De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Even voorstellen: C-A-N SMD SMD SMD SMD Corelsa Aid-s Network

Verwante presentaties


Presentatie over: "Even voorstellen: C-A-N SMD SMD SMD SMD Corelsa Aid-s Network"— Transcript van de presentatie:

1 Open avond “Herendispuut AAP” “Normaal Man zijn” door Cor Snieder 2-4-2009 Ichthus Café

2 Even voorstellen: C-A-N SMD SMD SMD SMD Corelsa Aid-s Network
“Building bridges to share hope and vision” Aid (relief and development) to AIDS stricken area’s Working together with partners in a Network Corelsa: Cor - hart El Elohim - God SA - Southern Africa From God’s hart sharing with Southern African Building bridges: Between people, organisations, churches, God, countries, etc. To bring hope and vision to people at both ends of the bridge Together we CAN make a difference ! C-A-N Cor Snieder Samenwerkingsverband Missionair Diensbetoon Samenwerkingsverband Missionair Diensbetoon Samenwerkingsverband Missionair Diensbetoon Samenwerkingsverband Missionair Diensbetoon SMD SMD SMD SMD 2

3 “Normaal Man zijn” Ooit een normaal mens gezien??

4 Normaal Man zijn Wat is normaal?
Normen komt van het Latijnse woord norma hetgeen winkelhaak, richtsnoer, maatstaf of regel kan betekenen. Normen zijn concrete richtlijnen voor het handelen; ze regelen het dagelijks sociaal verkeer. Normen vormen de verbinding tussen de algemene waarden (zoals vrijheid, rechtvaardigheid) en de concrete gedragingen; het zijn opvattingen over hoe men zich wel of niet moet gedragen in concrete omstandigheden. In bijna alle samenlevingen komen normen voor als: je mag niet doden en je mag niet stelen

5 Normaal Man zijn Wat is normaal? alsook.....
De belangrijkste normen zijn wetten en mores (zeden of morele normen). Joodse en christelijke normen zijn onder meer weergegeven in de tien geboden, islamitische normen zijn beschreven in de sharia. Liberale, socialistische en sociaaldemocratische normen zijn de (democratisch) vastgestelde regels zoals grondrechten en wetten. Omdat ze zo belangrijk zijn voor het voortbestaan van een samenleving, worden 'mores' vaak in wetten gegoten en door formele instanties zoals politie en gerecht gecontroleerd en gesanctioneerd. We kunnen kort zeggen dat alle normen voort komen uit religie of levensovertuiging

6 Normaal Man zijn Norm-Aal opgebouwd uit: Norm Aal van omgeving
van jezelf van God Aal glad / glibberig moeilijk grijpbaar / hanteerbaar je denkt dat je het te pakken hebt en zie het is je alweer ontglipt... Moeilijk onder controle te houden

7 Normaal Man zijn Mannen mijmeringen (1)
“Boys will be boys”, maar hoe in 2008? Rolmodel Het mag weer gezegd worden Mannen verschillen van vrouwen Gelijkwaardig niet gelijk Zelfaanvaarding Aanvaarding rol als man /vriend / partner NL één van de vrouwelijkste culturen Online cursus voor mannen vanwege: Problemen met relaties Zingeving Werk Ideeën over mannelijkheid en verwachte optreden van mannen zijn slechts maatschappelijke normen

8 Normaal Man zijn Mannen mijmeringen (2) De man van nu
Wat houdt hem bezig? Geluksvogel Te veel streven Frustratie Streven naar perfectie Iemand die met mededogen en liefde naar anderen kijkt Behoeften van anderen Me helemaal kennen Dus ook mijn negatieve emoties Conclusie voor mijzelf Dat ik mijn heilige sterven soms even moet loslaten en laten varen.

9 Normaal Man zijn Mannen mijmeringen (3) Een soort minicrisis
Ik wordt geleefd Vier nachten to 6 uur op pad Redelijk uitgeput Naar gevoel achter de feiten aan te lopen Alles behalve aandacht bij wat ik doe Mijn vriendin is de stabiel factor Belangrijk is dat we Op elkaar kunnen rekenen Elkaar stimuleren Er zit ontwikkeling in Positieve verandering Geen vooruit-kijker maar toch... Toe aan het aanvaarden van extra verantwoordelijkheden??

