De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CLOWNS Clowns.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CLOWNS Clowns."— Transcript van de presentatie:

1 CLOWNS Clowns

2 De menselijke geest is net een parachute…
Hij werkt alleen als hij open is - Thomas Dewar Clowns

3 Doelstellingen van de training
Uw huidige vooroordelen benoemen. Verder kijken dan ras, een willekeurig genetisch feit. Waarde hechten aan een multiculturele, pluralistische samenleving. Communiceren met collega’s voor wie Nederlands een tweede taal is. Een organisatie creëren die open staat voor religieuze en spirituele diversiteit. Voorzieningen treffen voor en samenwerken met collega’s met een handicap. Clowns

4 Voordelen van een diverse werkplek
Meer tolerantie en begrip De kans om uw horizon te verbreden Het werk krijgt meer zin Meer commitment en loyaliteit Minder stress Meer energie Beter moreel Creativiteit wordt gestimuleerd Minder verzuim Persoonlijke verantwoordelijkheid voor waarden en normen op het werk De communicatie verloopt beter Er worden vertrouwensrelaties opgebouwd Mogelijkheid om te werven uit een breder, diverser spectrum aan kandidaten Effectieve serviceverlening aan een diverse markt en klantenbestand Clowns

5 Wetgeving De Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt het maken van onderscheid op het terrein van: Arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld werktijden, verlof en beloning Werving en selectie, dus bij het krijgen van een baan Promotie Ontslag Alle vormen van scholing En dat geldt voor alle anti-discriminatiegronden, dus geslacht, godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid en burgerlijke staat. Clowns

6 Vooroordelen Zijn filters waardoor u de wereld ziet Creëren stereotypen Werpen obstakels op Vallen niet met humor te maskeren Zijn aangeleerd Filteren de waarheid eruit Negeren diploma’s en kwalificaties Heeft ieder mens van nature Iedereen heeft vooroordelen… maar dat maakt het nog niet in orde! Clowns

7 Bevolkingssamenstelling van Nederland
Nationaliteit % van de bevolking Nederlanders Turken Marokkanen Surinamers Westerse allochtonen Overige Clowns

8 Bevolkingssamenstelling van Nederland
Nationaliteit % van de bevolking Nederlanders 81 Turken 2 Marokkanen Surinamers Westerse allochtonen 9 Overige 4 (Bron: CBS 2004) Clowns

9 Spreekwoorden en gezegden
Iemand bij de ……… nemen. Ik steek mijn ……… voor hem in het vuur. Ze vertelde me dat haar vriendin haar om de ……… vloog. Aan iemands ……… hangen. Ik wil mijn mening helemaal niet onder ……… of ……… steken. Zijn dochter kon hem om de ……… winden. Zoals altijd, wanneer hij met mij streed, trok hij aan het kortste ………. Wat je nu probeert te doen is de ……… te dempen als het ……… verdronken is. Ze tracht al haar hele leven haar zoon het leven ……… te maken. Toen zij dat verteld had, schoot haar vader in de ………. Clowns

10 Religies in Nederland 31 procent van de bevolking is Rooms-Katholiek
21 procent Protestant (waaronder 14 procent Nederlands Hervormd en 7 procent Gereformeerd) 5 procent behoort tot de Islam 40 procent is niet religieus Clowns

11 Problemen rondom religie op het werk
Wanneer mensen hun religie uitdragen op het werk, krijgen ze soms te maken met problemen zoals: Belachelijk gemaakt worden wanneer ze kleding dragen die kenmerkend is voor hun geloof Bang zijn om vrij te vragen op de feestdagen van hun geloof Te horen krijgen dat ze geen vrij mogen nemen op de feestdagen van hun geloof De bezorgdheid uiten dat ze niet zo snel gepromoveerd worden als medewerkers wiens geloof niet zo duidelijk is, of wiens geloof overheerst Erachter komen dat sommige organisaties gezichtsbeharing of hoofdbedekking verbieden, ook al is dit vereist in hun geloof Ontdekken dat gebedspauzes niet zijn toegestaan Gepest worden vanwege hun geloof Clowns

