De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend onderwijs Oost-Achterhoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend onderwijs Oost-Achterhoek"— Transcript van de presentatie:

1 Passend onderwijs Oost-Achterhoek

2 Kennis delen door samenwerking

3 Deelnemende scholen BAO
Groen van Prinsterer Aalten ( BAO Het Hof Lichtenvoorde (

4 Deelnemende scholen SBO
SBO Nieuw Hessen Aalten SBAO ( SBO St. Ludgerusschool Lichtenvoorde ( SBO De Korenburg Winterswijk (

5 Deelnemende scholen ZML / cluster 3
ZML Het Aladon Aalten ( ZML De Hamalandschool Lichtenvoorde ( Dienst Ambulante Begeleiding De Onderwijsspecialisten Oost Gelderland (cluster 3) (

6 Inhoud van het project Collegiale consultatie en/of intensieve samenwerking op leerling, leerkracht en directieniveau Voor bezoeken een kijkwijzer als hulpmiddel Terugkoppeling naar de teams Vervolg van reeds bestaande samenwerking: Aalten (Het Aladon, Nieuw Hessen en Groen van Pinsterer): Inclusief creatief onderwijs Lichtenvoorde (Hamalandschool en het Hof)

7 sbo primair onderwijs 4 jaar 12 jaar ‘gewoon’ voorschools
(peuterspeel- zaal) Voortgezet Onderwijs (VMBO LWO) basisonderwijs primair onderwijs sbo Praktijk onderwijs ‘speciaal’ voorschools (mkd - dck) REC REC 2:spraak/taal 3:verstand./lich. 4:gedrag

8 complexe problematiek
Welke leerlingen ? werk- didactisch gedrag houding lees-taalstoornis rekenstoornis algehele ontwikkelings- achterstand problemen met de motoriek problemen met communicatie

9 complexe problematiek
werk- didactisch gedrag houding t.o.v. leerkracht t.o.v. leerlingen naar binnen gericht naar buiten gericht zelfbeeld faalangst spelontwikkeling afhankelijk gedrag overactief gedrag impulsiviteit

10 complexe problematiek
werk- didactisch gedrag houding concentratie zelfbeeld motivatie inzet werktempo zelfstandigheid geheugen

11 unieke leerlingen dus: maar ook:
Elke leerling heeft eigen specifieke problemen. maar ook: Elke leerling heeft eigen specifieke mogelijkheden.

12 SBO Nieuw Hessen. Aalten

13 SBO Nieuw Hessen vervolg
SBAO vallend onder de Accentscholengroep SWV Brevoordt 109 leerlingen Vraaggestuurd onderwijs Leerlingenzorg volgens het 1-zorgroute principe Leeftijd uitgangspunt voor indeling in groepen Al enige jaren intensieve samenwerking met het Aladon en sinds kort ook met Groen van Pinsterer.

14 SBO St. Ludgerusschool vervolg
Valt onder bestuur LIMA 80 leerlingen 21 personeelsleden Deskundige leerkrachten, orthopedagoog, dyslexiespecialist, logopedist, fysiotherapeut, maatschappelijk werk. Klassengrootte 12 tot 16 leerlingen Dezelfde doelen als regulier basisonderwijs. Kenmerken: structuur gerichte aanpak kleine school IQ tussen 55 en 120 en hoger; 15 % ASS problematiek TOM traning (theory of mind) Speelpraatgroep “Waar kinderen tot ontwikkeling komen”

15 SBO de Korenburg Vervolg
Kenmerken voor deze sbao school: Alle leerkrachten hebben so-akte en masteropleiding Kind- en oudervriendelijk Hoge mate van open, collegiale werksfeer Combinatie oude LOM / MLK

16 SBO de Korenburg Vervolg
10 groepen Veel disciplines in huis (leerkrachten, IB-ers, logopedisten, orthopedagogen, assistenten) Binnen de school ook praktijk voor logo, fysio, ergo, sensomotoriek; samenwerkingsverband Brevoordt en Onderzoek en AdviesCentrum

17 Het ZML (zeer moeilijk lerend) met verbrede toelating (ZML MG)
Onderdeel van cluster 3 Cluster 3 verzorgt onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan langdurig zieke leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.

