De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De cijfers achter de artsenpraktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "De cijfers achter de artsenpraktijk"— Transcript van de presentatie:

1 De cijfers achter de artsenpraktijk
Jan Lammens, tax director SBB

2 SBB in vogelvlucht Vlaams accountants- en advieskantoor met klanten beginnende zelfstandigen zelfstandige ondernemers, vrije beroepen en KMO VZW’s en verenigingen Met 28 kantoren en 290 medewerkers steeds dichtbij de klant Ondersteuning van centrale studiedienst als garantie voor een kwaliteitsvolle dienstverlening

3 Dienstenaanbod Onze diensten voor KMO's en zelfstandige ondernemers
accountancy fiscaliteit consulting juridisch advies milieuadvies

4 Inleiding Vier thema’s Loontrekkende of zelfstandige? Beroepskosten
Samenwerken als zelfstandige Fiscaliteit en vennootschap

5 Loontrekkende of zelfstandige?
A. Werken als loontrekkende situatie indien opleidingsovereenkomst – arbeidsovereenkomst onderworpen aan sociale zekerheid werknemers fiscaal: « bezoldiging van werknemers » werkgever stelt loonfiche op en houdt bedrijfsvoorheffing in beroepskosten zijn enige aandachtspunt

6 Loontrekkende of zelfstandige?
B. Werken als zelfstandige zelf sociale bijdragen betalen aan een sociaal verzekeringsfonds fiscaal: « baten van vrije beroepen » kasstelsel: daadwerkelijke inning van inkomsten belasting betalen via voorafbetalingen werkelijke of forfaitaire beroepskosten

7 Inleiding Vier thema’s Loontrekkende of zelfstandige? Beroepskosten
Samenwerken als zelfstandige Fiscaliteit en vennootschap

8 Beroepskosten A. Forfaitaire beroepskosten
automatisch voor wie geen werkelijke beroepskosten bewijst grondslag: inkomen na aftrek van sociale bijdragen percentages: 27,2 % tot EUR 10 % van EUR 5 % van EUR 3 % boven EUR max EUR

9 Beroepskosten B. Werkelijke beroepskosten
Voorwaarden voor aftrekbaarheid tijdens belastbaar tijdperk gedaan of gedragen gedaan om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden echtheid en bedrag verantwoorden door middel van bewijsstukken

10 Beroepskosten B. Werkelijke beroepskosten Voorbeelden
onroerende goederen gebruikt voor beroep afschrijvingen op voor beroep gebruikte activa aandachtspunt voor werknemers: woning nabij werkplaats intresten van leningen

11 Beroepskosten B. Werkelijke beroepskosten Voorbeelden
lonen aan personeel en vergoeding voor ingehuurde diensten bijdragen voor verzekeringen allerlei werkingskosten

12 Beroepskosten B. Werkelijke beroepskosten
Sommige kosten zijn niet aftrekbaar uitgaven van persoonlijke aard belastingen, geldboeten en straffen kosten voor kledij, tenzij specifieke beroepskledij kosten die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overschrijden

13 Beroepskosten B. Werkelijke beroepskosten
Andere kosten zijn slechts beperkt aftrekbaar representatiekosten, receptiekosten en relatiegeschenken autokosten: indien vaste plaats van tewerkstelling: 0,15 EUR/km in andere gevallen: beperking in functie van uitstoot (tenzij benzinekosten)

14 Beroepskosten C. Belastbaar bedrag
Na aftrek van sociale bijdragen en beroepskosten worden volgende tarieven toegepast (te verhogen met gemeentebelastingen) - tussen EUR 25% - tussen EUR 30% - tussen EUR 40% - tussen EUR 45% - boven EUR 50% Vrijgesteld: eerste schijf van EUR

15 Inleiding Vier thema’s Loontrekkende of zelfstandige? Beroepskosten
Samenwerken als zelfstandige Fiscaliteit en vennootschap

16 Professionele samenwerking
A. Verschillende vormen losse samenwerking verticale samenwerking kostendelende samenwerking integrale samenwerking

17 Professionele samenwerking
B. Juridische organisatie associaties professionele vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid professionele vennootschap met rechtspersoonlijkheid middelenvennootschap vereniging zonder winstoogmerk

