De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tropische Storm Chris vanuit NASA Ruimtestation

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tropische Storm Chris vanuit NASA Ruimtestation"— Transcript van de presentatie:

1 Tropische Storm Chris vanuit NASA Ruimtestation

2 Cat-bonds Peter-Jan de Koning PGGM
Insurance Linked Securities Super cats en Cat bonds Cat bonds als belegging Toegift: Orkanen Veel slides, vragen aan eind Deel 3 orkanen als tijd en interesse

3 Insurance Linked Securities (ILS)
Overhevelen van risico van de (her)verzekeringsindustrie naar de kapitaalmarkt: securitiseren van verzekeringsrisico Risico transfer voor risicopremie Risico financiering (arbitrage) Waarom? Gebrek aan capaciteit! Onderliggende risico’s: Natuurrampen: aardbeving, orkaan, storm Vliegtuigen, schepen, olieplatform Ruimtevaart: satelliet, raketlancering Autoschade Terrorisme Leven: Life insurance/settlements Mortality/Longevity ???

4 Voordelen voor verzekeraar (issuer/cedant/sponsor)
(Her)verzekeraars onder druk: Rating Agencies en aandeelhouders Regulering (Basel, IFRS) Zware verliezen 2004 (USD 40 mld) en 2005 (USD 80 mld) Voordelen: Minder kapitaalbeslag: Basel II, IFRS etc Focus op underwriting en groei Hogere RoE Marktverwachtingen: minder risico/volatiliteit , meer en stabiele groei Geen kredietrisico Geen delen informatie met concurrenten Meer marktcapaciteit Langdurige contracten

5 Voordelen voor belegger
Aantrekkelijk rendement met onvoorspelbaar maar meetbaar/beheersbaar risico Lage volatiliteit: grote rampen zeldzaam en diversifieerbaar Lage correlatie met traditionele markten Weinig tot geen credit risk en duration

6 ILS instrumenten Traditionele herverzekering (retrocessional market)
Industry Loss Warranties (ILW’s) Cat-bonds Side-cars (quota share) Cat swaps/Traded options Contingent capital Traditionele herverzekering (retrocessional market);krediet risico en geen uitbreding capaciteit  systeem en kredietrisico wordt geconcentreerd Industry Loss Warranties (ILW’s):OTC cat bond; tailor made, flexibel, kredit risk, illiquide, gebaeserd op industry/index losses --? Basis risico, kan gedaan worden met letter of credit door HFs Side-cars: SPV met gedeeltelijk collateral/onderpand, multi year exposure; quoata share reinsurance. Insurer schrijft premies en risisico’’s voior side car. Voordeel is kapoitaal en risico off balance sheet dus leverage en meer premie/groei/marktaandeel Contingent capital: put opties voor uitgifte extra kapitaal:eq, fi, hybrid; geenverzekering maar stand by financing Traded options: weinig tot geen interesse Cat swap: makkelijker en goedkoper als OTC, geen liquiditeit, geen collatareal  credit risk, multi year??

7 2 Super-cats en Cat-bonds

8 Wat zijn super-catastrofe’s? (supercat)
1-in-de-100-jaar gemiddeld rampen: niet de gemiddelde ramp maar supercat Kleine kans met enorme gevolgen: Zware orkaan over Miami, Houston, New Orleans, New York, Tokyo Aardbeving in LA, SF, Tokio Europese winterstormen Andrew (1992), Northridge EQ (1994), US Hurricanes 2004 en 2005 Schade = P(intensiteit) x P(locatie) x P(verzekeringsdekking)

9 Super cats en verzekeraars
Verzekeren = spreiden en delen risico Verzekeraars spreiden grote risico’s bij herverzekeraars Supercat risico: Onevenredig beslag op balans/kapitaal Te groot Niet spreidbaar onder herverzekeraars Supercat risico “verzekeren” via kapitaalmarkt: Groot genoeg Extra diversificatie versus bestaande asset classes Ongecorreleerd en aantrekkelijk rendement: cat bonds! Combined ratio vaak kleiner dan 100 wat betekent dat schade uitkeringen > premies. Competitieve en cyclische industrie die verliezen vaak na afloop door premieverhogingen goedmaakt. Risico’s te groot en te geconcentreerd voor elkaar en de sector. Als heel LA verdwijnt zou de sector failliet kunnen zijn  geen dekking meer: 1 op de 10 is verzekerd: moral hazard voor US government net als in Florida. Nadruk bij verzekeraard op RoE en groei in omzet: product verkoop. Tveel risico legt net als bij banken een beperking op dus wordt afgestoten: disintermediatie. Banken trekken risico aan om vervolgens te verpakken en door te verkopen. Verzkeraars bereid een oneconomische premie te betalen om dit te bereiken: systematishce rendementsbron voor PGGM

