De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

29 september 2007 Huisartsensymposium. 29 september 2007 Huisartsensymposium Goed behandeld en toch decompensatie? David Raes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "29 september 2007 Huisartsensymposium. 29 september 2007 Huisartsensymposium Goed behandeld en toch decompensatie? David Raes."— Transcript van de presentatie:

1 29 september 2007 Huisartsensymposium

2 29 september 2007 Huisartsensymposium Goed behandeld en toch decompensatie? David Raes

3 29 september 2007 Huisartsensymposium 1

4 29 september 2007 Huisartsensymposium Meneer Van Hove •Man 72 jaar, 178 cm, 95kg •Cardiomyopathie e causa ignota •LVEF 35% •LBBB 120ms •CARA •Lang stabiel NYHA I-ll

5 29 september 2007 Huisartsensymposium Meneer Van Hove •Lisinopril 20mg •Carvedilol 2x25mg •Spironolactone 25mg •Furosemide 40mg

6 29 september 2007 Huisartsensymposium

7 29 september 2007 Huisartsensymposium Meneer Van Hove •NYHA lll •CVD gestegen en HJR + •S3 zwak •Lichte wheezing en vochtige hoest •Spoor malleolair oedeem •BD 155/90 mm Hg en P 75 per min

8 29 september 2007 Huisartsensymposium ?

9 29 september 2007 Huisartsensymposium Wat is de eerste stap? 1.Is het wel hartfalen? Doe meer diagnostiek. 2.Meer diuretica onder controle labo/BD. 3.Start sartaan onder controle labo/BD. 4.Overweeg doorsturen voor evaluatie advanced therapy ( biventriculaire pacing…) 5.Niets : overloop de medicatie voor de zoveelste keer. 6.Bespreek opnieuw dieet en richtlijnen.

10 29 september 2007 Huisartsensymposium Wat is de eerste stap? 1.Diagnostiek. 2.Diuretica. 3.Sartaan. 4.Doorsturen. 5.Check. 6.Bespreek.

11 29 september 2007 Huisartsensymposium

12 29 september 2007 Huisartsensymposium “couldina”

13 29 september 2007 Huisartsensymposium Wat is de boosdoener? 1.Acetylsalicylzuur. 2.Chloorfenamine- maleaat. 3.Fenylefrine- chloorhydraat. 4.Mannitol. 5.Aspartaam. 6.Bruismiddel.

14 29 september 2007 Huisartsensymposium “couldina” •NSAID : natrium – kalium – water - retentie : VOLUME •Antihistaminicum, sedatief en anticholinerg : OS / PS •Anticongestiva : vasoconstrictoren : WEERSTAND

15 29 september 2007 Huisartsensymposium Dafalgan forte bruis tot 3 / dag •1 gram dafalgan bruis = ? gram NaCl

16 29 september 2007 Huisartsensymposium Vergezocht ?

17 29 september 2007 Huisartsensymposium GGR •Neusdruppels : VC, corticosteroïden •Hoestsiropen : VC, corticosteroïden, zout •Bruistabletten : zout •NSAID •hormonen : oestrogenen, corticosteroïden •Vervangzouten co-salt •Tricyclische antidepressiva •Middelen bij hypotensie : Effortil en regulton •Anticholinergica : buscopan •Middelen voor prostatisme : alfablokkers : VD •Betamimetica : berotec, respacal, ventolin pillen •Antipsychotica : QT, orthostatisme •Antidepressiva : orthostatisme, kinidine-effect, anticholinerg •Centrale stimulantia : captagon, rilatine : OS •Antiparkinson : orthostatisme, aritmie, anticholinerg •Antimigraine : oa ergotalkaloïden : VC •Antihistaminica : QT verlenging, cytochroom, anticholinerg •Vervangzout co-salt : K-Cl •…

18 29 september 2007 Huisartsensymposium GRIEP EN VALLING •Neusdruppels en hoestsiropen … : •actifed, clarinase, nasarhinathiol, nasa/sinutab, nesivine, otrivine, rhinospray, vicks sinex : •Bevatten vasoconstrictoren (pseudo-efedrine, fenylefrine, oxymetazoline) •Bevatten corticosteroïden •Bevatten antihistaminica •Bevatten zout