18 Professionele samenwerking
Associaties gaat verder dan het maken van gewone ad hoc afspraken onder confraters zuiver contractueel alle inkomsten en uitgaven van (deel) professionele activiteit gepoold of alleen kosten of middelen inning honoraria in eigen naam en voor eigen rekening en verdeling inkomsten/uitgaven volgens afspraken

19 Professionele samenwerking
Professionele vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (maatschap) (gedeelte) medische activiteit wordt in vennootschap gebracht honoraria en ermee gebonden onkosten worden geïnd in naam en voor rekening van de gezamenlijke geneesheren-vennoten en verdeeld volgens vastgelegde sleutel berekening op niveau van de maatschap en vervolgens verdeling van het resultaat bij vennoten

20 Professionele samenwerking
Professionele vennootschap met rechtspersoonlijkheid aparte juridische entiteit burgerlijke vennootschap onder de vorm van een handelsvennootschap (BVBA, CVBA, NV,…) alle inkomsten en uitgaven geïnd door en voor de vennootschap de vennootschap betaalt zelf belasting en de winst wordt onder diverse vormen verdeeld onder de vennoten (zie hierna)

21 Professionele samenwerking
Middelenvennootschap cfr. professionele vennootschap met rechtspersoonlijkheid evenwel beperkt tot de kosten/ingezette middelen om het beroep uit te oefenen Vereniging zonder winstoogmerk middelen alleen besteed voor doel - niet uitkeren dienstverlening m.b.t. organisatie en administratie van professionele activiteit

22 Inleiding Vier thema’s Loontrekkende of zelfstandige? Beroepskosten
Samenwerken als zelfstandige Fiscaliteit en vennootschap

23 Fiscaliteit en vennootschap
A. Inleidend klassieke niet-fiscale motieven om een vennootschap op te richten spelen niet (volledig): organiseren van samenwerking beperken van de aansprakelijkheid continuïteit van de activiteit fiscale voordelen spelen maar indien vennootschap met rechtspersoonlijkheid

24 Fiscaliteit en vennootschap
B. Fiscaal voordeel zit in tarief vennootschapsbelasting verdelen van het inkomen via: uitkeren roerende inkomsten (dividenden) verhuur onroerende goederen fiscaalvriendelijk uitkeren van beroepsinkomsten onder de vorm van: voordelen van alle aard kostenvergoedingen extrawettelijke pensioenvormen

25 Fiscaliteit en vennootschap
C. Tarief vennootschapsbelasting normaal tarief: 33,99% verlaagde tarieven: 0 tot EUR 24,98 % tot EUR 31,93 % tot EUR 35,54 %

26 Fiscaliteit en vennootschap
D. Opmerkingen bij de optimalisatie geld in de vennootschap is nog geen beschikbaar geld voor privé-uitgaven allerlei maatregelen bemoeilijken “teveel” optimaliseren op het vlak van de aangerekende huur, te hoge intresten voor geleende gelden, te hoge pensioenverzekeringen, enz… verlaagde tarieven zijn maar mogelijk indien o.m. minstens EUR loon uitbetaald wordt en niet teveel dividend uitgekeerd wordt  loon wordt nog steeds belast in de personenbelasting in de personenbelasting worden beleggingen zeer gunstig belast (vaak 15%) bij liquidatie van de vennootschap is bijkomende belasting verschuldigd

27 Fiscaliteit en vennootschap
E. Conclusies indien een bestaande samenwerking georganiseerd is via een vennootschapsvorm is er weinig keuze in de andere gevallen genuanceerd benaderen: een vennootschap is niet altijd en voor iedereen de beste oplossing goed advies helpt

28 Praktijkgids ‘Vennootschap of niet’ Startersgids ‘Geneesheer’

29 website en gratis digitale nieuwsbrief

30 SBB-kantoren BRECHT TURNHOUT GEEL BRUGGE ST. NIKLAAS EEKLO LIER BREE
ST. KAT. WAVER LOCHRISTI DIKSMUIDE TIELT LANAKEN GENT DIEST ROESELARE AALST MAASMECHELEN LEUVEN TERNAT IEPER ST. TRUIDEN KORTRIJK OUDENAARDE TONGEREN HOEILAART EUPEN ST. VITH


Download ppt "De cijfers achter de artsenpraktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google