10 Normaal Man zijn Mannen mijmeringen (4) Mijn mijmeringen....
Student Groningen, medische fac. 8 uur schrik ik wakker Paar uur eerder: lekker dansen op een AkCie feest Nog steeds onder invloed onder de douche 9 uur eerste patiëntencollege Boterham snel snel op de fiets Koffiepauze ...bijkletsen over feest 5 uur een uurtje BOMmen Lekker bij JW eten, gezellig. Laat naar huis 1 uur weer in bed wekker voor 8 uur Morgen...college of...blijven liggen Mijn mijmeringen.... Hoe besteed ik mijn tijd Hoe gedisciplineerd ben ik Is er balans in mijn bestaan Emotioneel, sociaal, fysiek, geestelijk Wat motiveert mij Waar laat ik me in het keuzes maken door beïnvloeden Wat van mijn wil en Gods verwachtingen van mij?

11 Gods norm – wat is Zijn perspectief voor ons
Gods Geboden ( samenvatting van wet & profeten) “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod.  Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.  Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ Mattheus 22:37-40 Gods Liefde “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft " Johannes 3:16 Gods Plan “Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. " Johannes 10:10 Gods Opdracht “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb Mattheus 28:19

12 Gods perspectief: “Ga vanuit Mijn Liefde voor de praktijk !!”
Jak 2: “Geen woorden maar daden” “Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? 15 Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, 16 en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? 17 Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood” Jer 22:15b-16 “God kennen” “Je vader had aan niets gebrek. Recht en gerechtigheid handhaafde hij en hij leefde in voorspoed. Hij beschermde het recht van armen en behoeftigen. en hij leefde in voorspoed. Is dat niet: mij kennen? – spreekt de Heer.” Matth 25: “Door God gekend” “35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe....” “ Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” .”

13 Norm - Aal Norm Aal glad / glibberig moeilijk grijpbaar / hanteerbaar
je denkt dat je het te pakken hebt en zie het is je alweer ontglipt... Moeilijk onder controle te houden Denk aan je eigen mijmeringen....

14 “Normale Mannen” David De “mannen-broeders” uit Galaten 5:13-26
Ondanks alles... een man naar Gods hart... De “mannen-broeders” uit Galaten 5:13-26 De verleidingen Laten leiden door de geest of begeerten Geestelijk of vleselijk christen zijn.... Keuzes maken Dagelijkse bekering Paulus in Rom 7: 15 en18,19 15 Wat ik doe, doorzie ik niet, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. 18 Immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wíl het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. 19 Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik.

15 Hoe maak ik keuzes in lijn met Gods wil?
Een paar bakens Het Woord van God Ps 119:9,10 / Spr 3:6 Verleidingen : Jezus: “Er staat geschreven...”Matth 4:1-11 De Heilige Geest Hand 16:6.7 De omstandigheden Goede raadgevers Spr 15:22 Gezond verstand (blijf dichtbij jezelf en God) Wat zijn mijn gegeven gaven, talenten, verlangens, motivatie, toewijding, etc etc Een paar voorwaarden Juiste houding Spr 9:10 Gebed Jacobus 1:5 Geduld Psalm 25:3-5 Kennis van de Bijbel 2 Tim 3:16 Bekering, schuldbelijdenis Jesaja 59:1,2

16 Een Normaal Man z’n besluiten in grijze gebieden...
Vraag jezelf de 4 H’s af: Is it Helpful Tot voordeel / opbouwend voor mij En tot geestelijke groet van mijzelf en anderen Is it a Habit Een verslavende gewoonte? Heeft het me in z’n macht Beheerst het m’n gedachten Is it Hurtful Voor anderen (christen of geen christen) It is Honouring Wordt Hij er door verheerlijkt of....te na gekomen Zoek ik Zijn belang boven dat van mijzelf?

17 Normaal man zijn. Ben ik bereid….?
Om een dualistisch denken als Norm Aal man los te laten? Het man zijn waar je bijna opgesplitst gaat leven met als gevolg: strijd, spanning, ontkenning, afwijzing, straf enz Om te leven vanuit Gods kracht als een NORMAAL man? Bereid te aanvaarden dat beide aspecten onlosmakelijk deel zijn van jouw man-zijn Mag Hij jou bijstaan met Zjin liefde, wijsheid, kracht, inzicht en bovenal vergeving om opnieuw te beginnen. Dan... wordt het leven van een NORMAAL man, een leven van overvloed zoals God het bedoeld heeft in Joh 10:10

18 Deel als Normale Mannen met elkaar..
Deel jouw AAL Waar ligt jouw NORM Hoe kunnen jullie als groep studenten elkaar helpen om jullie AAL te hanteren en zodoende elk als een NORMAAL MAN te kunnen functioneren.


Download ppt "Even voorstellen: C-A-N SMD SMD SMD SMD Corelsa Aid-s Network"

Verwante presentaties


Ads door Google