De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management Informatie Onderdeel Bedrijfsprocessen Les 4: Het systeem Docent: Fokkelien von Meyenfeldt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management Informatie Onderdeel Bedrijfsprocessen Les 4: Het systeem Docent: Fokkelien von Meyenfeldt"— Transcript van de presentatie:

1 Management Informatie Onderdeel Bedrijfsprocessen Les 4: Het systeem Docent: Fokkelien von Meyenfeldt fvm@bizwiser.nl

2 Programma week 3.4 • Terugblik op 3.3 • Reorganisatie in stappen • Waardenkringloop • Globaal procesmodel • Procesdecompositie Boek: Typologieschema p. 12 hfs. 2.1.4, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10

3 “Reorganisatie is: het door elkaar husselen van mensen” (uitspraak van een slachtoffer van diverse reorganisaties) Met de FlowWiser Aanpak wordt reorganisatie op een heel andere manier benaderd

4 NIET … … in eerste instantie oplossing zoeken in verplaatsen / ontslaan / aannemen van mensen WEL … … met de betrokken medewerkers samen kritisch bekijken hoe er gewerkt wordt Stap 1

5 NIET … … in eerste instantie bestaande structuren omver gooien WEL … … structuren vergelijken met wat er gebeurt in de organisatie in kwestie, en met wat er zou moeten gebeuren Stap 2

6 Stap 3 NIET … … (meteen) zoeken naar wat uniek is … (meteen) kijken naar directe concurrenten WEL … … gang van zaken zo concreet mogelijk formuleren … zoeken naar overeenkomsten in de profit-sector … werken met een PROCESMODEL

7 directeur directie- secretariaat systeem- beheer & -onderhoud contracten admin: financiën & personeel contract- verwerking bestellen contract- admin Organigram bestuderen en (voorlopig) handhaven. Processen gaan VOOR structuren Stap 3a

8 Stap 4 Twee handige begrippen (1) 1 TYPOLOGIE 2 WAARDENKRINGLOOP

9 111 Bedrijven zonder technisch omzettingsproces 112 Industriële bedrijven 113 Agrarische bedrijven 110 Met doorstroming van eigen goederen (handel, productie) 120 Hoofdzakelijk zonder doorstroming van eigen goederen (dienstverlening) 100 Profitorganisaties 200 Non-profitorganisaties 111.1 Groothandel 111.2 Handel direct met particulieren 112.1 Massaproductie homogeen 112.2 Massaproductie heterogeen 112.3 Serie-/stukproductie (niet uitgewerkt) 121 Dienstverlening 122 Financiële instellingen(niet uitgewerkt) 121.1 Enige mate van goederenbeweging 121.2 Beschikbaarstelling ruimten 112.3 Beschikbaarstelling expertise en/of arbeidskracht Eigen goederen Goederen van derden Via leiding Reservering Geen reservering 210 Overheid en publiekrechtelijke instellingen, voorzover niet vallend onder 100 220 Privaatrechtelijke instellingen, voor zover niet vallend onder 100 Voorbeelden Suiker, bier Behang, fietsen, schoenen Zusterschepen Maatkleding Landbouw, veeteelt, etc. Café, dagbladuitgeverij Veling, wasserij Gas, elektra, internet- provider Hotel Trein, tram etc. Uitzendbureau, advies- bureau Rijk, provincie, gemeente, onderwijs Verenigingen, kerken Typologieschema (naar Starreveld) 4a

10 Stap 5 Twee handige begrippen (2) (of: “Primair bedrijfsproces”) Kernproces + Hoofdprocessen = WAARDENKRINGLOOP

11 Stap 5: Waardenkringloop (1) Inkoop Verkoop Opslag Schulden BetalenGeld Vorde- ringen Innen overslag expeditie Handel 111.1

12 Stap 5: Waardenkringloop (2) Inkoop Verkoop Opslag BetalenGeldInnen overslag expeditie Handel 111.2

13 Stap 5: Waardenkringloop (3) Inkoop Verkoop Productie Schulden BetalenGeld Vorde- ringen Innen opslag expeditie Massaproductie

14 Stap 5: Waardenkringloop (4) Inkoop Verkoop Productie Schulden BetalenGeld Vorde- ringen Innen opslag expeditie Serie/stukproductie Acquisitie

15 Inkoop Oplevering Opslag Onderhoud Reservering Controle Schulden Betalen Geld Vorderingen Innen Stap 5:Waardenkringloop (5) Dienstverlening op basis van verhuur registreren overdragen teruggeven © Fokkelien von Meyenfeldt, 2002-2009

