De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Tropische Storm Chris vanuit NASA Ruimtestation.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Tropische Storm Chris vanuit NASA Ruimtestation."— Transcript van de presentatie:

1 1 Tropische Storm Chris vanuit NASA Ruimtestation

2 Cat-bonds Peter-Jan de Koning PGGM 1Insurance Linked Securities 2Super cats en Cat bonds 3Cat bonds als belegging 4Toegift: Orkanen

3 3 Insurance Linked Securities (ILS) •Overhevelen van risico van de (her)verzekeringsindustrie naar de kapitaalmarkt: securitiseren van verzekeringsrisico –Risico transfer voor risicopremie –Risico financiering (arbitrage) •Waarom? Gebrek aan capaciteit! •Onderliggende risico’s: –Natuurrampen: aardbeving, orkaan, storm –Vliegtuigen, schepen, olieplatform –Ruimtevaart: satelliet, raketlancering –Autoschade –Terrorisme –Leven: •Life insurance/settlements •Mortality/Longevity –???

4 4 Voordelen voor verzekeraar (issuer/cedant/sponsor) (Her)verzekeraars onder druk: •Rating Agencies en aandeelhouders •Regulering (Basel, IFRS) •Zware verliezen 2004 (USD 40 mld) en 2005 (USD 80 mld) Voordelen: •Minder kapitaalbeslag: Basel II, IFRS etc •Focus op underwriting en groei •Hogere RoE •Marktverwachtingen: minder risico/volatiliteit, meer en stabiele groei •Geen kredietrisico •Geen delen informatie met concurrenten •Meer marktcapaciteit •Langdurige contracten

5 5 Voordelen voor belegger •Aantrekkelijk rendement met onvoorspelbaar maar meetbaar/beheersbaar risico •Lage volatiliteit: grote rampen zeldzaam en diversifieerbaar •Lage correlatie met traditionele markten •Weinig tot geen credit risk en duration

6 6 ILS instrumenten •Traditionele herverzekering (retrocessional market) •Industry Loss Warranties (ILW’s) •Cat-bonds •Side-cars (quota share) •Cat swaps/Traded options •Contingent capital

7 7 2Super-cats en Cat-bonds

8 8 Wat zijn super-catastrofe’s? (supercat) •1-in-de-100-jaar gemiddeld rampen: niet de gemiddelde ramp maar supercat •Kleine kans met enorme gevolgen: –Zware orkaan over Miami, Houston, New Orleans, New York, Tokyo –Aardbeving in LA, SF, Tokio –Europese winterstormen –Andrew (1992), Northridge EQ (1994), US Hurricanes 2004 en 2005 •Schade = P(intensiteit) x P(locatie) x P(verzekeringsdekking)

9 9 Super cats en verzekeraars •Verzekeren = spreiden en delen risico •Verzekeraars spreiden grote risico’s bij herverzekeraars •Supercat risico: –Onevenredig beslag op balans/kapitaal –Te groot –Niet spreidbaar onder herverzekeraars  •Supercat risico “verzekeren” via kapitaalmarkt: –Groot genoeg –Extra diversificatie versus bestaande asset classes –Ongecorreleerd en aantrekkelijk rendement: cat bonds!

10 10 Cat bond •Opzetten SPV: counterparty credit risk •SPV sluit (her)verzekeringscontract met “cedent/sponsor” •SPV wordt gefinancierd door uitgifte van obligaties: cat bonds •“Excess of loss” contract: –Geen verlies  volledige hoofdsom en rente –Verlies > “attachement point”  verlies rente en principal •Premie over US Libor •Looptijd 3 jaar •BB rating

11 11 Cat-bond structuur SPV Ltd (Cayman) PGGM Trust Premie: 5% Herverzekering Herverzekeraar Kapitaal Coupon: US Libor + 5% KapitaalUS Libor

12 12 Cat bonds als instrument •Floating Rate Notes onder SEC Rule 144a •Rating door Moody’s, S&P, AM Best •Onafhankelijke Modelling Agent; AIR, EQECAT •Trustee, Claims Reviewer, Calculation Agent, Loss reserve Specialist, Administrator, Auditor •Illiquide –Markt omvang circa USD 8 miljard –Weinig handel –Maandelijkse pricing –Inefficiënte markt!

