De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

THEORIE VAN HET VLIEGEN Wat is langs-stabiliteit en beschrijf hoe dit werkt. VRAGEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "THEORIE VAN HET VLIEGEN Wat is langs-stabiliteit en beschrijf hoe dit werkt. VRAGEN."— Transcript van de presentatie:

1 THEORIE VAN HET VLIEGEN Wat is langs-stabiliteit en beschrijf hoe dit werkt. VRAGEN

2 THEORIE VAN HET VLIEGEN Wat gebeurt met de snelheid van een zweefvliegtuig bij het invliegen van thermiek en verklaar dit verschijnsel VRAGEN

3 THEORIE VAN HET VLIEGEN Teken de snelheids-polaire van een zweefvliegtuig. Welke vier snelheden hebben hierbij een bijzondere betekenis en teken deze in. VRAGEN Hoe verschuift de polaire met toenemende vleugelbelasting? Laat zien hoe men de vliegsnelheid voor de beste glijhoek bij mee- en tegenwind bepaald. Waarom neemt de daalsnelheid toe bij zowel een afname als een toename van de snelheid t.o.v. de snelheid voor minimum dalen?

4 THEORIE VAN HET VLIEGEN Teken een vleugelprofiel met daarbij de omstroming door de lucht. VRAGEN

5 THEORIE VAN HET VLIEGEN Welke factoren zijn van invloed op de lift? VRAGEN

6 THEORIE VAN HET VLIEGEN Wat is de definitie van invalshoek en illustreer dit met een tekening. VRAGEN

7 THEORIE VAN HET VLIEGEN Wat is de definitie van invalshoek en illustreer dit met een tekening. Idem voor instelhoek. VRAGEN

8 THEORIE VAN HET VLIEGEN Wat is flutter en hoe kan het ontstaan? VRAGEN

9 THEORIE VAN HET VLIEGEN Wat is flutter en hoe kan het ontstaan? VRAGEN 1.Massa balancering 2.Vergroten van buig- en torsiestijfheid van de vleugel 3.Stijve stuurstangen i.p.v. kabels 4.Geringe vrije speling in de stuurorganen 5.Gebruik van dempers in het stuursysteem En hoe kan het voorkmen worden?

10 THEORIE VAN HET VLIEGEN Verklaar het neveneffect van gieren en rollen. VRAGEN

11 THEORIE VAN HET VLIEGEN Wat is de eenheid van kracht? VRAGEN

12 THEORIE VAN HET VLIEGEN Hoe heet het punt waar de laminaire grenslaag turbulent wordt? VRAGEN

13 THEORIE VAN HET VLIEGEN In een normale bocht tijdens een sleepvlucht met een sleepvliegtuig van 800 kg en een zweefvliegtuig van 400 kg, is dan de helling van het zweefvliegtuig kleiner, groter of gelijk aan die van het sleepvliegtuig? VRAGEN

14 THEORIE VAN HET VLIEGEN Hoe ontstaat geïnduceerde weerstand? VRAGEN

15 THEORIE VAN HET VLIEGEN Welke kracht is bij een glijvlucht gelijk aan het gewicht van het zweefvliegtuig? VRAGEN De verticale component van de totale luchtkracht.

16 THEORIE VAN HET VLIEGEN Waar hangt de liftcoëfficiënt van af? VRAGEN Invalshoek en vorm van de vleugel (profiel).

17 THEORIE VAN HET VLIEGEN Hoe verloopt het drukpunt bij toename van de invalshoek? VRAGEN

18 THEORIE VAN HET VLIEGEN Hoe verandert de stuwdruk bij een vliegtuig bij verdubbeling van de snelheid? VRAGEN

19 THEORIE VAN HET VLIEGEN Wat is de invloed van de remkleppen? VRAGEN Deze maken dat de stroming aan een deel van de vleugel turbulent wordt, waardoor extra weerstand opgewekt wordt en de daalsnelheid wordt vergroot.

20 THEORIE VAN HET VLIEGEN Wat verstaan we onder vleugelslankheid? VRAGEN Spanwijdte gedeeld door gemiddelde koorde.

21 THEORIE VAN HET VLIEGEN Waar laat in een te langzaam gevlogen horizontale bocht de stroming het eerst los? VRAGEN En wat kan hier het gevolg van zijn?

