De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is langs-stabiliteit en beschrijf hoe dit werkt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is langs-stabiliteit en beschrijf hoe dit werkt."— Transcript van de presentatie:

1 Wat is langs-stabiliteit en beschrijf hoe dit werkt.
VRAGEN Wat is langs-stabiliteit en beschrijf hoe dit werkt. THEORIE VAN HET VLIEGEN

2 VRAGEN Wat gebeurt met de snelheid van een zweefvliegtuig bij het invliegen van thermiek en verklaar dit verschijnsel THEORIE VAN HET VLIEGEN

3 Teken de snelheids-polaire van een zweefvliegtuig.
VRAGEN Teken de snelheids-polaire van een zweefvliegtuig. Welke vier snelheden hebben hierbij een bijzondere betekenis en teken deze in. Hoe verschuift de polaire met toenemende vleugelbelasting? Laat zien hoe men de vliegsnelheid voor de beste glijhoek bij mee- en tegenwind bepaald. Waarom neemt de daalsnelheid toe bij zowel een afname als een toename van de snelheid t.o.v. de snelheid voor minimum dalen? THEORIE VAN HET VLIEGEN

4 Teken een vleugelprofiel met daarbij de omstroming door de lucht.
VRAGEN Teken een vleugelprofiel met daarbij de omstroming door de lucht. THEORIE VAN HET VLIEGEN

5 Welke factoren zijn van invloed op de lift?
VRAGEN Welke factoren zijn van invloed op de lift? THEORIE VAN HET VLIEGEN

6 Wat is de definitie van invalshoek en illustreer dit met een tekening.
VRAGEN Wat is de definitie van invalshoek en illustreer dit met een tekening. THEORIE VAN HET VLIEGEN

7 Wat is de definitie van invalshoek en illustreer dit met een tekening.
VRAGEN Wat is de definitie van invalshoek en illustreer dit met een tekening. Idem voor instelhoek. THEORIE VAN HET VLIEGEN

8 Wat is flutter en hoe kan het ontstaan?
VRAGEN Wat is flutter en hoe kan het ontstaan? THEORIE VAN HET VLIEGEN

9 Wat is flutter en hoe kan het ontstaan?
VRAGEN Wat is flutter en hoe kan het ontstaan? En hoe kan het voorkmen worden? Massa balancering Vergroten van buig- en torsiestijfheid van de vleugel Stijve stuurstangen i.p.v. kabels Geringe vrije speling in de stuurorganen Gebruik van dempers in het stuursysteem THEORIE VAN HET VLIEGEN

10 Verklaar het neveneffect van gieren en rollen.
VRAGEN Verklaar het neveneffect van gieren en rollen. THEORIE VAN HET VLIEGEN

11 Wat is de eenheid van kracht?
VRAGEN Wat is de eenheid van kracht? THEORIE VAN HET VLIEGEN

12 Hoe heet het punt waar de laminaire grenslaag turbulent wordt?
VRAGEN Hoe heet het punt waar de laminaire grenslaag turbulent wordt? THEORIE VAN HET VLIEGEN

13 VRAGEN In een normale bocht tijdens een sleepvlucht met een sleepvliegtuig van 800 kg en een zweefvliegtuig van 400 kg, is dan de helling van het zweefvliegtuig kleiner, groter of gelijk aan die van het sleepvliegtuig? THEORIE VAN HET VLIEGEN

14 Hoe ontstaat geïnduceerde weerstand?
VRAGEN Hoe ontstaat geïnduceerde weerstand? THEORIE VAN HET VLIEGEN

15 De verticale component van de totale luchtkracht.
VRAGEN Welke kracht is bij een glijvlucht gelijk aan het gewicht van het zweefvliegtuig? De verticale component van de totale luchtkracht. THEORIE VAN HET VLIEGEN

16 Waar hangt de liftcoëfficiënt van af?
VRAGEN Waar hangt de liftcoëfficiënt van af? Invalshoek en vorm van de vleugel (profiel). THEORIE VAN HET VLIEGEN

17 Hoe verloopt het drukpunt bij toename van de invalshoek?
VRAGEN Hoe verloopt het drukpunt bij toename van de invalshoek? THEORIE VAN HET VLIEGEN

18 VRAGEN Hoe verandert de stuwdruk bij een vliegtuig bij verdubbeling van de snelheid? THEORIE VAN HET VLIEGEN

19 Wat is de invloed van de remkleppen?
VRAGEN Wat is de invloed van de remkleppen? Deze maken dat de stroming aan een deel van de vleugel turbulent wordt, waardoor extra weerstand opgewekt wordt en de daalsnelheid wordt vergroot. THEORIE VAN HET VLIEGEN

20 Wat verstaan we onder vleugelslankheid?
VRAGEN Wat verstaan we onder vleugelslankheid? Spanwijdte gedeeld door gemiddelde koorde. THEORIE VAN HET VLIEGEN

21 En wat kan hier het gevolg van zijn?
VRAGEN Waar laat in een te langzaam gevlogen horizontale bocht de stroming het eerst los? En wat kan hier het gevolg van zijn? THEORIE VAN HET VLIEGEN

22 In welke richting werkt de luchtweerstand?
VRAGEN In welke richting werkt de luchtweerstand? In de stromingsrichting. THEORIE VAN HET VLIEGEN

23 Welke vliegtuigdelen beïnvloeden de stabiliteit om de topas?
VRAGEN Welke vliegtuigdelen beïnvloeden de stabiliteit om de topas? Kielvlak Richtingsroer Rompvorm THEORIE VAN HET VLIEGEN