13 13 EF9534514 DES

14 14 Cat bond exposure Enorme groei: 1999: 1 miljard USD 2002: 3 miljard USD 2004: 4 miljard USD 2005: 5 miljard USD 2006: 7 miljard USD

15 15 Cat bond triggers •Attachement vs exhaustion point •Afweging tussen transparantie voor beleggers en basis risico voor verzekeraars: –Indemnity: werkelijke verliezen sponsor –Industry index: industrie schatting door bijv PCS –Parametric: objectieve fysieke parameters –Modelled loss: model schatting obv fysieke parameters

16 16 Voor- en nadelen van cat bonds VOORDELEN Cedent: –Geen kredietrisico –Geen delen informatie met concurrenten –Multi jaar Belegger: –Gestandaardiseerd –Liquiditeit –Rating (Moody’s/S&P) –Reputatie risico –Rendement en correlatie NADELEN Cedent: –Relatief hoge structureringskosten en minimum omvang (> US$ 100-200 mln) –Gestandaardiseerd –Basis risico Belegger: –Geen leverage –Focus op piek risico’s/lage diversificatie –Correlatie bij mega-cat?

17 17 3Cat-bonds: rampen belegging of rampbelegging?

18 18 Cat-bonds als belegging Rendement Coupon: Libor +500min Verwacht Verlies: 100 = Libor +400 bps •Rating BB (Ahold, GM): Libor + 185 – 60* = Libor +125 bps Risico •99 % kans op “geen verlies”: Libor + spread • 1 % kans op ramp  cat bond naar 0 •Max verlies beperkt maar… •Geld weg: geen herstel mogelijk! •Verdeling: binair, left-tail risico, veel historische data, trends? *: Gebaseerd op een 3 tot 5-jaar cumulatieve default rate van 5% en een recovery rate van 40% is het jaarlijkse kredietrisico 5% x (1-40%) / 5 jaar = 0.60%

19 19 Risico management: het dilemma Cat bond rendement: •99/100 jaar: libor + 5%  1199/1200 maanden +0.9% …of.. • 1/100 jaar: -30%  1/1200 maanden -30% Maandelijkse VaR analyse werkt niet: •onder de 5% linker staart ligt ergens -30% maar.. •de kans daarop is niet 5% maar 1% op jaarbasis of 0.08% op maandbasis  Scenario analyse met extra aandacht voor staart: wat gebeurt er buiten de 95-99% VaR in extreme omstandigheden?

20 20 Risico management: exceedance curve • P (verlies op cat bonds > 30%) is eens in de 100 jaar: 1% • P (verlies op aandelen > 30%) is 1.15%: eens in de 87 jaar • P (verlies > 50%) is 1% 2 (twee supercats) = 0.01%: eens in de 10,000 jaar

21 21 Cat bond premie •Technische premie: gemiddeld jaarlijks verwacht verlies: 1.4% •Risicopremie: vraag vs aanbod: –Beperkte capaciteit en diversificatie in retrocessional markt –Druk van regulators (Basel II) en markten (Moody’s, aandeelhouders) –Focus op omzet groei en Return on Equity –Disintermediatie: (her)verpakken en doorverkopen van risico –Post Katrina: •Grotere onbalans vraag en aanbod •Meer conservatieve modellen: meer en/of sterkere orkanen, meer schade •Liquiditeitspremie: buy-and hold instrument •Complexiteits/innovatiepremie –Onbekend= onbemind –Moeilijk uit te leggen

22 22 Vragen? Orkanen?

23 23 4Toegift: Tropische orkanen •Orkanen voor beginners –Hoe ontstaan ze? –Geboorte en ontwikkeling –Versterkers of stoorzenders? –2005: the perfect Storm –2006: the perfect Calm •Global Warming en orkanen –Trend of cyclus? –Storm in een glas water?

24 24 Tropische Orkanen Tropische cycloon (generiek) = lage druk gebied (depressie) met: •Gesloten, concentrische circulatie en •Convectie:versnellend verdampen en condenseren van warm zeewater wat energie en wind oplevert •Atlantic/Eastern Pacific- Hurricane* •Western Pacific- Typhoon •Indian Ocean- Cycloon * afgeleid van ‘Hurakan’, een van de scheppende goden van de Maya’s die met adem over het water blies en droog land creerde

25 25 convectie + organisatie = tropische cycloon Noodzakelijke condities: •Oppervlakte verstoring  front en convectie •Warm water: 26/27ºC tot circa 50 m diepte  convectie •Vochtige lucht in midden troposfeer (5 km)  condensatie  warmte  meer convectie •Stabiele atmosfeer met lage windschering (< 37 km/h) tussen oppervlakte en hogere troposfeer) •Locatie: tussen 100 en 300 km van evenaar:  ronddraaien en vormen kern (Coriolis effect)

26 26 Orkaan: geboorte en ontwikkeling Orkanen ontwikkelen zich uit tropische storing bij Afrika via tot tropische depressie tot tropische storm tot tropische cycloon/orkaan

27 27 Rita: september 2005 Wilma en Alpha: oktober 05

28 28 Versterker of Stoorzender? •Oceaancondities: doldrums ten N van evenaar stimuleren convectie •Atmosfeer: luchtsdruk en straalstroom (jetstream) •Koud water •Land: frictie + aanvoer warmte en waterdamp •Golven: frictie •Wind schering: –El Nino verzwakt maar La Nina versterkt –QBO (Quasi-Biennial Oscillation): 2-jaarlijkse fluctuatie in hoge atmosferische wind •Lange termijn 20 jaar cyclus: warme/actieve fase vanaf 1995 (Atlantic Multidecadal Oscillation AMO)

29 29 2005: the Perfect Storm season 27 TS, 15 orkanen, record aantal en sterkte, record schade (US$ 60-70 bln)

30 30 2005: Katrina en Rita? 4% verlies voor de totale cat bonds markt!

