De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De bouw van burgerlijke openbare werken in Nederlands-Indië Indische School Tong Tong Festival, Pasar Malam Besar Bibit-Theater, 22 mei 2008, 19-19h45.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De bouw van burgerlijke openbare werken in Nederlands-Indië Indische School Tong Tong Festival, Pasar Malam Besar Bibit-Theater, 22 mei 2008, 19-19h45."— Transcript van de presentatie:

1 De bouw van burgerlijke openbare werken in Nederlands-Indië Indische School Tong Tong Festival, Pasar Malam Besar Bibit-Theater, 22 mei 2008, 19-19h45 Dr Wim Ravesteijn Docent Techniekgeschiedenis, TU Delft W.Ravesteijn@tbm.tudelft.nl

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Nederlandse ingenieurswerken in Indië (1942) • moderne irrigatiesystemen voor 1,5 miljoen hectare landbouwgrond; bijna tweevijfde van Nederland • 7.500 kilometer spoorwegen; Nederland had in 1940 minder dan de helft • 70.000 km wegen; 1,7 maal de omtrek van de aarde • talloze verkeers- en spoorwegbruggen • een aantal internationale havens, onder meer te Medan, Batavia en Surabaya • 140 drinkwatervoorzieningen, merendeels in steden op Java • talloze bijdragen op het gebied van architectuur en stedenbouw

12 Niet bereikt (1942) • Op Java en Madoera bleef 2 miljoen hectare rijstvelden onder Javaanse bevloeiing! • Javaanse steden kregen drinkwatervoorzieningen; elders veel minder

13

14 Historische kader Nederlandse ingenieurs opereerden onder • exploitatieregime (Cultuurstelsel, Batig Slot Politiek) • ontwikkelingsregime (Ethische Politiek) In het kader van • koloniale staatsvorming (1800-1945) • de integratie van Indië in het groeiende wereldhandelsnetwerk (1600-1945)

15 Ontwikkeling ingenieurswerken • Openlegging en exploitatie van het binnenland met verharde wegen en (na 1870) spoorwegen – vervoersysteem. • Latere zorg voor de bevolking uitte zich in werken m.b.t. irrigatie en drainage, drinkwater, ‘assainering’ en stedelijke bandjirbescherming – watersysteem.

16 Indische staat en waterstaat • 1854 vijf directeuren van algemeen burgerlijk bestuur, waaronder Openbare Werken • 1866 departementen, waaronder het Departement van Burgerlijke Openbare Werken (BOW) • Na 1900 departementen van Landbouw, Nijverheid en Handel en van Gouvernementsbedrijven

17 Aangepaste technologie • Tropische geografische omstandigheden • Koloniale klassenmaatschappij • Culturele ontmoeting van Oost en West

18 Tropische omstandigheden • Ruw, bergachtig terrein in het binnenland • Hoge temperaturen • Java beheerst door moessonwinden met een droge en natte periode; laatste met hinderlijke bandjirs. • Vulkanisme en aardverschuivingen zorgden voor verraderlijk landschap • Kustvlaktes: hoge slibgehalten in de rivieren vanwege erosie en lahars (zand- en slikstromen door vulkaanerupties en stortregens). • Grote bevolkingsgroei op Java en de dunbevolkte Buitengewesten. • Oerwoud met bedreigende, nu veelal bedreigde diersoorten. • Enorme uitgestrektheid van de archipel (50x Nederland) zorgde voor communicatieproblemen.

19 Problemen voor ingenieurs • (Spoor)wegingenieurs: steile berghellingen en scherpe bochten. • Bruggenbouwers: diepe ravijnen en de snelstromende rivieren. • Haveningenieurs: grote slibafvoer. • Irrigatie-ingenieurs: te weinig of teveel water. • Gezondheidsingenieurs en de stedenbouwers: grote bevolkingsgroei.

20 Tropische techniek • Nieuwe Nederlandse technologieën kwamen tot ontwikkeling: irrigatie en waterkracht. • Bestaande technieken vereisten soms creatieve oplossingen, bijv. ‘vrije uitbouw’ van bruggen.

21

22

23 Koloniale klassenmaatschappij • Autochtone bevolking werd beschouwd als categorie, Europeanen als verzameling individuele burgers. • Bijv. collectieve drinkwater-tappunten voor de lokale bevolking.

24

25 Goedkope arbeid • Herendiensten • Werkte arbeidsintensieve bouw- en productiemethoden in de hand • Bijv. brug op een fundering van ‘met de hand in te draaien’ stalen schroefpalen

26 Technologie en cultuur • Nederlandse of de Europese cultuur was in het begin één meer in de lappendeken van culturen in de archipel. • Westerse cultuur technologisch georiënteerd. Indische techniekontwikkeling gebaseerd op technisch-wetenschappelijke Westerse kennis.

27 Plaatselijke kennis • Technologie van kleine waterreservoirs (wadoeks) in de Solovallei. • Traditionele watermeester (oeloe oeloe) maar los van het dorpsbestuur.

28 Verwestersing • Ethische Politiek was gebaseerd op een ‘moderniseringsmissie’ waarin de technologie een bepalende rol speelde.

29 Geen industrialisering • Technische Hoogeschool Bandoeng (1920): geen aanzet tot werkelijke industrialisering. • Na de onafhankelijkheid konden de Indonesiërs de rijke hulpbronnen van het land (waaronder olie) aanwenden voor de opbouw van een eigen industriële economie.

30 Nederlandse bijdrage in het onafhankelijke Indonesië • Inbreng bij herstel, vernieuwing en uitbreiding van de koloniale burgerlijke openbare werken.

31 Prof. dr. ir. W.J. van Blommestein: Welvaartsplan voor West-Java /Java development plan

32 Jakarta flooding Feb 2007 • 40% - 75% of Jakarta area flooded • Eastern area worst affected, with water about 3 m deep • 36 people killed, 340,000 people forced from homes

33 Masterplan for Drainage and Flood Control of Jakarta, 1973

34 Oplossing • Aanleg Oostelijk Banjirkanaal uit het 1973 Masterplan • Passende beheersmaatregelen • Regionale aanpak van de verschillende stroomgebieden

35


Download ppt "De bouw van burgerlijke openbare werken in Nederlands-Indië Indische School Tong Tong Festival, Pasar Malam Besar Bibit-Theater, 22 mei 2008, 19-19h45."

Verwante presentaties


Ads door Google