De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Tropische Storm Chris vanuit NASA Ruimtestation.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Tropische Storm Chris vanuit NASA Ruimtestation."— Transcript van de presentatie:

1 1 Tropische Storm Chris vanuit NASA Ruimtestation

2 Cat-bonds Peter-Jan de Koning PGGM 1Insurance Linked Securities 2Super cats en Cat bonds 3Cat bonds als belegging 4Toegift: Orkanen

3 3 Insurance Linked Securities (ILS) •Overhevelen van risico van de (her)verzekeringsindustrie naar de kapitaalmarkt: securitiseren van verzekeringsrisico –Risico transfer voor risicopremie –Risico financiering (arbitrage) •Waarom? Gebrek aan capaciteit! •Onderliggende risico’s: –Natuurrampen: aardbeving, orkaan, storm –Vliegtuigen, schepen, olieplatform –Ruimtevaart: satelliet, raketlancering –Autoschade –Terrorisme –Leven: •Life insurance/settlements •Mortality/Longevity –???

4 4 Voordelen voor verzekeraar (issuer/cedant/sponsor) (Her)verzekeraars onder druk: •Rating Agencies en aandeelhouders •Regulering (Basel, IFRS) •Zware verliezen 2004 (USD 40 mld) en 2005 (USD 80 mld) Voordelen: •Minder kapitaalbeslag: Basel II, IFRS etc •Focus op underwriting en groei •Hogere RoE •Marktverwachtingen: minder risico/volatiliteit, meer en stabiele groei •Geen kredietrisico •Geen delen informatie met concurrenten •Meer marktcapaciteit •Langdurige contracten

5 5 Voordelen voor belegger •Aantrekkelijk rendement met onvoorspelbaar maar meetbaar/beheersbaar risico •Lage volatiliteit: grote rampen zeldzaam en diversifieerbaar •Lage correlatie met traditionele markten •Weinig tot geen credit risk en duration

6 6 ILS instrumenten •Traditionele herverzekering (retrocessional market) •Industry Loss Warranties (ILW’s) •Cat-bonds •Side-cars (quota share) •Cat swaps/Traded options •Contingent capital

7 7 2Super-cats en Cat-bonds

8 8 Wat zijn super-catastrofe’s? (supercat) •1-in-de-100-jaar gemiddeld rampen: niet de gemiddelde ramp maar supercat •Kleine kans met enorme gevolgen: –Zware orkaan over Miami, Houston, New Orleans, New York, Tokyo –Aardbeving in LA, SF, Tokio –Europese winterstormen –Andrew (1992), Northridge EQ (1994), US Hurricanes 2004 en 2005 •Schade = P(intensiteit) x P(locatie) x P(verzekeringsdekking)

9 9 Super cats en verzekeraars •Verzekeren = spreiden en delen risico •Verzekeraars spreiden grote risico’s bij herverzekeraars •Supercat risico: –Onevenredig beslag op balans/kapitaal –Te groot –Niet spreidbaar onder herverzekeraars  •Supercat risico “verzekeren” via kapitaalmarkt: –Groot genoeg –Extra diversificatie versus bestaande asset classes –Ongecorreleerd en aantrekkelijk rendement: cat bonds!

10 10 Cat bond •Opzetten SPV: counterparty credit risk •SPV sluit (her)verzekeringscontract met “cedent/sponsor” •SPV wordt gefinancierd door uitgifte van obligaties: cat bonds •“Excess of loss” contract: –Geen verlies  volledige hoofdsom en rente –Verlies > “attachement point”  verlies rente en principal •Premie over US Libor •Looptijd 3 jaar •BB rating

11 11 Cat-bond structuur SPV Ltd (Cayman) PGGM Trust Premie: 5% Herverzekering Herverzekeraar Kapitaal Coupon: US Libor + 5% KapitaalUS Libor

12 12 Cat bonds als instrument •Floating Rate Notes onder SEC Rule 144a •Rating door Moody’s, S&P, AM Best •Onafhankelijke Modelling Agent; AIR, EQECAT •Trustee, Claims Reviewer, Calculation Agent, Loss reserve Specialist, Administrator, Auditor •Illiquide –Markt omvang circa USD 8 miljard –Weinig handel –Maandelijkse pricing –Inefficiënte markt!