31 31 2006: the Perfect Calm Slechts 9 stormen (13-16), 5 orkanen (8-10) en 2 grote orkanen van cat 3 of meer (4-6): Gordon en Helene •Gemiddeld op lange termijn (1950): 10 stormen, 6 orkanen •Rustig op korte termijn (1995-2005): 14 stormen, 8 orkanen •Zeer rustig versus 2004 en 2005 •Waarom? –Lager dan verwachte zeetemps in Atlantic –El Nino in Pacific  sterke straalstromen/verstoring –Vulkaanuitbarstingen en Sahara stof –Instabiele, droge en “vuile” lucht  voorkomt convectie •Veel typhoons en schade in Azie… “Prediction is very difficult, especially about the future” (Niels Bohr 1885-1962)

32 32 Saffir & Simpson Schaal - Condensatie (regen): 6 x 10 14 Watts = 200 x wereldwijde electrische capaciteit - Kinetisch (wind): 1.5 x 10 12 Watts = 0,5 x wereldwijde electrische capaciteit. - 10 megaton nucleaire bom iedere 20 minuten

33 33 Orkanen en Global warming •Trend of cyclus? •Academisch debat •Een storm in een glas water?

34 34 Global Warming en Hurricanes I Number of hurricanes by Saffir-Simpson Category to strike the mainland U.S. each decade.

35 35 Global Warming en Hurricanes II Trend of cyclus?

36 36 Sterke orkanen: trend of cyclus? Rustig: 1970-1995 Onrustig: 1950-1970 Onrustig: 1995- ?

37 37 Orkanen en Global warming •Global warming leidt tot hogere zee temperaturen  •Sterke toename frequentie en intensiteit hurricanes? Maar: •Stijging zeetemperatuur is 1-3ºC in 100 jaar •Warmer water kan leiden tot meer wind shear •“Bewijs” werkt alleen in Atlantische Oceaan •Meer “bewijs” over multi-decadal trend •Veel ander factoren: Nino/Nina, vulkanen, Sahara stof, etc •Recente toename kan ook verklaard worden door methodologie Conclusie: •Statistisch correlatie ≠ causaal verband •Aktief wetenchappelijk debat met meer bewijs voor LT cyclus dan KT trend: intensieve periode 1995-2015. •Mogelijk toename intensiteit

38 38 The End Vragen?

39 39 100 jaar supercats en catbonds NB: geen schade van Hugo (1989), Northridge EQ (1994) en 2004 seizoen ( Charley, Frances, & Ivan)

40 40 Tropische cycloon met oog (eye), muur'(eyewall), regenbanden (rain bands) en spiraalsgewijs uitstromende lucht aan de bovenzijde

41 41 Orkanen •Kleinschaling: 500-1500 km doorsnede met oog 30-50 km en hoogte van 18 km •Levensduur gemiddeld 5 -10 dagen •Per jaar circa 80-90 tropische stormen wereldwijd waarvan 2/3 e orkaan wordt •Atlantische Oceaan gemiddeld 10 maar range van 4 (1983) tot 27 (2005, Zeta) •Gigantische energie ontwikkeling: –Condensatie (regen): 6 x 10 14 Watts = 200 x wereldwijde electrische capaciteit –Kinetisch (wind): 1.5 x 10 12 Watts = 0,5 x wereldwijde electrische capaciteit. Slechts 0.3% van totaal! –10 megaton nucleaire bom iedere 20 minuten •Namen: –Atlantic: heiligennamen  jongens en meisjesnamen in 5-6 jarige cylcus –Pacific: historische goden

42 42 Temperaturen over Atlantisch Oceaan I Warm…

43 43 Temperaturen over Atlantisch Oceaan II Maar niet warmer!!!

44 44 Sterke orkanen: trend of cyclus? NB: 2001 -2004 nog geen decennium en exl 05/06!

45 45 Temperature and greenhouse gas concentrations correlate ________________ Source: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2001, "Climate Change 2001: The Scientific Basis", ch. 2. 5


Download ppt "1 Tropische Storm Chris vanuit NASA Ruimtestation."

Verwante presentaties


Ads door Google