combinatie van narratief en database? • Nieuwe vormen van narrativiteit

28 Database cinema  Greenaway: zoeken naar cinema in de lijn van Borges, Elliot Joyce, Perec  Film heeft nochtans directe link met database: alle shots vormen database (cfr niet chronologisch opnemen)  Montage: creëren van narratief uit database  Greenaway heel bewust met dit database gegeven omgaan: gebruik van lijsten (cfr prospero’s books), nummers (scenes hebben onderling geen logisch verband, nummers zijn een minimaal narratief dat database verhult)

29 Database cinema  Draughtman’s contract: 12 tekeningen  Haalt cinema uit de cinema: installaties (narratief inherent aan time based media?)  Ruimte heeft geen inherente narratieve logica  Vb 100 objects to represent the world, narratief uit creëren: opera  The stairs Munich projection: 100 schermen, geschiedenis van cinema

30 Database cinema  Dziga Vertov  Man with a movie camera  Scene in montagekamer, regelmatig herhaald, reflecteert complexe visie op werkelijkheid  3 niveau’s: verhaal van cameraman, publiek dat naar de beelden kijkt, film zelf. Eerste 2 zijn meta-tekst


Download ppt "Database als symbolische vorm Naar Lev Manovich The language of new media."

Verwante presentaties


Ads door Google