13 13 EF DES

14 14 Cat bond exposure Enorme groei: 1999: 1 miljard USD 2002: 3 miljard USD 2004: 4 miljard USD 2005: 5 miljard USD 2006: 7 miljard USD

15 15 Cat bond triggers •Attachement vs exhaustion point •Afweging tussen transparantie voor beleggers en basis risico voor verzekeraars: –Indemnity: werkelijke verliezen sponsor –Industry index: industrie schatting door bijv PCS –Parametric: objectieve fysieke parameters –Modelled loss: model schatting obv fysieke parameters

16 16 Voor- en nadelen van cat bonds VOORDELEN Cedent: –Geen kredietrisico –Geen delen informatie met concurrenten –Multi jaar Belegger: –Gestandaardiseerd –Liquiditeit –Rating (Moody’s/S&P) –Reputatie risico –Rendement en correlatie NADELEN Cedent: –Relatief hoge structureringskosten en minimum omvang (> US$ mln) –Gestandaardiseerd –Basis risico Belegger: –Geen leverage –Focus op piek risico’s/lage diversificatie –Correlatie bij mega-cat?

17 17 3Cat-bonds: rampen belegging of rampbelegging?

18 18 Cat-bonds als belegging Rendement Coupon: Libor +500min Verwacht Verlies: 100 = Libor +400 bps •Rating BB (Ahold, GM): Libor – 60* = Libor +125 bps Risico •99 % kans op “geen verlies”: Libor + spread • 1 % kans op ramp  cat bond naar 0 •Max verlies beperkt maar… •Geld weg: geen herstel mogelijk! •Verdeling: binair, left-tail risico, veel historische data, trends? *: Gebaseerd op een 3 tot 5-jaar cumulatieve default rate van 5% en een recovery rate van 40% is het jaarlijkse kredietrisico 5% x (1-40%) / 5 jaar = 0.60%

19 19 Risico management: het dilemma Cat bond rendement: •99/100 jaar: libor + 5%  1199/1200 maanden +0.9% …of.. • 1/100 jaar: -30%  1/1200 maanden -30% Maandelijkse VaR analyse werkt niet: •onder de 5% linker staart ligt ergens -30% maar.. •de kans daarop is niet 5% maar 1% op jaarbasis of 0.08% op maandbasis  Scenario analyse met extra aandacht voor staart: wat gebeurt er buiten de 95-99% VaR in extreme omstandigheden?

20 20 Risico management: exceedance curve • P (verlies op cat bonds > 30%) is eens in de 100 jaar: 1% • P (verlies op aandelen > 30%) is 1.15%: eens in de 87 jaar • P (verlies > 50%) is 1% 2 (twee supercats) = 0.01%: eens in de 10,000 jaar

21 21 Cat bond premie •Technische premie: gemiddeld jaarlijks verwacht verlies: 1.4% •Risicopremie: vraag vs aanbod: –Beperkte capaciteit en diversificatie in retrocessional markt –Druk van regulators (Basel II) en markten (Moody’s, aandeelhouders) –Focus op omzet groei en Return on Equity –Disintermediatie: (her)verpakken en doorverkopen van risico –Post Katrina: •Grotere onbalans vraag en aanbod •Meer conservatieve modellen: meer en/of sterkere orkanen, meer schade •Liquiditeitspremie: buy-and hold instrument •Complexiteits/innovatiepremie –Onbekend= onbemind –Moeilijk uit te leggen

22 22 Vragen? Orkanen?

23 23 4Toegift: Tropische orkanen •Orkanen voor beginners –Hoe ontstaan ze? –Geboorte en ontwikkeling –Versterkers of stoorzenders? –2005: the perfect Storm –2006: the perfect Calm •Global Warming en orkanen –Trend of cyclus? –Storm in een glas water?

24 24 Tropische Orkanen Tropische cycloon (generiek) = lage druk gebied (depressie) met: •Gesloten, concentrische circulatie en •Convectie:versnellend verdampen en condenseren van warm zeewater wat energie en wind oplevert •Atlantic/Eastern Pacific- Hurricane* •Western Pacific- Typhoon •Indian Ocean- Cycloon * afgeleid van ‘Hurakan’, een van de scheppende goden van de Maya’s die met adem over het water blies en droog land creerde

25 25 convectie + organisatie = tropische cycloon Noodzakelijke condities: •Oppervlakte verstoring  front en convectie •Warm water: 26/27ºC tot circa 50 m diepte  convectie •Vochtige lucht in midden troposfeer (5 km)  condensatie  warmte  meer convectie •Stabiele atmosfeer met lage windschering (< 37 km/h) tussen oppervlakte en hogere troposfeer) •Locatie: tussen 100 en 300 km van evenaar:  ronddraaien en vormen kern (Coriolis effect)

26 26 Orkaan: geboorte en ontwikkeling Orkanen ontwikkelen zich uit tropische storing bij Afrika via tot tropische depressie tot tropische storm tot tropische cycloon/orkaan