12 Feiten over handicaps Iedereen kent wel iemand met een handicap. Dit is de grootste minderheidsgroepering. Ieder mens heeft 20% kans om gehandicapt te raken, en 50% kans dat een familielid gehandicapt raakt. Als een handicap duidelijk zichtbaar is, is het moeilijk om hier niet op te focussen. De handicap is slechts één facet van het individu. Iedereen kan gehandicapt raken. 70% van alle handicaps is niet aangeboren. Het kan moeilijk zijn om echt te begrijpen welke impact iemands handicap op zijn leven heeft. In 2005 telde Nederland 3,4 miljoen mensen met enige vorm van handicap. Daarvan zijn er zwaar gehandicapt. Een werkgever die iemand met een handicap in dienst neemt, komt in aanmerking voor allerlei (belasting)-voordelen. Clowns

13 Mensen met een handicap krijgen te maken met veel obstakels
In Europa is het werkloosheidspercentage onder mensen met een ernstige ziekte of handicap ongeveer drie keer zo hoog als dat van mensen zonder deze problemen. Gemiddeld heeft slechts 52% van de gehandicapten betaald werk tegenover 69% van de totale beroepsbevolking in Nederland. Er zijn tegenwoordig allerlei soft- en hardware-aanpassingen beschikbaar zodat ook mensen met een lichamelijke beperking met een computer kunnen werken. Het computer- en internetgebruik onder gehandicapten ligt lager dan onder mensen zonder handicap. Veel mensen met een handicap die wel gebruik maken van computers en het internet zeggen dat dit hun leven aanzienlijk heeft verbeterd. Clowns

14 Iemand die moeite heeft met: Het uitvoeren van bepaalde taken
Wie is gehandicapt? Iemand die moeite heeft met: Het uitvoeren van bepaalde taken Het uitvoeren van de handelingen van het dagelijkse leven Bepaalde sociale rollen Wie is ernstig gehandicapt? Iemand die: Eén of meer dagelijkse levenstaken niet kan uitvoeren Een hulpmiddel gebruikt om zich te verplaatsen Hulp nodig heeft van een ander om simpele activiteiten uit te voeren. Clowns

15 Werken met mensen met een handicap
Richt u op zijn vermogen om het werk te doen, niet op zijn handicap Praat met degene met de handicap, niet met zijn tolk Spreek op normale toon, en in een normaal tempo Vermijd labels Als de handicap irrelevant is, noem hem dan niet Spreek op een niveau dat de ander kan begrijpen en wees respectvol Help als hij hulp wil, maar dring niet aan als hij uw aanbod afslaat Laat de ander aangeven hoe u kunt helpen Houd rekening met de behoeften van mensen met een handicap bij het plannen van evenementen Als u iemand beledigt, bied dan uw excuses aan Clowns

16 Woorden met een negatieve bijklank
Doofstom Lamme Spastisch Gehandicapt Lijdend aan Verlamd Gek Mankepoot Verminkt Rolstoeler Misvormd Waanzinnig Invalide Normaal Zwak Kreupel Slachtoffer Zwakzinnig Clowns

17 Momenteel acceptabele termen
Blind Mentaal gehandicapt Rolstoelgebruiker Doof Mobiliteits-beperking Slechthorend Gehandicapt Ontwikkelings-stoornis Slechtziend Iemand met een handicap Psychische/ emotionele handicap Visuele beperking Clowns

18 Mythes omtrent invaliditeit
Geef bij elke stelling aan of deze waar of niet waar is. Iemand met een psychische aandoening kan in een stressvolle omgeving werken waar strakke deadlines gelden. Een rolstoelatleet kan nooit de strijd winnen van de beste marathonlopers ter wereld. Iemand met een ontwikkelingsstoornis die ook moeite heeft met fijne motoriek kan waarschijnlijk geen complexe handelingen aan de lopende band van een fabriek aan. Iemand van wie beide benen geamputeerd zijn, kan niet concurreren met de beste honderd meterlopers ter wereld. Mensen met een ernstige handicap kunnen deelnemen aan gewichthefwedstrijden. Iemand die blind is en zijn rechterhand mist, kan niet als machinebankwerker werken. Een skiër met één been kan niet tippen aan een skiër met twee benen. Een man wiens rechterbeen 15 cm boven de knie geamputeerd is, kan alle taken uitvoeren van een magazijnmedewerker, inclusief het laden en lossen van vrachtwagens, staan, tillen, bukken en goederen naar verschillende secties van het magazijn brengen. Clowns

19 Clowns

20 Clowns

21 Clowns

22 Clowns

23 Clowns

24 Clowns

25 Clowns

26 Clowns

27 Clowns

28 Clowns

29 Clowns

30 Clowns

31 Clowns


Download ppt "CLOWNS Clowns."

Verwante presentaties


Ads door Google