16 Inkoop Oplevering Uitvoering Schulden BetalenGeld Vorde- ringen Innen Stap 5: Waardenkringloop (6) Dienstverlening type 121.3 Acquisitie

17 Stap 6 Van typologie & waardenkringloop naar De Fietsketting: het globale procesmodel voor een specifieke organisatie

18 Globaal procesmodel Onder- steuning financieel Onder- steuning personeel Onder- steuning facilitair 2 2 2 34 5 Infovoorziening 0 Besturen 2 2 2 2 2 Procesmodel “Universeel 1” Niveau 0: Primair bedrijfsproces Huidige situatie Auteur: Fokkelien von Meyenfeldt BizWiser B.V. 2004-2010 Verhuren 11 Oplevering 1.3 Inkoop 1.1 KERNPROCES / BESTAANSREDEN ORGANISATIE Opslag / Onderhoud Reservering / Controle 1.2 6.1

19 Globaal procesmodel Onder- steuning financieel Onder- steuning personeel Onder- steuning facilitair 2 2 2 34 5 Infovoorziening 0 Besturen 2 2 2 2 2 Procesmodel “Universeel 1” Niveau 0: Primair bedrijfsproces Huidige situatie Auteur: Fokkelien von Meyenfeldt BizWiser B.V. 2004-2010 Acquisitie 11 Oplevering 1.3 Acquisitie 1.1 KERNPROCES / BESTAANSREDEN ORGANISATIE Uitvoering 1.2 6.2

20 Proceshiërarchie: decompositie, een voorbeeld ▪ ▪ ▪ 1 = 1 2 = 3 3 = 9 4 = 27 5 = 81 6 = 243 … … … … … … etc. Niveau Aantal eenheden Procedure- stappen Deel- processen Processen Procedures Werk- voorschriften © Fokkelien von Meyenfeldt, 2002-2010 Hoofdproces 6.3

21 Stap 7.1 Kernproces aanpakken Uitgebreid met managers en medewerkers discussiëren over exacte invulling van de processen 1.1, 1.2 en 1.3. Vorm: stickersessie

22 Stap 7.2 Kernproces aanpakken (2) • Soms moet een proces 1.4 worden toe- gevoegd. • Meer dan vier processen binnen het kernproces werkt niet goed i.v.m. bestuurbaarheid. • Bij meer dan 4: indeling kritisch heroverwegen • Het proces met het hoogste nummer is altijd Opleveren

23 Stap 8 Om de discussie te vergemakkelijken tekenen we een Piramide

24 1 Kernproces 1.0 Besturen 1.3 Op- leveren 1.0.1 Plan (zie proces 0.1) 1.4.1 Opleveren 1.4.2 Tellen & Toetsen 1.4.3 Onderbouwen T&T Heeft te maken met eisen van de subsidie- gever. Op basis hiervan wordt geld verstrekt. 1.0.3 Check (zie proces 0.3) 1.0.4 Act (zie proces 0.4) Het kernproces moet een meetbaar resul- taat opleveren. Dat wordt geborgd in proces 1.3. 1.1 en 1.2: namen & invulling afhankelijk van het type organisatie 1.1 … 1.2 … 1.2.y Administratief beheren kernproces 1.1.1 …1.2.1 … 1.2.2 … 1.2.x … 1.1.2 … 1.1.x … 1.1.y … Deelproces 1.2.y hoort thuis in elk hoofdproces; exacte positie hangt af van situatie bij speci- fieke organisatie. 1.0.2 Do (zie proces 0.2)

25 Stap 9 Profit: vergelijken met standaardproces Non-profit:  bepalen welk standaardproces uit de profit het meest vergelijkbaar is met het in kaart te brengen proces  in kaart te brengen proces vergelijken met standaardproces

26 1 1.1 Inkoop 1.2 Opslag 1.3 Verkoop 1.1.1 Autoriseren aanvraag 1.1.2 Offerteprocedure 1.2.1 Ontvangst & Keuring 1.0 Besturen P D C A 1.1.3 Selectie & aanschaf 1.2.2 Opbergen 1.2.3 Uitgifte 1.3.1 Orderverkrijging 1.3.2 Orderbeoordeling 1.3.3 Orderverwerking Handel Goede aanvragen naar 1.1.2, foute: retour zender •Selecteren •Registreren •Bericht leveranciers •Bestellen •Aanvragen •Registreren •Bewaren tot sluitingsdatum

27 Stap 10 Processen 0 en 2-5 in kaart brengen. Dit gaat eenvoudiger dan het kernproces, aangezien hier veel standaard is. Ter info volgen hier voorbeelden van de piramides 0 en 2-5 (dia 29-33).