27 27 Rita: september 2005 Wilma en Alpha: oktober 05

28 28 Versterker of Stoorzender? •Oceaancondities: doldrums ten N van evenaar stimuleren convectie •Atmosfeer: luchtsdruk en straalstroom (jetstream) •Koud water •Land: frictie + aanvoer warmte en waterdamp •Golven: frictie •Wind schering: –El Nino verzwakt maar La Nina versterkt –QBO (Quasi-Biennial Oscillation): 2-jaarlijkse fluctuatie in hoge atmosferische wind •Lange termijn 20 jaar cyclus: warme/actieve fase vanaf 1995 (Atlantic Multidecadal Oscillation AMO)

29 : the Perfect Storm season 27 TS, 15 orkanen, record aantal en sterkte, record schade (US$ bln)

30 : Katrina en Rita? 4% verlies voor de totale cat bonds markt!

31 : the Perfect Calm Slechts 9 stormen (13-16), 5 orkanen (8-10) en 2 grote orkanen van cat 3 of meer (4-6): Gordon en Helene •Gemiddeld op lange termijn (1950): 10 stormen, 6 orkanen •Rustig op korte termijn ( ): 14 stormen, 8 orkanen •Zeer rustig versus 2004 en 2005 •Waarom? –Lager dan verwachte zeetemps in Atlantic –El Nino in Pacific  sterke straalstromen/verstoring –Vulkaanuitbarstingen en Sahara stof –Instabiele, droge en “vuile” lucht  voorkomt convectie •Veel typhoons en schade in Azie… “Prediction is very difficult, especially about the future” (Niels Bohr )

32 32 Saffir & Simpson Schaal - Condensatie (regen): 6 x Watts = 200 x wereldwijde electrische capaciteit - Kinetisch (wind): 1.5 x Watts = 0,5 x wereldwijde electrische capaciteit megaton nucleaire bom iedere 20 minuten

33 33 Orkanen en Global warming •Trend of cyclus? •Academisch debat •Een storm in een glas water?

34 34 Global Warming en Hurricanes I Number of hurricanes by Saffir-Simpson Category to strike the mainland U.S. each decade.

35 35 Global Warming en Hurricanes II Trend of cyclus?

36 36 Sterke orkanen: trend of cyclus? Rustig: Onrustig: Onrustig: ?

37 37 Orkanen en Global warming •Global warming leidt tot hogere zee temperaturen  •Sterke toename frequentie en intensiteit hurricanes? Maar: •Stijging zeetemperatuur is 1-3ºC in 100 jaar •Warmer water kan leiden tot meer wind shear •“Bewijs” werkt alleen in Atlantische Oceaan •Meer “bewijs” over multi-decadal trend •Veel ander factoren: Nino/Nina, vulkanen, Sahara stof, etc •Recente toename kan ook verklaard worden door methodologie Conclusie: •Statistisch correlatie ≠ causaal verband •Aktief wetenchappelijk debat met meer bewijs voor LT cyclus dan KT trend: intensieve periode •Mogelijk toename intensiteit

38 38 The End Vragen?

39 jaar supercats en catbonds NB: geen schade van Hugo (1989), Northridge EQ (1994) en 2004 seizoen ( Charley, Frances, & Ivan)

40 40 Tropische cycloon met oog (eye), muur'(eyewall), regenbanden (rain bands) en spiraalsgewijs uitstromende lucht aan de bovenzijde

41 41 Orkanen •Kleinschaling: km doorsnede met oog km en hoogte van 18 km •Levensduur gemiddeld dagen •Per jaar circa tropische stormen wereldwijd waarvan 2/3 e orkaan wordt •Atlantische Oceaan gemiddeld 10 maar range van 4 (1983) tot 27 (2005, Zeta) •Gigantische energie ontwikkeling: –Condensatie (regen): 6 x Watts = 200 x wereldwijde electrische capaciteit –Kinetisch (wind): 1.5 x Watts = 0,5 x wereldwijde electrische capaciteit. Slechts 0.3% van totaal! –10 megaton nucleaire bom iedere 20 minuten •Namen: –Atlantic: heiligennamen  jongens en meisjesnamen in 5-6 jarige cylcus –Pacific: historische goden

42 42 Temperaturen over Atlantisch Oceaan I Warm…

43 43 Temperaturen over Atlantisch Oceaan II Maar niet warmer!!!

44 44 Sterke orkanen: trend of cyclus? NB: nog geen decennium en exl 05/06!

45 45 Temperature and greenhouse gas concentrations correlate ________________ Source: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2001, "Climate Change 2001: The Scientific Basis", ch. 2. 5


Download ppt "1 Tropische Storm Chris vanuit NASA Ruimtestation."

Verwante presentaties


Ads door Google