19 29 september 2007 Huisartsensymposium

20 29 september 2007 Huisartsensymposium

21 29 september 2007 Huisartsensymposium PIJNSTILLING •NSAID : piroxicam, ibuprofen, naproxen, diclofenac…maar ook cox 2 selectieve: •Antagoniseren diuretica en antihypertensiva •Verhogen kans hyperkaliëmie •Verhogen kans nierfalen onder ACE inhibitor en sartaan •Bruistabletten : ZOUT

22 29 september 2007 Huisartsensymposium HORMONEN •Oestrogenen en progestagenen •Corticosteroïden •=> Hebben een mineralocorticoïd effect: natrium en waterretentie •Maar ook ZOETHOUT = glycyrizinezuur

23 29 september 2007 Huisartsensymposium En vele andere •Middelen bij hypotensie : Effortil en regulton : (ethylnorfenylefrine en amezinium-methylsulfaat) •Anticholinergica : buscopan : OS / PS •Middelen voor prostatisme : alfa-blokkers : VD en orthostatisme •Betamimetica : berotec, respacal, ventolin pillen •Antipsychotica : QT, alfa-blok, anticholinerg, levermetabolisme, potentieren diuretica •Antidepressiva : orthostatisme, kinidine-effect, anticholinerg

24 29 september 2007 Huisartsensymposium En vele andere •Centrale stimulantia : captagon, rilatine : OS •Antiparkinson : orthostatisme, aritmie, anticholinerg •Antimigraine : oa ergotalkaloïden : VC •Antihistaminica : QT verlenging, cytochroom interacties, anticholinerg •Vervangzout co-salt : K-Cl

25 29 september 2007 Huisartsensymposium “Over the counter”

26 29 september 2007 Huisartsensymposium

27 29 september 2007 Huisartsensymposium “How fragile we are” DILATATIE MI BACKWARD FORWARD Progressief cardiorenaal falen met stapeling medicatie LOAD

28 29 september 2007 Huisartsensymposium “De leerling tovenaar”

29 29 september 2007 Huisartsensymposium Progressief hartfalen : denk aan? •HART –Intrinsieke achteruitgang •BLOEDSOMLOOP –Verstoring hemodynamiek •BEHANDELING –Verstoring farmacodynamiek –Verstoring farmacokinetiek

30 29 september 2007 Huisartsensymposium Progressief hartfalen : interfererende medicatie •HART –Inotropie – OS / PS –Geleiding / QT interval •BLOEDSOMLOOP –Volume –Weerstand •BEHANDELING –Potentieren –Inhiberen –Eliminatie lever (CYT P450) en nier (klaring)

31 29 september 2007 Huisartsensymposium Janssens Mathilde •Vrouw 67 jaar, 168 cm en 72 kg •Oud uitgebreid apicaal infarct, overigens volledig gerevasculariseerd •LVEF 40% •MI 2 •Neiging achteruitgang nierfunctie •Lang stabiel NYHA II

32 29 september 2007 Huisartsensymposium Janssens Mathilde •Ramipril 10mg •Bisoprolol 10mg •Candesartan 8mg •Spironolactone 25mg •Furosemide 80mg •Nitraatklever 10mg •Acetylsalicylzuur 160mg

33 29 september 2007 Huisartsensymposium Janssens Mathilde •Minder goed •Malleolair oedeem •Jichtopstoot •Slap op de benen •BD 8 •CVD plat, verminderde huidturgor

34 29 september 2007 Huisartsensymposium Wat is de eerste stap? 1.Diagnostiek. 2.Diuretica. 3.Sartaan. 4.Doorsturen. 5.Check. 6.Bespreek.

35 29 september 2007 Huisartsensymposium

36 29 september 2007 Huisartsensymposium •Hittegolf : oedeem •Zelfadministratie diuretica •Duizelig •zelfadministratie cosalt •Jichtopstoot •Zelfadministratie ibuprofen

37 29 september 2007 Huisartsensymposium ONTHOUD •De patiënt neemt niets zonder het eerst te vragen aan de arts. •De arts geeft niets zonder eerst alles na te vragen.

38 29 september 2007 Huisartsensymposium Wat u stopt is even belangrijk als wat u start ! •Geef niet toe aan commerciële en wetenschappelijke druk. •Denk bij ieder medicament 3 keer na en zoek onschadelijke alternatieven.

39 29 september 2007 Huisartsensymposium 1

40 29 september 2007 Huisartsensymposium Dank u !


Download ppt "29 september 2007 Huisartsensymposium. 29 september 2007 Huisartsensymposium Goed behandeld en toch decompensatie? David Raes."

Verwante presentaties


Ads door Google