28 Voor volgende les Lezen Deze presentatie dia’s 1-28 H 2.1.4 H 6.2 H 7.2 H 8.2 H 9.2 H 10, met name 10.2 en 10.3 Presentaties en aanvullend materiaal: zie www.sterre-producties.nl, tabblad AO&ICT, blinde link

29 0 Besturen 0.3 Check 0.1 Plan 0.4 Act 0.2 Do 0.1.1 Info verzame- len & uit- werken 0.1.2 Overleggen 0.2.2 Monitoren uitvoering 0.1.4 Regelen invoering (projecten instellen) 0.2.1 Af- spraken maken over meten uit- voering 0.1.3 Vaststellen 0.3.1 Info ver- zamelen 0.3.2 Overleggen 0.3.3 Analyseren 0.3.4 Vaststellen 0.4.1 Beleid bijstellen 0.4.3 Nieuw beleid formuleren 0.4.2 Uitvoering processen consolideren In samenwerking met deelprocessen 2.2.5 en 5.2.4.

30 2 Info …info in- komend …info intern …info uitgaand 2.1.1 Inkomende informatie op papier 2.1.3 Interne informatie ontvangen 2.2.1 Informatie verwerken 2.2.5 Onderhoud & beheer processen / procedures 2.2.2 Informatie uitwisselen 2.0 Besturen P D C A 2.3.1 Uitgaande informatie op papier 2.3.2 Uitgaande informatie elektronisch 2.12.22.3 O n d e r s t e u n e n… 2.3.3 Interne informatie verzenden 2.2.3 Controleren & vastleggen 2.2.4 Archiveren Voor hele organisatie, in samenwerking met deelprocessen 0.4.2, 1.2.5, 3.2.5, 4.3.4 & 5.2.4 2.1.2 Inkomende informatie elektronisch

31 3 Onder- steuning personeel 3.1 Instroom 3.2 Doorstroom 3.3 Uitstroom 3.1.1 Werven 3.1.2 Selecteren 3.1.3 Aannemen 3.2.1 Introduceren 3.2.4 Service 3.2.2 Functionerings- & beoordelingscyclus 3.3.1 Beëindigen dienst- verband 3.0 Besturen P D C A 3.2.5 Administratief beheren hoofdproces 3 3.2.3 Verzuimadmin * Deelproces 3.2.5 hoort thuis in elk hoofdproces; exacte positie hangt af van situatie bij speci- fieke organisatie.

32 4 Onder- steuning facilitair 4.1 Inkoop 4.2 Opslag 4.3 Onderhoud 4.1.1 Autoriseren aanvraag 4.1.2 Offerteprocedure 4.2.1 Ontvangst & Keuring 4.0 Besturen P D C A 4.1.3 Selectie & aanschaf 4.2.2 Opbergen 4.2.3 Uitgifte 4.3.1 Onderhouden Rijksmaterieel 4.3.2 Onderhouden eigen materieel 4.3.3 Onderhouden gebouwen 4.3.4 Administratief beheren hoofdproces 4 Deelproces 4.3.4 hoort thuis in elk hoofdproces; exacte positie hangt af van situatie bij speci- fieke organisatie.

33 5 Onder- steuning financieel 5.1 plannen & beheren 5.2 admini- streren 5.1.1 Forecasting & budgettering 5.1.2 Rapportages (management & extern) 5.1.3 Kostprijscalculatie 5.1.4 Investeringsselectie 5.2.1 Inkoopadministratie / deelproces 4.1.3 5.2.2 Projectadministratie 5.0 Besturen PDCA 5.2.4 Administratieve Organisatie 5.2.5 Grootboekadministratie 5.2.6 Salarisadministratie 5.2.7 Cash management 5.2.3 Administratie t.b.v. kernproces Beheer AO in nauwe samenwerking met de deelprocessen 2.2.5 en 0.4.2.


Download ppt "Management Informatie Onderdeel Bedrijfsprocessen Les 4: Het systeem Docent: Fokkelien von Meyenfeldt"

Verwante presentaties


Ads door Google