10 Cat bond Opzetten SPV: counterparty credit risk
SPV sluit (her)verzekeringscontract met “cedent/sponsor” SPV wordt gefinancierd door uitgifte van obligaties: cat bonds “Excess of loss” contract: Geen verlies volledige hoofdsom en rente Verlies > “attachement point” verlies rente en principal Premie over US Libor Looptijd 3 jaar BB rating

11 Cat-bond structuur PGGM SPV Ltd Premie: 5% Herverzekering
(Cayman) PGGM Trust Premie: 5% Herverzekering Herverzekeraar Kapitaal Coupon: US Libor + 5% US Libor Wat als catsatrophe: herverzekeraar claimt bij SPV  SPV failliet  obligaties waardeloos! Max verlies beperkt tot inleg itt Reinsurance en Lloyds: open ended liability!!!

12 Cat bonds als instrument
Floating Rate Notes onder SEC Rule 144a Rating door Moody’s, S&P, AM Best Onafhankelijke Modelling Agent; AIR, EQECAT Trustee, Claims Reviewer, Calculation Agent, Loss reserve Specialist, Administrator, Auditor Illiquide Markt omvang circa USD 8 miljard Weinig handel Maandelijkse pricing Inefficiënte markt! Gewone bedrijfsobligaties met andere trigger: natuurramp ipv bedrijf/financiele ramp! Illquide: niet voor idereen  adviseur, extern doen!

13 EF <CORP> DES

14 Cat bond exposure Enorme groei: 1999: 1 miljard USD
US aardbeving: californoie en Pacific NW: 1/3e US Orkanen : 1/3e Europa storm: 20% Samen ¾!! Enorme groei: 1999: 1 miljard USD 2002: 3 miljard USD 2004: 4 miljard USD 2005: 5 miljard USD 2006: 7 miljard USD

15 Cat bond triggers Attachement vs exhaustion point
Afweging tussen transparantie voor beleggers en basis risico voor verzekeraars: Indemnity: werkelijke verliezen sponsor Industry index: industrie schatting door bijv PCS Parametric: objectieve fysieke parameters Modelled loss: model schatting obv fysieke parameters

16 Voor- en nadelen van cat bonds
Cedent: Relatief hoge structureringskosten en minimum omvang (> US$ mln) Gestandaardiseerd Basis risico Belegger: Geen leverage Focus op piek risico’s/lage diversificatie Correlatie bij mega-cat? VOORDELEN Cedent: Geen kredietrisico Geen delen informatie met concurrenten Multi jaar Belegger: Gestandaardiseerd Liquiditeit Rating (Moody’s/S&P) Reputatie risico Rendement en correlatie Kopers: specialisten (cat bond fund), hedge funds, traditionals (FI shops); allemaal 1/3e

17 3 Cat-bonds: rampen belegging of rampbelegging?

18 Cat-bonds als belegging
Rendement Coupon: Libor +500 min Verwacht Verlies: = Libor +400 bps Rating BB (Ahold, GM): Libor – 60* = Libor +125 bps Risico 99 % kans op “geen verlies”: Libor + spread 1 % kans op ramp  cat bond naar 0 Max verlies beperkt maar… Geld weg: geen herstel mogelijk! Verdeling: binair, left-tail risico, veel historische data, trends? Rendement: nooit libor maar 99 keer libor en een keer -30: Pay off = short put: short ramp! Normale verdeling niet van toepassing: niet continue maar binair, *: Gebaseerd op een 3 tot 5-jaar cumulatieve default rate van 5% en een recovery rate van 40% is het jaarlijkse kredietrisico 5% x (1-40%) / 5 jaar = 0.60%