22 THEORIE VAN HET VLIEGEN In welke richting werkt de luchtweerstand? VRAGEN In de stromingsrichting.

23 THEORIE VAN HET VLIEGEN Welke vliegtuigdelen beïnvloeden de stabiliteit om de topas? VRAGEN •Kielvlak •Richtingsroer •Rompvorm

24 THEORIE VAN HET VLIEGEN Hoe luidt de continuïteits wet? VRAGEN

25 THEORIE VAN HET VLIEGEN Waardoor kan tijdens de vlucht onder meer de draagkracht van de vleugel direct worden veranderd? VRAGEN

26 THEORIE VAN HET VLIEGEN Wat verstaan we onder een laminaire stroming? VRAGEN

27 THEORIE VAN HET VLIEGEN Wat verstaan we onder haakeffect? VRAGEN

28 THEORIE VAN HET VLIEGEN Wat verstaan we onder vleugelbelasting? VRAGEN

29 THEORIE VAN HET VLIEGEN Welke zwaartepuntsligging is t.o.v. de langsstabiliteit het gevaarlijkst? VRAGEN

30 THEORIE VAN HET VLIEGEN Het trimvlakje aan het hoogteroer is, bij centrale stand van de stuurknuppel, naar boven uitgeslagen. Hoe staat de trimhandle? VRAGEN

31 THEORIE VAN HET VLIEGEN Door waterballast wordt de vleugelbelasting 40% verhoogd. Met hoeveel procent vermeerdert de overtreksnelheid? VRAGEN Bij een variatie van de vleugelbelasting kan de nieuwe polaire worden verkregen door de oude vanuit de oorsprong te vermenigvuldigen met  nieuw gewicht /  oud gewicht

32 THEORIE VAN HET VLIEGEN Hoe verandert de overtreksnelheid van een zweefvliegtuig als de welvingskleppen in een positieve stand worden gezet? VRAGEN Blz 80: Een positieve uitslag van de welvingsklep geeft een verhoging van de draagkracht en derhalve een verlaging van de minimale snelheid.

33 THEORIE VAN HET VLIEGEN Wat is geïnduceerde weerstand? VRAGEN Hoe verhouden zich geïnduceerde weerstand en vleugelslankheid? Geef twee manieren om geïnduceerde weerstand te verkleinen.

34 THEORIE VAN HET VLIEGEN Wat is een grenslaag? VRAGEN Wat gebeurt er bij het omslagpunt van een grenslaag? Hoe verandert de ligging van dit omslagpunt bij gelijkblijvende invalshoek, nadat de oppervlakte ruwheid van de vleugelneus door insecten is toegenomen? Wat is het gevolg hiervan voor de weerstand en de lift van een laminair profiel?

35 THEORIE VAN HET VLIEGEN Waarom neemt in een bocht bij gelijkblijvende vliegsnelheid in rustige lucht de daalsnelheid toe met de dwarshelling van de bocht? VRAGEN

36 THEORIE VAN HET VLIEGEN Schets de drukverdeling om een vleugelprofiel: 1.Bij en kleine invalshoek 2.Vlak voor een overtrek 3.Na overtrek VRAGEN

37 THEORIE VAN HET VLIEGEN Geef een definitie of een korte omschrijving van de volgende begrippen: 1.Drukpunt 2.Invalshoek 3.Slippende vlucht 4.Geïnduceerde weerstand 5.Wrong 6.Vleugelbelasting VRAGEN

38 THEORIE VAN HET VLIEGEN Schets de grafiek die het verband aangeeft tussen de invalshoek en en de draagkracht coëfficiënt. VRAGEN Hoe verandert deze grafiek bij een positieve uitslag van de welvings kleppen? En bij het gebruik van slats?

39 THEORIE VAN HET VLIEGEN Is de ligging van het zwaartepunt t.a.v. de overtreksnelheid belangrijk? VRAGEN Noem tenminste drie factoren die de overtreksnelheid kunnen beïnvloeden. 1.Vleugelbelasting 2.Dwarshelling 3.Stand v.d. flaps

40 THEORIE VAN HET VLIEGEN Geef in onderstaande figuur aan wat men verstaat onder: •Baan- of glijhoek •Instelhoek •Invalshoek •Standhoek •Vliegbaan VRAGEN

41 THEORIE VAN HET VLIEGEN Waarom wordt doorgaans een vleugel zo gebouwd dat in spanwijdte richting naar de tippen toe de instelhoek geleidelijk afneemt? VRAGEN

42 THEORIE VAN HET VLIEGEN Wat is het voordeel van het meenemen van water als ballast tijdens de vlucht? Wat is het nadeel? Hoe veranderd de minimale glijhoek van het zweefvliegtuig door het meenemen van waterballast? VRAGEN

43 THEORIE VAN HET VLIEGEN Welk staartvlak bepaalt voor een belangrijk deel de statische richtingsstabliteit? VRAGEN Wat kan de consequentie van richtingsstabiliteit zijn op de landings uitloop bij forse zijwind?

44 THEORIE VAN HET VLIEGEN VRAGEN


Download ppt "THEORIE VAN HET VLIEGEN Wat is langs-stabiliteit en beschrijf hoe dit werkt. VRAGEN."

Verwante presentaties


Ads door Google