De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum
Psalm 108: 1, 2 Marcus 1: Opwekking 461: Marcus 1: LvdK 442: Gezang 179a: beurtzang LvdK 477: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

2 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. W. Blijdorp uit Brunssum Morgenavond vergadert de kerkenraad met diakenen in het kerkgebouw. Deze vergadering begint om uur. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.

3 Agenda 8 januari Bijbelstudieclub Dabar Ond: Meer dan genoeg, schets 1 Inl: Harry Spakman Bij: Henny Visscher 11 januari 1930 Lidwina in concert 12 januari 1930 LEF

4 Deze week zijn jarig: 5 Januari: br Jan Bondt br Meint Smit
7 Januari: Anouk van Harten 8 Januari: Inge Postema zr Jolanda Smith-Kooistra br Jacob Sonneveld 9 Januari: Ilse Hoogland zr Jelly Kramer-Bandringa Janieke Treurniet 10 Januari: Denise de Boer br David van Harten 11 Januari: br Johan Lukkien Harmen Spakman

5 Zaterdag 11 januari 19.30-20.30 uur Accordeon ensemble Apollo'77
Fagot en harp: Duo Galena Programma op

6 Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum
Psalm 108: 1, 2 Marcus 1: Opwekking 461: Marcus 1: LvdK 442: Gezang 179a: beurtzang LvdK 477: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

7 Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum
Psalm 108: 1, 2 Marcus 1: Opwekking 461: Marcus 1: LvdK 442: Gezang 179a: beurtzang LvdK 477: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

8 175 C

9 Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum
● Psalm 108: 1, 2 Marcus 1: Opwekking 461: Marcus 1: LvdK 442: Gezang 179a: beurtzang LvdK 477: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

10 Psalm 108: 1, 2 1 Mijn hart is, Heer, in U gerust. Uw lof te zingen is mijn lust. Maakt, harp en luit, den Here groot. Mijn lied begroet het morgenrood. Ik breng mijn lof, o HEER, U toe onder de volken en ik doe in ieder land mijn psalm weerklinken, daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.

11 Psalm 108: 1, 2 2 Ja, hoger dan het hemels blauw is, HEER, uw goedheid en uw trouw. Verhef U, dat uw aangezicht de hemel met zijn glans verlicht. Op aarde blink' uw heerlijkheid. Gord uw geliefden tot de strijd. Ten zege zij uw hand geheven, hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

12 Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum
Psalm 108: 1, 2 Marcus 1: Opwekking 461: Marcus 1: LvdK 442: Gezang 179a: beurtzang LvdK 477: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

13 Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum
Psalm 108: 1, 2 ● Marcus 1: Opwekking 461: Marcus 1: LvdK 442: Gezang 179a: beurtzang LvdK 477: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

14 Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum
Psalm 108: 1, 2 Marcus 1: ● Opwekking 461: Marcus 1: LvdK 442: Gezang 179a: beurtzang LvdK 477: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

15 Opwekking 461 1 Mijn Jezus, mijn redder; Heer, er is niemand als U. Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van uw liefde, Heer. 2 Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht; adem en stem, al wat ik ben, brengen U voortdurend eer.

16 Opwekking 461 Refrein: Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. Zing van de Koning en zijn heerschappij. Bergen aanbidden, de zee juicht mee bij het horen van uw naam. U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; mijn leven lang loven, want U heb ik lief. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

17 Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum
Psalm 108: 1, 2 Marcus 1: Opwekking 461: ● Marcus 1: LvdK 442: Gezang 179a: beurtzang LvdK 477: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

18 Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum
Psalm 108: 1, 2 Marcus 1: Opwekking 461: Marcus 1: ● LvdK 442: Gezang 179a: beurtzang LvdK 477: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

19 LvdK 442: 1, 2, 3, 4 1 Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede. Leid ons aan uw hand naar het vaderland.

20 LvdK 442: 1, 2, 3, 4 2 Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, sterk ons, Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen. Waar Gij voor ons tradt, is het rechte pad.

21 LvdK 442: 1, 2, 3, 4 3 Krimpt ons angstig hart onder eigen smart, moet het met de ander lijden, Jezus, geef ons kracht tot beide. Wees Gij zelf het Licht dat ons troost en richt.

22 LvdK 442: 1, 2, 3, 4 4 In de woestenij, Heer, blijf ons nabij met uw troost en met uw zegen tot aan 't eind van onze wegen. Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid.

23 Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum
Psalm 108: 1, 2 Marcus 1: Opwekking 461: Marcus 1: LvdK 442: ● Gezang 179a: beurtzang LvdK 477: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

24 Gezang 179a, Gz3 Ik geloof in God de Vader,
de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, allen: mannen: vrouwen: 24

25 Gezang 179a, Gz3 zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen. mannen: vrouwen: allen: 25

26 Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum
Psalm 108: 1, 2 Marcus 1: Opwekking 461: Marcus 1: LvdK 442: Gezang 179a: beurtzang LvdK 477: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

27 Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum
Psalm 108: 1, 2 Marcus 1: Opwekking 461: Marcus 1: LvdK 442: Gezang 179a: beurtzang LvdK 477: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

28 Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum
Psalm 108: 1, 2 Marcus 1: Opwekking 461: Marcus 1: LvdK 442: Gezang 179a: beurtzang ● LvdK 477: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

29 LvdK 477: 1,2 1 Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

30 LvdK 477: 1,2 2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

31 Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum
Psalm 108: 1, 2 Marcus 1: Opwekking 461: Marcus 1: LvdK 442: Gezang 179a: beurtzang LvdK 477: 1, 2 ● Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

32 182 D

33 Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum
Psalm 108: 1, 2 Marcus 1: Opwekking 461: Marcus 1: LvdK 442: Gezang 179a: beurtzang LvdK 477: 1, 2 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie


Download ppt "Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum"

Verwante presentaties


Ads door Google