De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement."— Transcript van de presentatie:

1 Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

2 Traditionele systemen die ons veel kunnen leren…

3 Pioniers onder de landbouwers…

4 SAFE*, impuls voor agroforestry in Europa en Frankrijk * SAFE = Systèmes Agroforestiers pour les Fermes Européennes

5 Maar de resultaten zijn nog onvoldoende gekend...

6 Projecten die met veel moeite tot stand komen

7 Reacties van landbouwers op agroforestry Europees project SAFE (2003-2004) Elke geïnterviewde boer kreeg evenveel informatie over agroforestry (door een standaard diashow te bekijken) Hun onmiddellijke, eerste reactie werd opgetekend Een veldproef aangepast aan hun wensen werd met hen besproken De laatste vraag was: zou u geïnteresseerd zijn om een project rond agroforestry op te zetten op uw bedrijf? 60 interviews in 3 Franse provincies Hun oordeel na afloop (na 1 jaar) werd opgetekend

8 Klinkt zeer aanlokkelijk… … maar als u de Franse boeren zal suggereren om bomen te planten op hun velden, zal u een flinke schop onder uw achterwerk krijgen! De twijfels bij de Franse ambtenaren landbouwvoorlichting

9 Zijn landbouwers bereid om te starten? Mening van de technische medewerkers Hoeveel percent van de graanboeren is bereid om te starten met agroforestry? 0 10 20 30 40 50 60 ProjectZonder meningTegen % antwoorden bij de peiling Volgens techniciAntwoorden boeren

10 Welke toekomst heeft agroforestry? 80% van de boeren die we interviewden willen opnieuw gecontacteerd worden. De meesten willen praktijkvoorbeelden bezoeken vóór beslissingen te nemen. “Uw systeem is fantastisch! Maar helaas,als u er niet in slaagt om de Europese regelgeving te veranderen, om rekening te houden met de specificaties van agroforestry, dan bent u een idioot. Jammer om het te moeten zeggen, maar het is zo!!” Dhr. Albert F., februari 2004, Champlitte (Frankrijk)

11 Een eerste nationaal project rond de ontwikkeling van agroforestry

12  Partners uit 19 departementen nemen deel aan het programma:  Coördinatie: studiebureau Agroof Développement en INRA Montpellier*  Permanent Bestuur van de Landbouwkamers  Landbouwkamers van de regio’s Poitou-Charentes, Centre, Picardie, Languedoc Roussillon, Pays de la Loire en Franche Comté  Transfercentrum van ENSAM*  Biocivam11* en CRPF* van Languedoc Roussillon Doorstroming van onderzoek naar ontwikkeling: hoe? * INRA = Institut Scientifique de Recherche Agronomique ENSAM = Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers CIVAM = Centre d'Initiative et de Valorisation de l'Agriculture et du Milieu rural CRPF = Centre Régional de la Propriété Forestière

13 Balans van de bestaande projecten Programma AGROFORESTRY

14 Aanlegkosten van een perceel  Eenheidsprijs per geplante boom hoger dan bebossing van landbouwgrond  Afzetten met paaltjes  Individuele becherming  Ongeveer 12 euro per boom (kost voor bedrijf)  Kost per perceel minder hoog omwille van de lage plantdichtheid

15 Rentabiliteit in vergelijking met landbouw Eerste voorzichtige hypotheses  Notelaar, peerlijsterbes, els: veel rendabeler dan landbouw (+ 10 à 50 %)  Wilde kerselaar, es, esdoorn, populier: minstens even rendabel als landbouw (- 5 à + 15 %)

16 Het is niet altijd noodzakelijk om te rooien, om winst te halen uit de aanplant van bomen…

17 1.Koolstofbalans van het agroforestry-systeem, dynamiek van het vastleggen van koolstof in bodems 2. Stikstofbalans en risico op uitloging van nitraten op een agroforestry-perceel 3. Impact van agroforestry op de bodemfauna Balans agro-milieu

18 Op punt stellen van de hulpmiddelen tot het nemen van beslissingen in agroforestry Christian Dupraz, INRA, UMR System Fabien Liagre, Agroof Développement Programma AGROFORESTRY

19 Hi-S AF E Een biofysisch 3D-model van de productiviteit van heterogene populaties

20 FARMSAFE

21 Doelstellingen van farmsafe  Voorspellen van technische en economische resultaten:  Opmaak kostenraming  Opmaak productie- curves  Evolutie arbeidstijd  Financiële evolutie  Rentabiliteitsstudie

22 Oprichten van een netwerk van referentiepercelen

23 Databank  Databank wordt gerealiseerd, met liggingskaart, projectplan en technische fiche van het experiment Voorbeeld: Dhr.Moreau, Indre

24 Meer kandidaten dan voorzien… Netwerk voor 2005/06 Bestaand netwerk (INRA-Cemagref- CRPF) Kandidaat verklaard

25 Welke follow-up op lange termijn?  Oprichten van een netwerk voor ontwikkelingsgericht onderzoek (gemengd technologisch netwerk genoemd)  Associatie Onderzoek – Onderwijs – Professionele organisaties  Duur: tot 5 jaar financiering  Volgende stappen  Bepalen van de onderzoeksthema’s  Partners identificeren

26 Oprichten van een nationale associatie  Grondwetgevende vergadering, 25 april 2007

27 Agroforestry en MTR-rechten Nieuw in 2006: circulaire DPEI/SPM/SDCPV/C20006-4038 van 09/05/2006  Indien dichtheid < 50 bomen/ha: op totale oppervlakte van perceel kunnen MTR-rechten geactiveerd worden  Indien dichtheid > 50 bomen/ha: ‣ Principe: alleen gedeelte dat effectief beteeld of begraasd wordt, komt in aanmerking voor activatie van MTR-rechten ‣ Derogatie: beslissing door prefectoraal besluit, op met bosbomen beplante percelen die begraasd worden, kunnen de MTR-rechten volledig geactiveerd worden

28 Het PDPO opent de deur voor steun aan agroforestry…  Europees Programmadecreet Plattelandsontwikkeling 2007-2013  Nieuw: artikel 44 van PDPO: Communautaire cofinanciering (tot 80%) voor de aanleg van agroforestry-percelen  Artikel geïnspireerd door de resultaten van Frans onderzoek…

29 Nationaal PDPO is terughoudend…  Tot nu werd de steunmaatregel voor agroforestry niet duidelijk weerhouden in het Franse PDPO… •Maar in het kader van « Plan Végétal Environnemental » van as 1 kan agroforestry inbegrepen in een steunmaatregel voor investering in bomen buiten een bos. •Het gefinancierde bedrag is 40% van de kost van materiaal en toebehoren. •De zone die onder deze steunmaatregel valt, is nog niet afgebakend. •Zal de « Grenelle de l’Environnement » de situatie veranderen?

30 De nieuwe inzet duikt op…

31 Communiceren…

32 Communicatie en verspreiding

33 www.agroforesterie.fr

34 Conclusie www.agroforesterie.fr www.agroforestry.gr Brits forum www.agroforesterie.be? Naar een Europees platform? www.agroforestry.eu?

35 Dank u...


Download ppt "Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement."

Verwante presentaties


Ads door Google