19 Risico management: het dilemma
Cat bond rendement: 99/100 jaar: libor + 5%  1199/1200 maanden +0.9% …of.. 1/100 jaar: -30%  /1200 maanden -30% Maandelijkse VaR analyse werkt niet: onder de 5% linker staart ligt ergens -30% maar.. de kans daarop is niet 5% maar 1% op jaarbasis of 0.08% op maandbasis  Scenario analyse met extra aandacht voor staart: wat gebeurt er buiten de 95-99% VaR in extreme omstandigheden? PGGM limiet 1/3e VaR analyse niet van toepassing want gaat uit van normale verdeling: continue, symmetrisch 95% Var kijkt naar wat er buiten 95% van beste waarnemingen ligt: kijkt iet hoe slecht? Aandelen vol = 20%  95% VaR is rendementen onder de -9.5%: SP 32 van de 944 maanden = 3% maar 8 maanden -20 : 1 maand -30:

20 Risico management: exceedance curve
Empirisch: sinds 1928: 944 maanden = 79 jaar: -36% in sept 1931 8x -20% = 0.85%: eens in de 10 jaar 4 x -25% = 0.4% eens in de 20 jaar Alleen ,maar op in perspectief te plaatsen: aandelen niet zo veilig als je denkt en cat bonds niet zo onveilig als je denkt! Plus; aantrekkelijk rendement en niet gecooreleerd met PGGM asset mix en verplichtingen!! P (verlies op cat bonds > 30%) is eens in de 100 jaar: 1% P (verlies op aandelen > 30%) is 1.15%: eens in de 87 jaar P (verlies > 50%) is 1%2 (twee supercats) = 0.01%: eens in de 10,000 jaar

21 Cat bond premie Technische premie: gemiddeld jaarlijks verwacht verlies: 1.4% Risicopremie: vraag vs aanbod: Beperkte capaciteit en diversificatie in retrocessional markt Druk van regulators (Basel II) en markten (Moody’s, aandeelhouders) Focus op omzet groei en Return on Equity Disintermediatie: (her)verpakken en doorverkopen van risico Post Katrina: Grotere onbalans vraag en aanbod Meer conservatieve modellen: meer en/of sterkere orkanen, meer schade Liquiditeitspremie: buy-and hold instrument Complexiteits/innovatiepremie Onbekend= onbemind Moeilijk uit te leggen

22 Vragen? Orkanen?

23 4 Toegift: Tropische orkanen
Orkanen voor beginners Hoe ontstaan ze? Geboorte en ontwikkeling Versterkers of stoorzenders? 2005: the perfect Storm 2006: the perfect Calm Global Warming en orkanen Trend of cyclus? Storm in een glas water?

24 Tropische Orkanen Tropische cycloon (generiek) = lage druk gebied (depressie) met: Gesloten, concentrische circulatie en Convectie:versnellend verdampen en condenseren van warm zeewater wat energie en wind oplevert Atlantic/Eastern Pacific - Hurricane* Western Pacific - Typhoon Indian Ocean - Cycloon * afgeleid van ‘Hurakan’, een van de scheppende goden van de Maya’s die met adem over het water blies en droog land creerde

25 convectie + organisatie = tropische cycloon
Noodzakelijke condities: Oppervlakte verstoring  front en convectie Warm water: 26/27ºC tot circa 50 m diepte  convectie Vochtige lucht in midden troposfeer (5 km)  condensatie  warmte  meer convectie Stabiele atmosfeer met lage windschering (< 37 km/h) tussen oppervlakte en hogere troposfeer) Locatie: tussen 100 en 300 km van evenaar:  ronddraaien en vormen kern (Coriolis effect)

26 Orkaan: geboorte en ontwikkeling
TD: win snelheid tot 60 km/uur TS wins snelheid vanaf 60 km/uur Orkaan: vanaf 120 km/uur Orkanen ontwikkelen zich uit tropische storing bij Afrika via tot tropische depressie tot tropische storm tot tropische cycloon/orkaan

27 Rita: september 2005 Wilma en Alpha: oktober 05

28 Versterker of Stoorzender?
Oceaancondities: doldrums ten N van evenaar stimuleren convectie Atmosfeer: luchtsdruk en straalstroom (jetstream) Koud water Land: frictie + aanvoer warmte en waterdamp Golven: frictie Wind schering: El Nino verzwakt maar La Nina versterkt QBO (Quasi-Biennial Oscillation): 2-jaarlijkse fluctuatie in hoge atmosferische wind Lange termijn 20 jaar cyclus: warme/actieve fase vanaf 1995 (Atlantic Multidecadal Oscillation AMO)

29 2005: the Perfect Storm season
27 TS, 15 orkanen, record aantal en sterkte, record schade (US$ bln) Dennis, katrina, Rita, Stan, wilma: sterkste Atlantische storm ooit met 882 MB (sidsn Gilbert 888)

30 2005: Katrina en Rita? 4% verlies voor de totale cat bonds markt!
Komen later terug op 2006 en redenen voor uitzonderlijke 04 en 05 seizoen 4% verlies voor de totale cat bonds markt!

