De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Btw-knelpunten in de sportsector

Verwante presentaties


Presentatie over: "Btw-knelpunten in de sportsector"— Transcript van de presentatie:

1 Btw-knelpunten in de sportsector
SPORTPRAKTIJK Btw-knelpunten in de sportsector Ludo Frans Pieter De Ranter KPMG Fiduciaire, Antwerpen 25 januari 2010

2 Agenda 1. Onderzoek naar de btw-knelpunten in de sectoren cultuur, sport en jeugd 2. Btw-knelpunten in de sportsector 3. Beleidsaanbevelingen voor de Vlaamse Overheid 4. Rol ISB Antwerpen?

3 1. Onderzoek naar de btw-knelpunten in de sectoren cultuur, sport en jeugd

4 Onderzoek naar de btw-knelpunten in de sectoren cultuur, sport en jeugd
In opdracht van de Vlaamse Overheid (Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media – CJSM) werd een onderzoek gevoerd naar de btw-knelpunten in de sectoren cultuur, sport en jeugd Opdracht werd uitgevoerd door KPMG: KPMG Sport- en Artiestenpraktijk Ervaring en know-how van de sportsector van de verschillende afdelingen van KPMG (Audit, Tax, Advisory en Accountancy) wordt gebundeld Optimale voeling met de specifieke behoeften van de sportwereld

5 Onderzoek naar btw-knelpunten in de beleidsvelden cultuur, sport en jeugd
Doel: impact van de btw-wetgeving op de werking van de betrokken sectoren in kaart brengen Methodologie: Persoonlijke interviews bij de 30 belangrijkste organisaties (o.a. ISB) Schriftelijke vragenlijst bij een 70-tal andere organisaties Toetsing van de knelpunten aan de huidige federale en Europese wetgeving Vergelijking met onze buurlanden Resultaat: Per sector een rapport met daarin de belangrijkste btw-knelpunten in de desbetreffende sectoren Beleidsaanbevelingen naar de Vlaamse Overheid toe Vlaamse Overheid kan een inhoudelijke bijdrage leveren aan het lopende federale en Europese debat hieromtrent

6 2. Btw-knelpunten in de sportsector

7 Btw-knelpunten in de sportsector Inleiding
Sportclubs kunnen opgesplitst worden in twee categorieën sportclubs: niet-commerciële sportclubs: instelling die geen winstoogmerk heeft en waarvan de inkomsten louter dienen om de kosten te dekken (bijvoorbeeld lokale basket-, tennis- of voetbalclub, watersportverenigingen, etc.) commerciële sportclubs: instelling die een winstoogmerk heeft (bijvoorbeeld fitnesscentra, gemeentelijke sporthal uitgebaat middels een autonoom gemeentebedrijf, etc.) Onderscheid is van cruciaal belang: beide categorieën hebben hun eigen btw-knelpunten!

8 Btw-knelpunten in de sportsector Inleiding
In de sportsector onderscheiden we vier categorieën btw-knelpunten: Btw-vrijstellingen Btw-tarief Btw-formaliteiten Informatieverstreking van de Btw-Administratie

9 Btw-knelpunten in de sportsector Btw-vrijstellingen (1)
Het Btw-Wetboek voorziet een vrijstelling voor de uitbating van een sportinrichting indien volgende drie voorwaarden cumulatief vervuld zijn: De diensten moeten betrekking hebben op het beoefenen van de sport zelf en verstrekt worden aan personen die er actief aan sport komen doen De diensten moeten worden verstrekt door een instelling die geen winstoogmerk heeft De ontvangsten die worden verkregen uit deze exploitatie, moeten uitsluitend dienen om de kosten van de diensten te dekken

10 Btw-knelpunten in de sportsector Btw-vrijstellingen (2)
Indien een sportclub aan deze voorwaarden voldoet, zijn haar diensten vrijgesteld van btw: Zij dient geen btw aan te rekenen op haar diensten Zij dient geen btw-formaliteiten te vervullen (btw-aangifte, factuur, etc.) Zij kan geen btw in aftrek brengen