18 HET ZML Zeer speciaal onderwijs Elk kind uniek
Uitgaan van de mogelijkheden van de leerling Gezicht op toekomstperspectief / uitstroomprofiel

19 Het ZML indicatiecriteria
IQ < 55 IQ 55-70 Bijkomende stoornis Beperking onderwijsparticipatie Leerachterstand Zeer geringe zelfredzaamheid Ontbrekende leervoorwaarden Ontoereikende zorgstructuur van het regulier onderwijs

20 ZML MG Ontwikkelingsleeftijd onder de 24 maanden IQ 35
Voortdurende aansturing en begeleiding nodig bij het uitvoeren van de dagelijkse levensverrichtingen

21 Het Aladon ZML Aalten

22 Het Aladon ZML vervolg Valt onder de Stichting De Onderwijsspecialisten. 58 leerlingen 2 locaties: Magnoliaplein SO tot 13 jaar (3 groepen) De Bevrijding Vso vanaf 13 jaar 2 groepen Elke groep een leerkracht, klassenassistent en vaak ook zorgondersteuner Team bestaat uit 23 medewerkers Veel disciplines: logopedie, vakleerkrachten, ergotherapie, orthopedagoog, conciërge

23 Hamalandschool ZML vervolg
Valt onder de stichting De Onderwijsspecialisten SO afdeling: 77 leerlingen, 7 groepen tot 12 jaar VSO afdeling: 112 leerlingen, 9 groepen Kleine groepen (12 leerlingen met leerkracht, assistent en regelmatig zorgondersteuner) Rond de 70 eigen medewerkers Onderzoeks en adviesgroep voor indicatiestelling voor de regio “Samen laten we elk kind groeien”

24 Dienst Ambulante Begeleiding vervolg
Team van 14 personen PO –ab-ers VO- ab-ers MBO-ab-ers Teamleider LG/LZK ab-ers en ZML ab-ers Gebied tussen Wehl/Doetinchem en Winterswijk en Lochem/Laren en ‘s Heerenberg/ Stokkum Standplaats is Doetinchem

25 Dienst Ambulante Begeleiding vervolg
Kenmerken: (Hulp) vraaggericht…. van school, leerling, ouders Klantvriendelijk…. gericht op een goede relatie Flexibel… in overleg met de cliënt Afwisseling ……niet één school is gelijk Mobiel……reizen van werkplek naar werkplek Oplossingsgericht…..voor elk probleem een oplossing Dienstverlenend…..aansluiten bij de wens van de cliënt

26 BAO Het Hof vervolg Valt onder bestuur van Reflexis ca160 lln
team bestaat uit 14 personen - 7 groepen (2 kleutergroepen, 3/4, 4/5 , 6,7,8) Dalton (pijlers zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken). sterk op sociaal emotioneel gebied expressie vinden we belangrijk

27 CBS Groen van Prinsterer Aalten

28 CBS Groen van Prinsterer Aalten

29 CBS Groen van Prinsterer vervolg
331 leerlingen 13 groepen 26 enthousiaste medewerkers werken vanuit christelijke levensvisie Speerpunten: Coöperatief leren Taakspel Ontwikkelingsvolgmodel Met sprongen vooruit Leerlijn lezen en spellen (José Schraven)

30 Onderdelen van het Project:
Collegiale consultatie en/of samenwerking op kind-, leerkracht- en directieniveau: Collegiale consultatie: Een dagdeel op bezoek bij een school / dienst AB met gebruik van de kijkwijzer als hulpmiddel Terugkoppeling per bezochte school aan de eigen collega’s Schriftelijke weergave hiervan naar de bezochte school

31 Je zou kunnen kijken naar: Wat is het verschil met mijn situatie?
M.b.v. een kijkwijzer: Je zou kunnen kijken naar: Wat valt mij op ? Wat is het verschil met mijn situatie? De lesactiviteit (didactische competentie): Wat zie ik aan: 1.      niveau van de leerlingen 2.      differentiatie 3.      de instructie 4.      de uitleg 5.      de vraagstelling 6.      de taak of taken 7.      de hulpmiddelen De leerlingen (pedagogische competentie) Omgaan met: 1.      (on) rustige leerlingen 2.      (weinig) zelfvertrouwen (competentie) 3.      sociale vaardigheden (relatie) 4.      spreekvaardigheid (taalontwikkeling) 5.      inzicht in vragen of taak (cognitieve ontw.) 6.      (zelf) oplossingen zoeken (autonomie)

32 Vier “kijk” gebieden gebaseerd op de SBL competenties:
De lesactiviteit (didactische competentie) De leerlingen (pedagogische competentie) De groep (interpersoonlijke competentie) De organisatie (organisatorische competentie)

33 Hoe ga je observeren, waar let je op?
Maak een keuze uit de items, je kunt niet op alles letten in zo’n korte tijd. Zet jezelf in. Van kijken alleen leer je niet zoveel. Welke opvallende zaken zie je? Welke verschillen neem je waar t.o.v. je eigen, huidige werksituatie?

34 Samenwerking op kind-, leerkracht- en directieniveau:
Inclusief creatief onderwijs: Samenwerking kinderen: groep 1 van Het Aladon, groep 3 van De Groen en groep B van nieuwHessen. Samenwerking leerkrachten: Rieky, Susan en Wendy. Samenwerking directies: faciliteren m.b.v. subsidie.

35 Nog een stapje verder? Samenwerking groep 1 van Het Aladon en groep B van nieuwHessen m.b.t. het leesonderwijs. Wat is mogelijk en wenselijk?


Download ppt "Passend onderwijs Oost-Achterhoek"

Verwante presentaties


Ads door Google