31 2006: the Perfect Calm Veel typhoons en schade in Azie…
Slechts 9 stormen (13-16), 5 orkanen (8-10) en 2 grote orkanen van cat 3 of meer (4-6): Gordon en Helene Gemiddeld op lange termijn (1950): 10 stormen, 6 orkanen Rustig op korte termijn ( ): 14 stormen, 8 orkanen Zeer rustig versus 2004 en 2005 Waarom? Lager dan verwachte zeetemps in Atlantic El Nino in Pacific  sterke straalstromen/verstoring Vulkaanuitbarstingen en Sahara stof Instabiele, droge en “vuile” lucht  voorkomt convectie Veel typhoons en schade in Azie… “Prediction is very difficult, especially about the future” (Niels Bohr )

32 Saffir & Simpson Schaal
Nagasaki “fat man”: 15 MT gemiddeld 3 cat 3of meer : 4 - Condensatie (regen): 6 x 1014 Watts = 200 x wereldwijde electrische capaciteit - Kinetisch (wind): 1.5 x 1012 Watts = 0,5 x wereldwijde electrische capaciteit. 10 megaton nucleaire bom iedere 20 minuten

33 Orkanen en Global warming
Trend of cyclus? Academisch debat Een storm in een glas water?

34 Global Warming en Hurricanes I
Number of hurricanes by Saffir-Simpson Category to strike the mainland U.S. each decade.

35 Global Warming en Hurricanes II Trend of cyclus?
2005 niet : 5 sterke aan land!!!!

36 Sterke orkanen: trend of cyclus?
Onrustig: ? Rustig: Onrustig:

37 Orkanen en Global warming
Global warming leidt tot hogere zee temperaturen  Sterke toename frequentie en intensiteit hurricanes? Maar: Stijging zeetemperatuur is 1-3ºC in 100 jaar Warmer water kan leiden tot meer wind shear “Bewijs” werkt alleen in Atlantische Oceaan Meer “bewijs” over multi-decadal trend Veel ander factoren: Nino/Nina, vulkanen, Sahara stof, etc Recente toename kan ook verklaard worden door methodologie Conclusie: Statistisch correlatie ≠ causaal verband Aktief wetenchappelijk debat met meer bewijs voor LT cyclus dan KT trend: intensieve periode Mogelijk toename intensiteit

38 The End Vragen?

39 100 jaar supercats en catbonds
NB: geen schade van Hugo (1989), Northridge EQ (1994) en seizoen ( Charley, Frances, & Ivan)

40 Tropische cycloon met oog (eye), muur'(eyewall), regenbanden (rain bands) en spiraalsgewijs uitstromende lucht aan de bovenzijde

41 Orkanen Kleinschaling: km doorsnede met oog km en hoogte van 18 km Levensduur gemiddeld dagen Per jaar circa tropische stormen wereldwijd waarvan 2/3e orkaan wordt Atlantische Oceaan gemiddeld 10 maar range van 4 (1983) tot 27 (2005, Zeta) Gigantische energie ontwikkeling: Condensatie (regen): 6 x 1014 Watts = 200 x wereldwijde electrische capaciteit Kinetisch (wind): 1.5 x 1012 Watts = 0,5 x wereldwijde electrische capaciteit. Slechts 0.3% van totaal! 10 megaton nucleaire bom iedere 20 minuten Namen: Atlantic: heiligennamen jongens en meisjesnamen in 5-6 jarige cylcus Pacific: historische goden

42 Temperaturen over Atlantisch Oceaan I
Warm…

43 Temperaturen over Atlantisch Oceaan II
Maar niet warmer!!!

44 Sterke orkanen: trend of cyclus?
NB: nog geen decennium en exl 05/06!

45 Temperature and greenhouse gas concentrations correlate
________________ Source: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2001, "Climate Change 2001: The Scientific Basis", ch. 2. 5


Download ppt "Tropische Storm Chris vanuit NASA Ruimtestation"

Verwante presentaties


Ads door Google