11 Btw-knelpunten in de sportsector Btw-vrijstellingen (3)
Knelpunten omtrent de btw-vrijstelling voor niet-commerciële sportclubs: Strikte interpretatie van de btw-vrijstelling voor het “uitbaten van een sportclub”. Zo vallen onder meer niet onder deze btw-vrijstelling: Het ter beschikking stellen van ligplaatsen van boten Het stallen van paarden Enkel betrekking op “het beoefenen van de sport”. Andere diensten vallen niet onder de vrijstelling, bijvoorbeeld: Exploitatie sauna Enkel betrekking op personen die er actief aan sport komen doen. Andere diensten vallen niet onder de vrijstelling, bijvoorbeeld: Toegangsgelden voor supporters (vb. voetbalwedstrijd)

12 Btw-knelpunten in de sportsector Btw-vrijstellingen (4)
Aandachtspunten bij niet-commerciële sportclubs: Uitbating van een cafetaria Organisatie van sportvakantiekampen Geldinzamelacties (vb. tombola, spaghetti-avond, etc.) Geen knelpunten omtrent de btw-vrijstelling voor commerciële sportclubs

13 Btw-knelpunten in de sportsector Btw-tarief
Knelpunten omtrent de btw-tarieven voor niet-commerciële sportclubs: Hoge standaardtarief van 21% voor investeringen (bijvoorbeeld verbouwingswerken) Knelpunten omtrent de btw-tarieven voor commerciële sportclubs: Een verlaagd btw-tarief van 6% is van toepassing op de toegang tot een sportinrichting. Dit verlaagd btw-tarief is evenwel niet van toepassing om volgende dienstprestaties: Individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband (vb. spinning, zumba, etc.): 21% De terbeschikkingstelling van roerende goederen die geen geheel vormen met de eigenlijke inrichting (vb. schoeisel, kledij, etc.)

14 Btw-knelpunten in de sportsector Btw-formaliteiten
Geen knelpunten omtrent de btw-formaliteiten voor niet-commerciële sportclubs: de meeste bevraagde organisaties dienen geen btw-formaliteiten te vervullen Geen knelpunten omtrent de btw-formaliteiten voor commerciële sportclubs: geen belangrijke impact op de werking van de sportclub externe hulp (boekhouder, accountant of belastingconsulent)

15 Btw-knelpunten in de sportsector Informatieverstreking van de Btw-Administratie
Uit het onderzoek is onder meer gebleken dat de sportsector onvoldoende geïnformeerd wordt omtrent de btw-wetgeving (vb. informatie omtrent de gratis bronnen op het internet) door de Btw-Administratie.

16 Btw-knelpunten in de sportsector - Schematisch overzicht
Knelpunten voor de commerciële sportclubs - Toepassing btw-tarief - Onvoldoende geïnformeerd omtrent de btw-wetgeving Beide categorieën hebben hun eigen btw-knelpunten! Knelpunten voor niet-commerciële sportclubs Te strikte interpretatie van de btw-vrijstelling! Betaalde btw is steeds een kost

17 3. Beleidsaanbevelingen voor de Vlaamse Overheid

18 Beleidsaanbeveling voor de Vlaamse Overheid
Btw is van oorsprong een Europese belasting, voornamelijk geregeld in Btw-Richtlijn 2006/112 van 28 november 2006 Federale materie: bevoegdheid van de Minister van Financiën Vlaamse overheid beschikt per sector over een rapport om bovenstaande knelpunten aan te kaarten bij haar federale en Europese collega’s

19 4. Rol van het ISB?

20 Rol van ISB Antwerpen? ISB Antwerpen kan een steentje bijdragen door informatie te verstrekken door middel van: een aanspreekpunt te zijn voor de sportclubs of de lokale overheden het organiseren van seminaries opmaken en verspreiden van een brochure berichtgeving in het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer

21 KPMG LOB Publieke sector
Pieter De Ranter Supervisor Ludo Frans Director The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.


Download ppt "Btw-knelpunten in de sportsector"

Verwante presentaties


Ads door Google