24 Hoe luidt de continuïteits wet?
VRAGEN Hoe luidt de continuïteits wet? THEORIE VAN HET VLIEGEN

25 VRAGEN Waardoor kan tijdens de vlucht onder meer de draagkracht van de vleugel direct worden veranderd? THEORIE VAN HET VLIEGEN

26 Wat verstaan we onder een laminaire stroming?
VRAGEN Wat verstaan we onder een laminaire stroming? THEORIE VAN HET VLIEGEN

27 Wat verstaan we onder haakeffect?
VRAGEN Wat verstaan we onder haakeffect? THEORIE VAN HET VLIEGEN

28 Wat verstaan we onder vleugelbelasting?
VRAGEN Wat verstaan we onder vleugelbelasting? THEORIE VAN HET VLIEGEN

29 VRAGEN Welke zwaartepuntsligging is t.o.v. de langsstabiliteit het gevaarlijkst? THEORIE VAN HET VLIEGEN

30 VRAGEN Het trimvlakje aan het hoogteroer is, bij centrale stand van de stuurknuppel, naar boven uitgeslagen. Hoe staat de trimhandle? THEORIE VAN HET VLIEGEN

31 Door waterballast wordt de vleugelbelasting 40% verhoogd.
VRAGEN Door waterballast wordt de vleugelbelasting 40% verhoogd. Met hoeveel procent vermeerdert de overtreksnelheid? Bij een variatie van de vleugelbelasting kan de nieuwe polaire worden verkregen door de oude vanuit de oorsprong te vermenigvuldigen met nieuw gewicht / oud gewicht THEORIE VAN HET VLIEGEN

32 VRAGEN Hoe verandert de overtreksnelheid van een zweefvliegtuig als de welvingskleppen in een positieve stand worden gezet? Blz 80: Een positieve uitslag van de welvingsklep geeft een verhoging van de draagkracht en derhalve een verlaging van de minimale snelheid. THEORIE VAN HET VLIEGEN

33 Wat is geïnduceerde weerstand?
VRAGEN Wat is geïnduceerde weerstand? Hoe verhouden zich geïnduceerde weerstand en vleugelslankheid? Geef twee manieren om geïnduceerde weerstand te verkleinen. THEORIE VAN HET VLIEGEN

34 Wat gebeurt er bij het omslagpunt van een grenslaag?
VRAGEN Wat is een grenslaag? Wat gebeurt er bij het omslagpunt van een grenslaag? Hoe verandert de ligging van dit omslagpunt bij gelijkblijvende invalshoek, nadat de oppervlakte ruwheid van de vleugelneus door insecten is toegenomen? Wat is het gevolg hiervan voor de weerstand en de lift van een laminair profiel? THEORIE VAN HET VLIEGEN

35 VRAGEN Waarom neemt in een bocht bij gelijkblijvende vliegsnelheid in rustige lucht de daalsnelheid toe met de dwarshelling van de bocht? THEORIE VAN HET VLIEGEN

36 Schets de drukverdeling om een vleugelprofiel:
VRAGEN Schets de drukverdeling om een vleugelprofiel: Bij en kleine invalshoek Vlak voor een overtrek Na overtrek THEORIE VAN HET VLIEGEN

37 Geïnduceerde weerstand Wrong Vleugelbelasting
VRAGEN Geef een definitie of een korte omschrijving van de volgende begrippen: Drukpunt Invalshoek Slippende vlucht Geïnduceerde weerstand Wrong Vleugelbelasting THEORIE VAN HET VLIEGEN

38 En bij het gebruik van slats?
VRAGEN Schets de grafiek die het verband aangeeft tussen de invalshoek en en de draagkracht coëfficiënt. Hoe verandert deze grafiek bij een positieve uitslag van de welvings kleppen? En bij het gebruik van slats? THEORIE VAN HET VLIEGEN

39 VRAGEN Is de ligging van het zwaartepunt t.a.v. de overtreksnelheid belangrijk? Noem tenminste drie factoren die de overtreksnelheid kunnen beïnvloeden. Vleugelbelasting Dwarshelling Stand v.d. flaps THEORIE VAN HET VLIEGEN

40 Geef in onderstaande figuur aan wat men verstaat onder:
VRAGEN Geef in onderstaande figuur aan wat men verstaat onder: Baan- of glijhoek Instelhoek Invalshoek Standhoek Vliegbaan THEORIE VAN HET VLIEGEN

41 VRAGEN Waarom wordt doorgaans een vleugel zo gebouwd dat in spanwijdte richting naar de tippen toe de instelhoek geleidelijk afneemt? THEORIE VAN HET VLIEGEN

42 VRAGEN Wat is het voordeel van het meenemen van water als ballast tijdens de vlucht? Wat is het nadeel? Hoe veranderd de minimale glijhoek van het zweefvliegtuig door het meenemen van waterballast? THEORIE VAN HET VLIEGEN

43 VRAGEN Welk staartvlak bepaalt voor een belangrijk deel de statische richtingsstabliteit? Wat kan de consequentie van richtingsstabiliteit zijn op de landings uitloop bij forse zijwind? THEORIE VAN HET VLIEGEN

44 VRAGEN THEORIE VAN HET VLIEGEN


Download ppt "Wat is langs-stabiliteit en beschrijf hoe dit werkt."

Verwante presentaties


Ads door Google